คำอธิบายของการปรับปรุงที่ 2 สำหรับพอร์แอพลิเคชันเกตเวย์ 2007 Service Pack 2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 975491 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Microsoft ได้ออกการปรับปรุง 2 สำหรับพอร์แอพลิเคชันเกตเวย์ (IAG) 2007 Service Pack 2 (SP2) บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงต่อไปนี้:
 • ปัญหาที่การปรับปรุงแก้ไข
 • วิธีขอรับการปรับปรุง
 • ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการติดตั้งการปรับปรุง
 • ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ที่ทราบอยู่แล้ว

บทนำ

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ผลิตภัณฑ์ชื่อโปรแกรมปรับปรุงการสร้าง
พอร์เกตเวย์ของแอพลิเคชัน (IAG) 2007 Service Pack 2IAG3.7-SP2Update-2.exe (IAG v3.7 การปรับปรุงการติดตั้ง SP2 2)37

การปรับปรุงนี้สามารถถูกประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ที่ใช้ IAG 2007 มีการติดตั้ง SP2 หรือ 1 การปรับปรุงการติดตั้ง SP2 และสามารถถูกประยุกต์ใช้กับ 2007 IAG ด้วยเครื่องเสมือนการติดตั้ง SP2 หรือ 1 การปรับปรุงการติดตั้ง SP2

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้ง SP2 2007 IAG คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

962977คำอธิบายของเกตเวย์แอพลิเคชันพอร์ (IAG) 2007 Service Pack 2

968384คำอธิบายของการปรับปรุง 1 สำหรับพอร์แอพลิเคชันเกตเวย์ 2007 Service Pack 2

การแก้ไขและการปรับปรุงที่รวมอยู่ในการปรับปรุงนี้


ปรับปรุง

การปรับปรุงนี้ประกอบด้วยการปรับปรุงอย่างต่อไปนี้ที่ได้รับการบันทึกถูกไม่ก่อนหน้านี้ไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft:


 • สำหรับ trunks ที่ไม่ประกาศโปรแกรมประยุกต์เป็นตัวเลือกการเข้าถึงแมป (AAM) คุกกี้เซสชันของ IAG จะคุกกี้ไซต์แทนการคุกกี้โดเมน

  รายละเอียด

  หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ IAG จะใช้คุกกี้โดเมนหรือไซต์คุกกี้ต่อ trunk ที่ขึ้นอยู่กับชนิดของโปรแกรมประยุกต์ที่มีอยู่ใน trunk และกฎ

  กฎ: ถ้าชื่อโฮสต์สาธารณะเป็น ip แอดเดรสหรือชื่อย่อ คุกกี้โดเมนไม่เปิดใช้งาน

  ดังนั้น ถ้า trunk ประกอบด้วยโปรแกรมประยุกต์ AAM และชื่อโฮสต์สาธารณะ notan ip แอดเดรสหรือชื่อย่อ คุกกี้โดเมนจะถูกใช้สำหรับการ trunk มิฉะนั้น คุกกี้ไซต์จะมีใช้

  ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเพิ่มโปรแกรมประยุกต์ AAM ไป trunk, trunk จะถูกกำหนดเป็นการใช้คุกกี้โดเมน อย่างไรก็ตาม ชนโฮสต์ชื่อว่าที่อยู่ IP หรือชื่อย่อ เมื่อใช้งานคุณอยู่ในการตั้งค่าคอนฟิก หลังจากคุณจะได้รับข้อความแจ้งเตือน ในกรณีนี้ คุกกี้ไซต์จะมีใช้

  นอกจากนี้ ถ้า trunk ประกอบด้วยโปรแกรมประยุกต์ไม่ AAM คุกกี้ไซต์จะมีใช้


 • มีคำแนะนำของ Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 1 (SP1), ไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงบางอย่างกับโพรโทคอล Exchange ActiveSync (EAS) ซึ่งจะนำมาใช้ใน EAS รุ่น 12.1 การปรับปรุงนี้เพิ่มการสนับสนุนสำหรับโพรโทคอล EAS รุ่นปรับปรุงนี้

