Niektóre klawisze funkcyjne lub skróty klawiaturowe nie działają poprawnie na komputerze z systemem Windows 7

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 975741 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Symptomy

Na komputerze z systemem Windows 7 niektóre klawisze funkcyjne i skróty klawiaturowe nie działają poprawnie. Każde naciśnięcie klawisza funkcyjnego lub skrótu klawiaturowego powoduje wyzwolenie odpowiedniej funkcji dwa razy.

Jeśli na przykład klawiatura komputera ma wbudowany klawisz kalkulatora, umożliwia on uruchomienie kalkulatora. Naciśnięcie klawisza kalkulatora powoduje uruchomienie dwóch wystąpień aplikacji Kalkulator. Na klawiaturze może też znajdować się klawisz wyciszenia. Naciśnięcie klawisza wyciszenia lub skrótu klawiaturowego Fn+F6 w celu włączenia lub wyłączenia wyciszenia dźwięku nie daje efektu.

Uwagi

Ten problem jest związany z chronometrażem. Dlatego na prawdopodobieństwo wystąpienia problemu mogą wpływać różne czynniki. Zaobserwowane przykłady sytuacji zwiększających prawdopodobieństwo wystąpienia problemu są następujące:
 • W zlokalizowanej wersji systemu Windows zawierającej pasek języka zadokowano ten pasek na pasku zadań.
 • Na komputerze z procesorem hiperwątkowym wyłączono hiperwątkowość w systemie BIOS.
 • Dołączono nowy sprzęt i zainstalowano na komputerze odpowiednie sterowniki.

Przyczyna

Przyczyną tego problemu jest błąd określonej logiki haków („hook logic”) w Eksploratorze Windows w systemie Windows 7. W wyniku tego błędu po każdym naciśnięciu klawisza funkcyjnego lub skrótu klawiaturowego system Windows 7 wysyła dwa polecenia. W przykładzie z wyciszaniem opisanym w sekcji Symptomy dla każdego żądania włączenia lub wyłączenia wyciszenia system Windows 7 wysyła dwa polecenia do miksera dźwięku. Z tego powodu w operacjach włączenia lub wyłączenia wyciszenia drugie polecenie cofa operację wykonaną za pomocą pierwszego. Skutkiem tego użytkownik odnosi wrażenie, że funkcja włączenia lub wyłączenia wyciszenia nie działa.

Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Poprawkę tę należy zastosować wyłącznie w systemach, w których pojawił się problem opisany w tym artykule. Poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support&ln=pl
Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wymagania wstępne

Nie określono wymagań wstępnych.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Informacje o zastępowaniu poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje o plikach

Wersja globalna tej poprawki ma atrybuty plików zgodne z wymienionymi w poniższej tabeli lub nowsze. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji o plikach daty i godziny są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
Informacje o plikach w systemie Windows 7
Ważne Poprawki dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 są umieszczane we wspólnych pakietach. Jednak poprawki na stronie Żądanie dotyczące poprawki są wymienione na listach dotyczących obu systemów operacyjnych. Aby zwrócić się o pakiet poprawki dotyczący jednego z tych systemów operacyjnych lub obu tych systemów, należy wybrać poprawkę wymienioną w obszarze „Windows 7/Windows Server 2008 R2” na tej stronie. W celu ustalenia, którego systemu operacyjnego dotyczy dana poprawka, należy zapoznać się z sekcją „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą” w danym artykule.
 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.1.760 0.16xxxWindows 7RTMGDR
  6.1.760 0.20xxxWindows 7RTMLDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i bardzo ważne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
Windows 7, wersje dla systemów opartych na procesorach x86
Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Explorer-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,06506-Oct-200906:01Not Applicable
Explorer.exe6.1.7600.164342,613,24806-Oct-200905:53x86
Explorer-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,06506-Oct-200906:15Not Applicable
Explorer.exe6.1.7600.205422,613,24806-Oct-200906:06x86
Windows 7, wersje dla systemów opartych na procesorach x64
Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Explorer-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,06506-Oct-200906:50Not Applicable
Explorer.exe6.1.7600.164342,868,73606-Oct-200906:35x64
Explorer-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,06506-Oct-200906:42Not Applicable
Explorer.exe6.1.7600.205422,868,73606-Oct-200906:31x64
Explorer.exe6.1.7600.164342,613,24806-Oct-200905:53x86
Explorer.exe6.1.7600.205422,613,24806-Oct-200906:06x86

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.

Właściwości

Numer ID artykułu: 975741 - Ostatnia weryfikacja: 31 października 2013 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
Słowa kluczowe: 
kbHotfixServer kbqfe kbautohotfix kbexpertisebeginner kbsurveynew kbbug KB975741

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com