MS10-016: פגיעות ב- Windows Movie Maker עלולה לאפשר ביצוע קוד מרחוק

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 975561 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS10-016. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

כדי שאנו נתקן בעיה זו עבורך, עבור לסעיף "תקנו עבורי".

תקנו עבורי

כדי להסיר אוטומטית שיוכי קבצים של Microsoft Producer 2003, לחץ על הקישור תקן בעיה זו תחת הכותרת "אפשר תיקון זה". לאחר מכן, לחץ על הפעל בתיבת הדו-שיח הורדת קובץ ופעל בהתאם לשלבים של האשף.

כדי לבטל את התיקון ולשחזר את ההגדרות המקוריות, לחץ על הקישור תקן בעיה זו תחת הכותרת "בטל תיקון זה". לאחר מכן, לחץ על הפעל בתיבת הדו-שיח הורדת קובץ ופעל בהתאם לשלבים של האשף.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
אפשר תיקון זהבטל תיקון זה
תקן בעיה זו
Microsoft Fix it 50382
תקן בעיה זו
Microsoft Fix it 50383

הערות
 • ייתכן שאשף זה מוצג באנגלית בלבד. עם זאת, התיקון האוטומטי פועל גם עבור גרסאות של Windows בשפות אחרות.
 • אם אינך נמצא מול המחשב שבו אירעה הבעיה, תוכל לשמור את התיקון האוטומטי בכונן הבזק או בתקליטור ולאחר מכן תוכל להפעיל אותו במחשב שבו אירעה הבעיה.

פרטי קבצים

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.

מידע על קובץ Windows XP

 • הקבצים החלים על אבן דרך (RTM,? SPn) ועל ענף שירות (QFE,? GDR) ספציפיים מפורטים בעמודות "דרישת SP" ו"ענף שירות".
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של QFE מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • בנוסף לקבצים המפורטים בטבלאות אלה, עדכון תוכנה זה אף מתקין קובץ קטלוג אבטחה משויך (KBnumber.cat) החתום באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows XP המבוססות על x86

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Moviemk.exe2.1.4027.03,555,32823-Oct-200914:27x86SP2SP2GDR
Moviemk.exe2.1.4027.03,555,32823-Oct-200914:30x86SP2SP2QFE
Moviemk.exe2.1.4027.03,558,91223-Oct-200915:28x86SP3SP3GDR
Moviemk.exe2.1.4027.03,558,91223-Oct-200914:53x86SP3SP3QFE

עבור כל המהדורות הנתמכות המבוססות על x64 של מהדורת Windows XP Professional x64

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Wmoviemk.exe2.1.4030.03,536,89626-Oct-200922:08x86SP2SP2GDR\WOW
Wmoviemk.exe2.1.4030.03,536,89626-Oct-200922:04x86SP2SP2QFE\WOW

פרטי קבצים של Windows Vista

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM,? SPn) וענף שירות (LDR,? GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2SP2LDR
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קבצי MANIFEST ?(?.manifest) וקבצי MUM ?(?.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (?.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קבצי קטלוג האבטחה (תכונות אינן מפורטות) נחתמים באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows Vista המבוססות על x86

