คำอธิบายของโปรแกรมแก้ไขด่วน Rollup 1 สำหรับ Antigen 9.0 Service Pack 2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 975355 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Microsoft ได้ออกใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน Rollup 1 สำหรับ Microsoft Antigen 9.0 Service Pack 2 บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูล เกี่ยวกับวิธีการขอรับการยกเลิก และ เกี่ยวกับการตัดสินค้าจากคลังที่มีแก้ไข โดยการยกเลิก

ยกเลิกนี้รวมถึงการแก้ไขทั้งหมดใน Antigen 9.0 Service Pack 2สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ปัญหาที่รวมอยู่ใน Service Pack 2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
971063คำอธิบายของ Antigen 9.0 กับ Service Pack 2

ข้อมูลเพิ่มเติม

ลักษณะการทำงานใหม่ในการยกเลิกการแก้ไขด่วน

 • หยุดการบริการ StarEngine เมื่อมี deselected SpamCure
  ใน Antigen รุ่นก่อนหน้า Antigen 9.0 Service Pack 2 Rollup 1, StarEngine บริการจะยังคงรันแม้ว่าไม่มีการใช้โปรแกรมการ anti-spam SpamCure ถูก และ Cloudmark โปรแกรม anti-spam ถูกเลือก หรือไม่มีเอ็นจิน anti-spam ถูกเลือก นี่ meant ดำเนินการให้ บริการ StarEngine ต่อการใช้หน่วยความจำและทรัพยากร ใน Rollup 1 บริการ StarEngine จะเดี๋ยวนี้ถูกหยุดถ้าไม่มีการเลือกไว้ใน Antigen Administrator และงานต่าง ๆ ของการสแกนถูกปิดใช้งาน ตัวอย่างเช่น นี้อาจเกิดขึ้นเมื่อเกิดการปรับปรุงโปรแกรม หรือบริการมี recycled หลังจากงานสแกน re-enabled บริการ StarEngine จะยังคงถูกหยุด
 • rollup 1 สำหรับ Antigen สำหรับการแลกเปลี่ยนรุ่น 9.0 ที่ติดตั้ง SP2 ประกอบด้วยลักษณะการทำบันทึกการวินิจฉัยเพิ่มเติมสำหรับโปรแกรม Cloudmark
  rollup 1 สำหรับ Antigen สำหรับการแลกเปลี่ยนรุ่น 9.0 SP2 เพิ่มคุณลักษณะใหม่ที่ช่วยให้คุณสามารถบันทึกข้อมูลการวินิจฉัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม Cloudmark เราขอแนะนำให้ คุณเปิดใช้การบันทึกนี้เฉพาะเมื่อรับคำแนะนำการทำงานโดยการบริการลูกค้าของ Microsoft Support (CSS)

  สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

  ถ้าคำสั่งแล้วเปิดใช้งานเพิ่มเติม Cloudmark การวินิจฉัย บันทึก ติดตั้ง Rollup 1 สำหรับ Microsoft Antigen สำหรับการแลกเปลี่ยนรุ่น 9.0 SP2 และจากนั้น ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

  สำหรับการวินิจฉัยสแกนเนอร์ Cloudmark เนื้อหา
  ข้อมูลเพิ่มเติมของ Cloudmark การเข้าสู่ระบบการวินิจฉัยเหล่านี้ไปยังแฟ้ม ProgramLog.txt
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
  2. ค้นหาและคลิกที่คีย์รีจิสทรีต่อไปนี้::

   สำหรับ Antigen สำหรับ Exchange:
   ซอฟต์แวร์ HKEY_LOCAL_MACHINE/ซอฟท์แวร์/Sybari/Antigen สำหรับการแลกเปลี่ยน
   สำหรับ Antigen SMTP:
   ซอฟต์แวร์ HKEY_LOCAL_MACHINE/ซอฟท์แวร์/Sybari/Antigen สำหรับ SMTP
  3. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
  4. ประเภท:ContentScannerDiagnosticsLevelแล้ว กด ENTER
  5. ในการแก้ไขเมนู คลิกปรับเปลี่ยน.
  6. ประเภท:1แล้ว คลิกตกลง.
  7. ออกจาก "ตัวแก้ไขรีจิสทรี"
  เมื่อต้องการเปิดใช้งานการตั้งค่าใหม่ ทำการเปลี่ยนแปลงในนั้นตัวเลือกทั่วไปพื้นที่ของ UI ของผู้ดูแล Antigen ซึ่งทำให้ Antigen reread การตั้งค่ารีจิสทรี และดูค่ารีจิสทรีใหม่

