คุณได้รับข้อความแสดงคำเตือน 2927 และ ตที่ไม่รู้จักเกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณสร้างเครื่องเสมือนจากแฟ้ม VHD หลังจากที่คุณปรับรุ่นเป็นระบบศูนย์เครื่องจักรเสมือน Manager 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 974869 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

คุณปรับรุ่นเป็น Microsoft ระบบศูนย์เครื่องจักรเสมือน Manager 2008 R2 อย่างไรก็ตาม หลังจากการปรับรุ่น เมื่อคุณพยายามสร้างเครื่องเสมือนใหม่จากแฟ้ม VHD ที่เก็บอยู่ ในไฟล์ CSV การอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ ในการเก็บ ข้อมูลที่มีอยู่ คุณอาจได้รับข้อความแจ้งเตือนต่อไปนี้และข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ข้อความแจ้งเตือน
คำเตือน (2927)
ข้อผิดพลาดในการจัดการฮาร์ดแวร์เกิดขึ้นพยายามติดต่อเซิร์ฟเวอร์<servername></servername>. (ข้อผิดที่ไม่รู้จักพลาด (0x80338041))
ข้อความแจ้งข้อผิดพลาด
ข้อผิดพลาด 0x80338041: XML SOAP The ในข้อความไม่ตรงกับกำหนดเค้าร่าง XML ที่สอดคล้องกัน เปลี่ยน XML และลองใหม่
ถ้าคุณพยายามที่จะเก็บเครื่องเสมือนในไลบรารี คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 1:
ข้อผิดพลาด (2927)
ข้อผิดพลาดในการจัดการฮาร์ดแวร์เกิดขึ้นพยายามติดต่อเซิร์ฟเวอร์<servername></servername>. (ข้อผิดที่ไม่รู้จักพลาด (0x80338001))
เกิดข้อผิดพลาด 2
ข้อผิดพลาด 0x80338001: การจัดการ WS The บริการไม่สามารถประมวลผลการร้องขอ การดำเนินการจัดการกับ WS URI ไม่ถูกต้อง ตรวจสอบเอกสารประกอบสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้างการดำเนินการ URI

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากตัวแทนจากตัวจัดการเครื่องเสมือน 2008 รุ่นดั้งเดิมยังยังคงอยู่หลังการปรับรุ่น

การแก้ไข

ปรับแก้ปัญหานี้ ด้วยตนเองรุ่นตัวแทนที่เหลือทั้งหมดเป็นตัวจัดการเครื่องเสมือน 2008 R2

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 974869 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2008
Keywords: 
kberrmsg kbtshoot kbexpertiseinter kbsurveynew kbprb kbmt KB974869 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:974869

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com