המחשב שלך עלול "לקפוא" או לאתחל מחדש למסך שחור עם הודעת שגיאה "0xc0000034" לאחר התקנת Windows 7 Service Pack 1 או ערכת service pack של Windows Vista

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 975484 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מאפייני הבעיה

עיין בתרחיש הבא. אתה מתקין במחשב את Windows 7 Service Pack 1 (SP1)? או ערכת service pack של Windows Vista. לאחר התקנת ערכת ה-service pack, המחשב עלול "לקפוא" או להפעיל את עצמו מחדש. אם המחשב מופעל מחדש, תתקבל הודעת שגיאה הדומה להודעה הבאה על-גבי מסך שחור:
 
!! 0xc0000034 !! 142/53007 (_0000000000000000.cdf-ms)

הערה אם תפעיל מחדש את המחשב, תקבל את אותה הודעת שגיאה.

פתרון הבעיה

כדי לפתור את הבעיה, השתמש באחת מהשיטות הבאות, בהתאם לגירסת Windows שברשותך.

שלבים לפתרון הבעיה עבור משתמשי Windows 7

כדי לפתור בעיה זו, בצע את השלבים בשיטה 1. אם שיטה 1 אינה פותרת את הבעיה, או שאינך חש בנוח עם ביצוע השלבים בשיטה 1, מומלץ להשתמש בשיטה 2.

שיטה 1: מחק את רישומי POQ מתוך Pending.xml

שיטה זו מיועדת לפתור את הבעיה על-ידי יצירה והרצה של קובץ script מסוג ?.vbs. לאחר יצירה והרצה של קובץ script מסוג ?.vbs?, התקנת Windows 7 Service Pack 1 צריכה להשלים בהצלחה.

הערות

 • קובץ script מסוג ?.vbs זה מתאים רק עבור קוד השגיאה 0xc0000034, אין להשתמש בו עבור בעיות שאינן קוד שגיאה 0xc0000034.
 • מומלץ להשתמש בשיטה זו אם אתה משתמש מתקדם.
 • כדי להשתמש בשיטה זו מומלץ שתהיה גישה למחשב נוסף ולאמצעי אחסון נשלף כגון כונן USB נשלף.
לפני שתתחיל

לפני שתתחיל, מצא את הפריטים הבאים:
 • מצא מחשב נוסף עם גישה לאינטרנט. תשתמש במחשב הנוסף ליצירת קובץ script (מסוג ?.vbs). כדי ליצור קובץ script (מסוג ?.vbs) יהיה עליך להעתיק את הטקסט של ה-script ממאמר זה במאגר הידע.
 • מצא אמצעי אחסון נשלף כגון כונן USB נשלף. את קובץ ה-script (מסוג ?.vbs) שתיצור, תעתיק אל אמצעי האחסון הנשלף. לאחר מכן תעביר את קובץ ה-script (מסוג ?.vbs) אל המחשב הנתקל בבעיה.
הערה אם אין לך גישה למחשב נוסף ולאמצעי אחסון נשלף, תוכל ליצור את קובץ ה-script (מסוג ?.vbs) במחשב שבו קיימת הבעיה. לשם כך, יהיה עליך לעבור אל אפשרויות שחזור מערכת, לפתוח שורת פקודה ואז להפעיל את פנקס הרשימות משורת הפקודה. לאחר מכן תיצור ידנית את קובץ ה-script (מסוג ?.vbs) על-ידי הקלדת הטקסט עבורו מתוך מאמר זה במאגר הידע. לאחר מכן יהיה עליך לשמור את קובץ ה-script (מסוג ?.vbs) אל הכונן הקשיח המקומי. אז תוכל להריץ את ה-script כדי להשלים את השלבים.

חלק 1:צור קובץ script (מסוג ?.vbs)

לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
 1. מצא מחשב נוסף עם גישה לאינטרנט.
 2. פתח את פנקס הרשימות.
 3. העתק והדבק את הטקסט הבא אל Notepad.

