" 451 4.4.0 แบบสอบถาม DNS ล้มเหลว" ข้อความสถานะในเซิร์ฟเวอร์การเลื่อนขอบ Exchange Server 2007

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 976108 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

Microsoft Exchange Server 2007 แนะนำให้บทบาทเซิร์ฟเวอร์การขนส่งขอบสามารถใช้แฟ้มโฮสต์สำหรับการจำแนกชื่อบทบาทของเซิร์ฟเวอร์ดุมล้อเลื่อน อย่างไรก็ตาม ข้อความจากเซิร์ฟเวอร์ภายนอกอินไปยังเซิร์ฟเวอร์ดุมล้อเลื่อนอาจถูกจัดคิวบนเซิร์ฟเวอร์มีการส่งผ่านขอบ นอกจากนี้ ถ้าคุณเปิดในตัวแสดงคิวจากคอนโซลการจัดการการแลกเปลี่ยน คุณพบว่า มีสถานะของข้อความที่ถูกจัดคิว " 451 4.4.0 การสอบถาม DNS ล้มเหลว" ปัญหานี้จะเกิดขึ้นหากมีเงื่อนไขต่อไปนี้::
  • แฟ้มโฮสต์ของเซิร์ฟเวอร์ที่ส่งผ่านขอบมีการกำหนดค่า ด้วยรายการที่ถูกต้องสำหรับเซิร์ฟเวอร์ดุมล้อเลื่อน
  • เซิร์ฟเวอร์ส่งผ่านขอบมีเซิร์ฟเวอร์ DNS ไม่มีการกำหนดค่า
  • การภายในส่งมีการกำหนดค่าการเชื่อมต่อ โดยใช้ "-- ”โดเมนและ SmartHostDelivery นั้น

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก Exchange Server 2007 ไม่ได้ตรวจสอบแฟ้มโฮสต์หากเซิร์ฟเวอร์การขนส่งขอบมีเซิร์ฟเวอร์ DNS ไม่มีการกำหนดค่า

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงต่อไปนี้:
979784คำอธิบายของ Update Rollup 3 สำหรับ Exchange Server 2007 Service Pack 2

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่าการตั้งค่า DNS สำหรับ Exchange 2007 เซิร์ฟเวอร์ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่าตัวเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์การขนส่งขอบ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 976108 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
    • Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition
    • Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition
Keywords: 
kbhotfixrollup kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbqfe kbmt KB976108 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:976108

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com