  รายละเอียด

  ด้วย evolution continued Microsoft Exchange Server และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับมัน โพรโทคอลที่ช่วยให้อุปกรณ์เคลื่อนที่การปรับให้ตรงกับ Exchange Server ยังคงมีอยู่เพื่อ evolve มีคำแนะนำของ Exchange Server 2007 SP1 โพรโทคอล Exchange ActiveSync ถูกขยายเล็กน้อย การ EAS v12.1 ส่วนขยายนี้ช่วยลดจำนวนข้อมูลที่ถูกส่ง และรับ โดยอุปกรณ์เคลื่อนในระหว่างการซิงโครไนส์ โฟกัสของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไปยังโพรโทคอลถูก เพื่อเพิ่มอายุการใช้งานแบตเตอรี และเมื่อต้อง การลดแบนด์วิดท์ที่ใช้สำหรับการซิงโครไนส์ โพรโทคอลส่วนใหญ่เปลี่ยนโฟกัสในวิธีใช้ WAP ไบนารี XML (WBXML) ที่เพิ่มเติมและการเข้ารหัส Base64 ดังนั้นจำนวนข้อมูลที่ส่งสามารถถูกลดเพิ่มเติม Most visibly In EAS 12.1, the ActiveSync parameters that used to be plain text in the URL were converted into Base64 encoded WBXML. IAG’s ActiveSync trunk and related security mechanisms were updated to support the changes in the protocol.

  After you apply this update, the ActiveSyncLogin.asp file will be changed in order to support the protocol changes. If there were any direct modifications to the ActiveSyncLogin.asp file, those changes have to be re-done. As always, we recommend that you change the default .asp files only through custom update of the .inc files so that changes will persist when the default files are updated.

 • This update adds full support for Windows Internet Explorer 8.

Fixed issues

The update fixes the following issues that were not previously documented in a Microsoft Knowledge Base article:

Issue 1: Incorrect IAG behavior when headers contain blank characters.

การแก้ไข

In this case, IAG will treat the parameter as an empty parameter.

Issue 2: IAG does not support Citrix XenApp5 applications well.

การแก้ไข

After you install this update, new rules are added to enable application traffic and SRA signature for Citrix XenApp5 applications.

Issue 3: A 500 error occurs when IAG parses text/html response content type (not binary) body that uses chunked encoding type.

อาการ

A user receives a 500 error when the user tries to access the portal. This issue occurs when the response body is text/html content type (not binary) and the Transfer-encoding is chunked. Filter log shows an out-of-memory exception from the HTTP parser followed by IAG transmitting the 500-error page.

การแก้ไข

This update fixes the bugs with the way IAG handles chunked bodies when it reads the chunk headers.

Issue 4: An error occurs when you use the IAG Socket Forwarding component on a Citrix Terminal Server, while the browser accesses a Web site for the second time.

อาการ

Web browser stability issue occurs when you run the IAG client components on a Citrix Terminal Server. This stability issue occurs when the Socket Forwarder is also used and the browser accesses a Web site for the second time. This issue does not occur when the IAG client components are not installed.

การแก้ไข

This update resolve the stability issue on the client-side.

Issue 5: An error occurs in module WhlCppInfra.dll, version 3.7.0.10. This causes IAG server instability.

อาการ

The error in WhlCppInfra.dll prevents users from accessing resources that affect the production environment. When this issue occurs, users cannot connect or log on to the portal. Additionally, they receive one of the following error messages:
 • Error Code 64: Host not available
 • There are too many users on the Web site at the moment. Please try to access the site again in a few minutes.

หมายเหตุ:This issue happens intermittently and there is no certain timeframe or conditions in which this issue happens.

การแก้ไข

The instability occurs because of a buffer overflow when IAG parses monitor parameters.

Issue 6: A SharePoint persistent cookie name race condition occurs.

อาการ

An unexpected failure occurs when you use Microsoft Office components to edit and save documents to a SharePoint Web site while you are working with multiple trunks.

การแก้ไข

When there are two or more trunks configured in IAG in a similar manner, and both use AAM and publish SharePoint sites, the Persistent Cookie may be written for the wrong trunk. This behavior causes a race condition. This update fixes this behavior.