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Filters.xmlNot Applicable14,07601-Apr-200920:26Not Applicable
Moviemaker-ppdlic.xrm-msNot Applicable2,96914-Oct-200914:34Not Applicable
Moviemk.dll6.0.6000.1693710,922,49614-Oct-200915:02x86
Moviemk.exe6.0.6000.16937150,01614-Oct-200912:54x86
News.pngNot Applicable138,66001-Apr-200920:35Not Applicable
Paint.pngNot Applicable67,21301-Apr-200920:35Not Applicable
Sample1.jpgNot Applicable83,92901-Apr-200920:27Not Applicable
Sample2.jpgNot Applicable123,13501-Apr-200920:27Not Applicable
Sample3.jpgNot Applicable129,31201-Apr-200920:27Not Applicable
Sample4.jpgNot Applicable161,51401-Apr-200920:27Not Applicable
Wmm2ae.dll6.0.6000.16937195,07214-Oct-200915:06x86
Wmm2ext.dll6.0.6000.1693723,04014-Oct-200915:06x86
Filters.xmlNot Applicable14,07601-Apr-200920:26Not Applicable
Moviemaker-ppdlic.xrm-msNot Applicable2,96914-Oct-200914:17Not Applicable
Moviemk.dll6.0.6000.2113910,921,98414-Oct-200914:48x86
Moviemk.exe6.0.6000.21139150,01614-Oct-200912:44x86
News.pngNot Applicable138,66001-Apr-200920:36Not Applicable
Paint.pngNot Applicable67,21301-Apr-200920:36Not Applicable
Sample1.jpgNot Applicable83,92901-Apr-200920:28Not Applicable
Sample2.jpgNot Applicable123,13501-Apr-200920:28Not Applicable
Sample3.jpgNot Applicable129,31201-Apr-200920:28Not Applicable
Sample4.jpgNot Applicable161,51401-Apr-200920:28Not Applicable
Wmm2ae.dll6.0.6000.21139195,07214-Oct-200914:51x86
Wmm2ext.dll6.0.6000.2113923,04014-Oct-200914:51x86
Filters.xmlNot Applicable14,07618-Sep-200621:50Not Applicable
Moviemaker-ppdlic.xrm-msNot Applicable2,99814-Oct-200914:16Not Applicable
Moviemk.dll6.0.6001.1834110,926,59214-Oct-200914:45x86
Moviemk.exe6.0.6001.18341150,01614-Oct-200912:43x86
News.pngNot Applicable138,66018-Sep-200621:50Not Applicable
Paint.pngNot Applicable67,21318-Sep-200621:50Not Applicable
Sample1.jpgNot Applicable83,92918-Sep-200621:50Not Applicable
Sample2.jpgNot Applicable123,13518-Sep-200621:50Not Applicable
Sample3.jpgNot Applicable129,31218-Sep-200621:50Not Applicable
Sample4.jpgNot Applicable161,51418-Sep-200621:50Not Applicable
Wmm2ae.dll6.0.6001.18000195,07219-Jan-200807:36x86
Wmm2ext.dll6.0.6000.1638623,04002-Nov-200609:46x86
Filters.xmlNot Applicable14,07601-Apr-200919:31Not Applicable
Moviemaker-ppdlic.xrm-msNot Applicable2,99814-Oct-200914:47Not Applicable
Moviemk.dll6.0.6001.2254110,926,59214-Oct-200915:06x86
Moviemk.exe6.0.6001.22541150,01614-Oct-200913:16x86
News.pngNot Applicable138,66001-Apr-200919:33Not Applicable
Paint.pngNot Applicable67,21301-Apr-200919:33Not Applicable
Sample1.jpgNot Applicable83,92901-Apr-200919:32Not Applicable
Sample2.jpgNot Applicable123,13501-Apr-200919:32Not Applicable
Sample3.jpgNot Applicable129,31201-Apr-200919:32Not Applicable
Sample4.jpgNot Applicable161,51401-Apr-200919:32Not Applicable
Wmm2ae.dll6.0.6001.22541195,07214-Oct-200915:08x86
Wmm2ext.dll6.0.6001.2254123,55214-Oct-200915:08x86
Filters.xmlNot Applicable14,07616-Apr-200800:52Not Applicable
Moviemaker-ppdlic.xrm-msNot Applicable2,99814-Oct-200913:35Not Applicable
Moviemk.dll6.0.6002.1812110,926,59214-Oct-200913:58x86
Moviemk.exe6.0.6002.18005150,01611-Apr-200906:27x86
News.pngNot Applicable138,66016-Apr-200800:53Not Applicable
Paint.pngNot Applicable67,21316-Apr-200800:53Not Applicable
Sample1.jpgNot Applicable83,92916-Apr-200800:53Not Applicable
Sample2.jpgNot Applicable123,13516-Apr-200800:53Not Applicable
Sample3.jpgNot Applicable129,31216-Apr-200800:53Not Applicable
Sample4.jpgNot Applicable161,51416-Apr-200800:53Not Applicable
Wmm2ae.dll6.0.6002.18005195,07211-Apr-200906:28x86
Wmm2ext.dll6.0.6002.1800523,04011-Apr-200906:28x86
Filters.xmlNot Applicable14,07603-Apr-200923:50Not Applicable
Moviemaker-ppdlic.xrm-msNot Applicable2,99814-Oct-200913:48Not Applicable
Moviemk.dll6.0.6002.2224510,926,59214-Oct-200914:10x86
Moviemk.exe6.0.6002.22245150,01614-Oct-200912:23x86
News.pngNot Applicable138,66003-Apr-200923:55Not Applicable
Paint.pngNot Applicable67,21303-Apr-200923:55Not Applicable
Sample1.jpgNot Applicable83,92903-Apr-200923:51Not Applicable
Sample2.jpgNot Applicable123,13503-Apr-200923:51Not Applicable
Sample3.jpgNot Applicable129,31203-Apr-200923:51Not Applicable
Sample4.jpgNot Applicable161,51403-Apr-200923:51Not Applicable
Wmm2ae.dll6.0.6002.22245195,07214-Oct-200914:12x86
Wmm2ext.dll6.0.6002.2224523,55214-Oct-200914:12x86

