คำอธิบาย MS09-061: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 และ Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 ใน Windows Vista Service Pack 1 และ Windows Server 2008: 13 ตุลาคม 2009

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 974469 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

Microsoft ได้นำออกใช้บูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS09 061 เมื่อต้องการดูกระดานข่าวความปลอดภัยทั้งหมด ให้แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::

วิธีการขอรับความช่วยเหลือและสนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

สำหรับผู้ใช้ภายในบ้าน ค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุนจะพร้อมใช้งาน โดยเรียก 1-866-PCSAFETY ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา หรือติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณสำหรับปัญหาการสนับสนุนโดยโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย แวะไปที่สากลบริการเว็บไซต์ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
อเมริกาเหนือลูกค้าสามารถยังรับโต้ตอบแบบทันทีเข้าถึงอีเมลที่ไม่จำกัดของค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุน หรือ การสนทนาไม่จำกัดที่แต่ละการสนับสนุน โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
สำหรับลูกค้าระดับองค์กร สนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยไม่พร้อมใช้งาน โดยผู้ติดต่อของคุณสนับสนุนปกติ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปรับปรุงข้อมูลการเอาออก

ถอนการติดหลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณสามารถตั้ง โดยใช้การเพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออกรายการใน'แผงควบคุม'

ข้อมูลแฟ้ม

รุ่นของโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยภาษาอังกฤษ (แบบสหรัฐอเมริกา) มีคุณลักษณะแฟ้ม (หรือคุณลักษณะแฟ้มหลังจากนั้น) ที่อยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'

สำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista รุ่นที่ใช้ x86 ที่รองรับทั้งหมด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Big5.nlpไม่สามารถใช้งานได้66,72817-ก.ค.-200909:26ไม่สามารถใช้งานได้
Bopomofo.nlpไม่สามารถใช้งานได้82,17217-ก.ค.-200909:26ไม่สามารถใช้งานได้
Ksc.nlpไม่สามารถใช้งานได้116,75617-ก.ค.-200909:26ไม่สามารถใช้งานได้
Mscorlib.dll2.0.50727.36034,546,56014 2009 Aug10:45x86
Normidna.nlpไม่สามารถใช้งานได้59,34217-ก.ค.-200909:26ไม่สามารถใช้งานได้
Normnfc.nlpไม่สามารถใช้งานได้45,79417-ก.ค.-200909:26ไม่สามารถใช้งานได้
Normnfd.nlpไม่สามารถใช้งานได้39,28417-ก.ค.-200909:26ไม่สามารถใช้งานได้
Normnfkc.nlpไม่สามารถใช้งานได้66,38417-ก.ค.-200909:26ไม่สามารถใช้งานได้
Normnfkd.nlpไม่สามารถใช้งานได้60,29417-ก.ค.-200909:26ไม่สามารถใช้งานได้
Prc.nlpไม่สามารถใช้งานได้83,74817-ก.ค.-200909:26ไม่สามารถใช้งานได้
Prcp.nlpไม่สามารถใช้งานได้83,74817-ก.ค.-200909:26ไม่สามารถใช้งานได้
Sortkey.nlpไม่สามารถใช้งานได้262,14817-ก.ค.-200909:26ไม่สามารถใช้งานได้
Sorttbls.nlpไม่สามารถใช้งานได้20,32017-ก.ค.-200909:26ไม่สามารถใช้งานได้
Xjis.nlpไม่สามารถใช้งานได้28,28817-ก.ค.-200909:27ไม่สามารถใช้งานได้
Big5.nlpไม่สามารถใช้งานได้66,72817-ก.ค.-200909:25ไม่สามารถใช้งานได้
Bopomofo.nlpไม่สามารถใช้งานได้82,17217-ก.ค.-200909:25ไม่สามารถใช้งานได้
Ksc.nlpไม่สามารถใช้งานได้116,75617-ก.ค.-200909:26ไม่สามารถใช้งานได้
Mscorlib.dll2.0.50727.40624,550,65614 2009 Aug10:45x86
Normidna.nlpไม่สามารถใช้งานได้59,34217-ก.ค.-200909:26ไม่สามารถใช้งานได้
Normnfc.nlpไม่สามารถใช้งานได้45,79417-ก.ค.-200909:26ไม่สามารถใช้งานได้
Normnfd.nlpไม่สามารถใช้งานได้39,28417-ก.ค.-200909:26ไม่สามารถใช้งานได้
Normnfkc.nlpไม่สามารถใช้งานได้66,38417-ก.ค.-200909:26ไม่สามารถใช้งานได้
Normnfkd.nlpไม่สามารถใช้งานได้60,29417-ก.ค.-200909:26ไม่สามารถใช้งานได้
Prc.nlpไม่สามารถใช้งานได้83,74817-ก.ค.-200909:26ไม่สามารถใช้งานได้
Prcp.nlpไม่สามารถใช้งานได้83,74817-ก.ค.-200909:26ไม่สามารถใช้งานได้
Sortkey.nlpไม่สามารถใช้งานได้262,14817-ก.ค.-200909:26ไม่สามารถใช้งานได้
Sorttbls.nlpไม่สามารถใช้งานได้20,32017-ก.ค.-200909:26ไม่สามารถใช้งานได้
Xjis.nlpไม่สามารถใช้งานได้28,28817-ก.ค.-200909:26ไม่สามารถใช้งานได้
Mscordacwks.dll2.0.50727.3603989,01614 2009 Aug10:45x86
Mscordacwks.dll2.0.50727.4062989,52814 2009 Aug10:45x86
Mscorwks.dll2.0.50727.36035,812,56014 2009 Aug10:46x86
Mscorwks.dll2.0.50727.40625,818,70414 2009 Aug10:46x86
Sos.dll2.0.50727.3603388,92014 2009 Aug10:46x86
Sos.dll2.0.50727.4062388,92014 2009 Aug10:46x86

สำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista รุ่นที่ใช้ x64 ที่รองรับทั้งหมด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Big5.nlpไม่สามารถใช้งานได้66,72817-ก.ค.-200909:25ไม่สามารถใช้งานได้
Bopomofo.nlpไม่สามารถใช้งานได้82,17217-ก.ค.-200909:25ไม่สามารถใช้งานได้
Ksc.nlpไม่สามารถใช้งานได้116,75617-ก.ค.-200909:25ไม่สามารถใช้งานได้
Mscorlib.dll2.0.50727.36034,562,94414 2009 Aug11:23x64
Normidna.nlpไม่สามารถใช้งานได้59,34217-ก.ค.-200909:25ไม่สามารถใช้งานได้
Normnfc.nlpไม่สามารถใช้งานได้45,79417-ก.ค.-200909:25ไม่สามารถใช้งานได้
Normnfd.nlpไม่สามารถใช้งานได้39,28417-ก.ค.-200909:25ไม่สามารถใช้งานได้
Normnfkc.nlpไม่สามารถใช้งานได้66,38417-ก.ค.-200909:25ไม่สามารถใช้งานได้
Normnfkd.nlpไม่สามารถใช้งานได้60,29417-ก.ค.-200909:25ไม่สามารถใช้งานได้
Prc.nlpไม่สามารถใช้งานได้83,74817-ก.ค.-200909:25ไม่สามารถใช้งานได้
Prcp.nlpไม่สามารถใช้งานได้83,74817-ก.ค.-200909:25ไม่สามารถใช้งานได้
Sortkey.nlpไม่สามารถใช้งานได้262,14817-ก.ค.-200909:25ไม่สามารถใช้งานได้
Sorttbls.nlpไม่สามารถใช้งานได้20,32017-ก.ค.-200909:25ไม่สามารถใช้งานได้
Xjis.nlpไม่สามารถใช้งานได้28,28817-ก.ค.-200909:26ไม่สามารถใช้งานได้
Big5.nlpไม่สามารถใช้งานได้66,72817-ก.ค.-200909:25ไม่สามารถใช้งานได้