  ค่ารีจิสทรีที่สอดคล้องกับการตั้งค่าที่เป็นไปตาม
  ContentScannerDiagnosticsLevel:
  • 0: การปิดใช้งานการบันทึกข้อมูลการปรับปรุงลายเซ็น Cloudmark ทั้งหมด
  • 1: เปิดใช้งานการบันทึกข้อมูลการปรับปรุงลายเซ็น Cloudmark ทั้งหมด
  • 6: เปิดใช้งานการบันทึกข้อมูลข้อผิดพลาดเฉพาะ
  สำหรับการบันทึกข้อมูล ETW อะแด็ปเตอร์ Cloudmark โปรแกรม
  การวินิจฉัยเหล่านี้ล็อกข้อมูล Cloudmark อะแด็ปเตอร์ของโปรแกรมเพิ่มเติมไปยังไฟล์การสืบค้นกลับ ETW ที่แยกต่างหาก:
  1. เปิดพร้อมท์คำสั่ง และเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อสร้างการสืบค้นกลับใหม่:
   logman สร้างสืบค้นกลับ Forefront -o c:\CloudmarkAdapterLog.etl -p "{b873680d-be62-4181-b678-bb651fa11c25 }" -f bincirc - 1000 สูงสุด
  2. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อรวบรวมข้อมูลการเริ่มต้น:
   การเริ่มต้น Logman Forefront
  3. เกิดปัญหา
  4. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อหยุดการรวบรวมข้อมูล:
   หยุด Logman Forefront
  5. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อลบการสืบค้นกลับจาก ETW:
   ลบ Logman Forefront
  6. เก็บไฟล์การสืบค้นกลับจากโฟลเดอร์แสดงผลของคุณ ตัวอย่างเช่น รวบรวมแฟ้มจาก c:\CloudmarkAdapterLog.etl
 • antigen 9.0 Service Pack 2 ที่ Rollup 1 แสดงลายเซ็นรุ่นปัจจุบันของโปรแกรมของผู้ให้บริการออก Cloudmark ในคอนโซล Antigen
  ในขณะที่โปรแกรมการรับรอง Cloudmark อัพเดตลอดทั้งวัน ผู้ดูแลระบบสามารถเดี๋ยวนี้ดูรุ่นเฉพาะของลายเซ็นใน Administrator Antigen ภายใต้การปรับปรุงสแกนเนอร์. Cloudmark ดาวน์โหลดประมาณนาทีทุก micro-ปรับปรุงใหม่ ซึ่งจะแสดงเป็นหมายเลขรุ่นในนั้นรุ่นของลายเซ็นกล่องสำหรับโปรแกรมที่เลือก หมายเลขรุ่นถูกสร้างจากวันและเวลา (ในเวลา 24 ชั่วโมง) ของการดาวน์โหลดการปรับปรุง micro ล่าสุด ตัวอย่างเช่น รุ่นของลายเซ็นต่อไปนี้แสดงว่า Cloudmark ถูกครั้งสุดท้ายเดตใน 23 กันยายนที่ 4:18 น.:
  9.23.16.18
  เมื่อต้องการดูลายเซ็นรุ่น Cloudmark ผู้ดูแลระบบ Antigen คลิกการตั้งค่าแล้ว คลิกการปรับปรุงสแกนเนอร์.
 • antigen 9.0 Service Pack 2 Rollup 1 มีเคาน์เตอร์วัดประสิทธิภาพสำหรับเอ็นจิน Cloudmark ผู้ให้บริการออกโปรแกรมและ SpamCure

