Article ID: 976187 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מאפייני הבעיה

לאחר התקנה או שדרוג אל Windows 7 או Windows Server 2008 R2, כונן ה-DVD במחשב אינו מזוהה.

סיבה

בעיה זו מתרחשת מכיוון שמנהל התקן SATA (Msahci.sys) מממש פונקציונליות חדשה של ניהול צריכת חשמל המוכרת כ-Adaptive Link Power Management (ALPM). כוננים אופטיים אחדים אינם מתפקדים כראוי כאשר מפעילים ALPM, ולכן כוננים אלה עשויים שלא להיות מזוהים על-ידי המחשב.

להלן רשימה של כמה דגמים של כוננים DVD הידועים כסובלים מבעיה זו:
 • TSST TS-L633B
 • PLDS DS-8A3S

פתרון הבעיה

מידע על תיקון חם

תיקון חם נתמך זמין כעת מטעם Microsoft. עם זאת, תיקון חם זה מיועד אך ורק לתיקון הבעיה המתוארת במאמר זה. החל את התיקון אך ורק במערכות שבהן מתעוררת בעיה ספציפית זו. תיקון חם זה עשוי לעבור בדיקות נוספות. לפיכך, אם לא נפגעת בצורה חמורה מהבעיה, אנו ממליצים לך להמתין לחבילת העדכונים הבאה, המכילה תיקון חם זה.

כדי לפתור את הבעיה מידית, יש לפנות לשירותי התמיכה בלקוח של Microsoft ולקבל את התיקון החם. לקבלת רשימה מלאה של מספרי הטלפון בשירותי התמיכה בלקוח של Microsoft וכן מידע על עלויות התמיכה, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=he&ws=support#tab0
הערה במקרים מיוחדים, ייתכן כי לא יחולו עליך דמי החיוב המקובלים עבור שירותי תמיכה ? וזאת אם יקבע מומחה תמיכה של Microsoft כי עדכון ספציפי יפתור את הבעיה שבה נתקלת. דמי התמיכה הרגילים יחולו רק על שאלות ובעיות נוספות בנושאי תמיכה, אשר אינן מצריכות את העדכון הספציפי האמור.

תנאים מוקדמים

כדי להחיל תיקון חם זה, Windows 7 או Windows Server 2008 R2 חייבים להיות מותקנים.

מידע על הפעלה מחדש

עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת התיקון החם.

פרטי הקובץ

הגרסה האנגלית של תיקון חם זה כוללת את תכונות הקובץ המופיעות בטבלה הבאה (או תכונות קובץ מאוחרות יותר). התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). כאשר תציג את הנתונים בקובץ, השעה תוצג בהמרה לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסיה אזור זמן הכלולה בפריט תאריך ושעה שבלוח הבקרה.
עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows 7 המבוססות על x86
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Cdrom.sys6.1.7600.20575108,54414-Nov-200903:35x86
עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Cdrom.sys6.1.7600.20575147,45614-Nov-200903:50x64
לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על Itanium של Windows Server 2008 R2
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Cdrom.sys6.1.7600.20575310,27214-Nov-200903:17IA-64
פרטי קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות x86 של Windows 7
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File namePackage_1_for_kb976187~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,830
Date (UTC)15-Nov-2009
Time (UTC)01:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb976187~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,830
Date (UTC)15-Nov-2009
Time (UTC)01:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976187_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,714
Date (UTC)15-Nov-2009
Time (UTC)01:14
PlatformNot Applicable
File nameX86_cdrom.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20575_none_601420a31e3080bb.manifest
File versionNot Applicable
File size2,075
Date (UTC)14-Nov-2009
Time (UTC)07:41
PlatformNot Applicable
מידע נוסף על קבצים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות x64 של Windows 7 ושל Windows Server 2008 R2
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameAmd64_cdrom.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20575_none_bc32bc26d68df1f1.manifest
File versionNot Applicable
File size2,079
Date (UTC)14-Nov-2009
Time (UTC)23:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb976187~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,840
Date (UTC)15-Nov-2009
Time (UTC)01:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb976187~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,840
Date (UTC)15-Nov-2009
Time (UTC)01:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976187_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,724
Date (UTC)15-Nov-2009
Time (UTC)01:14
PlatformNot Applicable
פרטי קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות והמבוססות Itanium של Windows Server 2008 R2
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameIa64_cdrom.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20575_none_6015c4991e2e89b7.manifest
File versionNot Applicable
File size2,077
Date (UTC)14-Nov-2009
Time (UTC)08:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb976187~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,835
Date (UTC)15-Nov-2009
Time (UTC)01:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976187_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,444
Date (UTC)15-Nov-2009
Time (UTC)01:14
PlatformNot Applicable

דרכים לעקיפת הבעיה

כדי לעקוף בעיה זו, השבת ידנית את תוכניות צריכת החשמל הפעילות מסוג ALPM במחשב. לאחר מכן, צור תוכנית צריכת חשמל חדשה.

