FIX: มีเหตุการณ์ความล้มเหลวในการตรวจสอบที่ไม่คาดคิดถูกบันทึกไว้สำหรับข้อมูลประจำตัวเฉพาะเมื่อคุณรันโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้.NET Framework 2.0 ที่คุณได้พยายามเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ระยะไกล

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 974893 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณรัน Microsoft โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้.NET Framework 2.0 ที่ใช้วิธีในการSystem.Managementnamespace ที่เชื่อมต่อไปยังรีโมทคอมพิวเตอร์
  • คุณป้อนข้อมูลระยะไกล และจากนั้น Windows จัดการ Instrumentation (WMI) คือสร้างการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์
  • จากนั้น คุณตรวจสอบล็อกการรักษาความปลอดภัยบนคอมพิวเตอร์ระยะไกล
ในสถานการณ์สมมตินี้ ที่ไม่คาดคิดตรวจสอบความล้มเหลวเหตุการณ์ถูกบันทึกไว้สำหรับข้อมูลประจำตัวภายในเครื่อง นอกจากนี้ แบบตรวจสอบความสำเร็จเหตุการณ์ถูกบันทึกไว้สำหรับข้อมูลประจำตัวระยะไกล

หมายเหตุเมื่อคุณใช้เครื่องมือ Wbemtest เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ระยะไกล ไม่มีแฟ้มบันทึกเหตุการณ์สำหรับข้อมูลประจำตัวเฉพาะตามที่คาดไว้ เฉพาะตรวจสอบความสำเร็จเหตุการณ์สำหรับข้อมูลประจำตัวระยะไกล

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก WMI ใน.NET Framework ไม่ปลอดภัยวัตถุก่อนที่จะส่งกลับค่าตัวชี้ของวัตถุไป.NET Framework พร็อกซี WMI แล้ว เรียกข้อมูลประจำตัวในระบบแทนของข้อมูลประจำตัวระยะไกล

การแก้ไข

.NET Framework 2.0 SP1

เพื่อแก้ไขปัญหานี้ใน.NET Framework 2.0 Service Pack 1 (SP1) ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความต่อไปนี้ของ Microsoft Knowledge Base (KB)
967622มีการตรวจสอบข้อมูลประจำตัวในระบบแทนของข้อมูลประจำตัวระยะไกลที่คุณป้อนเมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ namespace System.Management เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ระยะไกล

.NET Framework 2.0 SP2

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานอยู่ อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณไม่ได้รับอย่างจากจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด จะส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุถ้าเติมปัญหาเกิดขึ้น หรือถ้าการแก้ไขปัญหาที่จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการทั้งหมดของ Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าหมายเลขโทรศัพท์ หรือการสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ อาจเป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ได้จาก Microsoft ในการเชื่อมต่อเว็บไซต์ต่อไปนี้:

https://connect.microsoft.com/VisualStudio/Downloads/DownloadDetails.aspx?DownloadID=29092https

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมีใน.NET Framework 2.0 Service Pack 2 (SP2) หรือใน.NET Framework 3.5 SP1 ติดตั้งเมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ความต้องการเริ่มระบบใหม่

คุณไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ถ้าไม่มีอินสแตนซ์ของ.NET Framework กำลังถูกใช้งาน

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนอื่น

แฟ้มข้อมูล

เวอร์ชัน ในภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในแบบวันและเวลาสินค้าในการควบคุมแผง
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่น ของ Windows Server 2000, Windows Server 2003 และ ของ Windows XP ที่
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
System.management.dll2.0.50727.4065385,02431 2009 Aug11:38x 86
Wminet_utils.dll2.0.50727.406532,07231 2009 Aug11:38x 86

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2000, Windows Server 2003 และ ของ Windows XP
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
System.management.dll2.0.50727.4065385,02431 2009 Aug11:38x 86
Wminet_utils.dll2.0.50727.406542,32828 2009 Aug14:15x 64

สำหรับทั้งหมดสนับสนุน Itanium - รุ่นที่ใช้ Windows Server 2000, Windows Server 2003 และของ Windows XP
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
System.management.dll2.0.50727.4065385,02431 2009 Aug11:38x 86
Wminet_utils.dll2.0.50727.406579,70428 2009 Aug14:24IA 64

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่น ของ Windows Vista SP2 และ Windows Server 2008 SP2 ที่
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันเวลา
System.management.dll2.0.50727.4400385,02404 Sep 200906:59
Wminet_utils.dll2.0.50727.440032,07204 Sep 200906:59

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ ของ Windows Vista SP2 และ Windows Server 2008 SP2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
System.management.dll2.0.50727.4400385,02404 Sep 200906:57x 86
Wminet_utils.dll2.0.50727.440042,32804 Sep 200906:57x 64

สำหรับทั้งหมดสนับสนุนที่ใช้ Itanium รุ่นของ Windows Server 2008 SP2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
System.management.dll2.0.50727.4400385,02404 Sep 200907:00x 86
Wminet_utils.dll2.0.50727.440079,68804 Sep 200907:00IA 64

สถานะ

Microsoft ได้ยืนยันว่า นี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่อยู่ในส่วน "นำไปใช้กับ"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 974893 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2
  • Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1
Keywords: 
kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbqfe kbmt KB974893 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:974893

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com