  เคาน์เตอร์วัดประสิทธิภาพการทำงานต่อไปนี้จะเพิ่มสำหรับเอ็นจิน SpamCure และผู้ให้บริการออก Cloudmark ใน Antigen 9.0 Service Pack 2 Rollup 1:
  • เวลาการสแกน Cloudmark เฉลี่ย
  • อัตราการสแกนข้อความ Cloudmark เฉลี่ย
  • เวลาการสแกน Spamcure เฉลี่ย
  • อัตราการสแกนข้อความ Spamcure เฉลี่ย
 • ข้อมูลเพิ่มเติมที่เพิ่มลงในส่วนหัวของข้อความอีเมล์สำหรับการตรวจหา anti-spam
  สำหรับทุก ๆ เมล์ที่สแกน โดย Cloudmark สำหรับการตรวจหา spam, Antigen เพิ่มข้อมูลไปยังหัวข้อจดหมาย คำนึงถึงว่าถูกตรวจพบข้อความตาม spam หรือไม่:
  x-MS-Antispam-รายงาน:ข้อมูล
  หมายเหตุ:แทนข้อมูลข้อมูลเฉพาะตัวของการ Cloudmark ที่อธิบายถึง Cloudmark เหตุจดหมายถูกกำหนดเป็น spam หรือ spam ไม่ ได้ ข้อมูลนี้ assists Cloudmark ด้วยการตรวจหา spam

Issues that are fixed in the Hotfix Rollup 1 for Antigen 9.0 SP2

In addition to the fixes included in all service packs and rollups for Antigen 9.0, this hotfix rollup fixes the following issues:

รายละเอียดของการตัดสินค้าจากคลังที่มีแก้ไขในการยกเลิกการแก้ไขด่วน

 1. Scan engine updates fail, and the Antigen logs do not provide a valid error
 2. Mail is not scanned after you apply a new template in Antigen 9.0
 3. The AntigenClient.exe process in Antigen for Exchange version 9.0 may crash. This generates a Dr. Watson crash that references Bucket ID 1177692600
 4. Engine deprecation notifications continue to be sent even though the engine was disabled from all scan jobs and scanner updates.
 5. AntigenService crashes in Antigen 9.0 after you save changes that you made in the Antigen General Options panel
 6. Antigen 9.0 may detect that valid Office 2003 Word documents contain CorruptedComperssedFile viruses
 7. Antigen 9.0 may generate the following error in the ProgramLog.txt: "ERROR: AntigenInternet process returned 80010105 while processesing message"
 8. A scan engine update fails and generates a warning in the ProgramLog.txt file

หมายเหตุ:All the fixes that are listed in this section apply to the following products, unless otherwise stated:
Antigen for Exchange version 9.0
Antigen for Exchange version 9.0 with SP1
Antigen for Exchange version 9.0 with SP2
Antigen for SMTP Gateways version 9.0
Antigen for SMTP Gateways version 9.0 with SP 1
Antigen for SMTP Gateways version 9.0 with SP 2
 1. Scan engine updates fail, and the Antigen logs do not provide a valid error
  อาการ
  When scan engine updates fail, there is typically an error logged to the ProgramLog.txt file that indicates a possible cause. However, in this case, the errors that are logged to the ProgramLog.txt are insufficient for troubleshooting the engine update failure.

  ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ถูกบันทึกไปยังแฟ้ม ProgramLog.txt แทนScanEngineNameประกอบด้วยโปรแกรมการสแกนที่ไม่ได้ปรับปรุงชื่อจริง
  ข้อมูล: ตัวScanEngineNameโปรแกรมสแกนสำหรับ Antigen ได้ถูกดาวน์โหลดมา
  ข้อมูล: ตัวScanEngineNameโปรแกรมสแกนสำหรับ Antigen ได้ถูก staged
  การทดสอบข้อมูล: การScanEngineNameตรวจหาโปรแกรม
  ข้อผิดพลาด: ไม่สามารถโหลดการScanEngineNameสแกนโปรแกรม hr = 0x800C0102 มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นขณะกำลังโหลดการScanEngineNameสแกนโปรแกรม
  ข้อผิดพลาด: (0x00000002) ระบบจะไม่พบแฟ้มที่ระบุ กระบวนการScanEngineNameการทดสอบโปรแกรมการสแกนล้มเหลว hr = 0x80004005

  สาเหตุ:
  ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อมีการรีจิสทรีคีย์ DatabasePath ประกอบด้วยอักขระที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้น การทดสอบโปรแกรมที่เกิดขึ้นในระหว่างโปรแกรมทั้งหมดล้มเหลวในการปรับปรุง และทำให้ทุกการปรับปรุงที่ติดกันล้มเหลว