  Dim xmlDoc, node, nodeList, fileName, backupFileName, numberOfPOQNodes

  Set xmlDoc = CreateObject("Microsoft.XMLDOM")

  If Wscript.Arguments.Count = 0 Then

      WScript.echo("Error! No XML file specified.")

  Wscript.quit

  End If

  fileName = WScript.Arguments(0)

  backupFileName = Left(fileName, InStrRev(fileName, ".") - 1) & "_backup.xml"

  If Not xmlDoc.load(fileName) Then

      WScript.echo("Failure loading XML file " & fileName & ".")

  Wscript.quit

  End If

  xmlDoc.save(backupFileName)

  Set nodeList = xmlDoc.documentElement.selectNodes("POQ")

  numberOfPOQNodes = nodeList.Length

  For Each node in nodeList

      xmlDoc.documentElement.removeChild(node)

  Next

  xmlDoc.save(fileName)

  Set xmlDoc = Nothing

  WScript.echo(numberOfPOQNodes & " POQ nodes removed. Script completed.")
 4. לחץ על קובץ, ולאחר מכן לחץ על שמירה בשם.
 5. קרא לקובץ בשם Script.vbs ושמור את הקובץ על אמצעי אחסון נשלף כגון כונן USB נשלף.

חלק 2: הרץ את קובץ ה-script (מסוג ?.vbs)

הערה השלבים הבאים מניחים שהעתקת את קובץ ה-script (מסוג ?.vbs) אל כונן USB נשלף. אם השתמשת באמצעי אחסון נשלף אחר, השלבים עשויים להיות מעט שונים.

לשם כך, בצע את השלבים הבאים:

 1. הפעל מחדש את המחשב, והקש שוב ושוב על מקש F8 במקלדת. עליך להקיש על F8 לפני שהסמל של Windows מופיע. אם מוצג הלוגו של Windows, עליך לנסות שוב על-ידי כך שתמתין עד להצגת חלון הכניסה ל-Windows, ואז כיבוי המחשב והפעלתו מחדש.
  הערה: במחשב המוגדר לאתחול כמה מערכות הפעלה, תוכל להתחיל להקיש על F8 עם הופעת תפריט האתחול.
 2. השתמש במקשי החצים כדי לבחור תקן את המחשב באזור אפשרויות אתחול מתקדמות, ואז הקש Enter. אם תתבקש, בחר את התקנת Windows 7 לתיקון, ואז לחץ על הבא.
 3. בחר את השפה ואת שיטת קלט המקלדת, ולחץ על הבא.
 4. בחר שם משתמש והזן את הסיסמה, ואז לחץ על אישור.
 5. תחת אפשרויות שחזור מערכת, שים לב לאות כונן Windows 7 הרשומה בשורה מתחת לבחר כלי שחזור.

  לדוגמה, ייתכן שתראה משהו דומה לזה:

  מערכת הפעלה: Windows 7 on (C:)? <VolumeName>

  הערה בדוגמה זו, אות הכונן עבור Windows 7 היא C.
 6. תחת אפשרויות שחזור מערכת, לחץ על שורת פקודה.
 7. הכנס למחשב את אמצעי האחסון הנשלף עם קובץ ה-script (מסוג ?.vbs) שיצרת.
 8. בשורת הפקודה, נווט אל הכונן ואל הספרייה שבה נמצא קובץ ה-script (מסוג ?.vbs) שיצרת.

  לדוגמה, אם שמרת קודם לכן את קובץ script.vbs שיצרת אל השורש של כונן USB נשלף, ואות הכונן המשויכת לכונן USB הנשלף היא "E", הקלד את הטקסט הבא בשורת הפקודה והקש Enter.

  E :

  הערה אם אינך בטוח איזה כונן מכיל את אמצעי האחסון הנשלף, תוכל להשתמש ב-Diskpart להצגת רשימת כוננים. כדי להפעיל את Diskpart, בצע את הפעולות הבאות.
  1. הקלד Diskpart, והקש על Enter.
  2. הקלד List volume ולאחר מכן הקש Enter.
  3. שים לב לכונן המכיל את אמצעי האחסון הנשלף אם קובץ ה- script (מסוג ?.vbs) שיצרת. בהנחה שהשתמשת בכונן USB נשלף, סוג הכונן הרשום יהיה "Removable" (נשלף).
  4. כדי לצאת מ-Diskpart, הקלד Exit, והקש על Enter.