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows Vista המבוססות על x64

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Filters.xmlNot Applicable14,07602-Apr-200920:03Not Applicable
Moviemaker-ppdlic.xrm-msNot Applicable2,96914-Oct-200914:48Not Applicable
Moviemk.dll6.0.6000.1693716,354,30414-Oct-200915:18x64
Moviemk.exe6.0.6000.16937150,52814-Oct-200913:16x64
News.pngNot Applicable138,66002-Apr-200920:05Not Applicable
Paint.pngNot Applicable67,21302-Apr-200920:05Not Applicable
Sample1.jpgNot Applicable83,92902-Apr-200920:03Not Applicable
Sample2.jpgNot Applicable123,13502-Apr-200920:03Not Applicable
Sample3.jpgNot Applicable129,31202-Apr-200920:03Not Applicable
Sample4.jpgNot Applicable161,51402-Apr-200920:03Not Applicable
Wmm2ae.dll6.0.6000.16937336,38414-Oct-200915:22x64
Wmm2ext.dll6.0.6000.1693726,62414-Oct-200915:22x64
Filters.xmlNot Applicable14,07601-Apr-200920:25Not Applicable
Moviemaker-ppdlic.xrm-msNot Applicable2,96914-Oct-200914:54Not Applicable
Moviemk.dll6.0.6000.2113916,354,30414-Oct-200915:26x64
Moviemk.exe6.0.6000.21139150,52814-Oct-200913:19x64
News.pngNot Applicable138,66001-Apr-200920:35Not Applicable
Paint.pngNot Applicable67,21301-Apr-200920:35Not Applicable
Sample1.jpgNot Applicable83,92901-Apr-200920:27Not Applicable
Sample2.jpgNot Applicable123,13501-Apr-200920:27Not Applicable
Sample3.jpgNot Applicable129,31201-Apr-200920:27Not Applicable
Sample4.jpgNot Applicable161,51401-Apr-200920:27Not Applicable
Wmm2ae.dll6.0.6000.21139336,38414-Oct-200915:30x64
Wmm2ext.dll6.0.6000.2113926,62414-Oct-200915:30x64
Filters.xmlNot Applicable14,07618-Sep-200621:50Not Applicable
Moviemaker-ppdlic.xrm-msNot Applicable2,99814-Oct-200914:53Not Applicable
Moviemk.dll6.0.6001.1834116,361,98414-Oct-200915:20x64
Moviemk.exe6.0.6001.18341150,52814-Oct-200913:14x64
News.pngNot Applicable138,66018-Sep-200621:50Not Applicable
Paint.pngNot Applicable67,21318-Sep-200621:50Not Applicable
Sample1.jpgNot Applicable83,92918-Sep-200621:50Not Applicable
Sample2.jpgNot Applicable123,13518-Sep-200621:50Not Applicable
Sample3.jpgNot Applicable129,31218-Sep-200621:50Not Applicable
Sample4.jpgNot Applicable161,51418-Sep-200621:50Not Applicable
Wmm2ae.dll6.0.6001.18000336,89619-Jan-200808:04x64
Wmm2ext.dll6.0.6001.1834127,13614-Oct-200915:24x64
Filters.xmlNot Applicable14,07601-Apr-200920:28Not Applicable
Moviemaker-ppdlic.xrm-msNot Applicable2,99814-Oct-200914:42Not Applicable
Moviemk.dll6.0.6001.2254116,361,98414-Oct-200915:07x64
Moviemk.exe6.0.6001.22541150,52814-Oct-200913:14x64
News.pngNot Applicable138,66001-Apr-200920:37Not Applicable
Paint.pngNot Applicable67,21301-Apr-200920:37Not Applicable
Sample1.jpgNot Applicable83,92901-Apr-200920:29Not Applicable
Sample2.jpgNot Applicable123,13501-Apr-200920:29Not Applicable
Sample3.jpgNot Applicable129,31201-Apr-200920:29Not Applicable
Sample4.jpgNot Applicable161,51401-Apr-200920:29Not Applicable
Wmm2ae.dll6.0.6001.22541336,89614-Oct-200915:09x64
Wmm2ext.dll6.0.6001.2254127,13614-Oct-200915:09x64
Filters.xmlNot Applicable14,07603-Sep-200819:09Not Applicable
Moviemaker-ppdlic.xrm-msNot Applicable2,99814-Oct-200914:10Not Applicable
Moviemk.dll6.0.6002.1812116,361,98414-Oct-200914:35x64
Moviemk.exe6.0.6002.18005150,52811-Apr-200907:10x64
News.pngNot Applicable138,66003-Sep-200819:09Not Applicable
Paint.pngNot Applicable67,21303-Sep-200819:09Not Applicable
Sample1.jpgNot Applicable83,92903-Sep-200819:09Not Applicable
Sample2.jpgNot Applicable123,13503-Sep-200819:09Not Applicable
Sample3.jpgNot Applicable129,31203-Sep-200819:09Not Applicable
Sample4.jpgNot Applicable161,51403-Sep-200819:09Not Applicable
Wmm2ae.dll6.0.6002.18005336,89611-Apr-200907:11x64
Wmm2ext.dll6.0.6002.1800526,62411-Apr-200907:11x64
Filters.xmlNot Applicable14,07603-Apr-200922:54Not Applicable
Moviemaker-ppdlic.xrm-msNot Applicable2,99814-Oct-200914:04Not Applicable
Moviemk.dll6.0.6002.2224516,361,98414-Oct-200914:24x64
Moviemk.exe6.0.6002.22245150,52814-Oct-200912:49x64
News.pngNot Applicable138,66003-Apr-200922:59Not Applicable
Paint.pngNot Applicable67,21303-Apr-200922:59Not Applicable
Sample1.jpgNot Applicable83,92903-Apr-200922:55Not Applicable
Sample2.jpgNot Applicable123,13503-Apr-200922:55Not Applicable
Sample3.jpgNot Applicable129,31203-Apr-200922:55Not Applicable
Sample4.jpgNot Applicable161,51403-Apr-200922:55Not Applicable
Wmm2ae.dll6.0.6002.22245336,89614-Oct-200914:27x64
Wmm2ext.dll6.0.6002.2224527,13614-Oct-200914:27x64

