Straipsnio ID: 976187 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

?diegti ar atnaujinti Windows 7 ir Windows Server 2008 R2, DVD disk? ? kompiuterio neatpa??stamas.

Prie?astis

?i problema kyla tod?l, kad SATA driver (Msahci.sys) vykdo nauj? galios valdymo funkcijas, kurios yra ?inomas kaip prisitaikanti nuoroda galios valdymo (ALPM). Kai kurie Optiniai diskai ne teisingai elgtis su ALPM ?jungtas, ir tod?l ?ie diskai negalima pripa?inti i? kompiuterio.

Toliau yra pateikiamas kai kuri? DVD disko modeli?, kurie ?inomi eksponuoti ?ios problemos:
 • TSST TS-L633B
 • PLDS DS-8A3S

Sprendimas

Kar?tosios pataisos informacija

Palaikom? naujausi? patais? dabar yra Microsoft. Ta?iau ji skirta spr?sti tik ?iame straipsnyje apra?omai problemai. Taikyti j? tik sistemoms, kuriose kyla ?i problema. ?ios kar?tosios pataisos gali b?ti papildomai i?bandomos. Tod?l, jei jums yra ne ?i problema, rekomenduojame palaukti kito paslaug? paketo, kuriame bus ?ios kar?tosios pataisos.

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem? i? karto, kreipkit?s ? Microsoft klient? gauti ?? pataisym?. ?od?i? s?ra?? Microsoft klient? palaikymo tarnybos telefon? ir informacijos apie palaikymo kainas, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Pastaba Ypatingais atvejais, mokes?i?, kuriuos u? palaikymo skambu?ius gali b?ti at?aukti, jei Microsoft palaikymo specialistas nusprend?ia, kad j?s? problem? galima i?spr?sti naudojant konkret? naujinim?. Palaikymo bus taikoma papildoma parama klausimus ir klausimus, kurie neatitinka atitinkam? konkret? naujinim?.

B?tinosios s?lygos

Norint pritaikyti ?i? kar?t?j? patais?, turite Windows 7 "arba" Windows Server 2008 R2 ?diegta.

I? naujo paleiskite informacija

Pritaikius ?i? kar?t?j? patais?, turite paleisti i? naujo kompiuterio.

Failo informacija

?ios kar?tosios pataisos angli?kam fail? atributai (arba v?liau failo atributus), yra i?vardyti toliau pateiktoje lentel?je. Datos ir laikai sura?yti pagal universal?j? laik? (UTC). Per?i?rint failo informacij?, jis konvertuojamas ? vietos laiku. Pamatyti skirtum? tarp Cut ir vietos laiko, naudokite skirtuk? laiko juost? ? valdymo skydo elemento data ir laikas .
Visoms palaikomoms x 86 "Windows 7" versijoms
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Cdrom.sys6.1.7600.20575108,54414-lapkritis-200903:35x86
Visoms palaikomoms x 64 pagrindo versijos Windows 7 ir Windows Server 2008 R2
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Cdrom.sys6.1.7600.20575147,45614-lapkritis-200903:50x64
Visoms palaikomoms Itanium pagr?stoms versijoms Windows Server 2008 R2
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Cdrom.sys6.1.7600.20575310,27214-lapkritis-200903:17IA-64
Papildoma failo informacija, skirta visos palaikomos x 86 pagrindo versijos Windows 7
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasPackage_1_for_kb976187 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Failo versijaNegalioja
Failo dydis1,830
Data (UTC)15-lapkri?io-2009
Laiko (UTC)01:14
PlatformaNegalioja
Failo vardasPackage_2_for_kb976187 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Failo versijaNegalioja
Failo dydis1,830
Data (UTC)15-lapkri?io-2009
Laiko (UTC)01:14
PlatformaNegalioja
Failo vardasPackage_for_kb976187_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Failo versijaNegalioja
Failo dydis1,714
Data (UTC)15-lapkri?io-2009
Laiko (UTC)01:14
PlatformaNegalioja
Failo vardasX86_cdrom.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20575_none_601420a31e3080bb.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis2,075
Data (UTC)14-lapkritis-2009
Laiko (UTC)07:41
PlatformaNegalioja
Papildoma fail? informacija visoms palaikomoms x 64 pagrindo versijoms Windows 7 ir Windows Server 2008 R2
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasAmd64_cdrom.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20575_none_bc32bc26d68df1f1.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis2,079
Data (UTC)14-lapkritis-2009
Laiko (UTC)23:08
PlatformaNegalioja
Failo vardasPackage_1_for_kb976187 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Failo versijaNegalioja
Failo dydis1,840
Data (UTC)15-lapkri?io-2009
Laiko (UTC)01:14
PlatformaNegalioja
Failo vardasPackage_2_for_kb976187 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Failo versijaNegalioja
Failo dydis1,840
Data (UTC)15-lapkri?io-2009
Laiko (UTC)01:14
PlatformaNegalioja
Failo vardasPackage_for_kb976187_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Failo versijaNegalioja
Failo dydis1,724
Data (UTC)15-lapkri?io-2009
Laiko (UTC)01:14
PlatformaNegalioja
Papildoma fail? informacija visiems palaiko Itanium pagr?stoms versijoms Windows Server 2008 R2
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasIa64_cdrom.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20575_none_6015c4991e2e89b7.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis2,077
Data (UTC)14-lapkritis-2009
Laiko (UTC)08:05
PlatformaNegalioja
Failo vardasPackage_1_for_kb976187 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Failo versijaNegalioja
Failo dydis1,835
Data (UTC)15-lapkri?io-2009
Laiko (UTC)01:14
PlatformaNegalioja
Failo vardasPackage_for_kb976187_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Failo versijaNegalioja
Failo dydis1,444
Data (UTC)15-lapkri?io-2009
Laiko (UTC)01:14
PlatformaNegalioja