 9. בשורת הפקודה, הקלד את הפקודה הבאה ולאחר מכן הקש על Enter:

  Cscript Script.vbs <Windows _7_drive_letter>:\Windows\winsxs\pending.xml.

  כאשר, <Windows _7_drive_letter> היא אות הכונן שעליו מותקנת מערכת ההפעלה Windows 7.

  פקודה זו תפעיל את הקובץ Script.vbs. בסיום פעולת ה- script, ייתכן שתוצג הודעה דומה להודעה הבאה.

  2 POQ nodes removed. Script Completed
 10. כדי לצאת משורת הפקודה, הקלד Exit והקש על Enter.
 11. הפעל מחדש את המחשב. התקנת Service Pack 1 צריכה להשלים בהצלחה כעת.

שיטה 2: שחזר את המחשב לנקודת זמן קודמת באמצעות 'שחזור המערכת'


שיטה זו נועדה לעזור לך להחזיר את המחשב למצב ניתן לאתחול ללא ההתקנה של ערכת ה-service pack. לאחר שתחזיר בהצלחה את המחשב למצב ניתן לאתחול, עליך לנסות שוב להתקין את ערכת ה-service pack.

'שחזור המערכת' ישחזר את המחשב לנקודת זמן קודמת לפני שהחלה בעיה זו, ואז יפעיל מחדש את המחשב. כדי לשחזר את המערכת, בצע את הפעולות הבאות:
 1. הפעל מחדש את המחשב, והקש שוב ושוב על מקש F8 במקלדת. עליך להקיש על F8 לפני שהסמל של Windows מופיע. אם מוצג הלוגו של Windows, עליך לנסות שוב על-ידי כך שתמתין עד להצגת חלון הכניסה ל-Windows, ואז כיבוי המחשב והפעלתו מחדש.

  הערה במחשב המוגדר לאתחול כמה מערכות הפעלה, תוכל להתחיל להקיש על F8 עם הופעת תפריט האתחול
 2. השתמש במקשי החצים כדי לבחור תקן את המחשב באזור אפשרויות אתחול מתקדמות, ואז הקש Enter.
  אם תתבקש, בחר את התקנת Windows 7 לתיקון, ואז לחץ על הבא.
 3. בחר את השפה ואת שיטת קלט המקלדת, ולחץ על הבא.
 4. בחר שם משתמש והזן את הסיסמה, ואז לחץ על אישור.
 5. תחת אפשרויות שחזור מערכת, לחץ על שחזור מערכת.
 6. בחלון שחזור המערכת, לחץ על הבא.
 7. בחר את נקודת השחזור עבור Windows 7 Service Pack 1 אם זו זמינה. אם לא זמינה נקודה כזו, בחר נקודת שחזור שאתה מעריך שנוצרה לפני שהבעיה החלה, ולחץ על הבא.

  הערה אם אינך רואה נקודות שחזור כלשהן, לחץ לסימון תיבת הסימון הצג נקודות שחזור נוספות.
 8. בחלון אשר את נקודת השחזור, לחץ על סיום, ואז לחץ על כן כאשר תתבקש.
 9. כאשר תוצג הודעה ששחזור המערכת הסתיים בהצלחה, לחץ על הפעל מחדש.

  הערה אם אתה רואה מסך שחור ואת אותה הודעת שגיאה או הודעה דומה, ייתכן שיהיה עליך לחזור על שלבים אלה ולשחזר את המחשב לתאריך מוקדם יותר.

שלבים לפתרון הבעיה עבור משתמשי Windows Vista

כדי לפתור את הבעיה, השתמש בשיטות הבאות, החל משיטה 1. אם שיטה 1 אינה פותרת את הבעיה, עבור לשיטה 2. אנו ממליצים לנסות את שיטה 3 רק אם אתה משתמש מתקדם.

