AppLocker คำนวณแฮของแฟ้มบางแฟ้มที่ใช้งานจริง ใน Windows 7 หรือ ใน Windows Server 2008 R2 ไม่ถูกต้อง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 975449 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

ใน Windows 7 หรือ ใน Windows Server 2008 R2, AppLocker อาจคำนวณแฮแฟ้มขณะใช้งานจริงชนิดแฟ้มที่ไม่ค่อยพบเฉพาะที่ไม่ถูกต้อง แฟ้มเหล่านั้นไม่สามารถเรียกใช้แม้ว่าพวกเขาได้ต่างหากได้รับอนุญาตให้เรียกใช้ โดยใช้กฎการ AppLocker ที่มีเงื่อนไขแฮแฟ้ม ถ้ากฎ AppLocker ได้ปฏิเสธการแฟ้มที่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ AppLocker ไม่ป้องกันแฟ้มจากการทำงาน

สาเหตุ

เมื่อคุณสร้างกฎแฮแฟ้ม AppLocker คำนวณแฮแฟ้ม และเพิ่มค่านี้เป็นการกำหนดค่ากฎ เมื่อรันไทม์ AppLocker แฮของแฟ้มคำนวณ และตรงกับกับกฎโครงแบบ ถ้าแฮตรงกับ AppLocker ใช้กฎนั้น ถ้า AppLocker อย่างไม่ถูกต้องคำนวณแฮแฟ้มบางแฟ้มที่ใช้งานจริง การเปรียบเทียบกฎล้มเหลว

ไม่มีอยู่หนึ่งรู้จักชนิดแฟ้มที่อาจมีปัญหานี้:
 • แฟ้มกระทำการได้ที่มีส่วนหัวที่มีขนาดใหญ่กว่า 32 จำนวนกิโลไบต์ (KB)
  ในปัจจุบัน ชนิดที่รู้จักเดียวของการปฏิบัติที่อาจมีหัวข้อนี้มีขนาดใหญ่เป็นอรรถประโยชน์ BIOS เฟิร์มแวร์ปรับปรุงอื่น ๆ ที่ประกอบด้วยส่วน DOS โหมดจริงสำหรับการเริ่มการทำงานลงใน BIOS สำหรับการปรับปรุงโดยตรง

การแก้ไข

ถ้าคุณพบปัญหานี้ แฮกฎต้องไม่ใช้สำหรับแฟ้มเหล่านั้นเฉพาะ แทน กฎเส้นทางหรือผู้เผยแพร่ควรจะใช้

