คำอธิบาย MS09-061: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 และ Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1: 13 ตุลาคม 2009

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 974417 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

Microsoft ได้นำออกใช้บูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS09 061 เมื่อต้องการดูกระดานข่าวความปลอดภัยทั้งหมด ให้แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::

วิธีการขอรับความช่วยเหลือและสนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

สำหรับผู้ใช้ภายในบ้าน ค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุนจะพร้อมใช้งาน โดยเรียก 1-866-PCSAFETY ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา หรือติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณสำหรับปัญหาการสนับสนุนโดยโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย แวะไปที่สากลบริการเว็บไซต์ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
อเมริกาเหนือลูกค้าสามารถยังรับโต้ตอบแบบทันทีเข้าถึงอีเมลที่ไม่จำกัดของค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุน หรือ การสนทนาไม่จำกัดที่แต่ละการสนับสนุน โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
สำหรับลูกค้าระดับองค์กร สนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยไม่พร้อมใช้งาน โดยผู้ติดต่อของคุณสนับสนุนปกติ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อกำหนดเบื้องต้นเพื่อติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

การติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ คุณต้องมี Windows Installer 3.1 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ การขอรับรุ่นล่าสุดของ Windows Installer สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=5A58B56F-60B6-4412-95B9-54D056D6F9F4&displaylang=en

ความต้องการเริ่มระบบใหม่

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ต้องใช้ระบบใหม่ แต่มันจะทำให้เกิดการเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ของบริการที่เกี่ยวข้องกับบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตรวมทั้ง IISADMIN, W3SVC, FTP และบริการ SMTP ทั้งหมด นี่คือการได้เนื่องจากผลิตภัณฑ์ฐานของ MSI สำหรับ.NET Framework 2.0 ประกอบด้วยคำแนะนำสำหรับการเริ่มระบบใหม่บริการเหล่านี้ ดังนั้น การปรับปรุงทุกผลิตภัณฑ์จะเรียกใช้คำแนะนำเหล่านี้

ปรับปรุงข้อมูลการเอาออก

ถอนการติดหลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณสามารถตั้ง โดยใช้การเพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออกรายการใน'แผงควบคุม'

สวิตช์บรรทัดคำสั่งสำหรับการปรับปรุงนี้

คุณสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสวิตช์บรรทัดคำสั่งต่าง ๆ ที่สนับสนุนการปรับปรุงนี้ ในบูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS09 061 และ บน MSDN เว็บไซต์ต่อไปนี้:
.aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa367988 (VS.85)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Installer ไปที่ MSDN เว็บไซต์ต่อไปนี้:
.aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa367449 (VS.85)

ปัญหาที่ทราบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาการติดตั้งด้วยการปรับปรุงนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
923100เมื่อคุณพยายามติดตั้งการปรับปรุงใน.NET Framework 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 หรือ 3.5 คุณอาจได้รับรหัสข้อผิดพลาดในการปรับปรุงของ Windows "0x643" หรือรหัสข้อผิดพลาดของ Windows Installer "1603"
923101เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ.NET Framework 2.0 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 x 64 Edition: "ข้อผิดพลาด 1324 โฟลเดอร์ 'แฟ้มโปรแกรม' ประกอบด้วยอักขระที่ไม่ถูกต้อง"

ข้อมูลแฟ้ม

รุ่นของโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยภาษาอังกฤษ (แบบสหรัฐอเมริกา) มีคุณลักษณะแฟ้ม (หรือคุณลักษณะแฟ้มหลังจากนั้น) ที่อยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'

นำออกใช้การแจกจ่ายทั่วไป (GDR)

สำหรับ Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 และ Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 ในระบบ 32 บิต

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
mscordacwks.dll2.0.50727.3603989,01608 2009 Aug06:51
mscorlib.dll2.0.50727.36034,546,56008 2009 Aug06:51
mscorwks.dll2.0.50727.36035,812,56008 2009 Aug06:51

สำหรับ Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 และ Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 บน x ระบบที่ใช้ x64

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
mscordacwks.dll2.0.50727.36031,764,68008 2009 Aug01:38
mscordacwks.dll2.0.50727.3603989,01608 2009 Aug06:51
mscorlib.dll2.0.50727.36034,562,94408 2009 Aug01:34
mscorlib.dll2.0.50727.36034,546,56008 2009 Aug06:51
mscorwks.dll2.0.50727.360310,075,96808 2009 Aug01:37
mscorwks.dll2.0.50727.36035,812,56008 2009 Aug06:51

สำหรับ Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 และ Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 บนระบบที่ใช้ Itanium

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
mscordacwks.dll2.0.50727.36033,084,63208 2009 Aug03:25
mscordacwks.dll2.0.50727.3603989,01608 2009 Aug06:51
mscorlib.dll2.0.50727.36034,005,88808 2009 Aug03:24
mscorlib.dll2.0.50727.36034,546,56008 2009 Aug06:51
mscorwks.dll2.0.50727.360320,151,12008 2009 Aug03:21
mscorwks.dll2.0.50727.36035,812,56008 2009 Aug06:51

นำออกใช้การแจกจ่ายจำกัด (LDR)

สำหรับ Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 และ Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 ในระบบ 32 บิต

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
mscordacwks.dll2.0.50727.4062989,52807 2009 Aug11:40
mscorlib.dll2.0.50727.40624,550,65607 2009 Aug11:40
SOS.dll2.0.50727.4062388,92007 2009 Aug11:40
mscorwks.dll2.0.50727.40625,818,70407 2009 Aug11:40

สำหรับ Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 และ Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 บน x ระบบที่ใช้ x64

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
mscordacwks.dll2.0.50727.40621,758,55207 2009 Aug08:10
mscordacwks.dll2.0.50727.4062989,52807 2009 Aug11:40
mscorlib.dll2.0.50727.40624,567,04007 2009 Aug08:05
mscorlib.dll2.0.50727.40624,550,65607 2009 Aug11:40
SOS.dll2.0.50727.4062485,19207 2009 Aug08:06
SOS.dll2.0.50727.4062388,92007 2009 Aug11:40
mscorwks.dll2.0.50727.406210,062,16007 2009 Aug08:08
mscorwks.dll2.0.50727.40625,818,70407 2009 Aug11:40

สำหรับ Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 และ Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 บนระบบที่ใช้ Itanium

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
mscordacwks.dll2.0.50727.40623,085,12807 2009 Aug07:35
mscordacwks.dll2.0.50727.4062989,52807 2009 Aug11:40
mscorlib.dll2.0.50727.40624,009,98407 2009 Aug07:34
mscorlib.dll2.0.50727.40624,550,65607 2009 Aug11:40
SOS.dll2.0.50727.4062872,76007 2009 Aug07:33
SOS.dll2.0.50727.4062388,92007 2009 Aug11:40
mscorwks.dll2.0.50727.406220,172,60807 2009 Aug07:31
mscorwks.dll2.0.50727.40625,818,70407 2009 Aug11:40

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 974417 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4
Keywords: 
kbexpertiseinter kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbmt KB974417 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:974417

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com