Bopomofo.nlpไม่สามารถใช้งานได้82,17217-ก.ค.-200909:25ไม่สามารถใช้งานได้
Ksc.nlpไม่สามารถใช้งานได้116,75617-ก.ค.-200909:25ไม่สามารถใช้งานได้
Mscorlib.dll2.0.50727.40624,567,04014 2009 Aug10:44x64
Normidna.nlpไม่สามารถใช้งานได้59,34217-ก.ค.-200909:25ไม่สามารถใช้งานได้
Normnfc.nlpไม่สามารถใช้งานได้45,79417-ก.ค.-200909:25ไม่สามารถใช้งานได้
Normnfd.nlpไม่สามารถใช้งานได้39,28417-ก.ค.-200909:25ไม่สามารถใช้งานได้
Normnfkc.nlpไม่สามารถใช้งานได้66,38417-ก.ค.-200909:25ไม่สามารถใช้งานได้
Normnfkd.nlpไม่สามารถใช้งานได้60,29417-ก.ค.-200909:25ไม่สามารถใช้งานได้
Prc.nlpไม่สามารถใช้งานได้83,74817-ก.ค.-200909:25ไม่สามารถใช้งานได้
Prcp.nlpไม่สามารถใช้งานได้83,74817-ก.ค.-200909:25ไม่สามารถใช้งานได้
Sortkey.nlpไม่สามารถใช้งานได้262,14817-ก.ค.-200909:25ไม่สามารถใช้งานได้
Sorttbls.nlpไม่สามารถใช้งานได้20,32017-ก.ค.-200909:25ไม่สามารถใช้งานได้
Xjis.nlpไม่สามารถใช้งานได้28,28817-ก.ค.-200909:25ไม่สามารถใช้งานได้
Mscordacwks.dll2.0.50727.36031,764,68014 2009 Aug11:23x64
Mscordacwks.dll2.0.50727.40621,758,55214 2009 Aug10:43x64
Mscorwks.dll2.0.50727.360310,075,96814 2009 Aug11:23x64
Mscorwks.dll2.0.50727.406210,062,16014 2009 Aug10:44x64
Sos.dll2.0.50727.3603485,17614 2009 Aug11:23x64
Sos.dll2.0.50727.4062485,19214 2009 Aug10:44x64
Big5.nlpไม่สามารถใช้งานได้66,72817-ก.ค.-200909:26ไม่สามารถใช้งานได้
Bopomofo.nlpไม่สามารถใช้งานได้82,17217-ก.ค.-200909:26ไม่สามารถใช้งานได้
Ksc.nlpไม่สามารถใช้งานได้116,75617-ก.ค.-200909:26ไม่สามารถใช้งานได้
Mscorlib.dll2.0.50727.36034,546,56014 2009 Aug10:45x86
Normidna.nlpไม่สามารถใช้งานได้59,34217-ก.ค.-200909:26ไม่สามารถใช้งานได้
Normnfc.nlpไม่สามารถใช้งานได้45,79417-ก.ค.-200909:26ไม่สามารถใช้งานได้
Normnfd.nlpไม่สามารถใช้งานได้39,28417-ก.ค.-200909:26ไม่สามารถใช้งานได้
Normnfkc.nlpไม่สามารถใช้งานได้66,38417-ก.ค.-200909:26ไม่สามารถใช้งานได้
Normnfkd.nlpไม่สามารถใช้งานได้60,29417-ก.ค.-200909:26ไม่สามารถใช้งานได้
Prc.nlpไม่สามารถใช้งานได้83,74817-ก.ค.-200909:26ไม่สามารถใช้งานได้
Prcp.nlpไม่สามารถใช้งานได้83,74817-ก.ค.-200909:26ไม่สามารถใช้งานได้
Sortkey.nlpไม่สามารถใช้งานได้262,14817-ก.ค.-200909:26ไม่สามารถใช้งานได้
Sorttbls.nlpไม่สามารถใช้งานได้20,32017-ก.ค.-200909:26ไม่สามารถใช้งานได้
Xjis.nlpไม่สามารถใช้งานได้28,28817-ก.ค.-200909:27ไม่สามารถใช้งานได้
Big5.nlpไม่สามารถใช้งานได้66,72817-ก.ค.-200909:25ไม่สามารถใช้งานได้
Bopomofo.nlpไม่สามารถใช้งานได้82,17217-ก.ค.-200909:25ไม่สามารถใช้งานได้
Ksc.nlpไม่สามารถใช้งานได้116,75617-ก.ค.-200909:26ไม่สามารถใช้งานได้
Mscorlib.dll2.0.50727.40624,550,65614 2009 Aug10:45x86
Normidna.nlpไม่สามารถใช้งานได้59,34217-ก.ค.-200909:26ไม่สามารถใช้งานได้
Normnfc.nlpไม่สามารถใช้งานได้45,79417-ก.ค.-200909:26ไม่สามารถใช้งานได้
Normnfd.nlpไม่สามารถใช้งานได้39,28417-ก.ค.-200909:26ไม่สามารถใช้งานได้
Normnfkc.nlpไม่สามารถใช้งานได้66,38417-ก.ค.-200909:26ไม่สามารถใช้งานได้
Normnfkd.nlpไม่สามารถใช้งานได้60,29417-ก.ค.-200909:26ไม่สามารถใช้งานได้
Prc.nlpไม่สามารถใช้งานได้83,74817-ก.ค.-200909:26ไม่สามารถใช้งานได้
Prcp.nlpไม่สามารถใช้งานได้83,74817-ก.ค.-200909:26ไม่สามารถใช้งานได้
Sortkey.nlpไม่สามารถใช้งานได้262,14817-ก.ค.-200909:26ไม่สามารถใช้งานได้
Sorttbls.nlpไม่สามารถใช้งานได้20,32017-ก.ค.-200909:26ไม่สามารถใช้งานได้
Xjis.nlpไม่สามารถใช้งานได้28,28817-ก.ค.-200909:26ไม่สามารถใช้งานได้
Mscordacwks.dll2.0.50727.3603989,01614 2009 Aug10:45x86
Mscordacwks.dll2.0.50727.4062989,52814 2009 Aug10:45x86
Mscorwks.dll2.0.50727.36035,812,56014 2009 Aug10:46x86
Mscorwks.dll2.0.50727.40625,818,70414 2009 Aug10:46x86
Sos.dll2.0.50727.3603388,92014 2009 Aug10:46x86
Sos.dll2.0.50727.4062388,92014 2009 Aug10:46x86

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Big5.nlpไม่สามารถใช้งานได้66,72817-ก.ค.-200909:27ไม่สามารถใช้งานได้
Bopomofo.nlpไม่สามารถใช้งานได้82,17217-ก.ค.-200909:27ไม่สามารถใช้งานได้
Ksc.nlpไม่สามารถใช้งานได้116,75617-ก.ค.-200909:27ไม่สามารถใช้งานได้
Mscorlib.dll2.0.50727.36034,005,88814 2009 Aug10:สีกันIA-64
Normidna.nlpไม่สามารถใช้งานได้59,34217-ก.ค.-200909:27ไม่สามารถใช้งานได้
Normnfc.nlpไม่สามารถใช้งานได้45,79417-ก.ค.-200909:27ไม่สามารถใช้งานได้
Normnfd.nlpไม่สามารถใช้งานได้39,28417-ก.ค.-200909:27ไม่สามารถใช้งานได้
Normnfkc.nlpไม่สามารถใช้งานได้66,38417-ก.ค.-200909:27ไม่สามารถใช้งานได้
Normnfkd.nlpไม่สามารถใช้งานได้60,29417-ก.ค.-200909:27ไม่สามารถใช้งานได้
Prc.nlpไม่สามารถใช้งานได้83,74817-ก.ค.-200909:27ไม่สามารถใช้งานได้
Prcp.nlpไม่สามารถใช้งานได้83,74817-ก.ค.-200909:27ไม่สามารถใช้งานได้
Sortkey.nlpไม่สามารถใช้งานได้262,14817-ก.ค.-200909:27ไม่สามารถใช้งานได้
Sorttbls.nlpไม่สามารถใช้งานได้20,32017-ก.ค.-200909:27ไม่สามารถใช้งานได้
Xjis.nlpไม่สามารถใช้งานได้28,28817-ก.ค.-200909:27ไม่สามารถใช้งานได้
Big5.nlpไม่สามารถใช้งานได้66,72817-ก.ค.-200909:26ไม่สามารถใช้งานได้
Bopomofo.nlpไม่สามารถใช้งานได้82,17217-ก.ค.-200909:26ไม่สามารถใช้งานได้
Ksc.nlpไม่สามารถใช้งานได้116,75617-ก.ค.-200909:26ไม่สามารถใช้งานได้
Mscorlib.dll2.0.50727.40624,009,98414 2009 Aug10:46IA-64
Normidna.nlpไม่สามารถใช้งานได้59,34217-ก.ค.-200909:26ไม่สามารถใช้งานได้
Normnfc.nlpไม่สามารถใช้งานได้45,79417-ก.ค.-200909:26ไม่สามารถใช้งานได้
Normnfd.nlpไม่สามารถใช้งานได้39,28417-ก.ค.-200909:26ไม่สามารถใช้งานได้
Normnfkc.nlpไม่สามารถใช้งานได้66,38417-ก.ค.-200909:26ไม่สามารถใช้งานได้
Normnfkd.nlpไม่สามารถใช้งานได้60,29417-ก.ค.-200909:26ไม่สามารถใช้งานได้
Prc.nlpไม่สามารถใช้งานได้83,74817-ก.ค.-200909:26ไม่สามารถใช้งานได้
Prcp.nlpไม่สามารถใช้งานได้83,74817-ก.ค.-200909:26ไม่สามารถใช้งานได้
Sortkey.nlpไม่สามารถใช้งานได้262,14817-ก.ค.-200909:27ไม่สามารถใช้งานได้
