MS09-056: פגיעויות ב- CryptoAPI עלולות לאפשר זיופים

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 974571 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS09-056. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

מידע נוסף

בעיות מוכרות המשפיעות על עדכון אבטחה זה

 • לאחר התקנת עדכון זה על מחשב המריץ את לקוח System Center Configuration Manager 2007, Service Pack 1 (SP1) client או את לקוח System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 2 (SP2), העברת מצב משתמש עלולה להיכשל. לקבלת מידע נוסף על אופן הפתרון של בעיה זו, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  977203 העברת מצב משתמש נכשלת בלקוח SCCM 2007 Service Pack 1 או בלקוח SCCM 2007 Service Pack 2 לאחר התקנת עדכון אבטחה 974571 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • שירותים הדרושים ל- Communications Server לא יופעלו לאחר התקנת עדכון זה ולאחר מכן הפעלת מחשב המריץ אחת מהגירסאות הבאות של Communications Server:
  • Live Communications Server 2005 (LCS)?
  • Live Communications Server 2005 SP1
  • Office Communications Server 2007 Enterprise edition (OCS)?
  • Office Communications Server 2007 Standard edition?
  • Office Communications Server 2007 R2 Enterprise edition
  • Office Communications Server 2007 R2 Standard edition
  • Office Communicator 2007 גירסת הערכה בלבד*
  • Office Communicator 2007 R2גירסת הערכה בלבד*
  • Office Communicator 2005
  * גירסת הייצור המורשית של יישום זה איננה מושפעת מבעיה מוכרת זו. רק לקוחות Office Communicator הנמצאים במהלך תקופת הערכה בת 180 יום מושפעים מבעיה זו.

  כאשר מתרחשת בעיה זו, נרשמים אירועי השגיאה הבאים ביומני היישום ב'מציג האירועים' של השרתים שנפגעו:
  • Live Communications Server 2005
   סוג אירוע: שגיאה
   מקור האירוע: Live Communications Server
   קטגוריית אירוע: (1000)
   מזהה אירוע: 12290
   תאריך: תאריך
   ?Time:? שעה
   משתמש: לא ישים
   מחשב:? מחשב
   תיאור:
   תקופת ההערכה של Microsoft Office Live Communication Server 2005 הסתיימה. השג את הגירסה המפורסמת של מוצר זה ושדרג לגירסה שאיננה גירסת הערכה על-ידי הרצת setup.exe.
  • Office Communications Server 2007
   שם היומן: Office Communications Server
   מקור: OCS Server
   תאריך: תאריך
   מזהה אירוע: 12290
   קטגוריית משימה: (1000)
   רמה: שגיאה
   מילות מפתח: קלאסי
   משתמש: לא ישים
   מחשב:? מחשב
   תיאור:
   תקופת ההערכה של Microsoft Office Communications Server 2007 R2 הסתיימה. אנא שדרג מגירסת ההערכה לגירסה המפורסמת המלאה של המוצר.


   שם היומן: Office Communications Server
   מקור: OCS Server
   תאריך: תאריך
   מזהה אירוע: 12299
   קטגוריית משימה: (1000)
   רמה: שגיאה
   מילות מפתח: קלאסי
   משתמש: לא ישים
   מחשב:? מחשב
   תיאור:
   השירות נסגר כתוצאה משגיאה פנימית.


   קוד שגיאה: C3E93C23 (SIPPROXY_E_INVALID_INSTALLATION_DATA)?
   Cause: בדוק את הערכים הקודמים ביומן האירועים לאיתור סיבת הכשל.
   פתרון הבעיה:
   בדוק את הערכים הקודמים ביומן האירועים ופתור אותם. הפעל מחדש את השרת. אם הבעיה חוזרת, צור קשר עם שירותי התמיכה של המוצר.
  כאשר בעיה זו מתרחשת, השירותים הדרושים מתנהגים כאילו מותקנת גירסת ניסיון של המוצר שפג תוקפה. התנהגות זו משפיעה על מכלול ארגון ה-Communications Server המתארח על השרת או על השרתים המושפעים.

