คอมพิวเตอร์หยุดการตอบสนองเมื่ออุปกรณ์ USB ดำเนินต่อจากสถานะ Suspend เลือก USB ใน Windows 7 หรือ ใน Windows Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 974476 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

คุณเปิดใช้งานคุณลักษณะ Suspend เลือก USB บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 จากนั้นคอมพิวเตอร์จะหยุดการตอบสนองเมื่อหนึ่ง หรือมากกว่ามีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • คอมพิวเตอร์เข้าสู่สถานะไม่ได้ใช้งานหรือไฮเบอร์เนต
 • อุปกรณ์ USB อย่าง น้อยหนึ่งจากสถานะไม่ได้ใช้งานดำเนินต่อหลังจากรอบระยะเวลาไม่มีกิจกรรม
หมายเหตุ:คุณสามารถเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ในการกู้คืนจากปัญหานี้

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อมีอุปกรณ์ USB ที่แนบมาดำเนินต่อจากสถานะ Suspend เลือก USB และฮับ USB ได้รายงานว่า อุปกรณ์ดังกล่าวถูกตัดการเชื่อมต่อจากฮับ USB พอร์ตไม่ถูกต้อง รายงานสถานะที่ไม่ถูกต้องนี้อาจเกิดขึ้น โดยมีข้อผิดพลาดฮาร์ดแวร์ ในฮับ USB หรืออุปกรณ์ USB ที่แนบมา โปรแกรมควบคุมฮับ USB ของ Microsoft (Usbhub.sys) ไม่ถูกต้องพยายามรับ spinlock ที่มีอยู่แล้วได้รับในเธรดเดียวกัน ซึ่งทำให้เป็น deadlock โหมดเคอร์เนล ดังนั้น คอมพิวเตอร์หยุดการตอบสนอง

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้สามารถถูกประยุกต์ใช้บนคอมพิวเตอร์ที่รัน Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลรีจิสทรี

ถ้าต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพ็คเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องแก้ไขรีจิสทรี

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'

หมายเหตุของข้อมูลของแฟ้ม Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

แฟ้มรายการ (.manifest) และ MUM แฟ้ม (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมแสดงรายการแยกต่างหาก. แฟ้ม MUM และ MANIFEST และแฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยที่เชื่อมโยง (.cat) เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาสถานะขององค์ประกอบที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัย (ไม่แสดงแอตทริบิวต์) จะลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตัลของ Microsoft

สำหรับ Windows 7 รุ่น x86 ที่รองรับทั้งหมด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Usbccgp.sys6.1.7600.1638575,26413-ก.ค.-200923:51x86
usbhub.sys6.1.7600.20521258,56005 Sep 200903:00x86
Usbd.sys6.1.7600.163855,88813-ก.ค.-200923:51ไม่สามารถใช้งานได้
Usbehci.sys6.1.7600.1638541,47213-ก.ค.-200923:51x86
usbhub.sys6.1.7600.20521258,56005 Sep 200903:00x86
Usbohci.sys6.1.7600.1638520,48013-ก.ค.-200923:51x86
Usbport.sys6.1.7600.16385284,16013-ก.ค.-200923:51x86
Usbuhci.sys6.1.7600.1638524,06413-ก.ค.-200923:51x86

สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 รุ่น x64 ที่รองรับทั้งหมด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Usbccgp.sys6.1.7600.1638598,81614.07.5200:06x64
usbhub.sys6.1.7600.20521343,04005 Sep 200903:24x64
Usbd.sys6.1.7600.163857,93614.07.5200:06x64
Usbehci.sys6.1.7600.1638551,20014.07.5200:06x64
usbhub.sys6.1.7600.20521343,04005 Sep 200903:24x64
Usbohci.sys6.1.7600.1638525,60014.07.5200:06x64
Usbport.sys6.1.7600.16385324,60814.07.5200:06x64
Usbuhci.sys6.1.7600.1638530,72014.07.5200:06x64