Sorttbls.nlpไม่สามารถใช้งานได้20,32017-ก.ค.-200909:27ไม่สามารถใช้งานได้
Xjis.nlpไม่สามารถใช้งานได้28,28817-ก.ค.-200909:27ไม่สามารถใช้งานได้
Mscordacwks.dll2.0.50727.36033,084,63214 2009 Aug10:สีกันIA-64
Mscordacwks.dll2.0.50727.40623,085,12814 2009 Aug10:46IA-64
Mscorwks.dll2.0.50727.360320,151,12014 2009 Aug10:48IA-64
Mscorwks.dll2.0.50727.406220,172,60814 2009 Aug10:สีกันIA-64
Sos.dll2.0.50727.3603872,77614 2009 Aug10:48IA-64
Sos.dll2.0.50727.4062872,76014 2009 Aug10:สีกันIA-64
Big5.nlpไม่สามารถใช้งานได้66,72817-ก.ค.-200909:26ไม่สามารถใช้งานได้
Bopomofo.nlpไม่สามารถใช้งานได้82,17217-ก.ค.-200909:26ไม่สามารถใช้งานได้
Ksc.nlpไม่สามารถใช้งานได้116,75617-ก.ค.-200909:26ไม่สามารถใช้งานได้
Mscorlib.dll2.0.50727.36034,546,56014 2009 Aug10:45x86
Normidna.nlpไม่สามารถใช้งานได้59,34217-ก.ค.-200909:26ไม่สามารถใช้งานได้
Normnfc.nlpไม่สามารถใช้งานได้45,79417-ก.ค.-200909:26ไม่สามารถใช้งานได้
Normnfd.nlpไม่สามารถใช้งานได้39,28417-ก.ค.-200909:26ไม่สามารถใช้งานได้
Normnfkc.nlpไม่สามารถใช้งานได้66,38417-ก.ค.-200909:26ไม่สามารถใช้งานได้
Normnfkd.nlpไม่สามารถใช้งานได้60,29417-ก.ค.-200909:26ไม่สามารถใช้งานได้
Prc.nlpไม่สามารถใช้งานได้83,74817-ก.ค.-200909:26ไม่สามารถใช้งานได้
Prcp.nlpไม่สามารถใช้งานได้83,74817-ก.ค.-200909:26ไม่สามารถใช้งานได้
Sortkey.nlpไม่สามารถใช้งานได้262,14817-ก.ค.-200909:26ไม่สามารถใช้งานได้
Sorttbls.nlpไม่สามารถใช้งานได้20,32017-ก.ค.-200909:26ไม่สามารถใช้งานได้
Xjis.nlpไม่สามารถใช้งานได้28,28817-ก.ค.-200909:27ไม่สามารถใช้งานได้
Big5.nlpไม่สามารถใช้งานได้66,72817-ก.ค.-200909:25ไม่สามารถใช้งานได้
Bopomofo.nlpไม่สามารถใช้งานได้82,17217-ก.ค.-200909:25ไม่สามารถใช้งานได้
Ksc.nlpไม่สามารถใช้งานได้116,75617-ก.ค.-200909:26ไม่สามารถใช้งานได้
Mscorlib.dll2.0.50727.40624,550,65614 2009 Aug10:45x86
Normidna.nlpไม่สามารถใช้งานได้59,34217-ก.ค.-200909:26ไม่สามารถใช้งานได้
Normnfc.nlpไม่สามารถใช้งานได้45,79417-ก.ค.-200909:26ไม่สามารถใช้งานได้
Normnfd.nlpไม่สามารถใช้งานได้39,28417-ก.ค.-200909:26ไม่สามารถใช้งานได้
Normnfkc.nlpไม่สามารถใช้งานได้66,38417-ก.ค.-200909:26ไม่สามารถใช้งานได้
Normnfkd.nlpไม่สามารถใช้งานได้60,29417-ก.ค.-200909:26ไม่สามารถใช้งานได้
Prc.nlpไม่สามารถใช้งานได้83,74817-ก.ค.-200909:26ไม่สามารถใช้งานได้
Prcp.nlpไม่สามารถใช้งานได้83,74817-ก.ค.-200909:26ไม่สามารถใช้งานได้
Sortkey.nlpไม่สามารถใช้งานได้262,14817-ก.ค.-200909:26ไม่สามารถใช้งานได้
Sorttbls.nlpไม่สามารถใช้งานได้20,32017-ก.ค.-200909:26ไม่สามารถใช้งานได้
Xjis.nlpไม่สามารถใช้งานได้28,28817-ก.ค.-200909:26ไม่สามารถใช้งานได้
Mscordacwks.dll2.0.50727.3603989,01614 2009 Aug10:45x86
Mscordacwks.dll2.0.50727.4062989,52814 2009 Aug10:45x86
Mscorwks.dll2.0.50727.36035,812,56014 2009 Aug10:46x86
Mscorwks.dll2.0.50727.40625,818,70414 2009 Aug10:46x86
Sos.dll2.0.50727.3603388,92014 2009 Aug10:46x86
Sos.dll2.0.50727.4062388,92014 2009 Aug10:46x86

ข้อมูลของแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vistaแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista รุ่นที่ใช้ x86 ที่รองรับทั้งหมด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มMsil_mscorlib.resources_b77a5c561934e089_6.0.6001.18292_en us_9231951db91ff2c6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม557
วันที่ (UTC)14 2009 Aug
เวลา (UTC)17:22
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มMsil_mscorlib.resources_b77a5c561934e089_6.0.6001.22474_en us_7b61c015d2c953b1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม557
วันที่ (UTC)14 2009 Aug
เวลา (UTC)17:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb974469_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,294
วันที่ (UTC)17 2009 Aug
เวลา (UTC)07:43
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb974469 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม5,785
วันที่ (UTC)17 2009 Aug
เวลา (UTC)07:42
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_2_for_kb974469_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,620
วันที่ (UTC)17 2009 Aug
เวลา (UTC)07:43
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_2_for_kb974469 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,252
วันที่ (UTC)17 2009 Aug
เวลา (UTC)07:42
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_3_for_kb974469_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,296
วันที่ (UTC)17 2009 Aug
เวลา (UTC)07:43
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_3_for_kb974469 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม5,793
วันที่ (UTC)17 2009 Aug
เวลา (UTC)07:42
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_4_for_kb974469_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,621
วันที่ (UTC)17 2009 Aug
เวลา (UTC)07:43
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_4_for_kb974469 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,253
วันที่ (UTC)17 2009 Aug
เวลา (UTC)07:42
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_5_for_kb974469_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,621
วันที่ (UTC)17 2009 Aug
เวลา (UTC)07:43
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_5_for_kb974469 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,253
วันที่ (UTC)17 2009 Aug
เวลา (UTC)07:42
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb974469_client_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,779
วันที่ (UTC)17 2009 Aug
เวลา (UTC)07:43
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb974469_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,816
วันที่ (UTC)17 2009 Aug
เวลา (UTC)07:42
