วิธีแก้ไขปัญหาเครื่อง พิมพ์ Multifunction HP และ ซอฟต์แวร์คุณลักษณะทั้งหมดของ HP หรือโปรแกรม ควบคุมพื้นฐานของ HP ไม่ทำงานตามที่คาดไว้หลังจากที่คอมพิวเตอร์ที่ปรับรุ่นจาก Windows Vista เป็น Windows 7

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 975891 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

สำหรับเครื่องพิมพ์ท้องถิ่น

คุณปรับรุ่นจาก Windows Vista เป็น Windows 7 บนคอมพิวเตอร์ที่มีการแก้ไขปัญหาซอฟต์แวร์คุณลักษณะทั้งหมดของ HP หรือการแก้ไขปัญหาโปรแกรมควบคุมพื้นฐานของ HP ติดตั้ง จากนั้น คุณสังเกตเห็นว่า เครื่องพิมพ์ของ HP Multifunction (MFP) ไม่ทำงานตามที่คาดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปุ่มที่มีอยู่จริงบนแผงด้านหน้าของเครื่องพิมพ์ Multifunction หยุดการตอบสนอง อุปกรณ์มีการรับรู้ได้อย่างถูกต้อง และจะแสดงขึ้นตามที่ติดตั้ง อย่างไรก็ตาม ซอฟต์แวร์ HP ไม่เริ่มทำงาน และรายงานการที่ จะไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ ดังนั้น คุณไม่สามารถพิมพ์ สแกน หรือคัดลอก

หมายเหตุ ถ้าการแก้ไขปัญหาซอฟต์แวร์คุณลักษณะทั้งหมดของ HP หรือการแก้ไขปัญหาโปรแกรมควบคุมพื้นฐานของ HP จะไม่ได้ติดตั้งก่อนการปรับรุ่นคอมพิวเตอร์เป็น Windows 7 การพิมพ์ และการสแกนฟังก์ชันพื้นฐานควรจะแสดงขึ้น รับทำงานพิเศษจาก MFP ของพวกเขา ผู้ใช้สามารถติดตั้งการแก้ไขปัญหาซอฟต์แวร์คุณลักษณะทั้งหมดของ HP หรือการแก้ไขปัญหาโปรแกรมควบคุมพื้นฐานของ HP หลังจากปรับรุ่นคอมพิวเตอร์เป็น Windows 7

บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7 64 บิต จอภาพเกี่ยวกับภาพดิจิทัลของ HP ไม่สามารถเริ่มการทำงาน และไอคอนปรากฏในพื้นที่แจ้งเตือนไม่ นอกจากนี้ เมื่อคุณพยายามเริ่มการทำงานศูนย์แก้ไขปัญหาของ HP คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ไม่สามารถเปิดศูนย์แก้ไขปัญหา

ไม่พบอุปกรณ์

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ใช้การปรับปรุงที่อธิบายไว้ในบทความนี้