สำหรับ Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ Itanium ที่รองรับทั้งหมด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Usbccgp.sys6.1.7600.16385220,16014.07.5200:21IA-64
usbhub.sys6.1.7600.20521972,80005 Sep 200902:51IA-64
Usbd.sys6.1.7600.1638511,90414.07.5200:21ไม่สามารถใช้งานได้
Usbehci.sys6.1.7600.16385130,04814.07.5200:21IA-64
usbhub.sys6.1.7600.20521972,80005 Sep 200902:51IA-64
Usbohci.sys6.1.7600.1638564,00014.07.5200:21IA-64
Usbport.sys6.1.7600.16385648,19214.07.5200:21IA-64
Usbuhci.sys6.1.7600.1638586,01614.07.5200:21IA-64

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ปัญหาอธิบายไว้ในส่วน "อาการ" จะไม่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ในเรื่องต่อไปนี้อาจเกิดขึ้น:
 1. อุปกรณ์ USB แนบมากลับสู่จากสถานะ Suspend เลือก USB เมื่อคอมพิวเตอร์กำลังเรียกใช้ จากนั้น Windows อาจรายงานว่า อุปกรณ์ USB ถูกตัดการเชื่อมต่อจากคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ USB เป็น reconnected ไปยังคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ อุปกรณ์ USB ที่ได้รับผลกระทบได้ไม่ตอบสนองสำหรับเวลาหลายนาทีน้อยกว่าหนึ่งนาที
 2. เมื่อคอมพิวเตอร์พยายามที่จะป้อนสถานะที่ไม่ได้ใช้งานหรือไฮเบอร์เนต คุณจะบ่งชี้ไม่ปรากฏให้เห็นว่า มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ที่แนบมา เมื่อคอมพิวเตอร์กลับสู่จากสถานะไม่ได้ใช้งานหรือไฮเบอร์เนต Windows รายงานว่า อุปกรณ์ USB เชื่อมต่อ และ reconnected ไปยังคอมพิวเตอร์
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ยกเลิกเลือกนั้นอนุญาตให้คอมพิวเตอร์ปิดอุปกรณ์นี้เพื่อประหยัดพลังงานกล่องกาเครื่องหมายสำหรับอุปกรณ์ USB หรือฮับหลักของ USB ที่ได้รับผลกระทบ:
 1. คลิกเริ่มการทำงานประเภท:ตัวจัดการอุปกรณ์ในการเริ่มการค้นหากล่อง และกด enter

  หมายเหตุ:ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือยืนยัน พิมพ์รหัสผ่านของคุณ และคลิกดำเนินการต่อ.
 2. ในการมุมมองเมนู คลิกอุปกรณ์ ด้วยการเชื่อมต่อ.
 3. ขยายการACPIโหน ขยายระบบ Microsoft ACPI-ได้แล้ว ขยายบัส pci.
 4. ตัวควบคุมโฮสต์ universal USB หลายจะแสดงรายการ
 5. ขยายโหนแต่ละตัวควบคุมโฮสต์ universal USB และขยายโหนดย่อย successive นั้น จนกว่าคุณพบชื่อของอุปกรณ์ USB
 6. เมื่อคุณค้นหาอุปกรณ์ที่ได้รับผลกระทบ คลิกขวาอุปกรณ์ และคลิกคุณสมบัติ.
 7. ถ้าไม่มีPower managementแท็บ คลิกการPower managementแท็บ และยกเลิกเลือกนั้นอนุญาตให้คอมพิวเตอร์ปิดอุปกรณ์นี้เพื่อประหยัดพลังงานกล่องกาเครื่องหมาย แล้วคลิกตกลง.
 8. ถ้าไม่มีPower managementแท็บ คลิกยกเลิกจากนั้น คลิกสองครั้งที่ฮับหลัก USB ที่เชื่อมโยง คลิกการPower managementแท็บ ยกเลิกการเลือกนั้นอนุญาตให้คอมพิวเตอร์ปิดอุปกรณ์นี้เพื่อประหยัดพลังงานกล่องกาเครื่องหมาย แล้วคลิกตกลง.
หมายเหตุ:คุณอาจมีอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่ออยู่หรือฮับ USB มากกว่าหนึ่ง คุณสามารถใช้ขั้นตอนเหล่านี้สำหรับแต่ละอุปกรณ์ USB หรือฮับหลักของ USB กลับในการระบุที่เป็นสาเหตุของปัญหา หากไม่เกิดปัญหาหลังจากที่คุณใช้ขั้นตอนเหล่านี้ไปยังอุปกรณ์เฉพาะหรือฮับหลักของ USB จากนั้นฮับหลักของ USB หรืออุปกรณ์นั้นสาเหตุปัญหานี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับUSB Selective Suspendเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ต่อไปนี้:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms793200.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบที่ใช้งานอเมริกาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ต่อไปนี้:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms798270.aspx