Issue 7: An Authorization Key Header memory corruption may occur when an "Authorization Key" header is used.

อาการ

Memory usage of an appliance increases over time and the appliance starts to show memory corruption in the "Authorization Key" header.

Issue 8: IAG cannot to detect the AVG antivirus software on the client computer because of the mistyped value in the detection policy expression.

อาการ

After you create the custom endpoint detection policy, IAG cannot detect the AVG antivirus on the client computer. This is caused by a mistyped value in the detection policy expression for AVG up-to-date.

การแก้ไข

The issue is in the detection mechanism. The expression that is used to indicate whether AVG is up to date was "AV_AVG_UptoDate." However, the expression in the policy was "AV_Avg_UptoDate". Because the expression is case-sensitive, AVG would always seem to be outdated.

This issue is fixed in the PolicyDefinitions.xml file.

Issue 9: A header may be removed incorrectly when header attributes have a common substring.

อาการ

เมื่อเซิร์ฟเวอร์ Backend ส่งออกการตอบสนองกับแอตทริบิวต์ของหัวข้อที่จะถูกเอาออก และแอตทริบิวต์ของหัวข้อที่สองมีสายอักขระย่อยที่พบโดยทั่วไป การตอบสนองเป็น outputted อย่างไม่ถูกต้อง แอตทริบิวต์ของหัวข้อเป็นการเอาออกไม่สมบูรณ์ แทน เป็นส่วนหนึ่งของแอตทริบิวต์ของหัวข้อถูก clipped ออก และส่วนที่เหลือถูกแนบกับแอตทริบิวต์ของหัวข้อถัดไป

ตัวอย่างเช่น สมมติว่า หัวข้อการตอบสนองที่ประกอบด้วยแอตทริบิวต์ต่อไปนี้:
 • เข้าเนื้อหาโอนย้ายรหัส: ไบนารี
 • ข้อ ความ/xml เนื้อหาชนิด: charset = utf-8

ในตัวอย่างนี้ บางส่วน "เข้าโอนย้ายรหัส" ของแอตทริบิวต์แรก trimmed ออก อย่างไรก็ตาม "เนื้อหา" ส่วนที่เหลือจะแนบกับแอตทริบิวต์ของหัวข้อถัดไป ดังนั้น ผลผลิตจะมีส่วนที่เหลือของหัวข้อ "glue" ไปยังหัวข้อถัดไปที่ต้นฉบับ:

ข้อ ความ/xml เนื้อหาเนื้อหาชนิด: charset = utf-8

ซึ่งทำให้ถัดไปมาแอตทริบิวต์ของหัวข้อที่ไม่ถูกต้อง

การแก้ไข

หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ IAG เอาแอตทริบิวต์ของหัวข้อต่อเมื่อไม่ตรงกันทั้งหมดในชื่อส่วนหัว


ปัญหาที่ 10: กฎการตั้งค่าสำหรับทั้งไซต์ภายใน และโปรแกรมประยุกต์เว็บ Whale อาจต้องตั้งค่าใหม่โดยไม่คาดคิดเมื่อมีการกำหนดค่าระบบปฏิบัติการที่จะใช้ตัวเลือก "โดยอัตโนมัติปรับสำหรับการปรับเวลาตามฤดูกาล"

อาการ

ลูกค้าที่มีการตั้งค่ากฎสำหรับไซต์ภายในหรือ Whale เว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง อาจพบว่า ชุดกฎถูกรีเซ็ตการตั้งค่าเริ่มต้นโดยไม่มีการเตือนเมื่อมีการปรับเวลาตามฤดูกาลหรือเวลาพักสวิตช์เกิดขึ้น