מידע נוסף על קבצים עבור Windows Vista

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Vista

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File namePackage_1_for_kb975561_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,886
Date (UTC)15-Oct-2009
Time (UTC)06:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb975561~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,594
Date (UTC)15-Oct-2009
Time (UTC)06:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb975561_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,044
Date (UTC)15-Oct-2009
Time (UTC)06:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb975561~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,756
Date (UTC)15-Oct-2009
Time (UTC)06:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb975561_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,728
Date (UTC)15-Oct-2009
Time (UTC)06:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb975561~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,432
Date (UTC)15-Oct-2009
Time (UTC)06:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975561_client_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,393
Date (UTC)15-Oct-2009
Time (UTC)06:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975561_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,412
Date (UTC)15-Oct-2009
Time (UTC)06:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975561_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,357
Date (UTC)15-Oct-2009
Time (UTC)06:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975561_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,376
Date (UTC)15-Oct-2009
Time (UTC)06:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975561_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,357
Date (UTC)15-Oct-2009
Time (UTC)06:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975561_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,376
Date (UTC)15-Oct-2009
Time (UTC)06:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975561_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,958
Date (UTC)15-Oct-2009
Time (UTC)06:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975561_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,004
Date (UTC)15-Oct-2009
Time (UTC)06:57
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,706
Date (UTC)15-Oct-2009
Time (UTC)06:58
PlatformNot Applicable
File nameX86_1413b015d77db207f39f5f81a5a7a54c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21139_none_bb9dcbd240654832.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)15-Oct-2009
Time (UTC)06:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_273d6b78f7e7f0ad49601c0aff8d50dd_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22245_none_b7c809f4923c3660.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)15-Oct-2009
Time (UTC)06:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_352dc8d9e280eec0359d689b0f41f41a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18341_none_4926ffed96f8a17a.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)15-Oct-2009
Time (UTC)06:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_6ee2b7dabf3ccbf9df467cb7adc0d39e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22541_none_738d76869382c740.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)15-Oct-2009
Time (UTC)06:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_93a9424a1e5820b5690d57f2420853a3_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16937_none_d4365f14d4961a3f.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)15-Oct-2009
Time (UTC)06:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_de8fd39ba26d20d0990fbe127b2afc45_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18121_none_25554c825ab4d4a2.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)15-Oct-2009
Time (UTC)06:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-moviemaker_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16937_none_f062458e10091290.manifest
File versionNot Applicable
File size37,318
Date (UTC)14-Oct-2009
Time (UTC)16:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-moviemaker_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21139_none_f0edbb0f2925184a.manifest
File versionNot Applicable
File size37,318
Date (UTC)14-Oct-2009
Time (UTC)16:20
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-moviemaker_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18341_none_f237b28c0d3d2768.manifest
File versionNot Applicable
File size39,605
Date (UTC)15-Oct-2009
Time (UTC)07:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-moviemaker_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22541_none_f2c1513d265ac459.manifest
File versionNot Applicable
File size37,318
Date (UTC)14-Oct-2009
Time (UTC)16:53
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-moviemaker_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18121_none_f433c6320a5341d1.manifest
File versionNot Applicable
File size39,605
Date (UTC)15-Oct-2009
Time (UTC)07:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-moviemaker_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22245_none_f4abc44d237d7ed9.manifest
File versionNot Applicable
File size37,318
Date (UTC)14-Oct-2009
Time (UTC)15:27
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Vista

