คุณอาจไม่สามารถทำการดำเนินงานบางอย่างเกี่ยวกับดิสก์หลังจากเกิดข้อยกเว้นเมื่อตัวให้บริการฮาร์ดแวร์พยายามที่จะสร้าง snapshot ใน Windows Server 2008 R2 หรือ ใน Windows 7

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 975921 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::

 • คุณสร้างไดรฟ์ข้อมูลที่ครอบคลุมอย่าง น้อยหนึ่งดิสก์บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2 หรือ Windows 7
 • ตัวให้บริการฮาร์ดแวร์พยายามที่จะสร้าง snapshot ของไดรฟ์ข้อมูล อย่างไรก็ตาม ข้อยกเว้นเกิดขึ้น และการดำเนินการสำเร็จ
ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณไม่สามารถทำการดำเนินงานบางอย่างเกี่ยวกับดิสก์ การดำเนินการเหล่านี้อาจรวมถึงต่อไปนี้:
 • คุณสำรองไว้ที่ดิสก์เหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยใช้โปรแกรมประยุกต์การสำรองข้อมูลเช่น System Center วันการป้องกัน Manager (DPM)
 • ดิสก์เหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งถูกใช้เป็นดิสก์ที่ใช้ร่วมกันในคลัสเตอร์ failover Windows อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถนำดิสก์ใช้ร่วมกันแบบออนไลน์
 • คุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ที่เรียกนั้นResourceControlฟังก์ชันการเรียกกลับร่วมกับรหัสควบคุมทรัพยากร CLUSCTL_RESOURCE_STORAGE_GET_DISK_INFO_EX กับดิสก์เหล่านี้ อย่างไรก็ตาม โปรแกรมประยุกต์ที่ส่งกลับรหัสข้อผิดพลาด 1168

สาเหตุ

ในขณะที่กำลังสร้าง snapshot ของไดรฟ์ข้อมูลไดรฟ์ข้อมูลเงาคัดลอก Service (VSS) ตั้งค่าดิสก์ที่จะครอบคลุมไดรฟ์ข้อมูลไปยังสถานะพิเศษ เมื่อ snapshot ที่เสร็จสมบูรณ์ VSS re ตั้งค่าดิสก์เป็นสถานะถูกต้อง หากมีข้อยกเว้นเกิดขึ้นเมื่อผู้ให้บริการของฮาร์ดแวร์ที่สร้าง snapshot ของไดรฟ์ข้อมูล VSS รีเซ็ตดิสก์ไปยังสถานะที่ถูกต้องไม่มี

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คอมพิวเตอร์ต้องใช้งานระบบปฏิบัติการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows 7

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้คุณต้องหยุดบริการสำเนาเงาของไดรฟ์ข้อมูลก่อนที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนอื่น

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
บันทึกข้อมูลแฟ้ม windows Server 2008 R2 และ Windows 7
แฟ้มรายการ (.manifest) และ MUM แฟ้ม (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมแสดงรายการแยกต่างหาก. แฟ้ม MUM และ MANIFEST และแฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยที่เชื่อมโยง (.cat) เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาสถานะขององค์ประกอบที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัย (ไม่แสดงแอตทริบิวต์) จะลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตัลของ Microsoft
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่น ของ Windows Server 2008 R2 และ Windows 7 ที่
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Vssvc.exe6.1.7600.205321,025,53622 Sep 200905:57x86
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2 และ ของ Windows7
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Vssvc.exe6.1.7600.205321,599,48822 Sep 200906:22x64
สำหรับ Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ Itanium ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Vssvc.exe6.1.7600.205322,168,83222 Sep 200905:01IA-64


สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 R2 และ Windows 7

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่น ของ Windows Server 2008 R2 และ Windows 7 ที่

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Package_for_kb975921_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,89123 Sep 200900:31ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft หน้าต่าง vssservice_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20532_none_5b5fd2099222ce6f.manifestไม่สามารถใช้งานได้18,23522 Sep 200906:22ไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2 และ Windows 7

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Amd64_microsoft หน้าต่าง vssservice_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20532_none_b77e6d8d4a803fa5.manifestไม่สามารถใช้งานได้18,24122 Sep 200906:59ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb975921_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้2,12523 Sep 200900:31ไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ Itanium ของ Windows Server 2008 R2

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Ia64_microsoft หน้าต่าง vssservice_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20532_none_5b6175ff9220d76b.manifestไม่สามารถใช้งานได้18,23822 Sep 200906:49ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb975921_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,68323 Sep 200900:31ไม่สามารถใช้งานได้

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชัน ResourceControl คลิกบทความต่อไปนี้ในเว็บไซต์ของ Microsoft:
.aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa372150 (VS.85)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
975832คุณอาจไม่สามารถดำเนินการเฉพาะดิสก์ดำเนินการที่เกี่ยวข้องหลังจากที่ตัวให้บริการฮาร์ดแวร์ไม่สามารถสร้าง snapshots ใน Windows Server 2008 หรือ ใน Windows Vista

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 975921 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
Keywords: 
kbqfe kbHotfixServer kbsurveynew kbautohotfix kbexpertiseinter kbbug kbfix kbmt KB975921 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:975921

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com