การแก้ไข: เมื่อคุณบันทึกไลบรารีชนิดในโปรแกรมออกแบบของการรวมธุรกรรมใน 2009 เซิร์ฟเวอร์การรวมของโฮสต์ การไม่มีการปรับปรุงไลบรารีชนิด COMTI ที่สร้างขึ้นในโฮสต์รวม Server 2000 และการคุณสมบัติสภาพแวดล้อมระยะไกลว่างเปล่า

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 976000 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้ในสภาพแวดล้อมของ 2009 เซิร์ฟเวอร์การรวมการโฮสต์ของ Microsoft:
  • คุณมี COMTI ในไลบรารีชนิดที่ถูกสร้างขึ้น โดยใช้ Microsoft SNA Server 4.0 หรือถูกสร้างขึ้น โดยใช้ Microsoft โฮสต์รวม Server 2000
  • คุณสามารถเปิดไลบรารีชนิด COMTI ในตัวออกแบบของทรานแซคชัน Integrator (TI)
  • คุณบันทึกไลบรารีชนิด COMTI โดยใช้บันทึกหรือบันทึกเป็น.
ในสถานการณ์สมมตินี้ ไลบรารีชนิด COMTI ถูกบันทึกสำเร็จ อย่างไรก็ตาม ในสภาพแวดล้อมระยะไกลคุณสมบัติเป็นค่าว่าง และการออกแบบ TI ไม่สามารถปรับปรุงไลบรารีชนิด COMTI

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณ ต้อง มี 2009 Server รวม โฮสต์ ติด ตั้ง ให้ ใช้ โปรแกรม แก้ไข ด่วน นี้

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
สำหรับ x ที่ใช้ x86 รุ่น 2009 เซิร์ฟเวอร์การรวมของโฮสต์
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Microsoft.hostintegration.tidesigner.app.dll8.0.3722.2702,34429 Sep 200916:09x86

สำหรับ x 64 รุ่น 2009 เซิร์ฟเวอร์การรวมของโฮสต์
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Microsoft.hostintegration.tidesigner.app.dll8.0.3722.2702,34429 Sep 200916:09x86

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการทบทวนเกิดปัญหา ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. เปิดตัวออกแบบ TI
  2. เปิดไลบรารีชนิดคำที่ถูกสร้างขึ้น โดยใช้ COMTI ใน SNA Server 4.0 หรือที่ถูกสร้างขึ้น โดยใช้โฮสต์รวม Server 2000 ในตัวออกแบบ TI
  3. เลือกระดับสูงสุดของไลบรารีชนิด
  4. ตรวจสอบในคุณสมบัติของไลบรารีชนิด ให้แน่ใจว่าการสภาพแวดล้อมระยะไกลคุณสมบัติเป็นค่าว่าง
  5. บันทึกไลบรารีชนิด
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปรับรุ่นไลบรารีชนิด COMTI จาก SNA Server 4.0 และโฮสต์รวม Server 2000 Server 2004 รวมโฮสต์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
886300วิธีการที่ย้ายไลบรารีชนิดจาก SNA Server 4.0 Service Pack 4 และโฮสต์รวม Server 2000 Service Pack 1 ไปยังโฮสต์รวม Server 2004


ขั้นตอนที่อธิบายไว้ในบทความ Knowledge Base (KB) 886300 สามารถทำงานเมื่อคุณย้ายไลบรารีชนิดที่เก่ากว่าการ 2006 เซิร์ฟเวอร์การรวมของโฮสต์ อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนเหล่านี้ไม่ใน 2009 เซิร์ฟเวอร์การรวมของโฮสต์ได้เนื่องจากของปัญหาที่อธิบายไว้ในส่วน "อาการ" ของบทความนี้ หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความนี้ คุณสามารถใช้ขั้นตอนที่อธิบายไว้ใน 886300 กิโลไบต์ไลบรารีชนิดจากเซิร์ฟเวอร์ SNA 4.0 ที่ปรับรุ่นหรือโฮสต์รวม Server 2000 ให้ทำงานใน 2009 เซิร์ฟเวอร์การรวมของโฮสต์
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 976000 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Host Integration Server 2009
Keywords: 
kbautohotfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbqfe kbmt KB976000 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:976000

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com