  לקוחות שאינם מריצים שרת OCS או LCS אינם מושפעים מבעיה זו ויכולים להתעלם בבטחה מבעיה מוכרת זו.

  לקוחות שהפעילו את מוצר OCS או LCS על שרת צריכים להעריך את הסיכון הכרוך ולקבל החלטה האם להתקין את עדכון האבטחה על שרת זה. על לקוחות אלה לחזור ולבקר במאמר זה ב-Knowledge Base לעתים קרובות, מכיוון שהוא יעודכן מייד עם מציאת מידע נוסף ופיתרון לבעיה.
 • בעת פריסת תפקיד Standard Edition בהתקנה חדשה של גירסה כלשהי של Office Communications Server, ההפעלה נכשלת אם עדכון האבטחה 974571 מותקן. כדי לפתור בעיה, החל את התיקון ולאחר מכן הרץ שוב את ההפעלה. כאשר ההפעלה נכשלת, אירוע האזהרה הבא נרשם ביומן Office Communications Server ב'מציג האירועים' של השרתים שנפגעו.

  Office Communications Server 2007 R2
  שם היומן: Office Communications Server
  סוג אירוע: אזהרה
  מקור האירוע: OCS Setup E
  קטגוריית האירוע: (1007)
  מזהה אירוע: 30502
  תאריך: תאריך
  שעה: שעה
  משתמש: לא ישים
  מחשב:? מחשב
  תיאור:
  כשל בהפעלת Office Communications Server Standard Edition Server במכונה R2-SE.NWTraders.com. שגיאה: C3EC78D8 תיאור: כשל בקריאת נתוני גירסת Office Communications Server. הדבר עלול להתרחש אם שעון המחשב אינו מכוון לתאריך ולשעה הנכונים. לקבלת מידע נוסף, בקר במרכז העזרה והתמיכה בכתובת http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp?.?

  אירוע זה מוצג גם ככשל ביומן Activate Standard Edition Server:

  [0xC3EC78D8] כשל בקריאת נתוני גירסת Office Communications Server. הדבר עלול להתרחש אם שעון המחשב אינו מכוון לתאריך ולשעה הנכונים.

 • בעיות ב- Windows 2000 Certificate Services ו-MS09-056

  אישורי כרטיסים חכמים שהונפקו על ידי Windows 2000 CA שבהם userPrincipalname (UPN)? של המשתמש הוא ריק, עשויים להכיל Subject Alternate Name (SAN)? בתבנית שגויה המכיל תו NULL נוסף מוטבע.

  לאחר התקנת MS09-056 בבקרי תחום שבתחום, אותם כרטיסים חכמים יידחו בעת ניסיונות כניסה. בקרי התחום מתחילים לדחות את SAN שלהם לאחר התקנת MS09-056.

  כדי לפתור בעיה זו, הנפק מחדש את הכרטיסים החכמים של המשתמשים שנפגעו. אם ייעשה שימוש ב- Windows 2000 CA להנפקה מחדש של האישורים החדשים של הכרטיסים החכמים, ה- UPN של המשתמשים שנפגעו חייב להיות מאוכלס לפני הנפקה מחדש של הכרטיסים החכמים.

פתרון לבעיות המוכרות

תיקון שפותר בעיה זו עומד לרשותך להורדה במרכז ההורדות של Microsoft: כדי לקבל את התיקון, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=168248
תיקון זה (OCSASNFix.exe) נשלט על-ידי הסכם רישיון התוכנה של Microsoft עבור Office Communications Server 2007 R2?, Office Communications Server 2007?, Live Communications Server 2005?, Office Communicator 2007 R2?, Office Communicator 2007, ו- Office Communicator 2005.