  ตัวอย่างเช่น ซึ่งเกิดถ้า DatabasePath รีจิสทรีคีย์ที่มีการกำหนดค่าต่อไปนี้:
  J:\\\\ProgramFiles\\AntigenCluster
  ในตัวอย่างนี้ อักขระเติมเครื่องหมายทับขวา (\) ไม่ถูกต้อง

  การแก้ไข
  หลังจากที่คุณติดตั้ง Rollup 1 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้จะถูกบันทึกไว้ในแฟ้ม ProgramLog.txt แทนของข้อความแสดงข้อผิดพลาดก่อนหน้านี้:
  ข้อผิดพลาด: เส้นทางฐานข้อมูลนี้ในรีจิสทรีไม่มีอยู่
 2. จดหมายถูกสแกนไม่หลังจากที่คุณใช้แม่แบบใหม่ใน Antigen 9.0
  อาการ
  หลังจากที่คุณใช้แม่แบบใหม่ใน Antigen รุ่น 9.0, SMTP จดหมายจะสแกนหาไวรัสไม่

  เข้าสู่ระบบไปยังแฟ้ม ProgramLog.txt ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ข้อผิดพลาด: scanjob.cpp::Load(): pStream->Read() 0x80010108 ที่ส่งคืน
  ข้อผิดพลาด: scanjob.cpp::Load(): ลายเซ็นไม่ถูกต้อง

  สาเหตุ:
  ก่อนที่จะ Rollup 1 เมื่อแม่แบบที่ถูกผลักดันออก การตั้งค่า ScanJob ถูกล้างออกก่อนที่การตั้งค่าใหม่ที่แทนที่แฟ้มเหล่านั้นผ่านกหมุดแม่แบบ ในระหว่างขั้นตอนนั้น ปัญหาอาจเกิดซึ่งตั้งค่าใหม่ไม่ต้องแทนการตั้งค่าเก่าที่มีอยู่ถูกล้างข้อมูล เนื่องจากความตัวนี้ ScanJob ไม่ประกอบด้วยการตั้งค่าที่จำเป็น ดังนั้น มันไม่สแกนจดหมาย
 3. การประมวลผล AntigenClient.exe ใน Antigen สำหรับการแลกเปลี่ยนรุ่น 9.0 อาจมีปัญหา ซึ่งสร้างข้อความแสดงความล้มเหลว Dr. Watson ที่ฝากข้อมูล ID 1177692600 การอ้างอิง
  อาการ
  กระบวนการ AntigenClient.exe ใน Antigen สำหรับการแลกเปลี่ยนรุ่น 9.0 อาจมีปัญหา ซึ่งสร้างข้อความแสดงความล้มเหลว Dr. Watson ที่ฝากข้อมูล ID 1177692600 การอ้างอิง ความล้มเหลวจะสร้างการถ่ายโอนการต่อไปนี้เรียกกองข้อมูล:
  ANTIGENCLIENT.EXE!memcpy [MEMCPY.ASM]
  ANTIGENCLIENT.EXE!CScanJob::ChangeFilterListName [scanjob.cpp]
  ANTIGENCLIENT.EXE!ChangeFilterList [antigenfiltering.cpp]
  ANTIGENCLIENT.EXE!CListNamesPane::OnNotify [antigenfiltering.cpp]
  ANTIGENCLIENT.EXE!CRoundedWnd::WndProc [roundedwnd.cpp]
  USER32.DLL ! InternalCallWinProc [callproc.asm]
  USER32.DLL ! UserCallWinProcCheckWow [clmsg.c]
  USER32.DLL ! SendMessageWorker [clmsg.c]
  USER32.DLL ! SendMessageW [cltxt.h]
  COMCTL32.DLL ! CCSendNotify [notify.c]
  COMCTL32.DLL ! ListView_DismissEdit [lvicon.c]
  COMCTL32.DLL ! ListView_OnCommand [listview.c]
  COMCTL32.DLL ! ListView_WndProc [listview.c]
  USER32.DLL ! InternalCallWinProc [callproc.asm]
  USER32.DLL ! UserCallWinProcCheckWow [clmsg.c]
  USER32.DLL ! CallWindowProcAorW [clmsg.c]
  USER32.DLL ! CallWindowProcW [clmsg.c]
  ANTIGENCLIENT.EXE!CListPane::SubclassListViewProc [roundedwnd.cpp]
  USER32.DLL ! InternalCallWinProc [callproc.asm]
  USER32.DLL ! UserCallWinProcCheckWow [clmsg.c]
  USER32.DLL ! SendMessageWorker [clmsg.c]
  USER32.DLL ! SendMessageW [cltxt.h]
  USER32.DLL ! ECNotifyParent [editec.c]
  USER32.DLL ! SLKillFocus [editsl.c]
  USER32.DLL ! SLEditWndProc [editsl.c]
  USER32.DLL ! EditWndProc [editec.c]
  USER32.DLL ! EditWndProcWorker [editec.c]
  USER32.DLL ! EditWndProcW [editec.c]
  USER32.DLL ! InternalCallWinProc [callproc.asm]
  USER32.DLL ! UserCallWinProcCheckWow [clmsg.c]
  USER32.DLL ! CallWindowProcAorW [clmsg.c]
  USER32.DLL ! CallWindowProcW [clmsg.c]
  COMCTL32.DLL ! ListView_EditWndProc [lvicon.c]
  USER32.DLL ! InternalCallWinProc [callproc.asm]
  USER32.DLL ! UserCallWinProcCheckWow [clmsg.c]
  USER32.DLL ! DispatchClientMessage [client.c]
  USER32.DLL ! __fnDWORD [ntcb.h]
  NTDLL.DLL!KiUserCallbackDispatcher [userdisp.asm]
  USER32.DLL ! NtUserSetFocus [usrstubs.c]
  USER32.DLL ! InternalCallWinProc [callproc.asm]
  USER32.DLL ! UserCallWinProcCheckWow [clmsg.c]
  USER32.DLL ! DispatchMessageWorker [clmsg.c]
  USER32.DLL ! DispatchMessageW [cltxt.h]
  ANTIGENCLIENT.EXE!wWinMain [antigenclient.cpp]
  ANTIGENCLIENT.EXE!__tmainCRTStartup [crt0.c]
  KERNEL32.DLL ! BaseProcessStart [support.c]

