รายการโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft BizTalk Server ที่รวมอยู่ใน BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 974563 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

บทความนี้แสดงรายการโปรแกรมแก้ไขด่วน Microsoft BizTalk Server ที่รวมอยู่ใน Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Pack บริการ 1 (SP1)

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเซอร์วิสแพ็ค

ควรติดตั้ง service pack บนเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดที่มีคอมโพเนนต์ของ BizTalk เซิร์ฟเวอร์เหล่านี้รวมถึงเว็บไซต์องค์กรท้องถิ่นบนเซิร์ฟเวอร์ (SSO)

วิธีการขอรับ Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1

เมื่อต้องการขอรับ BizTalk Server 2006 R2 SP1 แวะไปที่ไซต์เว็บศูนย์การดาวน์โหลด Microsoft ต่อไปนี้:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=163959
สิ่งสำคัญ เมื่อต้องการตรวจสอบว่า เป็น service pack รุ่นใหม่หรือการปรับปรุงที่สะสมจะพร้อมใช้งานสำหรับเซิร์ฟเวอร์ BizTalk คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2555976 รายการ Service Pack และโปรแกรมปรับปรุงสะสมสำหรับเซิร์ฟเวอร์ BizTalk

การตัดสินค้าจากคลังที่รู้จัก

ฐานข้อมูลของ BizTalk บางอย่างอาจไม่สามารถปรับปรุงถ้าคุณเปลี่ยนชื่อกลุ่มเซิร์ฟเวอร์ BizTalk ก่อนที่คุณใช้ service pack นี้ เปลี่ยนเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ชื่อกลุ่ม BizTalk Server กลับไปใช้ชื่อเริ่มต้นดังต่อไปนี้ก่อนที่จะใช้ service pack:
กลุ่ม BizTalk

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมี Microsoft BizTalk Server 2006 R2 ติดตั้งเมื่อต้องใช้ service pack นี้

ความต้องการสำหรับการเริ่มระบบใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้ เซอร์วิสแพ็ค บริการหลายที่รวมถึงเว็บไซต์องค์กรท้องถิ่นบนบริการ IIS Admin บริการ บริการของ Windows จัดการ Instrumentation และบริการที่ ขึ้นอยู่กับการเริ่มต้นระบบใหม่ระหว่างการติดตั้ง

หมายเหตุ สำหรับคำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับการติดตั้งสำหรับ service pack โปรดดู BizTalk 2006 R2 SP1 รายการแนะนำ.