รายละเอียด

ทุกครั้งที่มีบันทึกการประทับเวลาจากแฟ้ม last.bat ถอนการติดตั้งลงในแฟ้ม.egf ปัจจุบันคุณเรียกใช้การตั้งค่าคอนฟิกการ IAG หรือบันทึกการกำหนดค่าด้วยตนเอง เมื่อโหลดการกำหนดค่า IAG, IAG ตรวจสอบการประทับเวลาปัจจุบันในการถอนการติดตั้ง last.bat และเปรียบเทียบการประทับเวลาที่จัดเก็บไว้ในแฟ้ม.egf ถ้าการเปรียบเทียบไม่ตรงกับ กฎการตั้งค่าสำหรับทั้งไซต์ภายใน และโปรแกรมประยุกต์เว็บ Whale ถูกรีเซ็ตการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับแต่ละโปรแกรมประยุกต์ การออกแบบของลักษณะการทำงานนี้ถูก meant เพื่อบังคับใช้การปรับปรุงที่มีใช้ชุดกฎเริ่มต้นเมื่อมีการปรับปรุง IAG เพื่อให้แน่ใจว่า มีใช้โปรแกรมปรับปรุงการตั้งค่ากฎการเริ่มต้น การเปลี่ยนแปลงการปรับเวลาตามฤดูกาลโดยไม่คาดคิดยังเรียกลักษณะการทำงานนี้การแก้ไข

ฟังก์ชันที่ถูกใช้เพื่อเปรียบเทียบการประทับเวลาไม่ควรเปลี่ยนแปลงเวลาที่เป็นไปได้ที่เกิดขึ้นโดย “ อัตโนมัติปรับปรุงสำหรับประหยัดเวลาตามฤดูกาล ” ฟังก์ชันนี้ได้ในขณะนี้ถูกปรับปรุงเพื่อพิจารณาสำหรับการปรับปรุงนี้เวลาโดยอัตโนมัติ และจะไม่รีเซ็ตการตั้งค่ากฎในการปรับปรุงอัตโนมัติปรับบันทึกเวลาตามกาลข้อความแสดงข้อผิดพลาด 11 ปัญหา: เมื่อคุณเปิดใช้งานเซิร์ฟเวอร์ชื่อการแปล (SNT) ใน IAG: "อนุญาต http หัวบล็อกของการร้องขอการเกิน 2 กิโลไบต์ และหลีกเลี่ยงการ SNT throwing ข้อผิดพลาด"

อาการ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อส่วนหน้าของการร้องขอมากเกินกว่า 2 กิโลไบต์ (KB) ใน SNT ในสถานการณ์เช่นนี้ เกิดข้อผิดพลาด และไคลเอนต์ได้รับข้อผิดพลาด 500 ที่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ข้อผิดพลาดข้อมูลที่ส่งผ่านไปยังการเรียกระบบมีขนาดเล็กเกินไป


การแก้ไข

หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ IAG เปิดหัวข้อการร้องขอการเกิน 2 กิโลไบต์ การแก้ไขนี้ช่วยให้การใช้การMaxAllHeadersLenรายการรีจิสทรีภายใต้Gap\von\UrlFilter HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WhaleCom\e. ค่านี้สามารถถูกเพิ่มตามลำดับ ค่าเริ่มต้นคือ 2048

ปัญหาที่ 12: ตรวจพบจุดสิ้นสุดไม่เมื่อมีการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งของระบบไปยังตำแหน่งที่ตั้งของไม่ใช่ภาษาอังกฤษ

อาการ

เนื่องจากความล้มเหลวตรวจหาจุดสั้น ผู้ใช้ไม่สามารถล็อกอินไปยังพอร์ทัลที่โฮสต์บน IAG3.7 SP2 ปัญหานี้อาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ใด ๆ ที่มีการตั้งค่าเฉพาะสำหรับตัวเลือกโปรแกรมที่ไม่ใช่ unicode ปัญหานี้มีผลกับ Windows XP Service Pack 3 (SP3) และไคลเอนต์ Windows Vista Service Pack 1 (SP1) ทั้งหมด

การแก้ไข

การปรับปรุงนี้แก้ไขการเข้ารหัสในการแปลการสตริงที่กว้าง


ปัญหาที่ 13: เกิดอาการหลายที่เกี่ยวข้องกับ FormLogin เดี่ยวสู่ระบบแบบ (SSO)