  นำไปใช้กับ
  5 rollup สำหรับ Antigen Microsoft สำหรับการแลกเปลี่ยนรุ่น 9.0 SP1
  antigen สำหรับการแลกเปลี่ยนรุ่น 9.0 SP2
 4. การปรับปรุง deprecation โปรแกรมการแจ้งเตือนต่อไปที่จะส่งถึงแม้ว่าโปรแกรมถูกปิดการใช้งานจากสแกนเนอร์และการสแกนงานทั้งหมด
  อาการ
  คุณลักษณะใหม่ถูกเพิ่มเข้าไป Service Pack 2 สำหรับ Antigen รุ่น 9.0 ในการสแกนที่เอ็นจิน discontinued กำลังจะถูกเอาออกจากผลิตภัณฑ์ ข้อความแจ้งเตือนของอีเมล์จะถูกส่งออกไปผู้ดูแลก่อนที่ปลดเกษียณ อย่างไรก็ตาม ใน Antigen รุ่น 9.0 สำหรับ Gateways SMTP กับ Service Pack 2 ผู้ดูแลยังคงรับปลดเกษียณเหล่านี้การแจ้งเตือนแม้ว่าจะเอ็นจินการ discontinued ถูกปิดใช้งาน จากงานทั้งหมดของการสแกน และ การปรับปรุงโปรแกรม

  สาเหตุ:
  เกิดปัญหานี้ได้เนื่องจากรหัสการตรวจสอบเอ็นจินการสแกนที่มีการเปิดใช้งานการสแกนจะเหมือนกันใน Antigen สำหรับ Exchange Server และ Antigen สำหรับ Gateways SMTP อย่างไรก็ตาม Antigen สำหรับ Gateways SMTP ไม่ประกอบด้วยการสแกนแบบด่วนเพื่อให้คุณไม่สามารถยืนยันได้ว่า เอ็นจินที่ถูกปิดใช้งานในแบบด่วนสแกนบน Antigen ข้อสำหรับการติดตั้งเกตเวย์ SMTP

