Straipsnio ID: 974332 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
Jei ?iame straipsnyje neradote atsakymo ? savo klausim?, spustel?kite ?? mygtuk?, kad u?duotum?te klausim? kitiems bendruomen?s nariams svetain?je ?Microsoft Answers?:

U?duokite klausim?I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

??ANGA

?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2? program? suderinamumo naujinimas yra programin?s ?rangos naujinimas, kuris pagerina suderinamum? ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2? aplinkose. ?Microsoft? reguliariai i?leid?ia ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2? program? suderinamumo naujinimus.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Problemos, kurias i?sprend?ia program? suderinamumo naujinimai

Kai bandote ?diegti ir paleisti kai kuriuos senesnius ?aidimus arba programas ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2? sistemose, gali pasireik?ti vienas arba daugiau toliau nurodyt? po?ymi?:
 • ?aidimas, programa arba programin?-aparatin? ?ranga ?diegiama netinkamai.
 • D?l ?aidimo, programos ar programin?s-aparatin?s ?rangos sistema tampa nestabili.
 • Pirmin?s ?aidimo, programos ar programin?s aparatin?s ?rangos funkcijos netinkamai veikia.

Programos, kuri? charakteristikos pasikei?ia ?diegus ?? naujinim?

?ioje lentel?je pateikiamos programos, kurios buvo ?trauktos ? nuolatos didinam? naujinimo paket?. Be to, ?ioje lentel?je apra?omas ?i? program? veikimas ?diegus naujinim?.

Program? suderinamumo naujinimai atlieka kelet? pakeitim? ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2? sistemose. ?ie trys yra atliekami da?niausiai:
 • Grie?tas blokavimas
  Naujinimas nustato grie?t? program? blokavim?. Grie?tas blokavimas neleid?ia paleisti su ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008? nesuderinam? program?.

  Pastaba ?Microsoft? leid?ia ?Windows? nustatyti grie?t? blokavim? ne ?Microsoft? programai, tik jeigu sutinka programos gamintojas.
 • ?velnus blokavimas
  Naujinimas nustato ?veln? program? blokavim?. ?velnus blokavimas persp?ja, kai paleid?iama su ?Windows 7? nesuderinama programa.
 • Naujinimas
  Naujinimas pagerina programos funkcionalum? ?Windows 7? aplinkoje.

Programos, ?trauktos ? 2009 m. rugpj??io m?n. naujinim?

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Taikomoji programaVeikimas ?diegus naujinim?
?Alcohol 52%?U?tikrina su ?Windows 7? suderinamos ?Alcohol 52%? versijos funkcionalum?.
?Altiris? ir ?Symantec Virtual? programin? ?ranga iki 6.1.499.xversijosGeneruoja naujinimo blokavim?, apsaugant? nuo klaid? naujinant ?Windows?.
?ZoomText? iki 9.18.2 versijosGeneruoja grie?t? tvarkykl?s blokavim?, apsaugant? nuo klaid?.
?Dell? spausdintuvo tvarkykl? (V105, V305 ir V505 modeliai)Generuoja naujinimo blokavim?, apsaugant? nuo s?rankos klaid?.
?Trend Micro Internet Security 2007?Generuoja naujinimo blokavim?, apsaugant? nuo klaidos naujinant ?Windows?.
?Trend Micro Internet Security 2008?Generuoja naujinimo blokavim?, apsaugant? nuo klaidos naujinant ?Windows?.
?Trend Micro Internet Security 2009?Generuoja naujinimo blokavim?, apsaugant? nuo klaidos naujinant ?Windows?.
?YiDongFeiXin? 2.2.x ir 3.5.x versijosU?tikrina programos funkcionalum?.
?PGP Desktop? iki 9.x versijosGeneruoja ?sp?jim? suderinamumo ataskaitoje atliekant ?Windows? naujinim?. ?sp?jimas nurodo vartotojui prie? naujinant i??ifruoti ?renginius, kad b?t? i?vengta galim? klaid? naujinant ?Windows?.
?Trend Micro VirusBuster 2008?Generuoja naujinimo blokavim?, apsaugant? nuo klaid?.
?Windows Live Photo Gallery?Atnaujina ?Windows Live Photo Gallery? ir i?sprend?ia fail? susiejimo problem? d?l ?Windows Media Player OCX?.