ปัญหาที่ได้รับการแก้ไขใน Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1

917871 การแก้ไข: ใน BizTalk Server 2004 ข้อความ MIME เซ็นชื่ออาจถูกกำหนดเป็น falsified เมื่อได้รับข้อความ โดยการที่ไคลเอ็นต์ SMTP
927052 แก้ไข: ข้อผิดพลาด ข้อความเมื่อคุณพยายามทราน orchestrations ที่สองในเวลาเดียวกันในเซิร์ฟเวอร์ BizTalk: "ค่าไม่อยู่ภายในช่วงที่คาดไว้"
931757 การแก้ไข: ตัวปรับต่อ BizTalk 2.0 สำหรับ mySAP ชุดของธุรกิจอาจไม่ปล่อยการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของ SAP ตามที่คาดไว้ จากอาจไม่สามารถส่งข้อความ
934040 การแก้ไข: อะแดปเตอร์ของ BizTalk Microsoft สำหรับโปรแกรมประยุกต์ระดับองค์การอย่างใดอย่างหนึ่งหยุดการประมวลผลข้อความขาเข้าจนกว่าคุณเริ่มการทำงานของอินสแตนซ์ของโฮสต์ BizTalk
934328 การใช้งานของ OpenReuse ค่าและค่าของ ReuseOpenConnection ในตัวปรับต่อ BizTalk SAP
935960 การปรับปรุงพร้อมใช้งานที่ช่วยให้คุณปิดใช้งานการกำหนดเส้นทางการรายงานความล้มเหลวในปี 2549 ของเซิร์ฟเวอร์ BizTalk
938483 การแก้ไข: 2006 เซิร์ฟเวอร์ BizTalk หยุดข่าวและแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ 10033 ในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์เมื่อ 2006 เซิร์ฟเวอร์ BizTalk ที่ไม่ตรงกันรุ่นของ schema ที่ตรวจพบ
938830 การแก้ไข: คุณอาจพบการหน่วงเมื่อคุณใช้เครื่องมือด้านสุขภาพและติดตามกิจกรรม (หมวก) ในสภาพแวดล้อมของ BizTalk Server
938839 การแก้ไข: คู่ค้าทางการค้าอาจปฏิเสธเอกสารที่มี RNIF 1.1 หรือ RNIF 2.0 เป็นเอกสารที่คุณสร้างขึ้น โดยใช้ตัวเร่งความเร็วของ BizTalk สำหรับ RosettaNet 3.3 หรือ สำหรับ RosettaNet 3.5
939014 การแก้ไข: คู่ค้าทางการค้าอาจปฏิเสธข้อความ 0A1 เมื่อคุณใช้ตัวเร่งความเร็วของ BizTalk สำหรับ RosettaNet 3.0 หรือเร่งความเร็วของ BizTalk สำหรับ RosettaNet 3.5 เพื่อส่งข้อความ 0A1 ให้กับคู่ค้าทางการค้า
939080 การแก้ไข: ข้อผิดพลาดเมื่อคุณใช้ Microsoft BizTalk Server 2006 R2 จะได้รับข้อความ HIPAA
939589 การแก้ไข: คุณไม่สามารถแทรกสายอักขระที่ขึ้นต้น ด้วยเครื่องหมายผ่านระบบโอนเงินที่อยู่ในฐานข้อมูล โดยใช้การ updategram XML เมื่อคุณใช้ตัวปรับต่อ BizTalk ของ Microsoft สำหรับ SQL Server
939885 การแก้ไข: ข้อผิดพลาดเมื่อคุณใช้ 2.0 ตัวปรับต่อ BizTalk สำหรับ mySAP ชุดธุรกิจ: "ไม่สามารถเพี้ยนวัตถุ 'กับ xxxx' "
939920 การแก้ไข: ข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่สร้าง schema สำหรับอะแดปเตอร์ในปี 2549 ของเซิร์ฟเวอร์ BizTalk: "การอ่านไฟล์ WSDL ข้อผิดพลาด[System.InvalidOperationException] ไม่มีข้อผิดพลาดในเอกสาร XML (190, 41)[System.Xml.XmlException]"
940457 การแก้ไข: รหัสเหตุการณ์ 5799 และ 5677 ID เหตุการณ์เกิดขึ้นหากคุณมีข่าวที่กำลังทำงานอยู่ที่มีค่า nil ใน 2006 เซิร์ฟเวอร์ BizTalk หรือ BizTalk Server 2006 R2
940483 การแก้ไข: งานเก็บถาวรของ BAM ล้มเนื่องจากขาดแคลนเนื้อที่ดิสก์เมื่อคุณทำการเก็บถาวรข้อมูลกิจกรรมทางธุรกิจไปยังฐานข้อมูล BAMArchive ใน BizTalk Server 2004 หรือ ในปี 2549 ของเซิร์ฟเวอร์ BizTalk
940563 การแก้ไข: ของเรกคอร์ด IDOC หลายบรรทัดมีการแยกวิเคราะห์อย่างถูกต้องในตัวปรับต่อ BizTalk สำหรับ mySAP ชุดของธุรกิจ
940753 การแก้ไข: ข้อความ 0A1 แต้มยังไม่ถูกต้องประกอบด้วยการประกาศ namespace เมื่อคุณใช้ตัวเร่งความเร็วของ BizTalk สำหรับ RosettaNet 3.3 หรือเร่งความเร็วของ BizTalk สำหรับ RosettaNet 3.5
940868 การแก้ไข: ค่าไม่ถูกต้องถูกสร้างขึ้นในฟิลด์ UniversalResourceIdentifier เมื่อคุณทำการประมวลผล PIPs เมื่อต้องส่งข้อความที่มีสิ่งที่แนบมากับคู่ค้า ในปี 2549 ของเซิร์ฟเวอร์ BizTalk และ ใน BizTalk Server 2006 R2
940950 การแก้ไข: คู่ค้าทางการค้าอาจปฏิเสธข้อความ 0A1 แต้มเมื่อคุณใช้ตัวเร่งความเร็ว BizTalk สำหรับ RosettaNet 3.3 หรือ 3.5 ส่งข้อความ 0A1 ให้กับคู่ค้าทางการค้า
941051 การแก้ไข: มีข้อผิดพลาดการหมดเวลาอาจเกิดขึ้นเมื่อคุณใช้ตัวปรับต่อ BizTalk สำหรับฐานข้อมูล Oracle เป็นการ์ดรับ
941261 การแก้ไข: รหัสเหตุการณ์ 5720 ถูกบันทึกเมื่อคุณระบุขั้นตอนการขาย BTAHL72XPipeline ในพอร์ตส่งใน BizTalk Server 2006 R2
941279 การแก้ไข: รหัสเหตุการณ์ 5784 และ ID 5753 ของเหตุการณ์ถูกบันทึกไว้เมื่อคุณสร้างไปป์ไลน์ที่กำหนดเองที่ใช้ตัวเร่งความเร็วของ BizTalk สำหรับ HL7 2.x assembler/disassembler ใน BizTalk Server 2006 R2
941726 การแก้ไข: ข้อผิดพลาดเมื่อคุณใช้ตัวปรับต่อ BizTalk เพื่อส่งข้อความบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้เซิร์ฟเวอร์ BizTalk: "การใช้เพียงหนึ่งของแต่ละที่อยู่ซ็อกเก็ต (โพรโทคอล/อยู่/พอร์ตเครือข่าย) จะอนุญาตโดยปกติ"
942024 การแก้ไข: เป็นกิจกรรมทางธุรกิจกิจกรรมการตรวจสอบ (BAM) จะไม่ย้อนกลับเมื่อท่าเรือส่งล้มเหลวในการส่งข้อความแสดงผลในปี 2549 ของเซิร์ฟเวอร์ BizTalk
942133 การแก้ไข: ข้อความ NACK จากการบริการเว็บไม่ประกอบด้วยรายละเอียดของข้อยกเว้นเดิมในปี 2549 ของเซิร์ฟเวอร์ BizTalk
942221 การแก้ไข: ข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่หยุดบริการ BizTalk ในปี 2549 ของเซิร์ฟเวอร์ BizTalk: "การบริการไม่ตอบสนองการร้องขอการเริ่มต้นหรือตัวควบคุมในเวลาที่ต้องการ"
942235 การแก้ไข: S BAM รวมจะไม่ส่งการแจ้งเตือนตามที่คาดไว้ ในปี 2549 ของเซิร์ฟเวอร์ BizTalk และ ใน BizTalk Server 2006 R2
942419 การแก้ไข: Event ID: 1723 เกิดขึ้นเมื่อคุณใช้อะแดปเตอร์สำหรับโปรแกรมประยุกต์ระดับองค์การร่วมกับ 2006 เซิร์ฟเวอร์ BizTalk หรือ BizTalk Server 2006 R2 การล็อตการประมวลผลของข้อความ