Problemos sprendimas

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, rankiniu b?du i?jungti aktyvus ALPM energijos vartojimo plan? kompiuteryje. Tada sukurkite nauj? energijos vartojimo plan?.

?i lentel? rodo energijos vartojimo plan?, gali b?ti j?s? kompiuteryje:
Existing Power Schemes (* Active)
---------------------------------
Power Scheme GUID: 381b4222-f694-41f0-9685-ff5bb260df2e (Balanced)
Power Scheme GUID: 447b0505-da3e-40ba-a1af-bc140cbd12c5 (Custom Plan)* 
Power Scheme GUID: 8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c (High performance)
Power Scheme GUID: a1841308-3541-4fab-bc81-f71556f20b4a (Power saver)
Nor?dami nustatyti energijos vartojimo plan? kompiuteryje, komand? eilut?je ?veskite ?i? komand? ? komand? eilut? ir paspauskite ENTER:
Powercfg /l
Rankiniu b?du i?jungti esam? ALPM energijos vartojimo plan? kompiuteryje, ?ra?ykite ?ias komandas ? komand? eilut? ir paspauskite ENTER po kiekvienos komandos:
powercfg.exe - setacvalueindex 8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c 0012ee47-9041-4b5d-9b77-535fba8b1442 DAB60367-53FE-4fbc-825E-521D069D2456 0

Powercfg.exe - setdcvalueindex 8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c 0012ee47-9041-4b5d-9b77-535fba8b1442 DAB60367-53FE-4fbc-825E-521D069D2456 0

Powercfg.exe - setacvalueindex 381b4222-f694-41f0-9685-ff5bb260df2e 0012ee47-9041-4b5d-9b77-535fba8b1442 DAB60367-53FE-4fbc-825E-521D069D2456 0

Powercfg.exe - setdcvalueindex 381b4222-f694-41f0-9685-ff5bb260df2e 0012ee47-9041-4b5d-9b77-535fba8b1442 DAB60367-53FE-4fbc-825E-521D069D2456 0

Powercfg.exe - setacvalueindex a1841308-3541-4fab-bc81-f71556f20b4a 0012ee47-9041-4b5d-9b77-535fba8b1442 DAB60367-53FE-4fbc-825E-521D069D2456 0

Powercfg.exe - setdcvalueindex a1841308-3541-4fab-bc81-f71556f20b4a 0012ee47-9041-4b5d-9b77-535fba8b1442 DAB60367-53FE-4fbc-825E-521D069D2456 0
Nor?dami sukurti nauj? energijos vartojimo plan?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite prad?ti, o tada spustel?kite central?.
 2. Spustel?kite energijos vartojimo parinktys.
 3. Nar?ymo srityje spustel?kite sukurt? el. naudojimo plan?.
 4. Pasirinkite energijos vartojimo plan?, kur? norite nat?ra.
 5. Lauke plano pavadinimas ?veskite nauj? energijos vartojimo plano pavadinim?, o tada spustel?kite kit?.
 6. ? lauk? i?jungti ir nustatyti, kad kompiuteris miegoti lauke, pasirinkite parinktis, kurias norite, ir tada spustel?kite kurti.

B?sena

Microsoft patvirtino, kad tai yra problema ? DVD disko modeli?, kurie i?vardyti skyriuje "Prie?astis".

Tre?i?j? ?ali? produkt?, kad ?iame straipsnyje aptariama, gaminami i? ?moni?, kurios nepriklauso nuo Microsoft. Microsoft neduoda joki? garantij?, numanom? ar kitaip, apie veikim? ir patikimum? ?i? produkt?.

Savyb?s

Straipsnio ID: 976187 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. bir?elio 23 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Premium N
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Starter N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate N
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Standard without Hyper-V
Rakta?od?iai: 
kbfix kbbug kbexpertiseinter kbsurveynew kbqfe kbautohotfix kbmt KB976187 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 976187

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com