FIX: ขาออกที่สร้างชุดงานล้มเหลวหากแต่ละข้อความที่ประกอบด้วยตัวคั่นที่ต่อท้าย

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 975761 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • ตัวใน Microsoft BizTalk เร่งสำหรับ 7 HL (BTAHL7) Explorer การตั้งค่าคอนฟิก คุณเปิดใช้งานแบบอนุญาต trailing ตัวคั่น (ตัวแยก) ตัวเลือกภายใต้แท็บการตรวจสอบของคุณค้าอื่น ๆ
  • ในสถานการณ์การชุดงานสร้าง ข้อความสำหรับการป้อนค่าที่แยกต่างหากหนึ่งประกอบด้วยตัวคั่นต่อท้าย

    หมายเหตุสถานการณ์สมมติของชุดงานสร้างมีสถานการณ์สมมติเมื่อ BTAHL7 รวมข้อความแยกต่างหากที่ป้อนเข้าไปในชุดการแสดงผล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ที่อ้างอิงถึงหัวข้อ "ข้อมูลเพิ่มเติม"
ในสถานการณ์สมมตินี้ การอนุญาต trailing ตัวคั่น (ตัวแยก) ไม่มีใช้ตัวเลือก ดังนั้น การสร้างชุดขาออกไม่ นอกจากนี้ ล็อกข้อผิดพลาดในบันทึกเหตุการณ์ของโปรแกรมประยุกต์ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้:

ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: ตัวเร่ง BizTalk สำหรับ HL7
event ID: 4133
คำอธิบาย: ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในเนื้อหาในระหว่างการ serialization ข้อผิดพลาด#1
หมายเลขของเซ็กเมนต์: PID_PatientIdentification
ลำดับเลข: <ลำดับหมายเลข >
หมายเลขของเขตข้อมูล: <หมายเลขฟิลด์ >
หมายเลขข้อผิดพลาด: 207
คำอธิบายข้อผิดพลาด: ข้อผิดพลาดภายในของแอพลิเคชัน
ระบบการเข้ารหัส: HL7nnnn
เปลี่ยนหมายเลขข้อผิดพลาด: Z100
คำอธิบายข้อผิดพลาดในการสำรอง: Trailing ตัวคั่นที่พบ
อื่นระบบที่เข้ารหัส: BTA HL7
…

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีข้อผิดพลาดใน BizTalk ในตัวเร่งสำหรับ HL7 2.0 รุ่น

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

สำหรับ BizTalk Server 2006 R2

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานอยู่ อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด จะส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ให้ส่งการร้องขอไปที่ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุถ้าเติมปัญหาเกิดขึ้น หรือถ้าการแก้ไขปัญหาที่จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการทั้งหมดของ Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าหมายเลขโทรศัพท์ หรือการสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: -
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมี Microsoft BizTalk Server 2006 R2 และตัวเร่ง Microsoft BizTalk สำหรับ 2.0 HL7 ที่ติดตั้งให้ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ความต้องการเริ่มระบบใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ อย่างไรก็ตาม คุณต้องเริ่มต้นอินสแตนซ์ของโฮสต์ BizTalk หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการนี้ อ้างอิงถึง Readme.txt แฟ้มที่จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่แทนใด ๆ อื่นโปรแกรมแก้ไขด่วน

แฟ้มข้อมูล

เวอร์ชัน ในภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในแบบวันและเวลารายการในแผงควบคุม
Microsoft BizTalk Server 2006 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Microsoft.solutions.btahl7.hl72fasm.dll2.0.314.059,25622 Sep 200923:24x86

BizTalk Server 2006 R2 sp1

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่แก้ไขปัญหานี้จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 3 สำหรับ BizTalk Server 2006 R2 SP1

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

2286501แพคเกจ 3 สำหรับ BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1 การปรับปรุงแบบสะสม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วนของ BizTalk Server 2006 R2 SP1 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

974563แก้ไขรายการของ Microsoft BizTalk Server ลัดที่จะรวมอยู่ใน BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1

สถานะ

Microsoft ได้ยืนยันว่า นี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่อยู่ในส่วน "นำไปใช้กับ"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบการตั้งค่าการตั้งค่าคอนฟิก ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN):
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee409406%28BTS.10%29.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์สมมติของชุดงานสร้าง ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN):
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee404911%28BTS.10%29.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 975761 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Branch Edition
  • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Developer Edition
  • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Enterprise Edition
  • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Standard Edition
Keywords: 
kbautohotfix kbbtsaccelerators kbbiztalk2006r2sp1fix kbsurveynew kbqfe kbfix kbmt KB975761 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:975761

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com