942420 การแก้ไข: บางข้อความที่แสดงผลอาจประกอบด้วยข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเมื่อคุณใช้ตัวปรับต่อ BizTalk สำหรับ EnterpriseOne Edwards J.D. การล็อตการประมวลผลของข้อความในปี 2549 ของเซิร์ฟเวอร์ BizTalk
942438 การแก้ไข: ตัวปรับต่อ BizTalk สำหรับ FTP หยุดทำงานถ้าส่วนประกอบของไปป์ไลน์การประมวลผลการสตรีมข้อมูล FTP ที่เสร็จสมบูรณ์ในปี 2549 ของเซิร์ฟเวอร์ BizTalk
942465 การแก้ไข: การปรับปรุงพร้อมใช้งานที่ช่วยให้คุณใช้การกำหนดค่าคุณสมบัติบางอย่างทันทีทันใดบนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ BizTalk Server 2006 R2
942580 การแก้ไข: การ BizTalk FileAct และการ์ดเชื่อมต่อที่โต้ตอบสำหรับ SWIFT 2.3 โดยไม่คาดคิดปล่อยคิว SWIFTNet SnF เมื่อคุณตั้งค่าคอนฟิกส่วนประกอบของอะแดปเตอร์ที่จะใช้โหมด SnF
942612 การแก้ไข: คุณอาจพบปัญหาเมื่อคุณใช้การ์ดเชื่อมต่อของ Windows สื่อสารพื้นฐาน (WCF) ใน Microsoft BizTalk Server 2006 R2
942733 การแก้ไข: ข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่ตรวจสอบลายเซ็น ของข้อความ AS2 ขาเข้า หรือข้อความ MDN ขาเข้าบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ BizTalk Server 2006 R2
942735 การแก้ไข: ข้อผิดพลาดเมื่อคุณใช้ขั้นตอนในการส่ง BTAHL72XMLSendPipeline เมื่อต้องสร้างข้อความ XML 2.ในตัวเร่งความเร็วของ BizTalk สำหรับ HL7 2.0: "ข้อความไม่ใช่ 2. Xml เอกสาร"
942849 โปรแกรมตั้งค่าคอนฟิก Configuration.exe ไม่สามารถเริ่มต้น และไม่มีข้อผิดพลาดถูกบันทึกในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์หลังจากที่คุณติดตั้งตัวเร่งความเร็วของ BizTalk สำหรับ RosettaNet 3.5
943125 เอ็นจินการจัดกำหนดการ XLANG ป้อนการวนซ้ำไม่สิ้นสุด และกระบวนการ 2006 เซิร์ฟเวอร์ BizTalk ใช้ 100 เปอร์เซ็นต์ของทรัพยากรของ CPU ถ้ามีข้อยกเว้นของการหมดเวลาถูกจัดการ โดยขอบเขตที่ไม่ใช่ทรานแซคชัน
943165 การแก้ไข: เก็บชั่วคราวในการใช้งาน CPU เกิดบนโฮสต์ BizTalk ทั้งหมดหลังจากที่คุณติดตั้งบูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS07-040 บนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ 2006 ของเซิร์ฟเวอร์ BizTalk Microsoft หรือ Microsoft BizTalk Server 2006 R2
943228 การแก้ไข: ตัวปรับต่อ BizTalk FTP รายงานว่า ไม่พบแฟ้มใด ๆ พร้อมใช้งานแม้ว่าแฟ้มมีอยู่เมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ GXS ใน BizTalk Server 2006 R2
943355 รหัสเหตุการณ์ 0 ถูกบันทึกในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์เมื่อคุณใช้ตัวปรับต่อ BizTalk ของ Microsoft สำหรับฐานข้อมูล Oracle บนเซิร์ฟเวอร์ 64 บิต
943383 การแก้ไข: การประกาศ XML จะไม่ถูกเพิ่มไปยังเอกสารขาออกเมื่อคุณใช้คอมโพเนนต์ของไปป์ไลน์ Assembler กรอบ BizTalk ในไปป์ไลน์ใน BizTalk Server 2006 R2
943859 การแก้ไข: ตำแหน่งที่ตั้ง receive ที่ใช้อะแดปเตอร์แฟ้มไม่ลองเมื่อความล้มเหลวของเครือข่ายเกิดขึ้น ในปี 2549 ของเซิร์ฟเวอร์ BizTalk หรือ ใน BizTalk Server 2006 R2
943874 การแก้ไข: คุณอาจพบเวลาเมื่อคุณใช้ตำแหน่งได้รับการเชื่อมต่อไปยังบริการ WCF และคุณใช้อะแดปเตอร์ WCF ตอบสนองต่อการร้องขอใน BizTalk Server 2006 R2
944063 การแก้ไข: ใน BizTalk Server 2006 R2 คุณไม่สามารถใช้ MIMEคุณสมบัติบริบทของชื่อแฟ้มเพื่อเปลี่ยนชื่อแฟ้ม EDI มีเมื่อคุณใช้อะแดปเตอร์ SMTP เมื่อต้องส่งแฟ้ม EDI เป็นสิ่งที่แนบมา
944158 การแก้ไข: คุณอาจประสบปัญหาถ้าแอพลิเคชัน BizTalk ที่มีแผนผังที่กำหนดค่าไว้ในพอร์ตส่งในปี 2549 ของเซิร์ฟเวอร์ BizTalk
944233 การแก้ไข: ข้อความมีการประมวลผลแม้ว่าการตอบรับการแจ้งเตือนจัดส่งที่ล้มเหลวเมื่อต้องการกระบวนผลิตในปี 2549 เซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft BizTalk
944234 การแก้ไข: การใช้งาน CPU ยังคงสูงเป็นเวลานานในคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ SQL Server และ 2006 เซิร์ฟเวอร์ BizTalk
944320 การแก้ไข: ข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่นำเข้าเค้าร่าง DTD ลงในโครงการ BizTalk ใน BizTalk Server 2006 R2: "มีข้อผิดพลาดบางอย่างที่สร้างขึ้นในระหว่างการสร้างเค้าร่าง"
944426 การแก้ไข: อินสแตนซ์ของแคชเฟิน(orphan)อาจสร้างอินสแตนซ์และคิวโฮสต์ตารางของฐานข้อมูล BizTalkMsgBoxDb ในปี 2549 ของเซิร์ฟเวอร์ BizTalk และ ใน BizTalk Server 2006 R2
944513 การแก้ไข: ในปี 2549 ของเซิร์ฟเวอร์ BizTalk อะแดปเตอร์ FTP อาจใช้เวลานานเพื่อถ่ายโอนแฟ้มไปยังใช้ IBM AIX FTP เซิร์ฟเวอร์
944532 ได้มีเพิ่มคุณสมบัติสี่กับบริบท ErrorReport namespace ของ BizTalk Server 2006 R2
944560 การแก้ไข: เซิร์ฟเวอร์ BizTalk อาจผลข้อมูล S/MIME ที่ไม่ถูกต้องเมื่อคุณใช้ 2006 เซิร์ฟเวอร์ BizTalk หรือตัวปรับต่อ BizTalk เซิร์ฟเวอร์ SMTP กับ Microsoft Exchange Server 2003
944749 การแก้ไข: ข้อความแสดงข้อผิดพลาดอาจถูกบันทึกเมื่อคุณใช้ตัวเร่งความเร็วของ BizTalk สำหรับ RosettaNet 3.0 หรือ RosettaNet 3.5
944838 การแก้ไข: คุณลักษณะการบันทึกการจัดส่งสินค้าอาจไม่คืนค่าฐานข้อมูลแฟ้มสำรอง ในปี 2549 ของเซิร์ฟเวอร์ BizTalk หรือ ใน BizTalk Server 2006 R2
945107 การแก้ไข: ฟิลด์ส่วนหัว HTTP สำหรับ RNIF 2.0 เอกสารมีลายเซ็นไม่ถูกต้องมี/ที่เกี่ยวข้องหลายส่วนค่า ในการเร่งความ เร็วของ BizTalk สำหรับ RosettaNet 3.5 หรือเร่งความ เร็วของ BizTalk สำหรับ RosettaNet 3.0
945118 การแก้ไข: ข้อความตอบสนองอาจไม่ถูกต้องตรงกับข้อความต้นฉบับเมื่อคุณส่งข้อความต่าง ๆ โดยใช้ BizTalk FileAct และการ์ดเชื่อมต่อการโต้ตอบสำหรับ SWIFT 2.3
945165 การแก้ไข: คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณได้รับข้อความแสดงข้อ 12 X 997 ACK ที่ทำงานในโปรแกรมประยุกต์ที่ BizTalk Server 2006 R2 EDI