อาการ 1

เข้าสู่ระบบ SSO หลายล้มเหลวหากกริยา HTTP อยู่ภายในแท็ก <method>ในแฟ้ม Formlogin.xml มีตัวพิมพ์ใหญ่แตกต่างจากกริยาการตอบสนอง HTML จากเว็บเซิร์ฟเวอร์ The first SSO logon always works, regardless of whether the HTTP verb is entered in lowercase or uppercase. However, the next logons will fail if the capitalization is not matched. The user must log completely out of the portal, for the SSO to work with the Web server again.</method>

อาการ 2

FormLogin starts and injects JavaScript even if the <login_form><name> tag does not match FormLogin. JavaScript injection should not be performed if the <name> in the FormLogin.xml does not match FORM NAME of the HTML response form of the Web server. If the <name> tag does not exist, it will behave as if these tags matched.</name></name></name></login_form>

การแก้ไข

After you install this update, the <method> tag will not be treated as case-sensitive and there will be no JavaScript injection if the <name> of the form does not match. If the <name> tag does not exist, it will behave as if these tags are matched. </name></name></method>


Issue 14: Certain rule-set may break Java SSL Wrapper.

การแก้ไข

This update changes rule set not to reject parameters that cause the program to be unable to be downloaded.

Issue 15: Error message when you create an HTTP redirect trunk to an HTTPS (port 443) Basic or Webmail trunk: "Cannot create redirect trunk, the require IP address and port number are not defined in the Service Policy Manager program. Define the required parameters for the Real Web Server. IP(<customer specific="">), Port(443)"</customer>

การแก้ไข

This update changes the default configuration to include support for the redirect trunk.

Issue 16: IAG does not recognize iPhone as "Macintosh."

อาการ

When you use iPhone to browse to the IAG portal logon page, you receive a message that JAVA is not installed.

การแก้ไข

After you install this update, iPhone belongs to the "Other OS" category in IAG. To enable iPhone access, policy should be configured accordingly. To do this, on theเซสชันแท็บ คลิกManage Policies, and then edit the required policy.

Issue 17: Problem when publishing DB2 through IAG

การแก้ไข

After you install this update, you will be able to publish DB2 database servers through IAG.

Issue 18: Kerberos Constrained Delegation (KCD) does not work in case backend application does not support/configured to support for SPNEGO

อาการ

Kerberos Constrained Delegation (KCD) does not work in case back-end application does not support/configured to support for SPNEGO. The HTTP log indicates that a "200 OK" response is returned immediately after IAG sends a Kerberos token. The application sends a "200 OK" response while IAG is expecting a negotiation token.

การแก้ไข

In an optimal scenario, the backend Web server should return 401 when it receives a GSS_S_CONTINUE_NEEDED value to complete the negotiation. In this case, IAG should send a token back to the back-end Web server to finish the authentication process.

However, some back-end applications do not support or are not configured to support mutual Kerberos authentication (no support for SPNEGO). For these applications, an additional SSP (Kerberos) may be used by setting the registry. The following registry entry changes the Security Support Provider(SSP) we use from Negotiate to Kerberos.
Subkey: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WhaleCom\eGap\von\UrlFilter
รายการ::
KCDUseKerberosSSN

ชนิด: REG_DWORD
ค่า: 1
Additionally, some back-end servers do not support Kerberos authentication against UPN names. The following registry entry enforces the authentication against SAM Account name.
Subkey: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WhaleCom\eGap\von\UrlFilter
รายการ::
KCDUseSAMAccount

ชนิด: REG_DWORD
ค่า: 1
หมายเหตุ:If the key does not exist or equals to zero, it means that SPNEGO and UPN name are used accordingly. By default, no registry keys will be defined.

The KCDUseSAMAccount setting enables authentication against SAM account names instead of UPN names.

You must restart IIS on the IAG server after you apply these registry settings.

