เหตุการณ์ SceCli 1202 เข้าสู่ระบบทุกครั้งที่มีฟื้นฟูการตั้งค่านโยบายกลุ่มคอมพิวเตอร์บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2 หรือ Windows 7

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 974639 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
 • บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2 หรือ Windows 7 คุณสามารถใช้ตัวแก้ไขการจัดการนโยบายกลุ่มได้เพื่อจัดการ Group Policy object (GPO)
 • หลายกำลังแปลงการตั้งค่า "กำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้" ใน GPO และการตั้งค่าเหล่านี้มี SID สำหรับแต่ละบริการที่กำหนดไว้
ในสถานการณ์สมมตินี้ เมื่อมีใช้ Group Policy คุณอาจพบปัญหาต่อไปนี้:
 • เหตุการณ์การ SceCli 1202 ถูกเพิ่มลงในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของโปรแกรมประยุกต์:

  ต่อไปนี้คือ ตัวอย่างของรายการแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ SceCli 1202 ที่ใช้งาน:

  ชื่อการเข้าสู่ระบบ: แอพลิเคชัน
  แหล่งที่มา: SceCli
  วันที่:<date> </date>
  รหัสเหตุการณ์: 1202
  งานประเภท: ไม่มี
  ระดับ: ข้อมูล
  คำสำคัญ: คลาสสิค
  ผู้ใช้: n/a
  คอมพิวเตอร์:<computer name=""> </computer>
  คำอธิบาย: นโยบายการรักษาความปลอดภัยจะแพร่กระจาย ด้วยคำเตือน 0x534: ดำเนินการไม่มีการแมประหว่างชื่อบัญชีและรหัสการรักษาความปลอดภัย

 • โปรแกรมประยุกต์หรือบริการบางอย่างอาจไม่เริ่มทำงาน โปรแกรมประยุกต์หรือบริการเหล่านี้ใช้ SID สำหรับแต่ละบริการเพื่อกำหนดค่าการตั้งค่าความปลอดภัย

  ตัวอย่าง::
  1. คุณติดตั้งบริการโดเมน active Directory ที่ใช้งานอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของสมาชิกที่ใช้ Windows Server 2008 R2
  2. คุณทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า "กำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้" ใน GPO จากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2 หรือ Windows 7
  3. GPO นี้จะใช้ตัวควบคุมโดเมนที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 R2
  ในสถานการณ์เช่นนี้ คุณพบปัญหา บริการบางอย่าง เช่นบริการ "โฮสต์ระบบการวินิจฉัย" ไม่สามารถเริ่มการทำงานเนื่องจากของปัญหา

สาเหตุ

เวลาที่ตัวแก้ไขการจัดการนโยบายกลุ่มการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าภายใต้การกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้มันแปล SIDs สำหรับแต่ละบริการชื่อบริการ ตัวอย่างเช่น "WdiSystemHost" บริการชื่อ

ตัวแก้ไขการจัดการนโยบายกลุ่มไม่เพิ่มคำนำหน้า "บริการ NT" ชื่อของบริการเพื่อทำการค้นหาในโดเมน “บริการ NT ” ภายใน เมื่อตัวแก้ไขการจัดการนโยบายกลุ่มเขียนชื่อ parsed ก่อนหน้ากลับลงในแฟ้ม GptTmpl.inf มันพยายามแก้ไขเท่านั้นชื่อ "WdiSystemHost" กับโดเมนของ Active Directory เริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ความพยายามในการทำงานนี้ไม่ นอกจากนี้ สตริง "WdiSystemHost" ถูกเขียนลงแฟ้ม GptTmpl.inf แทน SID ลักษณะการทำงานนี้แทน SID สำหรับแต่ละบริการที่ มีชื่อของบริการ

เมื่อมีการฟื้นฟูนโยบายถัดไปที่เกิดขึ้น การฟื้นฟูพยายามแก้ไขชื่อของบริการ SID ว่ามีผู้ใช้หรือกลุ่มบัญชี อย่างไรก็ตาม นี้ล้มเหลวพร้อมกับแบบ 0x534 เกิดข้อผิดพลาด "ไม่มีการแมประหว่างชื่อบัญชีและการรักษาความปลอดภัยรหัสถูกทำ

การแก้ไข

หมายเหตุ:โปรแกรมแก้ไขด่วนไม่สามารถอัตโนมัติแก้ปัญหานี้ หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องผนวก "NT SERVICE\" ในแฟ้ม GptTmpl.inf โดยตรงด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น คุณต้องแทน "WdiSystemHost" ด้วย "NT SERVICE\WdiSystemHost" โดยใช้ตัวแก้ไขนโยบายกลุ่มภายในเครื่อง

