ไม่มีแสดงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ Exchange Server 2007 ที่ว่าง/ไม่ว่าง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 976025 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

ในสภาพแวดล้อม Microsoft Exchange Server 2007 คุณพบว่า ข้อมูลว่าง/ไม่ว่างเกี่ยวกับผู้ใช้ที่ไม่ปรากฏขึ้น นอกจากนี้ คุณตั้งค่าระดับ Exchange Server การวินิจฉัยล็อกสำหรับบริการการมีพร้อมใช้งานกับหนึ่งในสามระดับดังต่อไปนี้
  • ต่ำสุด
  • ต่ำ
  • ปานกลาง
เมื่อคุณดำเนินการ เหตุการณ์ต่อไปนี้ถูกบันทึกไว้ในล็อกแอพลิเคชัน:


รหัสเหตุการณ์: 4013
รหัสเหตุการณ์ดิบ: 4013
ประเภท: ไม่มี
แหล่งที่มา: ความพร้อมใช้งาน MSExchange
ชนิด: ข้อผิดพลาด
ข้อความ: ประมวลผล<id></id>[w3wp.exe:/LM/W3SVC/1/ROOT/EWS-<id></id>]: แบบสอบถามของปฏิทินสำหรับกล่องจดหมายล้มเหลว<user name=""></user>smtp:<smtp address=""></smtp>. มีข้อยกเว้นที่ส่งคืนเป็นดังนี้: Microsoft.Exchange.InfoWorker.Common.Availability.Win32InteropException: A Win32 ฟังก์ชันส่งกลับข้อผิดพลาด ข้อยกเว้น inner อาจมีรายละเอียดเพิ่มเติม ---> System.ArgumentOutOfRangeException: หมายเลขของไม่ใช่ค่าลบจำเป็นต้อง ชื่อพารามิเตอร์: การตรวจนับที่ System.IO.BinaryReader.ReadBytes (Int32 นับ) ที่ Microsoft.Exchange.Data.Storage.InternalRecurrence.ReadExceptionInfoSubstring (ผู้อ่านไบนารี blobReader, usingCodePageId Int32) ที่ Microsoft.Exchange.Data.Storage.InternalRecurrence.ParseExceptionInfo (blobReader BinaryReader, recurrenceVersion RecurrenceVersion, usingCodePageId Int32) ที่ Microsoft.Exchange.Data.Storage.InternalRecurrence.InternalParse (ไบต์[] blob, masterItem สินค้า masterItemId VersionedId, organizerTimeZone ExchangeTimeZone, userTimeZone ExchangeTimeZone, expectNoException บูลีน usingCodePageId Int32) ที่ Microsoft.Exchange.Data.Storage.InternalRecurrence.InternalParse (ไบต์[] blob, masterItemId VersionedId, organizerTimeZone ExchangeTimeZone, userTimeZone ExchangeTimeZone, usingCodePageId Int32) ที่ Microsoft.Exchange.Data.Storage.InternalRecurrence.GetRecurrence (versionedId VersionedId เซสชัน StoreSession ไบต์[] recurrenceBlob ไบต์[] organizerTimeZoneBlob, usingCodePageId Int32) ที่ Microsoft.Exchange.Data.Storage.CalendarFolder.GetRecurringCalendarItems (startTime DateTime, endTime DateTime, dataColumns [] PropertyDefinition) ที่ Microsoft.Exchange.Data.Storage.CalendarFolder.GetCalendarView (startTime DateTime, endTime DateTime ตัวกรอง QueryFilter, sortColumns [] SortBy, dataColumns [] PropertyDefinition) ที่ Microsoft.Exchange.InfoWorker.Common.Availability.CalendarQuery.InternalGetCalendarData (emailAddress EmailAddress เซสชัน MailboxSession) ที่ Microsoft.Exchange.InfoWorker.Common.Availability.CalendarQuery.GetCalendarData (EmailAddress emailAddress)

สาเหตุ

เกิดข้อผิดพลาดจากฟังก์ชันที่มีค่าที่แน่นอนภายในใน Exchange Server 2007 ที่อยู่นอกกระบวนการยกเว้นที่ไม่ถูกต้องสำหรับรายการปฏิทินที่เสียหาย ดังนั้น ข้อมูลว่าง/ไม่ว่างสำหรับผู้ใช้บางอย่างจะไม่แสดง

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงต่อไปนี้:
972076คำอธิบายของ Update Rollup 2 สำหรับ Exchange Server 2007 Service Pack 2

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนระดับการบันทึกข้อมูลสำหรับกระบวนการแลกเปลี่ยน แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb201670.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 976025 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
    • Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition
    • Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition
Keywords: 
kbsurveynew kbhotfixrollup kbexpertiseinter kbfix kbqfe kbmt KB976025 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:976025

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com