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 R2 และ Windows 7

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows 7
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb974476 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.2.0.mum
รุ่นของแฟ้ม
ขนาดแฟ้ม2,527
วันที่ (UTC)08 Sep 2009
เวลา (UTC)22:11
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_2_for_kb974476 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.2.0.mum
รุ่นของแฟ้ม
ขนาดแฟ้ม2,527
วันที่ (UTC)08 Sep 2009
เวลา (UTC)22:11
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb974476_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.2.0.mum
รุ่นของแฟ้ม
ขนาดแฟ้ม1,714
วันที่ (UTC)08 Sep 2009
เวลา (UTC)22:11
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_usb.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20521_none_cb953a2a88b678cf.manifest
รุ่นของแฟ้ม
ขนาดแฟ้ม2,840
วันที่ (UTC)08 Sep 2009
เวลา (UTC)22:13
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_usbport.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20521_none_be5f32a77dd1c6b6.manifest
รุ่นของแฟ้ม
ขนาดแฟ้ม5,540
วันที่ (UTC)08 Sep 2009
เวลา (UTC)22:13
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2 และ Windows 7
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_usb.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20521_none_27b3d5ae4113ea05.manifest
รุ่นของแฟ้ม
ขนาดแฟ้ม2,844
วันที่ (UTC)08 Sep 2009
เวลา (UTC)22:15
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_usbport.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20521_none_1a7dce2b362f37ec.manifest
รุ่นของแฟ้ม
ขนาดแฟ้ม5,544
วันที่ (UTC)08 Sep 2009
เวลา (UTC)22:15
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb974476 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.2.0.mum
รุ่นของแฟ้ม
ขนาดแฟ้ม2,541
วันที่ (UTC)08 Sep 2009
เวลา (UTC)22:11
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_2_for_kb974476 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.2.0.mum
รุ่นของแฟ้ม
ขนาดแฟ้ม2,541
วันที่ (UTC)08 Sep 2009
เวลา (UTC)22:11
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb974476_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.2.0.mum
รุ่นของแฟ้ม
ขนาดแฟ้ม1,724
วันที่ (UTC)08 Sep 2009
เวลา (UTC)22:11
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ Itanium ของ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_usb.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20521_none_cb96de2088b481cb.manifest
รุ่นของแฟ้ม
ขนาดแฟ้ม2,842
วันที่ (UTC)08 Sep 2009
เวลา (UTC)22:11
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_usbport.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20521_none_be60d69d7dcfcfb2.manifest
รุ่นของแฟ้ม
ขนาดแฟ้ม5,542
วันที่ (UTC)08 Sep 2009
เวลา (UTC)22:11
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb974476 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.2.0.mum
รุ่นของแฟ้ม
ขนาดแฟ้ม2,534
วันที่ (UTC)08 Sep 2009
เวลา (UTC)22:11
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb974476_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.2.0.mum
รุ่นของแฟ้ม
ขนาดแฟ้ม1,444
วันที่ (UTC)08 Sep 2009
เวลา (UTC)22:11
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 974476 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
Keywords: 
kbexpertiseadvanced kbautohotfix kbfix kbsurveynew kbqfe kbmt KB974476 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:974476

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com