  นำไปใช้กับ
  antigen 9.0 สำหรับการติดตั้ง SP2 Gateways ของ SMTP
 5. AntigenService ขัดข้องใน Antigen 9.0 หลังจากที่คุณบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำในแผงตัวเลือกทั่วไป Antigen
  อาการ
  หลังจากที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงใน Antigenตัวเลือกทั่วไปแผง แล้วคลิกบันทึกบริการ AntigenService อาจมีปัญหาได้

  ความล้มเหลวจะได้รับการยืนยันเมื่อไปที่แผงการสแกนงานของผู้ดูแล Antigen ข้อผิดพลาดต่อไปนี้จะปรากฏที่ด้านล่างของคอนโซล:
  ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ RealTime Scanjob
  ข้อผิดพลาดการล็อกแอพลิเคชันต่อไปนี้จะถูกบันทึกไว้:
  บริการ AntigenService จบการทำงานอย่างไม่คาดคิด
  TheProgramLog.txt จะไม่ล็อกข้อผิดพลาด
 6. antigen 9.0 อาจตรวจพบว่า เอกสาร Office 2003 Word ที่ถูกต้องประกอบด้วยไวรัส CorruptedCompressedFile
  อาการ
  antigen 9.0 ตรวจพบเอกสาร Office 2003 Word ที่ถูกต้องเป็น CorruptedCompressedFiles falsely สิ่งที่แนบจะถูกเอาออกเป็นไวรัส

  สิ่งที่แนบอีเมล์จะถูกเอาออก และการแก้ไขปัญหาถูกบันทึกลงในปัญหาแผงระบุ Antigen เอาแฟ้มนั้นเป็นไวรัส CorruptedCompressedFile แฟ้ม ProgramLog.txt ประกอบด้วยรายการต่อไปนี้:
  รายละเอียด: การสแกน Realtime พบไวรัส: โฟลเดอร์:ชื่อโฟลเดอร์เก็บ Group\file ชื่อข้อความ: เรื่องบรรทัดการแก้ไขปัญหา: CorruptedCompressedFile สถานะ: ถูกเอาออก
  ตำแหน่งตัวแทนชื่อโฟลเดอร์ชื่อของโฟลเดอร์ที่ Antigen พบไวรัสได้

  สาเหตุ:
  ข้อผิดพลาดนี้มีสาเหตุจากวิธีการที่ Antigen พยายามที่จะแยกวิเคราะห์เอกสาร Word
 7. antigen 9.0 อาจสร้างข้อผิดพลาดต่อไปนี้ในการ ProgramLog.txt: "ข้อผิดพลาด: AntigenInternet กระบวนการส่งคืน 80010105 ในขณะที่ข้อความ processesing "
  อาการ
  antigen 9.0 อาจสร้างข้อผิดพลาดต่อไปนี้ใน ProgramLog.txt:
  ข้อผิดพลาด: 80010105 ในขณะที่ข้อความ processesing AntigenInternet กระบวนการส่งคืน

  สาเหตุ:
  ข้อผิดพลาดนี้มีสาเหตุจากปัญหาในแฟ้ม Antigen MimeNavigator.dll
 8. การปรับปรุงโปรแกรมการสแกนล้มเหลว และสร้างคำเตือนในแฟ้ม ProgramLog.txt
  อาการ
  ถ้าการ Antigen ภายนอกของ ผู้จัดจำหน่ายของโปรแกรมปรับปรุงโปรแกรม incorporating แฟ้มที่รวมอยู่ในไดเรกทอรีย่อยที่นำออกใช้ การปรับปรุงโปรแกรม Antigen จะล้มเหลว เข้าสู่ระบบในแฟ้ม ProgramLog.txt คำเตือนต่อไปนี้:
  มีรายงานความล้มเหลว โดย observer ซิงโครไนซ์เมื่อคุณทำการติดตั้งสแกนเนอร์ การกระทำ = 0x00000001 C:\Program Files\Microsoft Antigen for Exchange\Engines\x86\(EngineName)\Bin\bases/stt/

  สาเหตุ:
  This issue is caused when Antigen cannot successfully update any engines that contain subdirectories within its update packages.