שיטות אלו נועדו לעזור לך להחזיר את המחשב למצב ניתן לאתחול ללא ההתקנה של ערכת ה-service pack. לאחר שתחזיר בהצלחה את המחשב למצב ניתן לאתחול, עליך לנסות שוב להתקין את ערכת ה-service pack.

הערה השיטות הבאות מחייבות שימוש בתקליטור DVD של Windows Vista. אם יצרן המחשב לא סיפק תקליטור DVD של Windows Vista, ייתכן שתוכל לאתחל ל'כלי תיקון' (Repair Tools). לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
 1. הפעל את המחשב מחדש, ואז הקש F8 במהלך האתחול כדי לפתוח את התפריט אפשרויות אתחול מתקדמות. לחילופין, המתן לאפשרות תפריט אפשרויות מתקדמות ובחר אותה.
 2. בתפריט, בחר באפשרות לתיקון המחשב.
 3. בחר מנהל ולאחר מכן הקש Enter.
 4. עבור לשלב 4 בשיטה 1 או שיטה 2.

שיטה 1: שחזר את המחשב לנקודת זמן קודמת באמצעות 'שחזור המערכת'

'שחזור המערכת' ישחזר את המחשב לנקודת זמן קודמת לפני שנתקלת בבעיה זו, ואז יפעיל מחדש את המחשב שלך. כדי לשחזר את המערכת, בצע את הפעולות הבאות:
 1. הכנס את תקליטור DVD של ההתקנה של Windows Vista לכונן ה-DVD ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב מה-DVD.

  הערה כאשר מוצגת ההנחיה לחץ על מקש כלשהו כדי לאתחל מהתקליטור או ה-DVD, הקש על מקש כלשהו במקלדת כדי לאתחל את המחשב מה-DVD של Windows Vista.
 2. בחר את הגדרת השפה ולאחר מכן לחץ על הבא.
 3. בחר תקן את מחשבך.
 4. בחר את התקנת Windows Vista לתיקון, ולחץ על הבא.
 5. תחת אפשרויות שחזור מערכת, בחר שחזור המערכת, ואז הקש Enter.

  הערה אם תהליך התיקון מזהה בעיה כאשר הוא מפעיל את Windows Vista, הוא יפעיל את 'תיקון אתחול' כדי לתקן את הבעיה אוטומטית. במצב זה, לחץ על ביטול, ואז לחץ על הצג אפשרויות מתקדמות לשחזור מערכת ותמיכה.
 6. באשף שחזור המערכת, לחץ על הבא.
 7. בחר נקודת שחזור עם תאריך לפני התאריך שבו התקבלה הודעת השגיאה, ולחץ על הבא.

  הערה במרבית המקרים, זוהי נקודת השחזור האחרונה ברשימה.
 8. לחץ על הבא.
 9. לחץ על סיום. 'שחזור המערכת' יסתיים ויפעיל מחדש את המחשב.  
הערה אם אתה רואה מסך שחור ואת אותה הודעת שגיאה או הודעה דומה, ייתכן שיהיה עליך לחזור על שלבים אלה ולשחזר את המחשב לתאריך מוקדם יותר.

שיטה 2: השתמש ב'תיקון אתחול' כדי לנסות לתקן בעיות אתחול כלשהן במחשב

כדי להפעיל את Windows מתקליטור DVD של Windows Vista ולהשתמש באפשרויות שחזור המערכת, בצע את הפעולות הבאות:

 1. הכנס את תקליטור DVD של ההתקנה של Windows Vista לכונן ה-DVD ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב מה-DVD.