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameAmd64_197d2a3d46f29d487d826117d81af0b6_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22245_none_560b1302632eba5a.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)15-Oct-2009
Time (UTC)06:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_8c68bf743bdbc50b6af2aa4a9d856b1b_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21139_none_f323ff240a3c04e9.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)15-Oct-2009
Time (UTC)06:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_aa5b7a21c222386189c851a00e8cac9d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18341_none_b1821cb2a86d0730.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)15-Oct-2009
Time (UTC)06:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_bbd55a10cee7e0f503e95e0fcce9f02c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16937_none_e68bdc3f73032967.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)15-Oct-2009
Time (UTC)06:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_dd073d9c9528f2bab6b43ce0c1d2fc9a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22541_none_9ab085aed2aef6c5.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)15-Oct-2009
Time (UTC)06:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_fe447216686f52b18c2813ead40294e2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18121_none_f3b5d0d45960c9e0.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)15-Oct-2009
Time (UTC)06:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-moviemaker_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16937_none_4c80e111c86683c6.manifest
File versionNot Applicable
File size37,380
Date (UTC)14-Oct-2009
Time (UTC)16:48
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-moviemaker_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21139_none_4d0c5692e1828980.manifest
File versionNot Applicable
File size37,380
Date (UTC)14-Oct-2009
Time (UTC)18:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-moviemaker_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18341_none_4e564e0fc59a989e.manifest
File versionNot Applicable
File size39,667
Date (UTC)15-Oct-2009
Time (UTC)06:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-moviemaker_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22541_none_4edfecc0deb8358f.manifest
File versionNot Applicable
File size37,380
Date (UTC)14-Oct-2009
Time (UTC)16:52
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-moviemaker_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18121_none_505261b5c2b0b307.manifest
File versionNot Applicable
File size39,667
Date (UTC)15-Oct-2009
Time (UTC)06:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-moviemaker_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22245_none_50ca5fd0dbdaf00f.manifest
File versionNot Applicable
File size37,380
Date (UTC)14-Oct-2009
Time (UTC)16:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb975561_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,898
Date (UTC)15-Oct-2009
Time (UTC)06:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb975561~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,610
Date (UTC)15-Oct-2009
Time (UTC)06:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb975561_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,058
Date (UTC)15-Oct-2009
Time (UTC)06:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb975561~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,774
Date (UTC)15-Oct-2009
Time (UTC)06:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb975561_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,738
Date (UTC)15-Oct-2009
Time (UTC)06:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb975561~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,446
Date (UTC)15-Oct-2009
Time (UTC)06:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975561_client_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,401
Date (UTC)15-Oct-2009
Time (UTC)06:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975561_client_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)15-Oct-2009
Time (UTC)06:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975561_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,365
Date (UTC)15-Oct-2009
Time (UTC)06:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975561_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,384
Date (UTC)15-Oct-2009
Time (UTC)06:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975561_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,365
Date (UTC)15-Oct-2009
Time (UTC)06:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975561_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,384
Date (UTC)15-Oct-2009
Time (UTC)06:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975561_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,970
Date (UTC)15-Oct-2009
Time (UTC)06:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975561_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,016
Date (UTC)15-Oct-2009
Time (UTC)06:57
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,718
Date (UTC)15-Oct-2009
Time (UTC)06:58
PlatformNot Applicable

פרטי קבצים של Movie Maker 2.6?

Movie Maker 2.6 עבור Windows Vista ו-Windows 7

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mm26-kb975561.mspNot Applicable3,633,15220-Feb-201005:05Not Applicable

מאפיינים

Article ID: 975561 - Last Review: יום שלישי 13 אפריל 2010 - Revision: 3.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Vista Service Pack 2, הפועל עם:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Service Pack 1, הפועל עם:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Producer for Microsoft Office PowerPoint 2003
מילות מפתח 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbsurveynew kbmsifixme kbfixme KB975561

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com