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คอมพิวเตอร์ต้องใช้งานระบบปฏิบัติการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนอื่น

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'

สำหรับ Windows 7 รุ่น x86 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Scecli.dll6.1.7600.20527175,61615 Sep 200905:59x86
Sceregvl.infไม่สามารถใช้งานได้14,96115 Sep 200902:18ไม่สามารถใช้งานได้
Secrecs.infไม่สามารถใช้งานได้9,16015 Sep 200902:18ไม่สามารถใช้งานได้

สำหรับ Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ Itanium ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Scecli.dll6.1.7600.20527473,08815 Sep 200904:56IA-64
Sceregvl.infไม่สามารถใช้งานได้14,96115 Sep 200901:51ไม่สามารถใช้งานได้
Secrecs.infไม่สามารถใช้งานได้9,16015 Sep 200901:51ไม่สามารถใช้งานได้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Scecli.dll6.1.7600.20527175,61615 Sep 200905:59x86

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2 และ Windows 7
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Scecli.dll6.1.7600.20527232,44815 Sep 200906:38x64
Sceregvl.infไม่สามารถใช้งานได้14,96115 Sep 200902:25ไม่สามารถใช้งานได้
Secrecs.infไม่สามารถใช้งานได้9,16015 Sep 200902:25ไม่สามารถใช้งานได้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Scecli.dll6.1.7600.20527175,61615 Sep 200905:59x86


สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

หลังจากเกิดปัญหา ข้อผิดพลาดต่อไปนี้ถูกเพิ่มเข้าไปยังแฟ้ม Winlogon.log:

ข้อผิดพลาด 1332: ไม่มีการแมประหว่างชื่อบัญชีและการรักษาความปลอดภัยรหัสถูกทำ ไม่พบ <service name="">ได้</service>


หมายเหตุ:แฟ้ม Winlogon.log จะอยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:

%windir%\security\logs


ถ้าคุณเปิดแฟ้ม GptTmpl.inf ในโฟลเดอร์'นโยบายกลุ่ม'ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ คุณพบบางชื่อบริการ SQL:

%SYSTEMROOT%\SYSVOL\ <domainname.com>\Policies\ <unique id="">\Machine\Microsoft\Windows NT\SecEdit</unique></domainname.com>


ต่อไปนี้คือ ตัวอย่างของชื่อบริการ WDI ที่พบในแฟ้ม GptTmpl.inf ที่ใช้งาน:

[สิทธิ์สิทธิ์]
SeAssignPrimaryTokenPrivilege = WdiServiceHost,*S-1-5-20,*S-1-5-19
SeChangeNotifyPrivilege = WdiServiceHost,*S-1-5-32-554,*S-1-5-11,*S-1-5-32-544,*S-1-5-20,*S-1-5-19,*S-1-1-0


หมายเหตุ:โปรแกรมแก้ไขด่วนไม่สามารถอัตโนมัติแก้ปัญหานี้ หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องผนวก "NT SERVICE\" ในแฟ้ม GptTmpl.inf โดยตรงด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น คุณต้องแทน "WdiSystemHost" ด้วย "NT SERVICE\WdiSystemHost" โดยใช้ตัวแก้ไขนโยบายกลุ่มภายในเครื่อง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft


ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 R2 และ Windows 7


แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows 7

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Package_for_kb974639_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,94715 Sep 200913:35ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่าง-s ..urationengineclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20527_none_38b0b74c535a2c7c.manifestไม่สามารถใช้งานได้70,64415 Sep 200906:32ไม่สามารถใช้งานได้

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ Itanium ของ Windows Server 2008 R2

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Ia64_microsoft-หน้าต่าง-s ..urationengineclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20527_none_38b25b4253583578.manifestไม่สามารถใช้งานได้70,64615 Sep 200906:53ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb974639_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,95815 Sep 200913:35ไม่สามารถใช้งานได้
Wow64_microsoft-หน้าต่าง-s ..urationengineclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20527_none_9f23fd2240185fad.manifestไม่สามารถใช้งานได้68,20215 Sep 200906:16ไม่สามารถใช้งานได้

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2 และ Windows 7

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Amd64_microsoft-หน้าต่าง-s ..urationengineclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20527_none_94cf52d00bb79db2.manifestไม่สามารถใช้งานได้70,64815 Sep 200908:50ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb974639_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้2,87915 Sep 200913:35ไม่สามารถใช้งานได้
Wow64_microsoft-หน้าต่าง-s ..urationengineclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20527_none_9f23fd2240185fad.manifestไม่สามารถใช้งานได้68,20215 Sep 200906:16ไม่สามารถใช้งานได้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 974639 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
Keywords: 
kbHotfixServer kbautohotfix kbexpertiseadvanced kbqfe kbsurveynew kbmt KB974639 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:974639

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com