הטבלה הבאה מציגה את תוכניות צריכת החשמל אשר עשויות להיות קיימות במחשב שלך:
ערכות צריכת חשמל קיימות (* פעיל)---------------------------------ה-GUID של ערכת צריכת החשמל: 381b4222-f694-41f0-9685-ff5bb260df2e (מאוזן)
ה-GUID של ערכת צריכת החשמל: 447b0505-da3e-40ba-a1af-bc140cbd12c5 (תוכנית מותאמת אישית)* 
ה-GUID של ערכת צריכת החשמל: 8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c (ביצועים גבוהים)
ה-GUID של ערכת צריכת החשמל: a1841308-3541-4fab-bc81-f71556f20b4a (חיסכון באנרגיה)
כדי לקבוע אילו תוכניות צריכת חשמל יש במחשב, הקלד את הפקודה הבאה בשורת הפקודה ולאחר מכן הקש על ENTER:
powercfg /l
כדי להשבית ידנית תוכניות צריכת חשמל מסוג ALPM במחשב, הקלד את הפקודות הבאות בשורת פקודה, ואז הקש ENTER לאחר כל פקודה:
powercfg.exe -setacvalueindex 8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c 0012ee47-9041-4b5d-9b77-535fba8b1442 DAB60367-53FE-4fbc-825E-521D069D2456 0

Powercfg.exe -setdcvalueindex 8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c 0012ee47-9041-4b5d-9b77-535fba8b1442 DAB60367-53FE-4fbc-825E-521D069D2456 0

Powercfg.exe -setacvalueindex 381b4222-f694-41f0-9685-ff5bb260df2e 0012ee47-9041-4b5d-9b77-535fba8b1442 DAB60367-53FE-4fbc-825E-521D069D2456 0

Powercfg.exe -setdcvalueindex 381b4222-f694-41f0-9685-ff5bb260df2e 0012ee47-9041-4b5d-9b77-535fba8b1442 DAB60367-53FE-4fbc-825E-521D069D2456 0

Powercfg.exe -setacvalueindex a1841308-3541-4fab-bc81-f71556f20b4a 0012ee47-9041-4b5d-9b77-535fba8b1442 DAB60367-53FE-4fbc-825E-521D069D2456 0

Powercfg.exe -setdcvalueindex a1841308-3541-4fab-bc81-f71556f20b4a 0012ee47-9041-4b5d-9b77-535fba8b1442 DAB60367-53FE-4fbc-825E-521D069D2456 0
כדי ליצור תוכנית צריכת חשמל חדשה, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.
 2. לחץ על אפשרויות צריכת חשמל.
 3. בחלונית ניווט, לחץ על צור תוכנית צריכת חשמל.
 4. בחר את סוג תוכנית צריכת החשמל הרצויה לך.
 5. בתיבה שם תוכנית, הקלד שם עבור תוכנית צריכת החשמל החדשה, ולאחר מכן לחץ על הבא.
 6. בתיבה כבה את התצוגה ובתיבה העבר את המחשב למצב שינה, בחר את האפשרויות הרצויות, ואז לחץ על צור.

סטטוס

Microsoft מאשרת, כי מדובר בבעיה בדגמי כונני ה-DVD הרשומים בסעיף 'גורם'.

מוצרים של ספקים חיצוניים הנזכרים במאמר זה מיוצרים על-ידי חברות שאינן תלויות ב-Microsoft. Microsoft אינה מעניקה אחריות, בין במפורש ובין במשתמע, לביצועיהם או לאמינותם של מוצרים אלה.
הערה זהו מאמר מסוג "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע ניתן כפי שהוא (as-is) כתגובה לבעיות שעלו. בשל הדחיפות בהוצאת החומר, שגיאות טיפוגרפיות עשויות להתגלות בו, והחומר עשוי לעבור תיקון בכל שלב ללא הודעה מראש. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 976187 - Last Review: יום שני 11 יולי 2011 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Premium N
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Starter N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate N
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Standard without Hyper-V
מילות מפתח 
kbfix kbbug kbexpertiseinter kbsurveynew kbqfe kbautohotfix KB976187

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com