สำหรับเครื่องพิมพ์เครือข่าย

เครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันและเครื่องพิมพ์เครือข่ายประสบปัญหาที่อธิบายไว้สำหรับเครื่องพิมพ์ท้องถิ่น ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์ที่มีศูนย์แก้ไขปัญหาของ HP ที่ติดตั้ง และจากนั้น คุณปรับรุ่นคอมพิวเตอร์เป็น Windows 7
 • ถ้า MFP HP ทางกายภาพเชื่อมต่อกับ และใช้ร่วมกันจากคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 และคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ จะมีผลกระทบเฉพาะ Windows 7 คอมพิวเตอร์ที่อัพเกรดจาก Vista และมีการแก้ไขปัญหาซอฟต์แวร์คุณลักษณะทั้งหมดของ HP หรือการแก้ไขปัญหาโปรแกรมควบคุมพื้นฐานของ HP ที่ติดตั้งก่อนที่จะปรับรุ่นเป็น Windows 7
 • ถ้าเป็นการเชื่อมต่อกับ และใช้ร่วมกันจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7 ที่ได้ปรับรุ่นจาก Windows Vista และที่มีการแก้ไขปัญหาซอฟต์แวร์คุณลักษณะทั้งหมดของ HP หรือการแก้ไขปัญหาโปรแกรมควบคุมพื้นฐานของ HP ที่ติดตั้งก่อนที่จะปรับรุ่นเป็น Windows 7 MFP HP ทางกายภาพ คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันจะมีผลกระทบ
เครื่องพิมพ์บนเครือข่ายอาจพบอาการเพิ่มเติมดังต่อไปนี้:
 • พิมพ์ทำงานได้จากแอพลิเคชัน แต่ไม่มีการทำงานศูนย์แก้ไขปัญหาของ HP (ตัวอย่างเช่น การตรวจสอบสถานะหมึก) สามารถสื่อสารกับเครื่องพิมพ์
 • กำลังสแกนไม่ทำงานเลยเนื่องจากใช้บริการของ HP พิเศษสำหรับการสแกน
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ใช้การปรับปรุงที่อธิบายไว้ในบทความนี้ นอกจากนี้ ดาวน์โหลด และติดตั้งซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ HP ที่เหมาะสมสำหรับ Windows 7 จาก http://www.HP.com.

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากจำเป็นต้องใช้ไลบรารีไม่ได้ถูกโยกย้ายจาก Windows Vista เป็น Windows 7 ไม่ มีไลบรารีจำเป็น ซอฟต์แวร์ไม่สามารถสื่อสารกับอุปกรณ์มัลติฟังก์ชัน ความพยายามที่จะถอนการติดตั้ง หรือติดตั้งซอฟต์แวร์ HP ไม่สามารถแก้ปัญหา

การแก้ไข

Windows Update

การปรับปรุงพร้อมใช้งานจากในเว็บไซต์ Windows Update การปรับปรุงนี้แทนแฟ้มที่หายไปและรีจิสทรีบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เมื่อต้องการแก้ไขสถานการณ์สมมติเครื่องพิมพ์ใช้งานไม่ได้สำหรับ HP บางอย่าง เมื่อต้องการขอรับการปรับปรุง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่ม
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  เริ่มการทำงานของ btton
  คลิก 'แผงควบคุม'แล้ว คลิก ระบบและความปลอดภัย.
 2. ภายใต้ Windows Updateคลิก ตรวจหาโปรแกรมปรับปรุง.

หมายเหตุ ในระหว่างการติดตั้ง การปรับปรุงไม่สามารถสร้างรายการในการ โปรแกรมปรับปรุงที่ติดตั้ง ส่วน ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการถอนการติดตั้งโดยไม่ตั้งใจ

สิ่งสำคัญ นี่คือการนำออกใช้การปรับปรุงอย่างเดียวจาก Microsoft Windows แบบสแตนด์อโลนได้จาก HP

ปรับปรุงจาก HP

HP ได้ทำการปรับปรุงนี้พร้อมใช้งานบนเว็บไซต์สนับสนุนของ HP ที่เชื่อมโยงต่อไปนี้:
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareDownloadIndex?softwareitem=mp-77751-1&cc=us&dlc=en&lc=en
ทำตามคำแนะนำบนไซต์เพื่อดาวน์โหลด และติดตั้งการปรับปรุงนี้

