คอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 SP2 หรือ Windows Vista SP2 หยุดการตอบสนองเมื่อโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้แฟ้ม NTFS ห่าง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 974646 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อโปรแกรมประยุกต์ใช้แฟ้มห่าง NT แฟ้มระบบ (NTFS) บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2) หรือ Windows Vista Service Pack 2 (SP2), คอมพิวเตอร์หยุดตอบสนอง

เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น การดำเนินการ I/O ทั้งหมดถูกบล็อค ดังนั้น คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับเวลาที่เกิดขึ้นในโปรแกรมควบคุมระบบแฟ้ม Windows NT (Ntfs.sys) ปัญหานี้ทำให้เกิดการล็อกตาย

การแก้ไข

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานอยู่ อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงกระทบปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" ดาวน์โหลด"ด้านบนของบทความ Knowledge Base นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ หรือไม่จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก จ่ายในการสนับสนุนปกติจะนำไปใช้กับคำถามเพิ่มเติมและการตัดสินค้าจากคลังที่ไม่สามารถจัดสำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายชื่อทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ อาจเป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ฮอตฟิกซ์ Windows Vista และ Windows Server 2008 ที่สำคัญที่จะรวมอยู่ในแพ็คเกจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เดียวของผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจจะอยู่ในหน้า "การร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วน" การร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับทั้ง Windows Vista และ Windows Server 2008 เพียงแค่เลือกผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้บนหน้า

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมี Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2) หรือ Windows Vista Service Pack 2 (SP2) ติดตั้งให้ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ความต้องการเริ่มระบบใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

แฟ้มข้อมูล

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลา (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา ในการ วันและเวลา สินค้าใน'แผงควบคุม'
บันทึกข้อมูลแฟ้ม Windows Vista และ Windows Server 2008
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ SR_Level (RTM, SPn), และบริการสาขา (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  เวอร์ชั่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาเซอร์วิส
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMสาขาบริการ
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista และ Windows Server 2008SP1สาขาบริการ
  6.0.6001.22xxxWindows Vista และ Windows Server 2008SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista และ Windows Server 2008ติดตั้ง SP2สาขาบริการ
  6.0.6002.22xxxWindows Vista และ Windows Server 2008ติดตั้ง SP2LDR
 • Service Pack 1 ถูกรวมเข้าไปในการเปิดตัวต้นฉบับของ Windows Server 2008
 • เซอร์วิสของ GDR จะประกอบด้วยเพียงการแก้ไขที่ถูกนำออกใช้ทั่วไปกับการตัดสินค้าที่อยู่ในวงกว้างเพื่อ สำคัญยิ่ง ขึ้น สาขาบริการของ LDR จะประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกจากการแก้ไขที่เปิดจำหน่ายทั่วไป
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่ติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม แสดงรายการแยกต่างหาก. แฟ้ม MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย (คุณลักษณะที่ไม่อยู่ในรายการ) จะมีการเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft
สำหรับ x ใช้ x86 เวอร์ชั่น ของ Windows Server 2008 SP2 และ Windows Vista SP2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Ntfs.sys6.0.6002.222011,081,92817 2009 Aug12:34x 86
สำหรับ x แบบ x64 เวอร์ชั่น ของ Windows Server 2008 SP2 และ Windows Vista SP2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Ntfs.sys6.0.6002.222011,508,42417 2009 Aug12:56x 64
สำหรับเวอร์ชันที่ใช้ Itanium ของ Windows Server 2008 SP2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Ntfs.sys6.0.6002.222013,279,92817 2009 Aug14:06IA-64

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า นี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 SP2 และ Windows Vista SP2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ x ใช้ x86 เวอร์ชั่น ของ Windows Server 2008 SP2 และ Windows Vista SP2

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Package_for_kb974646_client_2 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่เกี่ยวข้อง1,69318 2009 Aug05:24ไม่เกี่ยวข้อง
Package_for_kb974646_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่เกี่ยวข้อง1,43018 2009 Aug05:24ไม่เกี่ยวข้อง
Package_for_kb974646_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่เกี่ยวข้อง1,68918 2009 Aug05:24ไม่เกี่ยวข้อง
Package_for_kb974646_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่เกี่ยวข้อง1,42218 2009 Aug05:24ไม่เกี่ยวข้อง
Package_for_kb974646_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่เกี่ยวข้อง1,69318 2009 Aug05:24ไม่เกี่ยวข้อง
Package_for_kb974646_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่เกี่ยวข้อง1,43018 2009 Aug05:24ไม่เกี่ยวข้อง
X86_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22201_none_a8e24052332e9c74.manifestไม่เกี่ยวข้อง16,26517 2009 Aug13:40ไม่เกี่ยวข้อง

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ x แบบ x64 เวอร์ชั่น ของ Windows Server 2008 SP2 และ Windows Vista SP2

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Amd64_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22201_none_0500dbd5eb8c0daa.manifestไม่เกี่ยวข้อง16,52517 2009 Aug13:59ไม่เกี่ยวข้อง
Package_for_kb974646_client_2 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่เกี่ยวข้อง1,70518 2009 Aug05:24ไม่เกี่ยวข้อง
Package_for_kb974646_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่เกี่ยวข้อง1,43818 2009 Aug05:24ไม่เกี่ยวข้อง
Package_for_kb974646_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่เกี่ยวข้อง1,70118 2009 Aug05:24ไม่เกี่ยวข้อง
Package_for_kb974646_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่เกี่ยวข้อง1,43018 2009 Aug05:24ไม่เกี่ยวข้อง
Package_for_kb974646_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่เกี่ยวข้อง1,70518 2009 Aug05:24ไม่เกี่ยวข้อง
Package_for_kb974646_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่เกี่ยวข้อง1,43818 2009 Aug05:24ไม่เกี่ยวข้อง

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับรุ่นที่ใช้ Itanium ของ Windows Server 2008 SP2

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Ia64_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22201_none_a8e3e448332ca570.manifestไม่เกี่ยวข้อง16,51717 2009 Aug14:52ไม่เกี่ยวข้อง
Package_for_kb974646_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่เกี่ยวข้อง1,52918 2009 Aug05:24ไม่เกี่ยวข้อง
Package_for_kb974646_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่เกี่ยวข้อง1,42618 2009 Aug05:24ไม่เกี่ยวข้อง
Package_for_kb974646_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่เกี่ยวข้อง1,53318 2009 Aug05:24ไม่เกี่ยวข้อง
Package_for_kb974646_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่เกี่ยวข้อง1,43418 2009 Aug05:24ไม่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 974646 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 2 ตุลาคม 2555 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Web Server 2008
Keywords: 
kbfix kbbug kbautohotfix kbsurveynew kbqfe kbmt KB974646 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:974646

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com