MS09-073: פגיעות בממירי טקסט של Wordpad ו- Office עלולה לאפשר ביצוע קוד מרחוק

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 975539 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS09-073. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

מידע נוסף

בעיות ידועות ומידע נוסף אודות עדכון אבטחה זה

לקבלת מידע נוסף אודות עדכון אבטחה זה ואודות בעיות מוכרות במהדורות ספציפיות של תוכנה זו, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
975008 MS09-073: תיאור של עדכון האבטחה עבור Office XP:? 8 בדצמבר, 2009
975051 MS09-073: תיאור של עדכון האבטחה עבור Office 2003:?? 8 בדצמבר, 2009
974882 MS09-073: תיאור של עדכון האבטחה עבור Office 2003 File Converter Pack: 8 בדצמבר, 2009
973904 MS09-073: תיאור של עדכון האבטחה עבור Windows XP?, Windows 2000 ו- Windows Server 2003: 8 בדצמבר, 2009
977304 MS09-073: תיאור של עדכון האבטחה עבור Microsoft Works 8:?? 8 בדצמבר, 2009

בעיות מוכרות בעדכון אבטחה זה

 • הקובץ הבינארי Msconv97.dll הוא קובץ בינארי משותף המשמש את עדכון האבטחה של Windows מספר 973904 ואת עדכוני האבטחה של Office מספרים 975051 או 975008. אם מותקן במערכת שלך Office ואם עדכון האבטחה 975051 או 975008 מותקן גם הוא, ייתכן שעדכוני האבטחה של Windows מספר 973904 ושל Office מספרים 975051 או 975008 יוצעו שניהם מחדש אם אחד מהם הוסר. במצב זה, אפשר לאשר את ההתקנה מחדש של עדכון האבטחה שהוסר או של שניהם.
 • לקובץ Msconv97.dll יש מספר גירסה אחד בעדכון האבטחה 973904 ומספר גירסה אחר בעדכוני האבטחה 975051 ו- 975008. זוהי התנהגות צפויה ואינה חושפת אותך לסיכונים כלשהם.

  בעת התקנת עדכון האבטחה 973904 יחד עם עדכון האבטחה 975051 או 975008, הקובץ Msconv97.dll מתעדכן לגירסת Office של קובץ מסוים זה שהיא בעלת מספר הגירסה הגבוה יותר. בעת הסרת ההתקנה של עדכון Office, מספר הגירסה עשוי לחזור למספר הגירסה שהיה כלול בעדכון האבטחה של Windows.

  כאשר מותקנת גירסה ישנה יותר של Office, מספר הגירסה הסופי של קובץ Msconv97.dll עשוי להיות מוקדם יותר מזה שהיה לפני התקנת עדכון האבטחה. הדבר אינו חושף את המערכת לסיכון כלשהו מכיוון שקובץ זה אינו מכיל פגיעויות כלשהן שתוקנו על-ידי עדכון אבטחה זה. בעת פתיחה של קובץ המחייב ממיר, Office יתקין מחדש באופן אוטומטי את גירסת הקובץ שהייתה קיימת לפני התקנת עדכוני האבטחה המוזכרים בעלון אבטחה MS09-073.

מאפיינים

Article ID: 975539 - Last Review: יום שלישי 15 דצמבר 2009 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office 2003 Personal Edition
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Office XP Personal
 • Microsoft Office XP Professional Edition
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition
מילות מפתח 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbsurveynew KB975539

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com