  הערה כאשר מוצגת ההנחיה לחץ על מקש כלשהו כדי לאתחל מהתקליטור או ה-DVD, הקש על מקש כלשהו במקלדת כדי לאתחל את המחשב מה-DVD של Windows Vista.
 2. בחר את הגדרת השפה ולאחר מכן לחץ על הבא.
 3. בחר תקן את מחשבך.
 4. בחר את התקנת Windows Vista לתיקון, ולחץ על הבא.
 5. תחת אפשרויות שחזור מערכת, בחר תיקון אתחול, ואז הקש Enter.

  הערה אם תהליך התיקון מזהה בעיה כאשר הוא מפעיל את Windows Vista, הוא יפעיל את 'תיקון אתחול' כדי לתקן את הבעיות אוטומטית. במצב זה, לחץ על ביטול, ואז לחץ על הצג אפשרויות מתקדמות לשחזור מערכת ותמיכה.
 6. לחץ על סיום בסיום תיקון האתחול.
 7. תחת אפשרויות שחזור מערכת, לחץ על הפעל מחדש.
הערה אם מוצג מסך שחור עם אותה הודעת שגיאה, נסה את שיטה 3.

שיטה 3: מחק את הפריט poqexec מהערך SetupExecute (משתמשים מתקדמים בלבד)

הערה מומלץ לנסות את שיטה 3 רק אם אתה משתמש מתקדם.

חשוב הסעיף, השיטה או המשימה במאמר זה מכילים פעולות המציינות כיצד לשנות את הרישום. עם זאת, אם תשנה את הרישום באופן שגוי עלולות להתרחש בעיות חמורות. לכן הקפד לבצע פעולות אלה בזהירות. לקבלת תוספת הגנה, בצע גיבוי של הרישום לפני שתבצע בו שינויים. לאחר מכן, אם תתרחש בעיה, תוכל לשחזר את הרישום. לקבלת מידע נוסף על אופן הגיבוי והשחזור של הרישום, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base: 322756 כיצד לגבות ולשחזר את הרישום ב- Windows

כדי למחוק את הפריט poqexec מהערך SetupExecute (REG_MULTI_SZ)?, עליך למחוק את הערך. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
 1. הכנס את תקליטור DVD של ההתקנה של Windows Vista לכונן ה-DVD ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב מה-DVD.

  הערה כאשר מוצגת ההנחיה לחץ על מקש כלשהו כדי לאתחל מהתקליטור או ה-DVD, הקש על מקש כלשהו במקלדת כדי לאתחל את המחשב מה-DVD של Windows Vista.
 2. בחר את הגדרת השפה ולאחר מכן לחץ על הבא.
 3. בחר תקן את מחשבך.

  הערה אם תתבקש לבצע שחזור מערכת, בחר לא, והקש Enter.
 4. תחת 'אפשרויות שחזור מערכת', בחר 'תיקון אתחול', ואז הקש Enter.

  הערה אם תהליך התיקון מזהה בעיה כאשר הוא מפעיל את Windows Vista, הוא יפעיל את 'תיקון אתחול' כדי לתקן את הבעיות אוטומטית. במצב זה, לחץ על ביטול, ואז לחץ על הצג אפשרויות מתקדמות לשחזור מערכת ותמיכה.
 5. תחת אפשרויות שחזור מערכת, לחץ על שורת הפקודה, ואז הקש Enter.
 6. בשורת הפקודה, הקלד את הפקודות הבאות. הקש על Enter לאחר כל פקודה:

  Reg load HKLM\BaseSystem C:\Windows\System32\config\SYSTEM

  Reg Delete "HKLM\BaseSystem\ControlSet001\Control\Session Manager" /v SetupExecute

  Reg add "HKLM\BaseSystem\ControlSet001\Control\Session Manager" /v SetupExecute /t REG_MULTI_SZ

  Reg unload HKLM\BaseSystem

 7. בשורת הפקודה, הקלד exit ולאחר מכן הקש Enter.
 8. הפעל מחדש את המחשב.

מאפיינים

Article ID: 975484 - Last Review: יום שני 26 ספטמבר 2011 - Revision: 3.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
 • Windows Server 2008 R2 Standard
מילות מפתח 
kbupdateissue kbtshoot kberrmsg kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbprb KB975484

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com