การแปลงแฟ้มแฮกฎผู้เผยแพร่แฟ้มกระทำการกำหนด

หมายเหตุ:หากโปรแกรมประยุกต์ได้ไม่ได้รับรองโดยผู้เผยแพร่ที่เชื่อถือได้ ไปที่ส่วน "การแปลงแฮกฎเป็นกฎเส้นทาง"
  • ถ้าคุณใช้โดเมนโดยใช้การตั้งค่า Group Policy ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
   • คลิกเริ่มการทำงานประเภท:gpmc.mscในการเริ่มการค้นหากล่อง แล้วกด ENTER เพื่อแก้ไขการตั้งค่า AppLocker Group Policy ของคุณที่มีอยู่
   • ขยายการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ขยายนโยบายขยายการตั้งค่า windowsขยายการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยขยายตัวควบคุมแอพลิเคชันนโยบายขยายAppLockerแล้ว คลิกกฎที่ปฏิบัติการได้.
  • ถ้าคุณใช้การตั้งค่า Group Policy ในเครื่อง ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
   • คลิกเริ่มการทำงานประเภท:gpedit.mscในการเริ่มการค้นหากล่อง และกด enter
   • ขยายการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ขยายการตั้งค่า windowsขยายความปลอดภัยการตั้งค่าขยายนโยบายการควบคุมของโปรแกรมประยุกต์ขยายAppLockerแล้ว คลิกกฎที่ปฏิบัติการได้.
 1. คลิกขวาที่กฎสำหรับการปฏิบัติการได้รับผลกระทบ และจากนั้น คลิกลบ.
 2. right-Clickกฎที่ปฏิบัติการได้แล้ว คลิกสร้างกฎใหม่.
 3. บนหน้าการอนุญาต คลิกเพื่อเลือกนั้นอนุญาตให้หรือปฏิเสธตัวเลือกสำหรับผู้ใช้หรือกลุ่มทั้งหมดที่จำเป็น และจากนั้น คลิกถัดไป.
 4. บนหน้าเงื่อนไข คลิกเพื่อเลือกนั้นPublisherตัวเลือก แล้วคลิกถัดไป.
 5. บนหน้าผู้เผยแพร่ เรียกดู และเลือกแฟ้ม ใช้แถบเลื่อนเพื่อเลือกรายละเอียดของผู้เผยแพร่ข้อมูล การใช้ แล้ว คลิกถัดไป.
 6. บนหน้าข้อยกเว้น เพิ่มข้อยกเว้นจำเป็น และจากนั้น คลิกถัดไป.
 7. บนหน้าชื่อและคำอธิบาย ป้อนข้อมูลที่จำเป็น และจากนั้น คลิกสร้าง.
การแปลงกฎแฮกฎเส้นทาง
  • ถ้าคุณใช้โดเมนโดยใช้การตั้งค่า Group Policy ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
   • คลิกเริ่มการทำงานประเภท:gpmc.mscในการเริ่มการค้นหากล่อง แล้วกด ENTER เพื่อแก้ไขการตั้งค่า AppLocker Group Policy ของคุณที่มีอยู่
   • ขยายการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ขยายนโยบายขยายการตั้งค่า windowsขยายการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยขยายตัวควบคุมแอพลิเคชันนโยบายขยายAppLockerแล้ว คลิกกฎที่ปฏิบัติการได้.
  • ถ้าคุณใช้การตั้งค่า Group Policy ในเครื่อง ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
   • คลิกเริ่มการทำงานประเภท:gpedit.mscในการเริ่มการค้นหากล่อง และกด enter
   • ขยายการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ขยายการตั้งค่า windowsขยายความปลอดภัยการตั้งค่าขยายนโยบายการควบคุมของโปรแกรมประยุกต์ขยายAppLockerแล้ว คลิกกฎที่ปฏิบัติการได้.
 1. คลิกขวาที่กฎสำหรับการปฏิบัติการได้รับผลกระทบ และจากนั้น คลิกลบ.
 2. right-Clickกฎที่ปฏิบัติการได้แล้ว คลิกสร้างกฎใหม่.
 3. บนหน้าการอนุญาต คลิกเพื่อเลือกนั้นอนุญาตให้หรือปฏิเสธตัวเลือกสำหรับผู้ใช้หรือกลุ่มทั้งหมดที่จำเป็น และจากนั้น คลิกถัดไป.
 4. บนหน้าเงื่อนไข คลิกเพื่อเลือกนั้นเส้นทางตัวเลือก แล้วคลิกถัดไป.
 5. บนหน้าผู้เผยแพร่ เรียกดู และเลือกแฟ้ม ใช้แถบเลื่อนเพื่อเลือกรายละเอียดของผู้เผยแพร่ข้อมูล การใช้ แล้ว คลิกถัดไป.
 6. บนหน้าข้อยกเว้น เพิ่มข้อยกเว้นจำเป็น และจากนั้น คลิกถัดไป.
 7. บนหน้าชื่อและคำอธิบาย ป้อนข้อมูลที่จำเป็น และจากนั้น คลิกสร้าง.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 975449 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 26 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
Keywords: 
kbtshoot kbexpertisebeginner kbsurveynew kbprb kbmt KB975449 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:975449

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com