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb974469_client_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,421
วันที่ (UTC)17 2009 Aug
เวลา (UTC)07:43
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb974469_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,440
วันที่ (UTC)17 2009 Aug
เวลา (UTC)07:43
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb974469_sc_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,355
วันที่ (UTC)17 2009 Aug
เวลา (UTC)07:43
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb974469_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,374
วันที่ (UTC)17 2009 Aug
เวลา (UTC)07:42
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb974469_sc_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,413
วันที่ (UTC)17 2009 Aug
เวลา (UTC)07:43
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb974469_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,432
วันที่ (UTC)17 2009 Aug
เวลา (UTC)07:43
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb974469_server_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,781
วันที่ (UTC)17 2009 Aug
เวลา (UTC)07:43
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb974469_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,816
วันที่ (UTC)17 2009 Aug
เวลา (UTC)07:42
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb974469_server_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,421
วันที่ (UTC)17 2009 Aug
เวลา (UTC)07:43
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb974469_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,440
วันที่ (UTC)17 2009 Aug
เวลา (UTC)07:43
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มUpdate-bf.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,523
วันที่ (UTC)17 2009 Aug
เวลา (UTC)07:43
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_0cf494171e89d3e4f35e13ef5a15a9eb_b77a5c561934e089_6.0.6001.22474_none_2ce17ae5d9f8477b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม625
วันที่ (UTC)17 2009 Aug
เวลา (UTC)07:42
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_2f7276ce31930bff64f9789b29d10948_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18292_none_507b3549cf2af19a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม625
วันที่ (UTC)17 2009 Aug
เวลา (UTC)07:42
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_3ba8f2b1976cd49c4ee0699c76abeb7c_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22474_none_6a2becd1f68b8c2f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม626
วันที่ (UTC)17 2009 Aug
เวลา (UTC)07:42
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_65af0f5ea87a57f502c16aa789de0fcc_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22474_none_063611e2f44bda78.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม625
วันที่ (UTC)17 2009 Aug
เวลา (UTC)07:42
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_9a5b2f7259b328d681e18ee5b10336be_b77a5c561934e089_6.0.6001.18292_none_8e2b543f625c0cc3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม625
วันที่ (UTC)17 2009 Aug
เวลา (UTC)07:42
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_c2e84297205b9927f1c5711cf120f80d_b77a5c561934e089_6.0.6001.18292_none_1ae361229db311e2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม616
วันที่ (UTC)17 2009 Aug
เวลา (UTC)07:42
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_c70eedba8f2f5c93c43fb47e42dc1766_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22474_none_d748916f76121a51.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม621
วันที่ (UTC)17 2009 Aug
เวลา (UTC)07:42
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_c7333489575c14ef13a2c12bbc7a715f_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18292_none_c77d10ec91f8c0e9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม621
วันที่ (UTC)17 2009 Aug
เวลา (UTC)07:42
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_c74106f7ed177f0a498fe62a179cde77_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18292_none_b0f6f4b0b9542cf3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม626
วันที่ (UTC)17 2009 Aug
เวลา (UTC)07:42
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_e2a270b426fcfd8d84bcbc3c914c0f13_b77a5c561934e089_6.0.6001.22474_none_05eccd5727d81caa.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม616
วันที่ (UTC)17 2009 Aug
เวลา (UTC)07:42
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_mscorlib_b77a5c561934e089_6.0.6001.18292_none_c7bf5a28c153905e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม544,688
วันที่ (UTC)14 2009 Aug
เวลา (UTC)18:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_mscorlib_b77a5c561934e089_6.0.6001.22474_none_b0ef8520dafcf149.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม544,688
วันที่ (UTC)14 2009 Aug
เวลา (UTC)18:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_netfx mscordacwks_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18292_none_2b2a4bfd06dc00b6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,245
วันที่ (UTC)14 2009 Aug
เวลา (UTC)18:27
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_netfx mscordacwks_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22474_none_145a76f5208561a1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,245
วันที่ (UTC)14 2009 Aug
เวลา (UTC)18:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_netfx mscorwks_dll_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18292_none_326629162edaf4e3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม25,251