How to install the hotfix rollup

 1. Run the installer by double-clicking the service pack or rollup executable file.

  หมายเหตุ:When the installer is running, the Exchange and Antigen services are stopped, and your mail flow is temporarily stopped.
 2. หลังจากการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว และบริการ Exchange และ Antigen ถูกเริ่มใหม่ (ซึ่งเกิดโดยอัตโนมัติในระหว่างการติดตั้ง), ตรวจสอบว่า Antigen ทำงานอย่างถูกต้อง

  หมายเหตุ:antigen เซอร์วิสแพ็คหรือ rollups สามารถยังสามารถติดตั้ง โดยการใช้งานการจัดวาง FFSMC สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่เกี่ยวกับงานการจัดวางในแนะนำ Forefront Server ความปลอดภัยการจัดการคอนโซลผู้ใช้รายการ ในกรณีนี้ โปรแกรมติดตั้งทำงานในโหมด silent และไม่มีการป้อนข้อมูลของผู้ใช้ไม่จำเป็น ส่วนที่เหลือของกระบวนการยังคงเหมือนกับเมื่อคุณรันโปรแกรมติดตั้ง โดยการคลิกสองครั้งที่แฟ้มที่ปฏิบัติ

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จำเป็นต้องใช้ Antigen 9.0 Service Pack 2สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Antigen 9.0 Service Pack 2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
971063คำอธิบายของ Antigen 9.0 กับ Service Pack 2

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่มีแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีเพื่อที่จะปรับปรุงผลิตภัณฑ์เป็นรุ่นล่าสุดอย่างสมบูรณ์ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยแฟ้มที่คุณต้องมีไว้เฉพาะเพื่อแก้ไขปัญหาที่ระบุในบทความนี้

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Aexmladapter.dll9.2.1097.60525,82403 Sep 200917:48x86
Ant5inst.dll9.2.1097.60963,07203 Sep 200917:48x86
Antigenasj.dll9.2.1097.60313,85603 Sep 200917:48x86
Antigenclient.exe9.2.1097.601,185,28003 Sep 200917:48x86
Antigendiag.exe9.2.1097.60286,72003 Sep 200917:48x86
Antigeninternet.exe9.2.1097.60823,29603 Sep 200917:48x86
Antigenmanual.exe9.2.1097.60813,56803 Sep 200917:48x86
Antigenpmdll.dll9.2.1097.60294,91203 Sep 200917:48x86
Antigenpmsetup.exe9.2.1097.60272,38403 Sep 200917:49x86
Antigenrealtime.exe9.2.1097.60794,11203 Sep 200917:49x86
Antigenservice.exe9.2.1097.601,499,64803 Sep 200917:49x86
Antigensmtpsink.dll9.2.1097.60430,08003 Sep 200917:49x86
Antutil.exe9.2.1097.60316,92803 Sep 200917:49x86
Fsecontentscanner.exe9.2.15.0670,06403 Sep 200919:33x86
Getenginefiles.exe9.2.1097.60600,06403 Sep 200917:49x86
Mimenavigator.dll9.2.1097.60296,96003 Sep 200917:49x86
Scanenginetest.exe9.2.1097.60527,36003 Sep 200917:48x86
Sfxcab.exe9.2.1097.5643,00803 Sep 200919:36x86
Smimenavigator.dll9.2.1097.60221,69603 Sep 200917:48x86
Structstgnavigator.dll9.2.1097.60272,89603 Sep 200917:48x86
Sybariave.dllไม่สามารถใช้งานได้557,56803 Sep 200919:35x86
Synchelper.dll1.2.0.110474,11203 Sep 200919:34x86
Tnefnavigator.dll9.2.1097.60283,13603 Sep 200917:48x86
Custom.dllไม่สามารถใช้งานได้73,72803 Sep 200919:37x86
Updspapi.dll6.3.13.0382,84027-ก.ค.-200717:41x86

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 975355 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Antigen 9.0 for Exchange Service Pack 2
 • Microsoft Antigen 9.0 for SMTP Gateways Service Pack 2
Keywords: 
kbautohotfix atdownload kbregistry kbHotfixServer kbexpertiseadvanced kbhotfixrollup kbsurveynew kbfix kbmt KB975355 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:975355

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com