תיקון זה פועל הן עבור לקוחות והן עבור שרתים, והוא חל על התפקידים הבאים בכל הגירסאות של Office Communications Server ו- Live Communications Server 2005 SP1 ועבור גירסאות הערכה של Office Communicator:
 • Standard Edition Server
 • Director server role
 • Enterprise Edition Consolidated
 • Enterprise Edition Distributed ? Front End
 • Edge Server
 • Proxy server role
 • Office Communicator 2007 גירסת הערכה בלבד
 • Office Communicator 2007 R2 גירסת הערכה בלבד
 • Office Communicator 2005 גירסת הערכה בלבד
להרצת התיקון, הקלד את הפקודה הבאה בשורת הפקודה ולאחר מכן הקש על ENTER:
ocsasnfix.exe
בעת הרצת הפקודה על מחשב המריץ Office Communication Server 2007?, Office Communication Server 2007 R2, או Live Communications server 2005 Service Pack 1, מתקבלת הודעה דומה להודעה הבאה:
בודק התקנת שרת OCS/LCS ...מתקן נתוני רישום
בודק את ההתקנה של Office Communicator 2007 Eval...לא מותקן.
בודק את ההתקנה של Office Communicator 2005 Eval...לא מותקן.
בעת הרצת הפקודה על מחשב המריץ גירסת הערכה של Office Communication Server 2007?, Office Communication Server 2007 R2, או Live Communications server 2005, מתקבלת הודעה דומה להודעה הבאה:
בודק התקנת שרת OCS/LCS ...לא מותקן.
בודק את ההתקנה של Office Communicator 2007 Eval...מתקן נתוני רישום
בודק את ההתקנה של Office Communicator 2005 Eval...לא מותקן.
ניתן להחיל תיקון זה לפני או אחרי התקנת עדכון האבטחה 974571. אם תחיל את התיקון לאחר התקנת עדכון האבטחה 974571, מומלץ להחיל את התיקון לפני הפעלת המחשב מחדש. אם כבר הפעלת מחדש את המחשב לאחר התקנת עדכון אבטחה 974571, עדיין ניתן להחיל את התיקון. עם זאת, יהיה צורך להתחיל ידנית את Office Communication Services.

אם כל השירותים מתחילים לפעול בלי בעיות, סימן שהתיקון הוחל ופועל בהצלחה.

תיקון זה מגדיר את הערך של OCSASNFIX DWORD ל- 1 עבור מפתח המשנה הבא ברישום ב- OCS 2007/R2 וב- LCS 2005-SP1 Server:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\RtcSrv\InstallInfo\OCSASNFIX

בעיות מוכרות נוספות בעדכון אבטחה זה

בעת פריסת תפקיד Standard Edition בהתקנה חדשה של גירסה כלשהי של Office Communications Server, ההפעלה נכשלת אם עדכון האבטחה 974571 מותקן. לפתרון בעיה זו, החל את התיקון המתואר בסעיף "פתרון לבעיות המוכרות", ואז הרץ שנית את ההפעלה.

פרטי קבצים

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.

מידע על קבצי Windows 2000

עבור כל המהדורות של Microsoft Windows 2000 Service Pack 4

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File NameVersionDateTimeSize
msasn1.dll5.0.2195.733405-Sep-200906:3655,056

מידע על קבצים עבור Windows XP ו- Windows Server 2003

 • הקבצים החלים על ענף שירות ספציפי (QFE,? GDR) מפורטים בעמודה 'ענף שירות'.
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של QFE מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • בנוסף לקבצים המפורטים בטבלאות אלה, עדכון תוכנה זה גם מתקין קובץ קטלוג אבטחה משויך (KBnumber.cat) החתום באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows XP המבוססות על x86

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File NameVersionDateTimeSizeService branch
msasn1.dll5.1.2600.362404-Sep-200908:1558,880SP2GDR
msasn1.dll5.1.2600.362404-Sep-200908:0658,880SP2QFE
msasn1.dll5.1.2600.587504-Sep-200908:3358,880SP3GDR
msasn1.dll5.1.2600.587504-Sep-200908:2758,880SP3QFE

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2003 ושל Windows XP Professional x64 Edition

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File NameVersionDateTimeSizeCPUService branch
msasn1.dll5.2.3790.458409-Sep-200916:32159,744X64SP2GDR
wmsasn1.dll5.2.3790.458409-Sep-200916:3258,880X86SP2GDR\wow
msasn1.dll5.2.3790.458409-Sep-200916:29159,744X64SP2QFE
wmsasn1.dll5.2.3790.458409-Sep-200916:2958,880X86SP2QFE\wow