945307 การแก้ไข: กระบวนการเซิร์ฟเวอร์ BizTalk อาจมีปัญหาหลังจากที่คุณเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของตัวปรับต่อ BizTalk สำหรับโปรแกรมประยุกต์ LOB ในปี 2549 ของเซิร์ฟเวอร์ BizTalk
945719 การแก้ไข: คุณไม่สามารถเริ่มเซสชันบริการเทอร์มินัลบนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ 2006 เซิร์ฟเวอร์ BizTalk หลังจากหน่วยความจำรั่วเกิดขึ้นในบริการเซิร์ฟเวอร์ BizTalk
946043 การแก้ไข: ที่คุณไม่คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายบางอย่างในตัวช่วยสร้างการติดตั้งเมื่อคุณพยายามติดตั้งตัวเร่งความเร็วของ BizTalk สำหรับ SWIFT 3.0 บนเซิร์ฟเวอร์ที่มีการ BizTalk Server 2006 R2 ติดตั้ง
947258 การแก้ไข: ด้านสุขภาพและการติดตามกิจกรรมคืนผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องในเซิร์ฟเวอร์ BizTalk
947459 การแก้ไข: ค่าของส่วนหัว GS04 ใช้รูปแบบ CCYYMM แทนที่เป็นรูปแบบ YYMMDD ใน BizTalk Server 2006 R2
947981 การแก้ไข: รหัสเหตุการณ์ 1000 เกิดเมื่อคุณพยายามเริ่มการทำงานของกระบวนการรับ SNL 32 บิตบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ BizTalk Server 2006 R2 เวอร์ชั่น 64 บิต
948509 การแก้ไข: การแสดงมุมมองขอพอร์ทัล BAM อาจไม่ถูกต้อง ในปี 2549 ของเซิร์ฟเวอร์ BizTalk หรือ ใน BizTalk Server 2006 R2
948747 การแก้ไข: คุณอาจได้รับข้อผิดพลาดของเหตุการณ์ ID 5753 เมื่อคุณพยายามที่ใช้ฟังก์ชันการทำงานของ BizTalk Server 2006 R2 EDI
949217 การแก้ไข: ตั้งค่าตอบสนอง Sw-HandleSnFRequest คืนสถานะ ACK ข้อความเป็นไม่ถูกต้องเมื่อคุณใช้ BizTalk FileAct และการ์ดเชื่อมต่อการโต้ตอบสำหรับ 2.3 SWIFT ใน BizTalk Server 2006 R2
949781 การแก้ไข: รหัสเหตุการณ์ 4133 และ ID 5802 ของเหตุการณ์ถูกบันทึกไว้เมื่อคุณใช้ตัวเร่งความเร็วของเซิร์ฟเวอร์ BizTalk สำหรับ v2 HL7 ในสภาพแวดล้อมของ BizTalk Server 2006 R2
949872 การแก้ไข: คุณไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์ฟังก์การ MDNs ขาเข้าใน BizTalk Server 2006 R2 เคลื่อน EDI/AS2
949912 การแก้ไข: Event ID: 10034 อาจถูกบันทึกเมื่อคุณใช้ตัวเร่งความเร็ว BizTalk สำหรับ 3.0 SWIFT ร่วมกับ BizTalk Server 2006 R2 บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 เวอร์ชั่น 64 บิต เวอร์ชั่น 64 บิต
950456 การแก้ไข: ในปี 2549 ของเซิร์ฟเวอร์ BizTalk หรือ ใน BizTalk Server 2006 R2 การแปลงอาจหยุดการตอบสนอง และการใช้งาน CPU อาจ 100 เปอร์เซ็นต์
950536 รหัสเหตุการณ์ 10034 ล็อกเมื่อฉันใช้ตัวเร่งความเร็วของ BizTalk สำหรับ 3.0 SWIFT ร่วมกับ BizTalk Server 2006 R2
950577 การแก้ไข: ขนาดของแฟ้มเป็นไบต์ 0 เมื่อการ์ดเชื่อมต่อ FTP จะบันทึกแฟ้มในโฟลเดอร์ชั่วคราวใน BizTalk Server 2004
950878 การแก้ไข: BizTalk ไม่ได้ใช้ข้อความเมื่อเปิดใช้งานลักษณะการทำงานของการสั่งซื้อการจัดส่ง
951203 โปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งานสำหรับ BizTalk Server 2006 R2 ที่เปิดใช้งานการสนับสนุนสำหรับการรักษาชื่อแฟ้ม AS2
951760 การแก้ไข: การแลก 837 ขาออกอาจประกอบด้วยไม่ถูกต้อง GS และจังหวัดค่าของเซกเมนต์ใน Microsoft BizTalk Server 2006 R2
952202 การแก้ไข: MDNs จะไม่ถูกส่งไปยังผู้ร่วมส่งใน BizTalk Server 2006 R2
952947 การแก้ไข: ผู้ใช้ในกลุ่มผู้ปฏิบัติการเซิร์ฟเวอร์ BizTalk ไม่สามารถเปิด หรือปิดการใช้งาน SQL Server ที่ หรือ MSMQ รับตำแหน่งที่ตั้งใน BizTalk Server 2006 R2
953388 การแก้ไข: คุณอาจพบประสิทธิภาพต่ำเมื่อคุณพยายามที่จะแยกขนาดใหญ่การแลก EDI ใน BizTalk Server 2006 R2
953995 การแก้ไข: การบริการ WCF ที่สร้างขึ้นอาจทำให้กระบวนการของผู้ปฏิบัติงาน IIS เพื่อความล้มเหลวในสภาพแวดล้อมของ BizTalk Server 2006 R2
954276 การแก้ไข: ข้อความการตอบสนองจากการบริการเว็บจะไม่ถูกติดตามใน BizTalk Server 2006 R2
954557 การแก้ไข: สลับอักษรระฟังก์ชัน EDI ดั้งเดิมของ BizTalk Server บุ GS02 ฟิลด์และฟิลด์ GS03 ใน BizTalk Server 2006 R2
954663 การแก้ไข: ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 0 ID เหตุการณ์ถูกบันทึกไว้ในแฟ้มบันทึกของโปรแกรมประยุกต์ของเซิร์ฟเวอร์ BizTalk เมื่อคุณได้รับเอกสาร RNIF จากคู่ค้าในการเร่งความเร็วของ BizTalk สำหรับ RosettaNet 3.5
954812 อาจจะไม่สามารถถอดรหัสข้อมูล S/MIME ในส่วนหัวของข้อความ MIME ขาเข้าที่สร้างขึ้น โดย BizTalk Server 2002 2006 เซิร์ฟเวอร์ BizTalk
954814 การแก้ไข: การนำเข้าแฟ้ม.msi อาจใช้เวลานานมาก หรือคุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "การหมดเวลาหมดอายุ"
954877 การแก้ไข: ทำข้อความ Zombie ให้ใช้งาน CPU สูงบนเซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์ 2006 เซิร์ฟเวอร์ BizTalk
954906 การแก้ไข: จำนวนที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับ SQL Server อาจเพิ่มการเกิน 500 เมื่อคุณพยายามนำเข้าแฟ้ม.msi แอพลิเคชัน BizTalk อีกครั้งใน BizTalk Server 2006 R2 เดียวกัน
955240 การแก้ไข: รหัสเหตุการณ์ 4096 ถูกบันทึกไว้ในแฟ้มบันทึกของโปรแกรมประยุกต์ของเซิร์ฟเวอร์ BizTalk เมื่อคุณใช้ตัวเร่งความเร็ว BizTalk สำหรับ RosettaNet 3.5 จะได้รับข้อความแต้ม 3A4 จากหุ้นส่วน
955303 การแก้ไข: คุณสมบัติ EDI อธิบายบริบทสำหรับรายงานความล้มเหลวของสายงานการผลิตมีคำอธิบายข้อผิดพลาด unhelpful ใน BizTalk Server 2006 R2
955456 การแก้ไข: Event ID: 0 ถูกบันทึกไว้เมื่อคุณใช้ตัวปรับต่อ BizTalk สำหรับฐานข้อมูล Oracle เพื่อส่งชุดงานของข้อความไปยังตาราง Oracle และข้อความสักจะหยุดการทำงาน
