การแก้ไข: การโฮสต์พิมพ์บริการ (Snaprint.exe) อาจหยุดโดยไม่คาดคิดเมื่อคุณพิมพ์งานที่ มีส่วนโปร่งใสในเซิร์ฟเวอร์การรวมการโฮสต์ของ Microsoft

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 974406 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ในระบบ Microsoft โฮสต์รวม Server 2006 หรือ Microsoft โฮสต์รวมเซิร์ฟเวอร์ 2009 บริการการพิมพ์ของ Host (Snaprint.exe) อาจหยุดโดยไม่คาดคิดไว้ นอกจากนี้ เหตุการณ์ต่อไปนี้จะถูกบันทึกไว้ในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของระบบ:

รหัสเหตุการณ์: 7034
แหล่งที่มา: ตัวจัดการควบคุมบริการ
ข้อความ: สิ้นสุดด้านบริการ SNAPrint ลงโดยไม่คาดคิด คุณได้ดำเนินการครั้งนี้ %1

หมายเหตุ
  • เมื่อคุณทำงานในสภาพแวดล้อม 2006 เซิร์ฟเวอร์การรวมของโฮสต์หรือโฮสต์รวมเซิร์ฟเวอร์ 2009 64 บิต บริการการพิมพ์ของ Host หยุดโดยไม่คาดคิดไว้
  • เมื่อคุณทำงานในสภาพแวดล้อม 2006 เซิร์ฟเวอร์การรวมของโฮสต์หรือโฮสต์รวมเซิร์ฟเวอร์ 2009 32 บิต บริการพิมพ์โฮสต์ไม่หยุดงาน อย่างไรก็ตาม งานพิมพ์ไม่เสร็จสมบูรณ์

สาเหตุ

ปัญหา นี้ เกิด ขึ้น เนื่อง จาก กระบวน การ Snaprint.exe ขัดข้อง เมื่อ ระบบ การ พยายาม เข้า สู่ ข้อมูล ที่ โปร่ง ใส ใน บันทึก เหตุการณ์ เพื่อ บ่ง ชี้ ว่า ข้อมูล จะ ไม่ ถูก พิมพ์

การแก้ไข

ข้อมูล service pack บริการสำหรับปี 2549 เซิร์ฟเวอร์การรวมของโฮสต์

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับปี 2549 เซิร์ฟเวอร์การรวมของโฮสต์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
979497วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของปี 2549 เซิร์ฟเวอร์การรวมของโฮสต์

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมี 2006 เซิร์ฟเวอร์การรวมโฮสต์ติดตั้งให้ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
สำหรับ x ใช้ x86 รุ่น 2006 ของ โฮสต์ รวม เซิร์ฟเวอร์
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
winvprt.dll7.0.2935.0206,67221 2009 Aug10:06x86

สำหรับ x x64 รุ่น 2006 ของ โฮสต์ รวม เซิร์ฟเวอร์
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
winvprt.dll7.0.2935.0252,22421 2009 Aug10:08x64

สำหรับ x ใช้ x86 รุ่น 2009 Server รวม ของ โฮสต์
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Winvprt.dll8.0.3719.2208,70409 Sep 200919:41x86

สำหรับ x x64 รุ่น 2009 Server รวม ของ โฮสต์
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มสาขาบริการ
Winvprt.dll8.0.3719.2247,12009 Sep 200919:43x64ไม่สามารถใช้งานได้
Winvprt.dll8.0.3719.2208,70409 Sep 200919:41x86syswow

การหลีกเลี่ยงปัญหา

ในคุณสมบัติของบริการการพิมพ์ในตัวจัดการ SNA เลือกนั้นไม่มีแฟ้มบันทึกเหตุการณ์สำหรับการข้ามส่วนโปร่งใสตัวเลือก ปิดใช้งานการเข้าสู่ระบบ และทำให้งานพิมพ์ที่จะดำเนินต่อ

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 974406 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Host Integration Server 2009
  • Microsoft Host Integration Server 2006 Enterprise Edition
  • Microsoft Host Integration Server 2006
Keywords: 
kbautohotfix kbexpertiseinter kbfix kbbug kbsurveynew kbqfe kbmt KB974406 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:974406

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com