การจำลองแบบ dfs ไม่ได้ใช้ระยะไกลต่างบีบอัด (RDC) เมื่อ replicating แฟ้มมีขนาดใหญ่มากบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 975763 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
 • คุณติดตั้งบริการการจำลองแบบกระจาย File System (DFS) ภายใต้บทบาทบริการแฟ้มบนคอมพิวเตอร์บางเครื่องที่ใช้ Windows Server 2008 R2
 • คุณกำหนดค่าอย่าง น้อยหนึ่งจำลองแบบแล้วโฟลเดอร์ระหว่างคอมพิวเตอร์เหล่านี้โดยใช้สแน็ปอิน DFS จัดการ Microsoft Management Console (MMC)
 • โฟลเดอร์เหล่านี้ทำแบบจำลองประกอบด้วยบางแฟ้มขนาดใหญ่เช่นเสมือนฮาร์ดดิสก์ (VHD)
 • แฟ้มเหล่านี้ถูกเปลี่ยนแปลงบนคอมพิวเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งหลังจากที่มีการจำลองแบบแฟ้มไม่เพียงพอ
ในสถานการณ์สมมตินี้ บริการการจำลองแบบ DFS ไม่ได้ใช้อัลกอริทึมการบีบอัดส่วนที่แตกต่างระยะไกลให้ทำซ้ำการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในแฟ้มขนาดใหญ่ต่อคู่การจำลองแบบ แทน แฟ้มทั้งหมดถูกจำลองแบบให้สมาชิกที่รับที่อยู่ในกลุ่มการจำลองแบบ ดังนั้น แบนด์วิดท์ของบริเวณกว้าง (WAN) ของเครือข่ายคือ unnecessarily ใช้ถ้าข้อมูลนี้ถูกจำลองแบบระหว่างไซต์ระยะไกลผ่านลิงค์ WAN อย่างไรก็ตาม ลักษณะการทำงานที่คาดไว้เป็นเท่านั้นเปลี่ยนแปลงไปยังแฟ้มถูกจำลองแบบ โดยบริการการจำลองแบบ DFS และว่า มีใช้อัลกอริทึมการบีบอัดส่วนที่แตกต่างระยะไกล

หมายเหตุ:
 • ปัญหานี้ใช้กับแฟ้มที่มีขนาดใหญ่มากเช่น VHDs เท่านั้น
 • ในบางครั้ง สิ่งใดที่จะถูกดาวน์โหลดต่อคู่การจำลองแบบเมื่อทำการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นกับแฟ้มเหล่านี้มีขนาดใหญ่

สาเหตุ

ทำเครื่องสำหรับแฟ้มขนาดใหญ่มาก บริการการจำลองแบบ DFS ไม่ถูกต้องหมายดำเนินการดาวน์โหลดแฟ้มการเสร็จงานก่อนที่แฟ้มจะถูกดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์ ดังนั้น ไฟล์ถูกจำลองไม่แบบ โดยใช้อัลกอริทึมการบีบอัดส่วนที่แตกต่างระยะไกลได้อย่างถูกต้อง เมื่อมีการให้บริการการจำลองแบบ DFS notices ว่า การดำเนินการดึงข้อมูลทั้งหมดจะไม่เสร็จสมบูรณ์ดาวน์โหลด จำลองแบบ DFS ที่อยู่บนสมาชิกที่รับสินค้าดาวน์โหลดแฟ้มทั้งหมดจากสมาชิกที่ส่ง

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณต้องใช้งาน Windows Server 2008 R2 นอกจากนี้ บริการการจำลองแบบ DFS ภายใต้บทบาทของเซิร์ฟเวอร์แฟ้มต้องถูกติดตั้ง

คำแนะนำในการติดตั้ง

คำเตือนปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง โดยใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรี หรือ โดยใช้วิธีอื่น คุณอาจต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ Microsoft ไม่รับประกันว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยตนเองในการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี

หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องสร้างคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้:
ตำแหน่งที่ตั้ง: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DFSR\Parameters\Settings

ชื่อ: RpcContextHandleTimeoutMs

ชนิด: DWORD

ค่า: 14400000


หมายเหตุ:ค่าของคีย์รีจิสทรีนี้แสดงชั่วโมงที่ 4 ในมิลลิวินาที

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

แฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์จะปรากฏตามเวลาท้องถิ่น โดยมีการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณทำการดำเนินการบางอย่างบนแฟ้ม
หมายเหตุข้อมูลแฟ้มของ windows Server 2008 R2
แฟ้มรายการ (.manifest) และ MUM แฟ้ม (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมแสดงรายการแยกต่างหากในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติมแฟ้มสำหรับ Windows Server 2008 R2" แฟ้ม MUM และ MANIFEST และแฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยที่เชื่อมโยง (.cat) เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาสถานะขององค์ประกอบที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยซึ่งไม่แสดงแอตทริบิวต์ จะลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตัลของ Microsoft
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Dfsrprovs.mofไม่สามารถใช้งานได้75,20013-ก.ค.-200920:20ไม่สามารถใช้งานได้
Dfsrress.dll6.1.7600.163852,04814.07.5201:26x64
Dfsrs.exe6.1.7600.205784,503,04018 2009 พฤศจิกายน17:59x64

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถใช้การตรวจสอบประสิทธิภาพในการติดตามการต่อไปนี้การรวมส่วนที่แตกต่างจากการระยะไกลเกี่ยวข้องกับลักษณะการทำงานเคาน์เตอร์บนสมาชิก downstream เมื่อเกิดปัญหา แฟ้มที่ถูกจำลองแบบ แต่จะไม่มีเพิ่มค่าของตัวนับเหล่านี้
 • หมายเลข Folders\RDC ของแฟ้มที่ได้รับการจำลองแบบแล้ว dfs
 • ไบต์การ Folders\RDC ที่ได้รับการจำลองแบบแล้ว dfs
นอกจากนี้ ค่าของตัวนับต่อไปนี้มีค่าที่สูงมาก:
Folders\Size ของแฟ้มที่ได้รับการจำลองแบบแล้ว dfs
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวมส่วนที่แตกต่างจากการระยะไกล ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft
.aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa372948 (VS.85)

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Amd64_a0b53a404659b9e3a63865b85d38d080_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20578_none_f04a3152a67e2679.manifestไม่สามารถใช้งานได้71218 2009 พฤศจิกายน19:27ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_microsoft-หน้าต่าง-dfsr-หลัก-serveronly_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20578_none_fa181218da8b2221.manifestไม่สามารถใช้งานได้35,68118 2009 พฤศจิกายน19:27ไม่สามารถใช้งานได้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 975763 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
Keywords: 
kbqfe kbHotfixServer kbsurveynew kbautohotfix kbexpertiseinter kbbug kbfix kbmt KB975763 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:975763

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com