955522 การแก้ไข: มีข้อผิดพลาดของเหตุการณ์ถูกบันทึกไว้ในล็อกแอพลิเคชันเมื่อคุณหยุดการโฮสต์ที่กำลังเรียกใช้ตัวปรับต่อที่ใช้ WCF ส่งในสภาพแวดล้อมของ BizTalk Server 2006 R2
955651 การแก้ไข: การ์ดเชื่อมต่อ FTP หยุดการประมวลผลการถ่ายโอนแฟ้มในสภาพแวดล้อม 2006 เซิร์ฟเวอร์ BizTalk ของ Microsoft หลังจากที่การกู้คืนแฟ้มการเชื่อมต่อเครือข่าย
955705 การแก้ไข: ตัวเลือก "การเข้ารหัสทั้งหมดส่วน" ไม่ทำงานใน BizTalk Server 2006 R2
955976 การแก้ไข: คุณได้รับข้อผิดพลาดและล้มเหลวแอพลิเคชัน 2.0 อะแดปเตอร์ของ SAP สร้างพร็อกซี โดยใช้ ECC 6.0 ในปี 2549 ของเซิร์ฟเวอร์ BizTalk
956051 การแก้ไข: การปรับปรุงที่เพิ่มตัวเลือกที่สี่ในการประมวลผลข้อความขาเข้าของ EDI ใน BizTalk Server 2006 R2 จะพร้อมใช้งาน
956916 การแก้ไข: ข้อผิดพลาดเกิดเมื่อเซิร์ฟเวอร์ BizTalk ที่ได้รับการ MDN ที่ไม่ประกอบด้วยฟิลด์หมายเลขข้อความในส่วนหัว HTTP: " System.ArgumentException: ล้างสตริงการพารามิเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต"
956939 การแก้ไข: เหตุการณ์ข้อผิดพลาดเมื่อคุณใช้ตัวปรับต่อ BizTalk สำหรับ eBusiness Siebel แอปพลิเคชันการส่งข้อความบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ BizTalk Server 2006 R2: "ไม่สามารถสร้างการเชื่อมเป็นเครื่องเป้าหมายถูกปฏิเสธ"
957352 แก้ไข: คุณ ไม่สามารถเลือกแผนที่สองราย หรือมากกว่าที่มีเค้าร่างของแหล่งที่อยู่เดียวกัน แฟ้ม multi-root schema บนส่งเดียวกัน หรือ ในที่เดียวกันได้รับพอร์ตใน BizTalk Server 2006 R2
957512 การแก้ไข: เอกสารที่มี HIPAA 837 ที่มี noncompliant NM108 และ NM109 ข้อมูลองค์จะไม่ตรวจตามที่คาดไว้ใน BizTalk Server 2006 R2
957514 การแก้ไข: คุณอาจได้รับข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามกำหนดค่าการ์ดเชื่อมต่อ Windows SharePoint Services สำหรับ Office SharePoint Server 2007 ในสภาพแวดล้อมของ BizTalk Server 2006 R2
957622 การแก้ไข: โหนข้อความในแม่แบบข้อความของ WCF ขาออกจะถูกละเว้น โดยตัวปรับต่อ WCF ในสภาพแวดล้อมของ BizTalk Server 2006 R2
957684 การแก้ไข: รหัสเหตุการณ์ 4096 ถูกบันทึกไว้ในแฟ้มบันทึกของโปรแกรมประยุกต์ของเซิร์ฟเวอร์ BizTalk เมื่อคุณใช้ตัวเร่งความเร็ว BizTalk สำหรับ RosettaNet 3.5 จะได้รับข้อความ 3A4 แต้มจากคู่ค้า และ เมื่อค่าขององค์ประกอบ MonetaryAmount เป็นน้อยกว่า 1
958210 การแก้ไข: คุณไม่สามารถสร้างอินสแตนซ์ของโฮสต์เมื่อบัญชีผู้ใช้ของคุณเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลของเซิร์ฟเวอร์ BizTalk ใน SQL Server
958211 การแก้ไข: ตารางโปรแกรมกฎจะไม่ถูกลบเมื่อคุณใช้เซิร์ฟเวอร์ BizTalk
958235 การแก้ไข: รหัสเหตุการณ์ 5740 ถูกบันทึกไว้ในล็อกแอพลิเคชันเมื่อคุณใช้อะแดปเตอร์ FTP ใน BizTalk Server เพื่อที่ได้รับแฟ้มจากไดเรกทอรีที่ว่างเปล่าบน FTP เซิร์ฟเวอร์
958296 การแก้ไข: ข้อความ XML ยังคงในคิวที่ใช้งานอยู่แทนในคิวเลื่อนออกไปเมื่อคุณเปิดใช้งานการติดตามหลังจากพอร์ตที่ประมวลผลสำหรับการส่งพอร์ตที่ใช้ในขั้นตอนการ EdiSend ใน BizTalk Server 2006 R2
959105 การแก้ไข: กระบวนการ RunTimeAgent หลายถูกสร้างเมื่อคุณใช้ตัวปรับต่อ BizTalk Microsoft สำหรับฐานข้อมูล Oracle เพื่อเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Oracle
959136 การแก้ไข: ข้อมูลประจำตัวของไคลเอนต์จะไม่ใช้เมื่อข่าวการเรียกการบริการ WCF ที่สอง และเหตุการณ์ ID 5754 ใน BizTalk Server 2006 R2
959139 ตัวแก้ไขของ BizTalk ไม่สามารถโหลด schema ที่ที่สร้างขึ้นจากแบบแผนสร้างตัวช่วยสร้างของ BizTalk ตัวปรับต่อ 2.0 สำหรับ mySAP ชุดธุรกิจถ้าแอตทริบิวต์ของชนิดการเริ่มต้น ด้วยหมายเลข
959315 การแก้ไข: คุณไม่เห็นข้อความใด ๆ ที่ผ่านท่าเรือส่งการสั่งซื้อเมื่อคุณรันการสอบถามบางข้อความในด้านสุขภาพและกิจกรรมการติดตาม ในปี 2549 ของเซิร์ฟเวอร์ BizTalk หรือ ใน BizTalk Server 2006 R2
959631 การแก้ไข: การ์ดเชื่อมต่อ FTP เซิร์ฟเวอร์ BizTalk ไม่สามารถส่งข้อความ และข้อผิดพลาดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อท่าเรือส่ง FTP ใช้ "QUIT" เป็นคำสั่ง AfterPut ใน BizTalk Server 2006 R2
960237 การแก้ไข: รูปแบบเวลา HHMMSSd ขณะนี้พร้อมใช้งานสำหรับการเลือกสำหรับองค์ประกอบ GS5 เมื่อคุณกำหนดค่าคุณสมบัติ EDI ของบริษัท BizTalk ใน BizTalk Server 2006 R2
960473 ดูลฟฟอ 997 ไม่ถูกต้องจะถูกสร้างขึ้นใน Microsoft BizTalk Server 2006 R2
960731 การแก้ไข: ธุรกรรมยังคงใช้งานอยู่เป็นเวลานานเมื่อคุณใช้การ์ดเชื่อมต่อแบบกำหนดเอง WCF ใน BizTalk Server 2006 R2
960914 แพคเกจรวบรวมโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งานสำหรับการเร่งความเร็วของ BizTalk สำหรับ SWIFT 3.0 Service Pack 1
960990 การแก้ไข: โปรแกรมแก้ไขด่วนมีพร้อมใช้งานสำหรับการเร่งความเร็วของ BizTalk สำหรับชุดข้อความ 2008 SWIFT เมื่อต้องแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบข้อความ SWIFT
961020 การแก้ไข: รหัสเหตุการณ์ 5812, 5743 และ 5754 เข้าสู่ระบบเมื่อคุณใช้ตัวเร่งความเร็วของ BizTalk สำหรับ HL7 2.0
961023 เข้าสู่การแก้ไข: ข้อความฟังก์ และ unbatched ระบบเหตุการณ์ 4119 เหตุการณ์ที่ให้ข้อมูลใน BTAHL7 หรือถูกระงับชุดงานทั้งหมดถ้ามีข้อผิดพลาดในการแยกวิเคราะห์ที่ประกอบด้วยข้อความใด ๆ
961149 การแก้ไข: ตำแหน่งที่ตั้งรับไม่ได้ใช้วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดที่คุณตั้งค่าไว้ในเซิร์ฟเวอร์ BizTalk
961163 ข้อความ EDI ฟังก์ที่ถูกส่งจากขั้นตอนการ EdiSend ขายจะไม่ถูกบันทึกสำหรับด้านสุขภาพและกิจกรรมการติดตาม (หมวก) ใน BizTalk Server 2006 R2
961330 การแก้ไข: ตาราง EDIMessageContent จะไม่ลบอย่างถูกต้องเมื่อรันงานที่เก็บถาวรของ DTA และกำจัดใน BizTalk Server 2006 R2