วันที่ (UTC)14 2009 Aug
เวลา (UTC)18:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_netfx mscorwks_dll_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22474_none_1b96540e488455ce.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม25,251
วันที่ (UTC)14 2009 Aug
เวลา (UTC)18:22
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_netfx sos_dll_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18292_none_13f893bdfad0dccb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,119
วันที่ (UTC)14 2009 Aug
เวลา (UTC)18:28
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_netfx sos_dll_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22474_none_fd28beb6147a3db6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,119
วันที่ (UTC)14 2009 Aug
เวลา (UTC)18:26
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 และ ของ Windows Vista

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_0cf494171e89d3e4f35e13ef5a15a9eb_b77a5c561934e089_6.0.6001.22474_none_890016699255b8b1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม627
วันที่ (UTC)17 2009 Aug
เวลา (UTC)07:43
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_2175dcfc2a0a000218a3ee7d802e9551_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22474_none_a43ec35390c3a611.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม918
วันที่ (UTC)17 2009 Aug
เวลา (UTC)07:43
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_2fa8eb5ebac1b2d7c4059dff16444cd7_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18292_none_c89b54619cee640c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม920
วันที่ (UTC)17 2009 Aug
เวลา (UTC)07:43
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_3d8de91a1547001ba898f6f38dbc2f20_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22474_none_59d4f0070117463c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม910
วันที่ (UTC)17 2009 Aug
เวลา (UTC)07:43
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_745307ce115d90a4eff6a6d4a005eed5_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18292_none_784a206a80c1718c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม910
วันที่ (UTC)17 2009 Aug
เวลา (UTC)07:43
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_9a5b2f7259b328d681e18ee5b10336be_b77a5c561934e089_6.0.6001.18292_none_ea49efc31ab97df9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม627
วันที่ (UTC)17 2009 Aug
เวลา (UTC)07:43
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_c5fac292e205d7a3499355e91906ede2_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18292_none_44de16b9ffe7bce3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม918
วันที่ (UTC)17 2009 Aug
เวลา (UTC)07:43
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_ef96edceaa076a9e098c8e676278c063_b77a5c561934e089_6.0.6001.22474_none_c73b622ae53028ff.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม900
วันที่ (UTC)17 2009 Aug
เวลา (UTC)07:43
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_f7aaa638e89d3992f41a1ca89d19af65_b77a5c561934e089_6.0.6001.18292_none_1b2b877677e0a776.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม900
วันที่ (UTC)17 2009 Aug
เวลา (UTC)07:43
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_f9aecfc3d7d111fcec7534a609ee4458_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22474_none_0c2a752b98762884.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม920
วันที่ (UTC)17 2009 Aug
เวลา (UTC)07:43
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_mscorlib_b77a5c561934e089_6.0.6001.18292_none_80122351acd76758.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม607,442
วันที่ (UTC)14 2009 Aug
เวลา (UTC)19:14
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_mscorlib_b77a5c561934e089_6.0.6001.22474_none_69424e49c680c843.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม607,442
วันที่ (UTC)14 2009 Aug
เวลา (UTC)17:49
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_netfx mscordacwks_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18292_none_e37d1525f25fd7b0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,271
วันที่ (UTC)14 2009 Aug
เวลา (UTC)19:16
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_netfx mscordacwks_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22474_none_ccad401e0c09389b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,271
วันที่ (UTC)14 2009 Aug
เวลา (UTC)17:50
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_netfx mscorwks_dll_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18292_none_eab8f23f1a5ecbdd.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม24,667
วันที่ (UTC)14 2009 Aug
เวลา (UTC)19:13
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_netfx mscorwks_dll_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22474_none_d3e91d3734082cc8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม24,667
วันที่ (UTC)14 2009 Aug
เวลา (UTC)17:48
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_netfx sos_dll_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18292_none_cc4b5ce6e654b3c5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,135
วันที่ (UTC)14 2009 Aug
เวลา (UTC)19:16
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_netfx sos_dll_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22474_none_b57b87defffe14b0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,135