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลการปรับปรุง


ขณะนี้มีการปรับปรุงที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม ได้มีไว้เพื่อแก้ไขปัญหาที่อธิบายในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่างๆ ที่พบปัญหานี้เท่านั้น

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับการปรับปรุง สำหรับรายการทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของบริการการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft และข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายสนับสนุน แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support

หมายเหตุ:ในกรณีพิเศษ อาจมีการยกเว้นค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนทางโทรศัพท์หากผู้เชี่ยวชาญในการให้การสนับสนุนของ Microsoft ระบุว่าการปรับปรุงเฉพาะจะแก้ปัญหาของคุณได้ ค่าใช้จ่ายปกติจะใช้กับการให้การสนับสนุนสำหรับคำตอบเพิ่มเติมและเรื่องที่ไม่สามารถจัดเป็นคำถามเกี่ยวกับการอัพเดทเฉพาะ

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ก่อนที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้อย่างใดอย่างหนึ่ง IAG 2007 Service Pack 2 บนอุปกรณ์ที่มีการติดตั้ง หรือได้รับการติดตั้งบนเครื่องเสมือน SP2 2007 IAG

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการลบ

เมื่อต้องการลบการปรับปรุงนี้ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. บนอุปกรณ์ IAG 2007 เปิดโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  ไดรฟ์: \Whale - Com\e - Gap\patchDB
 2. คลิกสองครั้งที่แฟ้ม last.bat ถอนการติดตั้ง
กระบวนการถอนการติดตั้งการทำงานโดยอัตโนมัติ กระบวนการนี้อาจใช้เวลาหลายนาทีเพื่อเสร็จสิ้น เมื่อกระบวนการถอนการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณได้รับแจ้งที่กระบวนการเสร็จสมบูรณ์แล้ว

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ปัญหาที่ทราบ

 • หลังจากถอนการติดคุณตั้ง IAG 2007 SP2 Update 2 เปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นหลังจากที่คุณปรับรุ่นการปรับปรุง 2 ถูกละทิ้ง ดังนั้น เราขอแนะนำให้ คุณสำรองการตั้งค่าคอนฟิกที่ใช้งานอยู่ก่อนที่คุณถอนการติดตั้งการปรับปรุง 2
 • ถ้าคุณใช้หน้าการเข้าสู่ระบบเป็นรุ่นของคุณเอง และคุณทำในการ <drive>: \Whale-Com\e-Gap\von\InternalSite\CustomUpdate โฟลเดอร์ (ตัวอย่างเช่น E:\Whale-Com\e-Gap\von\InternalSite\CustomUpdate \MyLoginForm.asp ”), คุณต้องปรับปรุงเพจที่เข้าสู่ระบบ โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้: </drive>
  1. ค้นหา "selectLang "iavascript ฟังก์ชัน โดยการค้นหา "ฟังก์ชัน selectLang()" ในแฟ้มที่กำหนดเอง และของคุณแทนที่แล้วฟังก์ชันทั้งหมด ด้วย selectLang() ทำงานจากแฟ้ม logon.asp ของคุณด้วยรุ่น IAG 2007 SP2 Update 2 “