961346 การแก้ไข: ตัวปรับต่อ BizTalk สำหรับ TIBCO EMS ไม่ลบข้อความจากคิว JMS หลังจากอะแดปเตอร์ได้รับข้อความใน BizTalk Server 2006 R2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
961534 การแก้ไข: คุณไม่สามารถกำหนดตัวเร่งความเร็วของ BizTalk สำหรับ RosettaNet 3.5 เมื่อคุณเข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์ โดยใช้บัญชีผู้ใช้ จากโดเมนที่เชื่อถือได้ หรือ เมื่อคุณใช้อินสแตนซ์ที่มีชื่อของ SQL Server สำหรับการตั้งค่าคอนฟิก
961541 การแก้ไข: ตัวปรับต่อ BizTalk สำหรับ TIBCO EMS ไม่เชื่อมไปยังเซิร์ฟเวอร์ TIBCO EMS หลังจากที่เซิร์ฟเวอร์ TIBCO EMS กลายเป็นพร้อมใช้งานการเชื่อมต่อใหม่
961708 การแก้ไข: คุณไม่สามารถกำหนดค่าการเร่งความเร็วของ BizTalk สำหรับ SWIFT 3.0 และคุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้การ: ""คุณต้องการจะสัก BizTalk Administrator
961724 การแก้ไข: การ์ดเชื่อมต่อ BizTalk 2006 FTP ไม่เรียกแฟ้มจาก FTP เซิร์ฟเวอร์เมื่อคุณออกคำสั่ง RETR
961810 การแก้ไข: หมายเลขของการเรียกใช้ orchestrations เวลาเดียวกันนี้ในเซิร์ฟเวอร์ BizTalk ถึง 250 และคุณพบประสิทธิภาพการทำงานที่ไม่ดีหลังจากที่คุณติดตั้งแบบ SP1 .NET Framework 2.0 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าของ.Net Framework
963000 การแก้ไข: BizTalk Server 2006 R2 ไม่ประมวลผลข้อความ XML และมีบันทึกข้อผิดพลาดต่อไปนี้ของเหตุการณ์แอพลิเคชัน: "แอตทริบิวต์ targetNamespace ไม่สามารถมีสตริงที่ว่างเปล่าเป็นค่า"
963013 การแก้ไข: ตัวเร่งความเร็ว BizTalk สำหรับ RosettaNet 3.5 เครื่องมือการตั้งค่าคอนฟิก (Configuration.exe) ปิดโดยไม่คาดคิดเมื่อคุณเรียกใช้เครื่องมือตั้งค่าคอนฟิกบนคอมพิวเตอร์ที่มี Windows SharePoint Services 2.0 ติดตั้ง
963690 การแก้ไข: ยกเว้นมากเกินไปทางคณิตศาสตร์หลังจากที่คุณเรียกใช้เป็นกิจกรรม BAM เป็นเวลานานใน Microsoft BizTalk Server 2006 R2: "มากเกินไปทางคณิตศาสตร์การแปลงนิพจน์เป็น int ชนิดข้อมูลข้อผิดพลาด"
967036 การแก้ไข: การตั้งค่าคอนฟิกการผูกสำหรับบางชนิดผูกจะไม่ถูกบันทึก ในอะแดปเตอร์ WCF แบบกำหนดเอง หรืออะแดปเตอร์ WCF-CustomIsolated ในคอนโซลการจัดการ BizTalk Server
967154 การแก้ไข: ตำแหน่งที่ตั้ง FTP ได้รับรับแฟ้มถ้ามีการกำหนดค่าคำสั่ง FTP ดิบในฟิลด์ในเซิร์ฟเวอร์ BizTalk ก่อนที่จะได้รับ
967606 การแก้ไข: การ์ดเชื่อมต่อ FTP เซิร์ฟเวอร์ BizTalk ไม่เรียกแฟ้มเสร็จเรียบร้อยแล้วจากใช้ IBM AIX FTP เซิร์ฟเวอร์ที่ถูกกำหนดเป็นตำแหน่งที่ตั้งของ fr_FR
967765 การแก้ไข: กิจกรรมทางธุรกิจกิจกรรมการตรวจสอบ (BAM) การติดตามข้อความแรกของชุดใน BizTalk Server 2006 R2
967931 การแก้ไข: เพรดิเคตการบอกรับเป็นสมาชิกที่ไม่ได้ใช้จะไม่ลบจากตาราง NotEqualsPredicates ของฐานข้อมูล BizTalkMsgBoxDB ในปี 2549 ของเซิร์ฟเวอร์ BizTalk และ ใน BizTalk 2006 R2
967939 การแก้ไข: คุณได้รับข้อความข้อผิดพลาด NullReferenceException หลังจากที่คุณ rehydrate ข่าวการ XLANG ที่รันเป็นเวลานานใน BizTalk Server 2006 R2
967945 การแก้ไข: แฟ้ม XML สร้างขึ้นมีขนาดใหญ่มากเกินกว่าที่คาดไว้เมื่อคุณพยายามที่แบ่งออกเป็น EDI เอกสารที่ประกอบด้วยหลาย sub-documents โดยการใช้ schema ชนิด "หลาย" ใน BizTalk Server 2006 R2
968654 การแก้ไข: ข้อความชนิด System.Xml.Xmldocument ที่ถูกส่งจากข่าวที่จะหยุดการทำงาน และรายงานความล้มเหลวของสายงานการผลิตถูกสร้างขึ้นเมื่อคุณระบุชนิดของการผูกโดยตรงสำหรับพอร์ตต่าง ๆ ใน orchestrations ที่ใน BizTalk Server 2006 R2
969558 การแก้ไข: ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามปรับใช้การปรับปรุง BAM เมื่อพาร์ทิชันถูกเปิดใช้งานสำหรับกิจกรรมที่มีอยู่แล้ว: "แบบสอบถามทั้งหมดที่รวมโดยใช้ตัวดำเนินการ UNION, INTERSECT หรือ EXCEPT ต้องมีนิพจน์จำนวนเท่ากันในรายการเป้าหมายของพวกเขา"
969987 การแก้ไข: คุณไม่สามารถหยุดชั่วคราว หรือจบการทำงานการบริการอินสแตนซ์ข่าวหลังจากที่คุณไม่ถูกต้องปิดอินสแตนซ์ของโฮสต์ BizTalk Server ใน Microsoft BizTalk Server 2006 R2
970075 การแก้ไข: แจ้งเตือนการโอนการครอบครองเป็นข้อความ (MDN) ไม่ได้รับเมื่อเปิดใช้งานคุณลักษณะการบีบอัดสำหรับอะแดปเตอร์ AS2 ใน Microsoft BizTalk Server
970231 การแก้ไข: Event ID: 208 ถูกบันทึก และ MessageBox_Message_Cleanup_BizTalkMsgBoxDb งานอาจล้มเหลวในเซิร์ฟเวอร์ BizTalk
970292 การแก้ไข: ข้อผิดพลาดเมื่อคุณดูรายงาน Batching EDI ใน BizTalk Server 2006 R2: "การดำเนินการนี้ที่ล้มเหลวขณะกำลังเข้าถึงฐานข้อมูลกล่องข้อความอยู่อย่างน้อยหนึ่ง"
970491 การแก้ไข: ข้อความการตอบรับเป็นค่าลบ (NACK) ที่ประกอบด้วยค่า DateTimeStamp ไม่ถูกต้องจะไม่ปฏิเสธในตัวเร่งความเร็วของ BizTalk สำหรับ RosettaNet (BTARN) 3.0
970492 การแก้ไข: อินสแตนซ์ของโฮสต์ BizTalk ที่ใช้หน่วยความจำมากมาย และประมวลผลข้อความได้ช้าลงอย่างมากเมื่อ 2009 เซิร์ฟเวอร์ BizTalk ที่ได้รับข้อความ HL7 มากมาย
970856 การแก้ไข: คุณสมบัติการส่งข้อความจะไม่ถูกติดตามสำหรับข้อความบางอย่างในการแลกเปลี่ยนใน Microsoft BizTalk Server 2006 R2
971274 การแก้ไข: ประสิทธิภาพช้าเมื่อคุณใช้ตัวปรับต่อ BizTalk สำหรับฐานข้อมูล Oracle เป็นการ์ดรับใน Microsoft BizTalk Server
971799 แก้ไข: ข้อผิดพลาดในปี 2549 ของเซิร์ฟเวอร์ BizTalk ในบันทึกเหตุการณ์ของแอพลิเคชันเมื่อคุณใช้พอร์ตส่ง SOAP และข้อความจะถูกส่งไม่สำเร็จ: " OutOfMemoryException: ข้อยกเว้นของชนิด 'System.OutOfMemoryException' ถูก thrown"
971924 การเปิดใช้งานการติดตามในการ MLLP ได้รับพอร์ต หรือ BTAHL72XReceivePipeline ล้มเหลวเมื่อต้องบันทึกข้อความขาเข้า