วันที่ (UTC)14 2009 Aug
เวลา (UTC)17:51
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มMsil_mscorlib.resources_b77a5c561934e089_6.0.6001.18292_en us_9231951db91ff2c6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม557
วันที่ (UTC)14 2009 Aug
เวลา (UTC)18:31
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มMsil_mscorlib.resources_b77a5c561934e089_6.0.6001.22474_en us_7b61c015d2c953b1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม557
วันที่ (UTC)14 2009 Aug
เวลา (UTC)16:59
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb974469_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,932
วันที่ (UTC)17 2009 Aug
เวลา (UTC)07:43
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb974469 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม7,103
วันที่ (UTC)17 2009 Aug
เวลา (UTC)07:43
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_2_for_kb974469_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,628
วันที่ (UTC)17 2009 Aug
เวลา (UTC)07:43
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_2_for_kb974469 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,262
วันที่ (UTC)17 2009 Aug
เวลา (UTC)07:43
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_3_for_kb974469_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,934
วันที่ (UTC)17 2009 Aug
เวลา (UTC)07:43
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_3_for_kb974469 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม7,111
วันที่ (UTC)17 2009 Aug
เวลา (UTC)07:43
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_4_for_kb974469_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,629
วันที่ (UTC)17 2009 Aug
เวลา (UTC)07:43
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_4_for_kb974469 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,263
วันที่ (UTC)17 2009 Aug
เวลา (UTC)07:43
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_5_for_kb974469_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,629
วันที่ (UTC)17 2009 Aug
เวลา (UTC)07:43
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_5_for_kb974469 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,263
วันที่ (UTC)17 2009 Aug
เวลา (UTC)07:43
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb974469_client_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,791
วันที่ (UTC)17 2009 Aug
เวลา (UTC)07:43
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb974469_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,828
วันที่ (UTC)17 2009 Aug
เวลา (UTC)07:43
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb974469_client_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,429
วันที่ (UTC)17 2009 Aug
เวลา (UTC)07:43
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb974469_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,448
วันที่ (UTC)17 2009 Aug
เวลา (UTC)07:43
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb974469_sc_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,363
วันที่ (UTC)17 2009 Aug
เวลา (UTC)07:43
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb974469_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,382
วันที่ (UTC)17 2009 Aug
เวลา (UTC)07:43
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb974469_sc_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,421
วันที่ (UTC)17 2009 Aug
เวลา (UTC)07:43
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb974469_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,440
วันที่ (UTC)17 2009 Aug
เวลา (UTC)07:43
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb974469_server_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,793
วันที่ (UTC)17 2009 Aug
เวลา (UTC)07:43
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb974469_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,828
วันที่ (UTC)17 2009 Aug
เวลา (UTC)07:43
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb974469_server_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,429
วันที่ (UTC)17 2009 Aug
เวลา (UTC)07:43
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb974469_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,448
วันที่ (UTC)17 2009 Aug
เวลา (UTC)07:43
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มUpdate-bf.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,543
วันที่ (UTC)17 2009 Aug
เวลา (UTC)07:43
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_mscorlib_b77a5c561934e089_6.0.6001.18292_none_c7bf5a28c153905e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม544,688
วันที่ (UTC)14 2009 Aug
เวลา (UTC)18:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_mscorlib_b77a5c561934e089_6.0.6001.22474_none_b0ef8520dafcf149.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม544,688
วันที่ (UTC)14 2009 Aug
เวลา (UTC)18:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_netfx mscordacwks_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18292_none_2b2a4bfd06dc00b6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,245
วันที่ (UTC)14 2009 Aug
เวลา (UTC)18:27
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_netfx mscordacwks_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22474_none_145a76f5208561a1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,245
วันที่ (UTC)14 2009 Aug
