หลังจากที่คุณปิดการใช้ตัวเลือก"ดาวน์โหลดแฟ้มการติดตั้งที่ระบุ" ใน Windows Server Update Services 3.0 คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์อาจไม่สามารถรับโปรแกรมปรับปรุงใหม่

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 974500 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Microsoft Windows Server Update Services (WSUS) 3.0 คุณได้ กระบวนการดาวน์โหลดแฟ้มการติดตั้งที่ระบุตัวเลือกถูกเปิดใช้งานสำหรับครู่ และจากนั้น คุณปิดใช้งานตัวเลือกนี้ คุณเรียกใช้ตัวช่วยสร้างการล้างข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์แฟ้มการปรับปรุงที่ไม่ต้องการเอาออก หลังจากที่คุณอนุมัติการปรับปรุง คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์อย่าง น้อยหนึ่งรายการไม่ได้รับการปรับปรุงจากเซิร์ฟเวอร์ เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้บนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ได้รับผลกระทบ:
สถานะ http 404 (0x80190194)
นอกจากนี้ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ถูกบันทึกลงในแฟ้มบันทึกการปรับปรุงของ Windows (WindowsUpdate.log) บนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ได้รับผลกระทบ:
<date></date><time></time>1580 238 คำเตือน DnldMgr: งาน BITS { 41768452-00D 5 - 410 C 976 C - 5E1BBB4972B0 } ล้มเหลว updateId = {1278EEC8-2BDC-4163-A4FE-CA6F39958529 } ชั่วโมงที่.101 = 0x80190194, BG_ERROR_CONTEXT = 5
หมายเหตุ:แฟ้มบันทึกการปรับปรุงของ Windows ที่อยู่ในโฟลเดอร์% Windir %

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก URL ของแฟ้มการติดตั้งที่ระบุยังคงแคบนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ได้รับผลกระทบ แม้ว่าคุณเรียกใช้ตัวช่วยสร้างการล้างข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ ที่เก็บไว้ชั่วคราวจะไม่ฟื้นฟู ดังนั้น คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ได้รับผลกระทบยังคงพยายามดาวน์โหลดแฟ้มการติดตั้งที่ระบุ

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ปรับปรุงแคชในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ทั้งหมดที่เชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์สำหรับการปรับปรุง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้

วิธีที่ 1: โฟลเดอร์ SoftwareDistribution ในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ที่ว่าง

 1. ในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ หยุดพื้นหลังของพอร์โอน Service และบริการการปรับปรุงของ Windows โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdแล้ว คลิกตกลง.
  2. ในหน้าต่างพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และจากนั้น กดป้อนหลังจากแต่ละคำสั่ง:
   net stop wuauserv
   บิตหยุดสุทธิ
 2. เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ SoftwareDistribution โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:%WINDIR%แล้ว คลิกตกลง.
  2. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ SoftwareDistribution และจากนั้น คลิกเปลี่ยนชื่อ.
  3. พิมพ์ชื่อที่แตกต่างกัน และจากนั้น กดป้อน. ตัวอย่างเช่น คุณพิมพ์ชื่อSoftwareDistribution.old.
 3. เริ่มต้นพื้นหลังของพอร์โอน Service และบริการการปรับปรุงของ Windows โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdแล้ว คลิกตกลง.
  2. ในหน้าต่างพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และจากนั้น กดป้อนหลังจากแต่ละคำสั่ง:
   เริ่มต้นสุทธิบิต
   net start wuauserv
หมายเหตุ:หลังจากที่คุณเริ่มบริการ Windows Update, SoftwareDistribution โฟลเดอร์ใหม่จะถูกสร้างโดยอัตโนมัติ

วิธีที่ 2: การปรับปรุงที่คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ไม่ได้รับการปฏิเสธ

 1. ในคอนโซล WSUS ระบุการปรับปรุงที่คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ไม่สามารถรับต่อไปนี้

  หมายเหตุ:คุณสามารถใช้รายงานสรุปสถานะการปรับปรุงหรือรายงานสถานะโดยละเอียดของการปรับปรุงเพื่อระบุการปรับปรุงที่คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ไม่สามารถรับ
 2. การเปลี่ยนแปลงนั้นการอนุมัติสถานะของการปรับปรุงเหล่านี้เป็นค่าของปฏิเสธบนเซิร์ฟเวอร์
 3. หลังจากที่คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ทั้งหมดเสร็จสิ้นการตรวจหาการปรับปรุงบนเซิร์ฟเวอร์ เปลี่ยนแปลงนั้นการอนุมัติสถานะของการปรับปรุงเหล่านี้กลับเป็นค่าเดิม

วิธีที่ 3: การกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์เพื่อตรวจหาโปรแกรมปรับปรุงจากเซิร์ฟเวอร์อื่นที่กำลังเรียกใช้ WSUS 3.0

 1. ตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์อื่นที่เรียกใช้ WSUS 3.0 และซิงโครไนส์เซิร์ฟเวอร์ใหม่ ด้วยการปรับปรุงของ Microsoft แล้ว
 2. การกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์เพื่อตรวจหาโปรแกรมปรับปรุงจากเซิร์ฟเวอร์ใหม่

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการชี้ไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ WSUS แวะไป Microsoft TechNet เว็บไซต์ต่อไปนี้:
  .aspx http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd939830 (WS.10)
 3. หลังจากที่คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ทั้งหมดเสร็จสิ้นการตรวจหาการปรับปรุงจากเซิร์ฟเวอร์ใหม่ กำหนดค่าคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์เพื่อตรวจหาโปรแกรมปรับปรุงจากเซิร์ฟเวอร์เดิม

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 974500 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows Server Update Services 3.0
Keywords: 
kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbtshoot kbprb kbmt KB974500 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:974500

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com