971984 โปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งานที่ช่วยให้คุณสามารถล้างข้อมูล BAM จากฐานข้อมูล BAMPrimaryImport แทนที่จะเก็บถาวรข้อมูลในฐานข้อมูล BAMArchive ในปี 2549 ของเซิร์ฟเวอร์ BizTalk
971998 การแก้ไข: เร่งความเร็ว BizTalk สำหรับการสนับสนุนสำหรับชนิดข้อความ MT202COV และ MT205COV ของ SWIFT 2009 มาตรฐาน SWIFT 3.0
972196 การแก้ไข: หยุดอินสแตนซ์ของโฮสต์ที่ BizTalk และ 5410 มี ID ของเหตุการณ์ถูกบันทึกไว้ในล็อกแอพลิเคชันในปี 2549 ของเซิร์ฟเวอร์ BizTalk
972478 การแก้ไข: ตัวคั่นเซ็กเมนต์ SE/สิ้น สุดมีขาดหายไปเป็นระยะ ๆ ในดูลฟฟอ 997 ขาออกเมื่อคุณส่ง และรับข้อความ EDI ใน BizTalk Server 2006 R2
972530 แลกบางอย่างจะหยุดการทำงานถ้าคุณใช้ EDI ได้รับขั้นตอนการขายจะได้รับการแลกหลายที่รวมอยู่ในข้อความ EDI หนึ่งสอง ๆ ใน BizTalk Server 2006 R2 (972530)
972538 การแก้ไข: เหตุการณ์บางอย่าง BAM จะไม่ถูกติดตามสำหรับชุดงานของข้อความถ้ามีการอ้างอิงที่กำหนดไว้ในโพรไฟล์การติดตามใน BizTalk Server 2006 R2
972849 การแก้ไข: ใน BizTalk Server 2006 R2 คุณไม่สามารถสร้างโครงการ BizTalk Server ถ้าโครงการอ้างถึง schema และส่วนแรกของ schema namespace มีสายอักขระย่อยของ namespace โครงการ
973453 การแก้ไข: การข้อความข้อผิดพลาดในบันทึกเหตุการณ์ของโปรแกรมประยุกต์เมื่อคุณใช้ตัวปรับต่อ BizTalk สำหรับฐานข้อมูล Oracle ในปี 2549 ของเซิร์ฟเวอร์ BizTalk: "ต้นแบบการเชื่อมต่อถูกปิด: นั่นอย่างใดอย่างหนึ่งข้อผิดพลาดร้ายแรงในการพิสูจน์ตัวจริงของเซิร์ฟเวอร์หรือไคลเอนต์ที่ล้มเหลว"
973474 การแก้ไข: ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ร้ายแรงพบข้อผิดพลาดใน EDI Disassembler" ถูกบันทึกไว้ในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของแอพลิเคชันเมื่อคุณได้รับข้อความแสดงเอกสารที่มี HIPAA 837 Professional ที่ประกอบด้วยลักษณะที่ปรากฏของการวนรอบ 2400 ใน BizTalk Server 2006 R2 มากกว่า 50
973770 การแก้ไข: คุณพบประสิทธิภาพต่ำเมื่อแบบสอบถามแบบ SQL ที่อ้างอิงไปยังเขตข้อมูล "ActivityID" ของตาราง bam_ActivityName_CompletedRelationships ในปี 2549 ของเซิร์ฟเวอร์ BizTalk หรือ ใน BizTalk Server 2006 R2
974265 การแก้ไข: ตั้งค่าคอนฟิกไปป์ไลน์สำหรับแต่ละอินสแตนซ์ใน MLLP ตอบสนองต่อการร้องขอได้รับตำแหน่งจะไม่ดำเนินอย่างถูกต้องสำหรับไปป์ไลน์การส่งแบบกำหนดเองเมื่อคุณใช้ตัวเร่งความเร็วของ BizTalk สำหรับ 2.0 HL7 ใน BizTalk Server 2006 R2
975118 การแก้ไข: อินสแตนซ์ของโฮสต์ BizTalk อาจล้มเหลว ด้วยข้อยกเว้นการ System.OutOfMemoryException ในเซิร์ฟเวอร์ BizTalk
937173 การแก้ไข: ข้อผิดพลาดเมื่อคุณได้รับเอกสารที่มี MIME/SMIME 2006 เซิร์ฟเวอร์ BizTalk ใน BizTalk Server 2006 R2: "สินค้ามีการเพิ่ม"
942024 การแก้ไข: เป็นกิจกรรมทางธุรกิจกิจกรรมการตรวจสอบ (BAM) จะไม่ย้อนกลับเมื่อท่าเรือส่งล้มเหลวในการส่งข้อความแสดงผลในปี 2549 ของเซิร์ฟเวอร์ BizTalk
945998 การแก้ไข: ค่าของข้อความ EDIFACT จะไม่มีคำนวณอย่างถูกต้องใน BizTalk Server 2006 R2 เมื่อข้อความ EDIFACT ระบุเครื่องหมายจุลภาค () เป็นตัวแยกเลขทศนิยมในเซ็กเมนต์ UNA
948238 การแก้ไข: อินสแตนซ์ของโฮสต์ BizTalk Server หยุดโดยไม่คาดคิด และเริ่มระบบใหม่เนื่องจากมีข้อยกเว้น System.OutOfMemoryException ในเซิร์ฟเวอร์ BizTalk
950673 การแก้ไข: BizTalk Server 2006 R2 ไม่แสดงสถานะ MDN ถูกต้องในข้อความ AS2 และรายงานสถานะ MDN correlated เมื่อ MDN ประกอบด้วยข้อผิดพลาด "ที่ไม่คาดคิดประมวลผลข้อผิดพลาด"
950868 การแก้ไข: คุณได้รับข้อผิดพลาดเมื่อคุณกำหนดค่าตัวเลือก "รันไทม์ EDI/AS2 ของ BizTalk" ใน BizTalk Server 2006 R2
950980 การแก้ไข: การ์ดเชื่อมต่อ FTP ไม่สามารถแยกวิเคราะห์การตอบสนองของรายการที่อยู่ในรูปแบบที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษใน BizTalk Server 2006 R2
951762 แก้ไข: ดำเนินการอินสแตนซ์ข่าวที่พักชั่วคราวที่จะไม่ต่อทันทีในปี 2549 ของเซิร์ฟเวอร์ BizTalk ถ้าข่าวที่ประกอบด้วยรูปร่างความล่าช้า
952195 การแก้ไข: เอกสาร EDIFACT ถูกระงับเนื่องจากอาจมีเซ็กเมนต์ UNH2.5 ใน BizTalk Server 2006 R2
952310 การแก้ไข: ดูแล BizTalk Server แสดงชื่อของแอพลิเคชันที่ไม่ถูกต้อง หรือว่างเปล่าสำหรับบางกรณีข่าวหลังจากที่คุณเพิ่มฐานข้อมูล MessageBox ใหม่ใน BizTalk Server 2006 R2
970194 การแก้ไข: เซิร์ฟเวอร์เป้าหมายรับเฉพาะข้อความสุดท้ายเมื่อคุณใช้ตัวปรับต่อ BizTalk FileAct เมื่อต้องส่งผ่านการร้องขอการย้ายแฟ้มที่มีเหมือนกัน "Sw:LogicalName" ชื่อทางตรรกะระบุใน BizTalk Server 2006 R2
972853 การแก้ไข: โปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งานที่ช่วยให้คุณสามารถเอาช่องว่างในข้อความขาออกสำหรับการเร่งความเร็วของ BizTalk สำหรับ RosettaNet (BTARN) 3.5
973430 การแก้ไข: คุณได้รับการยกเว้น NullReferenceException เมื่อคุณใช้รูปร่างเรียกข่าวใน BizTalk Server 2006 R2
973901 การแก้ไข: ข้อผิดพลาดเมื่อคุณได้รับเอกสารที่มี 837 ใน BizTalk Server 2006 R2: "หายไปหรือไม่ถูกต้อง หรือซ้ำธุรกรรมรหัสชุด"
975826 การแก้ไข: ข้อผิดพลาดเมื่อคุณใช้อะแดปเตอร์ POP3 ใน BizTalk Server 2006 R2: "อะแดปเตอร์ POP3 การรับบรรทัดการตอบสนองจากเซิร์ฟเวอร์ที่ประกอบด้วยอักขระเกินกว่า 512"
976622 การแก้ไข: อินสแตนซ์ข่าวเป็น dehydrated และข้อความจะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์การ SAP เมื่อคุณใช้ Microsoft BizTalk อะแดปเตอร์ 2.0 สำหรับ mySAP ชุดธุรกิจการ
969870 การแก้ไข: ข้อมูลการติดตามจะไม่ย้ายตามที่คาดไว้จากฐานข้อมูล BizTalkMsgBoxDb ไปยังฐานข้อมูล BizTalkDTADb ใน BizTalk Server 2006 R2