เวลา (UTC)18:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_netfx mscorwks_dll_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18292_none_326629162edaf4e3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม25,251
วันที่ (UTC)14 2009 Aug
เวลา (UTC)18:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_netfx mscorwks_dll_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22474_none_1b96540e488455ce.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม25,251
วันที่ (UTC)14 2009 Aug
เวลา (UTC)18:22
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_netfx sos_dll_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18292_none_13f893bdfad0dccb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,119
วันที่ (UTC)14 2009 Aug
เวลา (UTC)18:28
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_netfx sos_dll_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22474_none_fd28beb6147a3db6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,119
วันที่ (UTC)14 2009 Aug
เวลา (UTC)18:26
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_0cf494171e89d3e4f35e13ef5a15a9eb_b77a5c561934e089_6.0.6001.22474_none_2ce31edbd9f65077.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม626
วันที่ (UTC)17 2009 Aug
เวลา (UTC)07:42
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_291314b32d69ffa6e92c2417155978d4_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18292_none_e4c7b1633d8e2847.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม916
วันที่ (UTC)17 2009 Aug
เวลา (UTC)07:42
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_3b5a54e229d16a46f7bfbb1e0f46e8af_b77a5c561934e089_6.0.6001.22474_none_e52ddcdd7318c32c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม898
วันที่ (UTC)17 2009 Aug
เวลา (UTC)07:42
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_5ad0e74f83e9ed320739c8e0a70e6117_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18292_none_37501132219c8a44.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม908
วันที่ (UTC)17 2009 Aug
เวลา (UTC)07:42
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_93f705b3f20e9285ba807e21156202bf_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22474_none_7597c871261199e9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม908
วันที่ (UTC)17 2009 Aug
เวลา (UTC)07:42
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_9a5b2f7259b328d681e18ee5b10336be_b77a5c561934e089_6.0.6001.18292_none_8e2cf835625a15bf.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม626
วันที่ (UTC)17 2009 Aug
เวลา (UTC)07:42
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_bb3aeaf95c6c22571b30d5fab5c5f110_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18292_none_d18f2b9c5a6ccb5b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม918
วันที่ (UTC)17 2009 Aug
เวลา (UTC)07:42
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_dcd1b1394977a3e4a1ef9dd3506cc6cd_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22474_none_39999df0b4061f87.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม918
วันที่ (UTC)17 2009 Aug
เวลา (UTC)07:42
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_e598389689841880fe75c059369d25ee_b77a5c561934e089_6.0.6001.18292_none_10cf69f2f3dbe6e4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม898
วันที่ (UTC)17 2009 Aug
เวลา (UTC)07:42
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_f0958fa75aa676429c13104dc62bed12_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22474_none_c799c97f0b82623f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม916
วันที่ (UTC)17 2009 Aug
เวลา (UTC)07:42
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_mscorlib_b77a5c561934e089_6.0.6001.18292_none_c7bf37eac153c842.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม607,431
วันที่ (UTC)14 2009 Aug
เวลา (UTC)17:49
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_mscorlib_b77a5c561934e089_6.0.6001.22474_none_b0ef62e2dafd292d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม607,431
วันที่ (UTC)15 2009 Aug
เวลา (UTC)00:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_netfx-mscordacwks_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18292_none_2b2a29bf06dc389a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,261
วันที่ (UTC)14 2009 Aug
เวลา (UTC)17:50
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_netfx mscordacwks_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22474_none_145a54b720859985.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,261
วันที่ (UTC)15 2009 Aug
เวลา (UTC)00:39
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_netfx mscorwks_dll_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18292_none_326606d82edb2cc7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม24,615
วันที่ (UTC)14 2009 Aug
เวลา (UTC)17:48
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_netfx mscorwks_dll_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22474_none_1b9631d048848db2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม24,615
วันที่ (UTC)15 2009 Aug
เวลา (UTC)00:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_netfx sos_dll_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18292_none_13f8717ffad114af.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,128
วันที่ (UTC)14 2009 Aug
เวลา (UTC)17:51
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_netfx-sos_dll_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22474_none_fd289c78147a759a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,128