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มวันที่เวลาขนาดแฟ้ม
Html.cabไม่สามารถใช้งานได้11-Aug-0912:57142,968
Whlcompmgr.cabไม่สามารถใช้งานได้11-Aug-0912:57562,254
Rsast.cabไม่สามารถใช้งานได้11-Aug-0912:5762,587
Sfhlprutil.cabไม่สามารถใช้งานได้11-Aug-0912:5745,938
Whlcache.cabไม่สามารถใช้งานได้11-Aug-0912:57197,065
Whlclntproxy.cabไม่สามารถใช้งานได้11-Aug-0912:57212,355
Whldetector.cabไม่สามารถใช้งานได้11-Aug-0912:57207,433
Whlio.cabไม่สามารถใช้งานได้11-Aug-0912:57131,734
Whllln.cabไม่สามารถใช้งานได้11-Aug-0912:57160,683
Whlllnconf1.cabไม่สามารถใช้งานได้11-Aug-0912:575,305
Whlllnconf2.cabไม่สามารถใช้งานได้11-Aug-0912:575,394
Whlllnconf3.cabไม่สามารถใช้งานได้11-Aug-0912:575,383
Whltrace.cabไม่สามารถใช้งานได้11-Aug-0912:5755,244
Whlfiltformlogin.dll3.7.2.3711-Aug-0912:57394,336
Whlhttpparser.dll3.7.2.3511-Aug-0912:57136,296
Whlfiltappwrap.dll3.7.2.3511-Aug-0912:57336,976
Whlfiltauthorization.dll3.7.2.3511-Aug-0912:57320,632
Whlfilter.dll3.7.2.3511-Aug-0912:57508,984
Whlfiltruleset.dll3.7.2.3511-Aug-0912:57545,872
Whlfiltsecureremote.dll3.7.2.3511-Aug-0912:571,168,496
Whlfiltsnt.dll3.7.2.3511-Aug-0912:57160,824
Monitormgrcore.dll3.7.2.3011-Aug-0912:57525,416
Sessionmgrcore.dll3.7.2.3011-Aug-0912:57615,528
Usermgrcore.dll3.7.2.3011-Aug-0912:57803,920
Whlglobalutilities.dll3.0.0.111-Aug-0912:57115,856
Securitycentermap.xmlไม่สามารถใช้งานได้11-Aug-0912:575,683
Sslvpntemplates.xmlไม่สามารถใช้งานได้11-Aug-0912:5765,581
Sslvpn_https_profiles.xmlไม่สามารถใช้งานได้11-Aug-0916:531,937
Ruleset_foractivesync.iniไม่สามารถใช้งานได้11-Aug-0912:573,424
Ruleset_forinternalsite.iniไม่สามารถใช้งานได้11-Aug-0912:5739,032
Ruleset_forowa2003sp1.iniไม่สามารถใช้งานได้11-Aug-0912:57350,672
Ruleset_forowa2007.iniไม่สามารถใช้งานได้11-Aug-0912:571,064
Ruleset_forportal.iniไม่สามารถใช้งานได้11-Aug-0912:578,456
Whltrace.cabไม่สามารถใช้งานได้11-Aug-0912:5755,244
Logoffmsg.aspไม่สามารถใช้งานได้11-Aug-0912:575,545
Activesynclogin.aspไม่สามารถใช้งานได้11-Aug-0912:577,653
Installanddetect.aspไม่สามารถใช้งานได้11-Aug-0912:578,760
Internalerror.aspไม่สามารถใช้งานได้11-Aug-0912:576,614
Login.aspไม่สามารถใช้งานได้11-Aug-0912:5720,267
Sharepoint.aspไม่สามารถใช้งานได้11-Aug-0912:578,835
Sharepointredirector.aspไม่สามารถใช้งานได้11-Aug-0912:579,138
Systeminformation.aspไม่สามารถใช้งานได้11-Aug-0912:5731,439
Upperframe.aspไม่สามารถใช้งานได้11-Aug-0912:5717,280
Applicationlist.aspไม่สามารถใช้งานได้11-Aug-0912:5712,845
Sessionlist.aspไม่สามารถใช้งานได้11-Aug-0912:578,432
Userlist.aspไม่สามารถใช้งานได้11-Aug-0912:577,561
Userstatisticsresults.aspไม่สามารถใช้งานได้11-Aug-0912:5716,212
Whlclientsetup all.msiไม่สามารถใช้งานได้11-Aug-0912:572,242,048
Whlclientsetup basic.msiไม่สามารถใช้งานได้11-Aug-0912:572,242,048
WhlClientSetupOnlyNC.msiไม่สามารถใช้งานได้11-Aug-0912:572,242,048
WhlClientSetupSF.msiไม่สามารถใช้งานได้11-Aug-0912:572,242,048
WhlClientSetupWIO.msiไม่สามารถใช้งานได้11-Aug-0912:572,242,048
ConfigMgrCom.exe3.7.2.3011-Aug-0912:5754,368
Configuration.exe3.7.2.3511-Aug-0912:576,317,176
MonitorMgrCom.exe3.7.2.3011-Aug-0912:5787,144

Microsoftขอบคุณต่อไปนี้สำหรับการทำงานกับเราสามารถช่วยปกป้องลูกค้า:

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 975491 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Intelligent Application Gateway 2007
Keywords: 
kbexpertiseinter kbsurveynew kbqfe kbfix kbmt KB975491 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:975491

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com