เปลี่ยนแปลงการออกแบบที่รวมอยู่ใน Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1

 • Microsoft.BizTalk.Edi.BatchingOrchestration.BatchingService ข่าวในขณะนี้สนับสนุนคุณสมบัติ EDIอนุญาตพจน์นำ และพจน์เป็นศูนย์และช่องว่างของเลี้ยง ก่อน SP1 อินสแตนซ์ข่าวจะระงับเมื่อข้อความที่มีอยู่มีศูนย์นำหน้า หรือต่อท้ายหรือช่องว่าง

 • สามารถตั้งค่าคอนฟิกใบรับรอง AS2 หลายสำหรับการเซ็นชื่อข้อความขาออก คุณสามารถเปิดใช้งานคุณสมบัติใบรับรองลายเซ็นกลุ่มแทนและใบรับรองที่ระบุในคุณสมบัติ AS2 ของเลี้ยง ซึ่งช่วยให้คุณระบุใบรับรองที่แตกต่างกันสำหรับฝ่ายที่แตกต่างกัน

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าคอนฟิกใบรับรองสำหรับ AS2 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN):
  .aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb728096 (BTS.20)
 • เมื่อใช้ชุดทำการจัดการ BizTalk Server 2006 R2, CPU อาจไปเป็น 100% เมื่อไม่มีสิ่งประดิษฐ์ BizTalk จำนวนมาก รับการแก้ไขปัญหานี้ใน Microsoft BizTalk Server จัดการ Pack ออกใหม่สำหรับการดำเนินงาน Manager 2007 เมื่อต้องดาวน์โหลดวิสแพ็คจัดการใหม่ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=389FCB89-F4CF-46D7-BC6E-57830D234F91&displaylang=en&displaylang=en
 • ถ้าไม่มีการปรับใช้--เคียงข้างกันของข่าวเป็น convoy ข้อความอาจถูกส่งเป็นรุ่นเก่าที่มีอยู่ของข่าวที่ (convoy บอกรับเป็นสมาชิก) รวมทั้งการเรียกใช้อินสแตนซ์ของข่าวที่รุ่นใหม่

  คีย์รีจิสทรี PruneSubsOfOrchestrationVersionsWithConvoy ใหม่จะเปิดเผยใน SP1 เมื่อมีการตั้งค่า PruneSubsOfOrchestrationVersionsWithConvoy เป็น 1 จะส่งข้อความเท่านั้นที่เป็นสมาชิก convoy ที่มีอยู่ของข่าวที่รุ่นเก่ากว่า เมื่อตั้งค่าเป็นค่าอื่น ข้อความจะถูกจัดส่งไปที่ข่าวทั้งสองรุ่น

  หลังจากที่คุณติดตั้ง SP1 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อกำหนดค่ารีจิสทรีคีย์ PruneSubsOfOrchestrationVersionsWithConvoy:

  คำเตือน ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นได้หากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง โดยใช้ Registry Editor หรือ โดยใช้วิธีอื่น อาจต้องติดตั้งระบบปฏิบัติใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ Microsoft ไม่รับประกันว่า ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไข ปรับเปลี่ยนรีจิสทรีความน่าเชื่อถือ
  1. เปิดรีจิสทรี และเลือกคีย์ต่อไปนี้:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BTSSvc $<HostName></HostName>
  2. สร้างค่า DWORD ใหม่ชื่อPruneSubsOfOrchestrationVersionsWithConvoy
  3. เลือก เลขฐานสิบ และตั้งค่านี้ ข้อมูลค่า ค่า 1.
  4. รีสตาร์อินสแตนซ์ของโฮสต์
 • ในการดูแล BizTalk เวลาที่ใช้เพื่อจัดวางเว็บไซต์ Start หรือหยุดโปรแกรมประยุกต์ที่มีสิ่งประดิษฐ์จำนวนมากได้ดีขึ้น

 • อะแดปเตอร์ WCF แบบกำหนดเองสามารถใช้การรวมไว้ในแฟ้มการตั้งค่าคอนฟิก BizTalk (BTSNTSvc.exe.config หรือ BTSNTSvc64.exe.config) ก่อน SP1 อะแดปเตอร์ WCF ที่ใช้ผูกที่ระบุในแฟ้ม machine.config

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้แฟ้มการกำหนดค่า BizTalk สำหรับอะแดปเตอร์ WCF-กำหนดเอง แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN):
  .aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee519509 (BTS.20)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะใหม่ ๆ ใน BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
.aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee532481 (BTS.20)

ปัญหาที่ทราบ

1. หลังจากที่คุณจะสามารถใช้ service pack นี้ ไบนารี BizTalk Server 2006 R2 ทั้งหมดที่มีการปรับปรุง โดย service pack นี้จะถูกปรับปรุงรุ่น 3.6.2149.10 อย่างไรก็ตาม รุ่นแสดงเป็น "3.6.1404.0" อย่างไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ เมื่อต้องการตรวจสอบหมายเลขรุ่น เลือกMicrosoft BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1รายการในรายการใน'แผงควบคุม'เพิ่ม/เอาโปรแกรมออกและคลิกคลิกที่นี่สำหรับข้อมูลสนับสนุน หรือ เลือกรายการในโปรแกรมและคุณลักษณะใน'แผงควบคุม'ถ้าคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista2. ถ้าคุณพยายามติดตั้ง BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1 บนคอมพิวเตอร์ที่มีส่วนช่วยดำเนินการ Microsoft BizTalk สำหรับ RosettaNet 3.5 ที่ติดตั้ง กระบวนการติดตั้งอาจวาง เมื่อต้องหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ลบ AcceleratorsInterop.dll จากไดเรกทอรีดังต่อไปนี้ และเริ่มการติดตั้ง:

C:\WINDOWS\system32

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อคุณติดตั้ง BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1 หรือเมื่อคุณมี KB961534 ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์โดยทั่วไป


คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 974563 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 5 พฤศจิกายน 2555 - Revision: 7.0
ใช้กับ
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Branch
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Developer Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Enterprise Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Standard Edition
 • Microsoft BizTalk Accelerator for SWIFT 3.0 Standard Edition
 • Microsoft BizTalk Accelerator for SWIFT 3.0 Enterprise Edition
 • Microsoft BizTalk Adapter 2.0 for mySAP Business Suite
 • Microsoft BizTalk FileAct and InterAct Adapters for SWIFT
 • Microsoft BizTalk Accelerator for RosettaNet 3.5 Enterprise Edition
 • Microsoft BizTalk Accelerator for RosettaNet 3.5 Standard Edition
Keywords: 
kbsurveynew kbbiztalk2006r2sp1fix kbqfe kbexpertiseinter kbmt KB974563 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:974563

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com