วันที่ (UTC)15 2009 Aug
เวลา (UTC)00:40
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มMsil_mscorlib.resources_b77a5c561934e089_6.0.6001.18292_en us_9231951db91ff2c6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม557
วันที่ (UTC)14 2009 Aug
เวลา (UTC)17:07
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มMsil_mscorlib.resources_b77a5c561934e089_6.0.6001.22474_en us_7b61c015d2c953b1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม557
วันที่ (UTC)14 2009 Aug
เวลา (UTC)16:สีกัน
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb974469_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,921
วันที่ (UTC)17 2009 Aug
เวลา (UTC)07:43
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb974469 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม7,084
วันที่ (UTC)17 2009 Aug
เวลา (UTC)07:42
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_2_for_kb974469_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,624
วันที่ (UTC)17 2009 Aug
เวลา (UTC)07:43
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_2_for_kb974469 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,257
วันที่ (UTC)17 2009 Aug
เวลา (UTC)07:42
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_3_for_kb974469_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,624
วันที่ (UTC)17 2009 Aug
เวลา (UTC)07:43
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_3_for_kb974469 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,258
วันที่ (UTC)17 2009 Aug
เวลา (UTC)07:42
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb974469_sc_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,358
วันที่ (UTC)17 2009 Aug
เวลา (UTC)07:43
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb974469_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,378
วันที่ (UTC)17 2009 Aug
เวลา (UTC)07:42
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb974469_sc_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,417
วันที่ (UTC)17 2009 Aug
เวลา (UTC)07:43
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb974469_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,436
วันที่ (UTC)17 2009 Aug
เวลา (UTC)07:42
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb974469_server_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,785
วันที่ (UTC)17 2009 Aug
เวลา (UTC)07:43
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb974469_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,822
วันที่ (UTC)17 2009 Aug
เวลา (UTC)07:42
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb974469_server_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,425
วันที่ (UTC)17 2009 Aug
เวลา (UTC)07:43
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb974469_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,444
วันที่ (UTC)17 2009 Aug
เวลา (UTC)07:42
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มUpdate-bf.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,944
วันที่ (UTC)17 2009 Aug
เวลา (UTC)07:43
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_mscorlib_b77a5c561934e089_6.0.6001.18292_none_c7bf5a28c153905e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม544,688
วันที่ (UTC)14 2009 Aug
เวลา (UTC)18:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_mscorlib_b77a5c561934e089_6.0.6001.22474_none_b0ef8520dafcf149.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม544,688
วันที่ (UTC)14 2009 Aug
เวลา (UTC)18:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_netfx mscordacwks_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18292_none_2b2a4bfd06dc00b6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,245
วันที่ (UTC)14 2009 Aug
เวลา (UTC)18:27
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_netfx mscordacwks_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22474_none_145a76f5208561a1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,245
วันที่ (UTC)14 2009 Aug
เวลา (UTC)18:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_netfx mscorwks_dll_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18292_none_326629162edaf4e3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม25,251
วันที่ (UTC)14 2009 Aug
เวลา (UTC)18:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_netfx mscorwks_dll_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22474_none_1b96540e488455ce.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม25,251
วันที่ (UTC)14 2009 Aug
เวลา (UTC)18:22
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_netfx sos_dll_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18292_none_13f893bdfad0dccb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,119
วันที่ (UTC)14 2009 Aug
เวลา (UTC)18:28
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_netfx sos_dll_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22474_none_fd28beb6147a3db6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,119
วันที่ (UTC)14 2009 Aug
เวลา (UTC)18:26
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 974469 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2
 • Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1
 • Windows Vista Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
Keywords: 
kbsurveynew kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbexpertiseinter kbqfe kbfix kbbug kbmt KB974469 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:974469

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com