Naujinti informacij?

Galite ?diegti ?? naujinim? i? ?Windows Update? arba i? ?Microsoft? atsisiuntimo centro.

?Windows? naujinimas

Nor?dami i?kart ?diegti ?? naujinim?, spustel?kite Prad?ti, perkelkite pel?s ?ymikl? ? Visos programos, tada spustel?kite ?Windows? naujinimas. Nar?ymo srityje spustel?kite Ie?koti naujinim?, tada vykdykite nurodomus veiksmus, kad ?diegtum?te visus rekomenduojamus naujinimus.

?Microsoft? atsisiuntimo centras

I? ?Microsoft? atsisiuntimo centro galite atsisi?sti ?iuos failus:

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisiuntimas
Atsisi?skite x86 pagrindo ?Windows 7? versij? naujinimo paket? dabar.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisiuntimas
Atsisi?skite x64 pagrindo ?Windows 7? versij? naujinimo paket? dabar.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisiuntimas
Atsisi?skite x64 pagrindo ?Windows Server 2008 R2? versij? naujinimo paket? dabar.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisiuntimas
Atsisi?skite ?Itanium? pagrindo ?Windows Server 2008 R2? versij? naujinimo paket? dabar.
Nor?dami daugiau informacijos, kaip atsisi?sti ?Microsoft? pagalbinius failus, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir perskaitykite ?ini? baz?s straipsn?:
119591 Kaip gauti ?Microsoft? pagalbinius failus i? interneto tarnyb?
?Microsoft? patikrino, ar ?iame faile n?ra virus?. ?Microsoft? naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, pasiekiam? failo paskelbimo metu. Failas laikomas sustiprintos saugos serveriuose, padedan?iuose apsaugoti failus, kad jie neb?t? neteis?tai kei?iami.

B?tinieji komponentai

Norint taikyti ?? naujinim?, j?s? kompiuteryje turi veikti viena ?i? operacini? sistem?:
 • ?Windows 7?
 • ?Windows Server 2008 R2?

Reikalavimas paleisti i? naujo

?dieg? ?? naujinim? turite i? naujo paleisti kompiuter?.

Registr? informacija

Jums nereikia atlikti joki? registr? pakeitim?.

