Ne mo?ete da pristupite OEM aplikacijama za oporavak u meniju ?Opcije za oporavak sistema? posle nadogradnje sa operativnog sistema Windows Vista na operativni sistem Windows 7

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 975321 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

SIMPTOMI

Imate ra?unar na kojem je proizvo?a? ra?unara unapred instalirao operativni sistem Windows Vista. Posle nadogradnje sa operativnog sistema Windows Vista na operativni sistem Windows 7 na ovom ra?unaru, primetili ste da aplikacije za oporavak specifi?ne za proizvo?a?a nisu vi?e dostupne u meniju Opcije za oporavak sistema.

Napomena Za ra?unare sa unapred instaliranim operativnim sistemom Windows Vista, neki proizvo?a?i ra?unara unapred u?itavaju Windows okru?enje za oporavak sistema (poznato i kao ?Opcije za oporavak sistema? u korisni?kom interfejsu i temama pomo?i). Ove alatke Windows okru?enja za oporavak sistema veoma ?esto su prilago?ene tako da uklju?uju aplikacije za oporavak specifi?ne za proizvo?a?a kojima se mo?e pristupiti iz menija ?Alatke Windows okru?enja za oporavak sistema?.

UZROK

Kada se vr?i nadogradnja ovih sistema na operativni sistem Windows 7, opcija Windows okru?enja za oporavak sistema koju je proizvo?a? unapred u?itao zamenjuje se Windows okru?enjem za oporavak sistema kompatibilnim sa operativnim sistemom Windows 7.

RE?ENJE

Da biste dobili aplikacije za oporavak specifi?ne za proizvo?a?a za operativni sistem Windows 7, obratite se proizvo?a?u ra?unara. Informacije o obra?anju proizvo?a?u hardvera potra?ite na slede?oj Veb lokaciji:
http://support.microsoft.com/gp/vendors/en-us
Microsoft obezbe?uje kontakt informacije nezavisnih proizvo?a?a da bi vam pomogao u pronala?enju tehni?ke podr?ke. Ove kontakt informacije mogu da se promene bez obave?tenja. Microsoft ne garantuje ta?nost kontakt informacija nezavisnih proizvo?a?a.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 975321 - Poslednji pregled: 27. septembar 2011. - Revizija: 2.0
ODNOSI SE NA:
  • Windows 7 Enterprise
Klju?ne re?i: 
kboem kbexpertisebeginner kbtshoot kbsurveynew kbprb KB975321

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com