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Server 2003

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File NameVersionDateTimeSizeService branch
msasn1.dll5.2.3790.458404-Sep-200908:5858,880SP2GDR
msasn1.dll5.2.3790.458404-Sep-200910:0158,880SP2QFE

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2003

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File NameVersionDateTimeSizeCPUService branch
msasn1.dll5.2.3790.458409-Sep-200916:29188,928IA-64SP2GDR
wmsasn1.dll5.2.3790.458409-Sep-200916:2958,880X86SP2GDR\wow
msasn1.dll5.2.3790.458409-Sep-200916:27188,928IA-64SP2QFE
wmsasn1.dll5.2.3790.458409-Sep-200916:2758,880X86SP2QFE\wow

מידע קובץ עבור Windows Vista ו- Windows Server 2008

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM,? SPn) וענף שירות (LDR,? GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Service Pack 1 משולב בגירסת ההפצה המקורית של Windows Server 2008. לכן, קבצי אבני הדרך של RTM חלים רק על Windows Vista. קבצי אבני דרך של RTM כוללים את מספר הגירסה ?6.0.0000.xxxxxx?.
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File NameVersionDateTimeSizeService branch
msasn1.dll6.0.6000.1692204-Sep-200900:0860,928Windows6.0-KB974571-x86\x86_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16922_none_c5603d92a849343f
msasn1.dll6.0.6000.2112204-Sep-200900:0260,928Windows6.0-KB974571-x86\x86_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21122_none_c5e9b27fc167074b
msasn1.dll6.0.6001.1832603-Sep-200923:5461,440Windows6.0-KB974571-x86\x86_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18326_none_c74a7d60a56c2a8c
msasn1.dll6.0.6001.2251504-Sep-200901:5361,440Windows6.0-KB974571-x86\x86_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22515_none_c7ddebb3be829235
msasn1.dll6.0.6002.1810603-Sep-200923:1160,928Windows6.0-KB974571-x86\x86_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18106_none_c9469106a28244f5
msasn1.dll6.0.6002.2221804-Sep-200901:4960,928Windows6.0-KB974571-x86\x86_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22218_none_c9c75e79bba6335e

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File NameVersionDateTimeSizeCPUService branch
msasn1.dll6.0.6000.1692204-Sep-200900:3284,480X64Windows6.0-KB974571-x64\amd64_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16922_none_217ed91660a6a575
msasn1.dll6.0.6000.2112204-Sep-200900:3684,480X64Windows6.0-KB974571-x64\amd64_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21122_none_22084e0379c47881
msasn1.dll6.0.6001.1832604-Sep-200900:2282,944X64Windows6.0-KB974571-x64\amd64_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18326_none_236918e45dc99bc2
msasn1.dll6.0.6001.2251503-Sep-200923:5382,944X64Windows6.0-KB974571-x64\amd64_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22515_none_23fc873776e0036b
msasn1.dll6.0.6002.1810603-Sep-200923:2482,944X64Windows6.0-KB974571-x64\amd64_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18106_none_25652c8a5adfb62b
msasn1.dll6.0.6002.2221804-Sep-200902:0482,944X64Windows6.0-KB974571-x64\amd64_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22218_none_25e5f9fd7403a494
msasn1.dll6.0.6000.1692204-Sep-200900:0860,928X86Windows6.0-KB974571-x64\x86_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16922_none_c5603d92a849343f
msasn1.dll6.0.6000.2112204-Sep-200900:0260,928X86Windows6.0-KB974571-x64\x86_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21122_none_c5e9b27fc167074b
msasn1.dll6.0.6001.1832603-Sep-200923:5461,440X86Windows6.0-KB974571-x64\x86_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18326_none_c74a7d60a56c2a8c
msasn1.dll6.0.6001.2251504-Sep-200901:5361,440X86Windows6.0-KB974571-x64\x86_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22515_none_c7ddebb3be829235
msasn1.dll6.0.6002.1810603-Sep-200923:11X86Windows6.0-KB974571-x64\x86_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18106_none_c9469106a28244f5
60,928msasn1.dll6.0.6002.2221804-Sep-200901:4960,928X86Windows6.0-KB974571-x64\x86_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22218_none_c9c75e79bba6335e