Fail? informacija

?io naujinimo versija angl? kalba turi failo atributus (arba naujesnius failo atributus), kurie i?vardyti toliau esan?ioje lentel?je. ?i? fail? datos ir laikai sura?yti pagal universal?j? laik? (UTC). Per?i?rint informacij? apie fail?, ?is laikas pakei?iamas ? vietos laik?. Jei norite pamatyti skirtum? tarp UTC ir vietos laiko, naudokite valdymo skydo elemento Data ir laikas skirtuk? Laiko juosta.
Visoms palaikomoms x86 pagrindo ?Windows 7? versijoms
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Acres.dll6.1.7600.164082,56012-Aug-200905:49x86
Sysmain.sdbNot Applicable3,933,40611-Aug-200923:02Not Applicable
Acres.dll6.1.7600.205052,56012-Aug-200905:35x86
Sysmain.sdbNot Applicable3,933,40611-Aug-200923:00Not Applicable
Aclayers.dll6.1.7600.16385559,61614-Jul-200901:14x86
Acxtrnal.dll6.1.7600.16385211,96814-Jul-200901:14x86
Drvmain.sdbNot Applicable151,13611-Aug-200923:02Not Applicable
Aclayers.dll6.1.7600.16385559,61614-Jul-200901:14x86
Acxtrnal.dll6.1.7600.16385211,96814-Jul-200901:14x86
Drvmain.sdbNot Applicable151,13611-Aug-200923:00Not Applicable
Visoms palaikomoms x64 pagrindo ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2? versijoms
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Sysmain.sdbNot Applicable110,70411-Aug-200922:57Not Applicable
Sysmain.sdbNot Applicable110,70411-Aug-200922:58Not Applicable
Aclayers.dll6.1.7600.16408347,64812-Aug-200906:19x64
Acxtrnal.dll6.1.7600.16408135,16812-Aug-200906:19x64
Aclayers.dll6.1.7600.20505347,64812-Aug-200906:28x64
Acxtrnal.dll6.1.7600.20505135,16812-Aug-200906:28x64
Acres.dll6.1.7600.164082,56012-Aug-200905:49x86
Sysmain.sdbNot Applicable3,933,40611-Aug-200923:02Not Applicable
Acres.dll6.1.7600.205052,56012-Aug-200905:35x86
Sysmain.sdbNot Applicable3,933,40611-Aug-200923:00Not Applicable
Aclayers.dll6.1.7600.16385559,61614-Jul-200901:14x86
Acxtrnal.dll6.1.7600.16385211,96814-Jul-200901:14x86
Drvmain.sdbNot Applicable151,13611-Aug-200923:02Not Applicable
Aclayers.dll6.1.7600.16385559,61614-Jul-200901:14x86
Acxtrnal.dll6.1.7600.16385211,96814-Jul-200901:14x86
Drvmain.sdbNot Applicable151,13611-Aug-200923:00Not Applicable
Msimain.sdbNot Applicable57,82412-Aug-200902:36Not Applicable
Msimain.sdbNot Applicable57,82412-Aug-200902:35Not Applicable
Visoms palaikomoms ?Itanium? pagrindo ?Windows Server 2008 R2? versijoms
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Sysmain.sdbNot Applicable107,68211-Aug-200922:55Not Applicable
Sysmain.sdbNot Applicable107,68211-Aug-200922:56Not Applicable
Aclayers.dll6.1.7600.16408548,86412-Aug-200905:03IA-64
Acxtrnal.dll6.1.7600.16408310,78412-Aug-200905:03IA-64
Aclayers.dll6.1.7600.20505548,86412-Aug-200905:00IA-64
Acxtrnal.dll6.1.7600.20505310,78412-Aug-200905:00IA-64
Msimain.sdbNot Applicable1,757,97826-Aug-200916:00Not Applicable
Msimain.sdbNot Applicable1,757,97826-Aug-200915:58Not Applicable
Acres.dll6.1.7600.164082,56012-Aug-200905:49x86
Sysmain.sdbNot Applicable3,933,40611-Aug-200923:02Not Applicable
Acres.dll6.1.7600.205052,56012-Aug-200905:35x86
Sysmain.sdbNot Applicable3,933,40611-Aug-200923:00Not Applicable
Aclayers.dll6.1.7600.16385559,61614-Jul-200901:14x86
Acxtrnal.dll6.1.7600.16385211,96814-Jul-200901:14x86
Drvmain.sdbNot Applicable151,13611-Aug-200923:02Not Applicable
Aclayers.dll6.1.7600.16385559,61614-Jul-200901:14x86
Acxtrnal.dll6.1.7600.16385211,96814-Jul-200901:14x86
Drvmain.sdbNot Applicable151,13611-Aug-200923:00Not Applicable

NUORODOS

Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
824684 ?prastos terminologijos, vartojamos ?Microsoft? programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti, apra?as
Tre?i?j? ?ali? produktus, apra?ytus ?iame straipsnyje, gamina bendrovei ?Microsoft? nepriklausan?ios ?mon?s. ?Microsoft? nesuteikia joki? numanom? ar kitoki? garantij? d?l ?i? produkt? veikimo ar patikimumo.

Savyb?s

Straipsnio ID: 974332 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. spalio 9 d. - Per?i?ra: 4.0
TAIKOMA:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
Rakta?od?iai: 
atdownload kbexpertisebeginner kbfix kbsurveynew KB974332

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com