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

ถอนการติดตั้งการปรับปรุง

เมื่อต้องการถอนการติดตั้งการปรับปรุง คุณต้องรันคำสั่งถอนการติดตั้งที่พร้อมท์คำสั่ง เมื่อต้องการถอนการติดตั้งการปรับปรุง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
หมายเหตุ ถอนการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ หรือการคืนค่าระบบของคุณเป็นวันก่อนหน้าแปลงกลับไปปัญหาที่อธิบายไว้ในส่วน "อาการ" เมื่อต้องการแก้ไขปัญหา มีการปรับปรุงที่จะติดตั้งใหม่
 1. เริ่มต้นพร้อมท์คำสั่ง ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. คลิก เริ่ม
   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   เริ่มการทำงานของ btton
   ชนิด คำสั่ง ในการ เริ่มต้นค้นหา กล่อง คลิกขวา cmd.exe ในการ โปรแกรม รายการ และจากนั้น คลิก เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล.
   หมายเหตุ หากคุณได้รับพร้อมท์ สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ หรือ เพื่อยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่าน หรือทำการยืนยัน
 2. พิมพ์คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับระบบปฏิบัติการของคุณ จากนั้น กด ENTER
  • สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows เวอร์ชั่น 32 บิต พิมพ์ต่อไปนี้ และกด ENTER:
   msiexec / ถอนการติดตั้ง {859D40CF-8491-44AD-8FA8-7389CB418C64 }
  • สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows 64 บิต พิมพ์ต่อไปนี้ และกด ENTER:
   msiexec / ถอนการติดตั้ง {9301985B-D116-4A93-A93D-94580084FF86 }
 3. ออกจากพรอมต์คำสั่งเมื่อมีการถอนการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ เมื่อต้องการดูว่า คอมพิวเตอร์ของคุณกำลังเรียกใช้ Windows เวอร์ชั่น 32 บิต หรือ 64 บิต ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่ม
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  เริ่มการทำงานของ btton
  คลิก 'แผงควบคุม'แล้ว คลิก ระบบและความปลอดภัย.
 2. ภายใต้ ระบบคุณสามารถดูชนิดของระบบได้

ยัง ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

ถ้าบทความนี้ไม่ช่วยตอบคำถามของคุณ คลิกปุ่มนี้เพื่อถามคำถามของคุณให้กับสมาชิกอื่นในชุมชนที่ Microsoft Community:
ถามคำถามถ้าคุณต้องการดูคำตอบของประเด็นที่เกี่ยวข้อง คลิกที่ลิงค์ต่อไปนี้เพื่อดูหัวข้อในการ Communityforum ของ Microsoft:
ข้อมูลและการแก้ไขปัญหาในเอกสารนี้แสดงถึงมุมมองปัจจุบันของ Microsoft Corporation ต่อปัญหาเหล่านี้ ณวันเผยแพร่ โซลูชันนี้จะพร้อมใช้งาน ผ่าน Microsoft หรือผู้ให้บริการของบริษัทอื่น Microsoft ไม่แนะนำโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ให้บริการของบริษัทอื่นหรือโซลูชันของบริษัทอื่นที่บทความนี้อาจอธิบายใด ๆ อาจมีผู้ให้บริการของบริษัทอื่นหรือโซลูชันของบริษัทอื่นที่บทความนี้อธิบายอื่น ๆ ด้วย เนื่องจาก Microsoft ต้องตอบสนองต่อสภาวะตลาดที่เปลี่ยนไป มุ่งมั่นที่จะควรไม่มีการแปลความหมายข้อมูลนี้ โดย Microsoft Microsoft ไม่สามารถรับประกัน หรือรับรองความถูกต้อง ของข้อมูลใด ๆ หรือ การแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่นำเสนอ โดย Microsoft หรือ โดยการให้บริการของบริษัทอื่นใด ๆ ดังกล่าว

Microsoft ไม่รับประกัน และไม่ได้รวมทั้งหมดที่ใช้แทน รับประกัน และเงื่อนไขว่า express โดยนัย หรือกฎหมาย ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดการนำเสนอ การรับประกัน หรือเงื่อนไขของชื่อเรื่อง ไม่ใช่ infringement เงื่อนไขที่น่าพอใจ สินค้า และความเหมาะสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ เกี่ยวข้องกับบริการใด ๆ โซลูชัน ผลิตภัณฑ์ หรืออื่น ๆ วัสดุ หรือข้อมูลใด ๆ ในเหตุการณ์ไม่มี Microsoft จะต้องชำระสำหรับการแก้ไขปัญหาใด ๆ ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 975891 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 30 พฤษภาคม 2556 - Revision: 9.0
ใช้กับ
 • Windows 7 Service Pack 1
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
Keywords: 
kbgraphxlink kbexpertiseinter atdownload kbtshoot kbsurveynew kbprb kbmt KB975891 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:975891

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com