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File NameVersionDateTimeSizeCPUService branch
msasn1.dll6.0.6001.1832603-Sep-200923:59185,856IA-64Windows6.0-KB974571-ia64\ia64_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18326_none_c74c2156a56a3388
msasn1.dll6.0.6001.2251504-Sep-200900:14185,856IA-64Windows6.0-KB974571-ia64\ia64_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22515_none_c7df8fa9be809b31
msasn1.dll6.0.6002.1810603-Sep-200923:04185,856IA-64Windows6.0-KB974571-ia64\ia64_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18106_none_c94834fca2804df1
msasn1.dll6.0.6002.2221803-Sep-200923:09185,856IA-64Windows6.0-KB974571-ia64\ia64_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22218_none_c9c9026fbba43c5a
msasn1.dll6.0.6001.1832603-Sep-200923:5461,440X86Windows6.0-KB974571-ia64\x86_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18326_none_c74a7d60a56c2a8c
msasn1.dll6.0.6001.2251504-Sep-200901:5361,440X86Windows6.0-KB974571-ia64\x86_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22515_none_c7ddebb3be829235
msasn1.dll6.0.6002.1810603-Sep-200923:1160,928X86Windows6.0-KB974571-ia64\x86_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18106_none_c9469106a28244f5
msasn1.dll6.0.6002.2221804-Sep-200901:4960,928X86Windows6.0-KB974571-ia64\x86_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22218_none_c9c75e79bba6335e

פרטי קבצים עבור Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows 7

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File NameVersionDateTimeSizeService branch
msasn1.dll6.1.7600.1641528-Aug-200918:2734,816Windows6.1-KB974571-x86\x86_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16415_none_c77c1d48067c322c
msasn1.dll6.1.7600.2051828-Aug-200919:2034,816Windows6.1-KB974571-x86\x86_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20518_none_c808baf11f971dfb

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File NameVersionDateTimeSizeCPUService branch
msasn1.dll6.1.7600.1641528-Aug-200919:2046,592X64Windows6.1-KB974571-x64\amd64_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16415_none_239ab8cbbed9a362
msasn1.dll6.1.7600.2051828-Aug-200920:2046,592X64Windows6.1-KB974571-x64\amd64_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20518_none_24275674d7f48f31
msasn1.dll6.1.7600.1641528-Aug-200918:2734,816X86Windows6.1-KB974571-x64\x86_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16415_none_c77c1d48067c322c
msasn1.dll6.1.7600.2051828-Aug-200919:2034,816X86Windows6.1-KB974571-x64\x86_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20518_none_c808baf11f971dfb

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008 R2

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File NameVersionDateTimeSizeCPUService branch
msasn1.dll6.1.7600.1641528-Aug-200917:48106,496IA-64Windows6.1-KB974571-ia64\ia64_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16415_none_c77dc13e067a3b28
msasn1.dll6.1.7600.2051828-Aug-200918:26106,496IA-64Windows6.1-KB974571-ia64\ia64_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20518_none_c80a5ee71f9526f7
msasn1.dll6.1.7600.1641528-Aug-200918:2734,816X86Windows6.1-KB974571-ia64\x86_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16415_none_c77c1d48067c322c
msasn1.dll6.1.7600.2051828-Aug-200919:2034,816X86Windows6.1-KB974571-ia64\x86_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20518_none_c808baf11f971dfb

מאפיינים

Article ID: 974571 - Last Review: יום רביעי 05 מאי 2010 - Revision: 12.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 Service Pack 2, הפועל עם:
  • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Service Pack 2, הפועל עם:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Service Pack 1, הפועל עם:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, הפועל עם:
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, הפועל עם:
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
מילות מפתח 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbsurveynew KB974571

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com