คุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับอิน 802.1 X เครือข่ายแบบมีสายเมื่อคุณเรียกใช้กระบวนการสร้างโดยอัตโนมัติ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 976210 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ในการ 802.1 X เครือข่ายแบบมีสาย คุณสามารถรันกระบวนการสร้างแบบอัตโนมัติได้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 คุณอาจได้รับการพร้อมท์ให้ใส่ข้อมูลประจำตัวของคุณเพื่อที่จะเข้าร่วมเครือข่ายที่มีความปลอดภัย ซึ่งช่วยให้คุณเสร็จกระบวนการสร้าง อย่างไรก็ตาม กระบวนการสร้างอัตโนมัติหยุด และต้องการการขัดจังหวะโดยผู้ใช้

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก 802.1 X เครือข่ายแบบมีสายคุณได้พยายามรับรองความถูกต้องคอมพิวเตอร์ระหว่างกระบวนการสร้าง อย่างไรก็ตาม ไม่มีข้อมูลประจำตัวผู้ใช้ไม่

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นใดๆ

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้

ขั้นตอน post-installation

หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ผู้ดูแลระบบสามารถใช้แฟ้มชั่วคราว XML ที่ประกอบด้วยข้อมูลประจำตัวที่เกี่ยวข้องกับการทำให้เป็นรุ่นต่อ

โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. ตรวจสอบรุ่นของแฟ้มของ dot3cfg.dll หรือการปรับปรุงที่ติดตั้งไว้ในอาจแผงควบคุมเมื่อต้องการดูว่า แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนติดตั้งสำเร็จแล้ว
 2. การเปลี่ยนแปลงเอกสาร XML ที่เหมาะสมตามที่ข้อมูลประจำตัวของคุณ
 3. พรอมต์คำสั่งยกระดับ พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ กด ENTER เมื่อสิ้นสุดของแต่ละคำสั่ง:
  เริ่มต้นสุทธิ dot3svc
  netsh lan เพิ่มชื่อแฟ้มของส่วนกำหนดค่า =อินเทอร์เฟซ myauthmethod.xml = "เชื่อมต่อเครือท้องถิ่น"
  netsh lan เซ็ต eapuserdata filename=myauthmethod.xml alluser =อินเทอร์เฟซใช่ = "เชื่อมต่อเครือท้องถิ่น"
หมายเหตุ:
 • คุณสามารถเปลี่ยนชื่อแฟ้มให้เหมาะสมกับวิธีการที่ต้องการของคุณในตัวอย่างของส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม"
 • คุณสามารถเปลี่ยนอินเทอร์เฟซได้ถ้าชื่ออินเทอร์เฟซแตกต่าง คุณยังสามารถใช้อินเทอร์เฟซ = * เพื่อใช้โพรไฟล์นี้ไปยังอินเทอร์เฟซทั้งหมดได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวอย่างของเอกสาร XML ให้ดูที่ส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม"

ข้อมูลแฟ้ม

แฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นสากล วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์จะปรากฏตามเวลาท้องถิ่น โดยมีการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณทำการดำเนินการบางอย่างบนแฟ้ม
หมายเหตุของข้อมูลของแฟ้ม Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญโปรแกรมแก้ไขด่วนของ windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนหน้าการร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง เมื่อต้องการร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่แสดงภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" บนหน้า โปรดดูส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อดูว่าระบบปฏิบัติการเกิดขึ้นจริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนถูกนำไปใช้กับการเสมอ
 • แฟ้มรายการ (.manifest) และ MUM แฟ้ม (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมแสดงรายการแยกต่างหากในส่วน "แฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 R2 และ Windows 7 ข้อมูล" MUM และแฟ้มที่รายการ และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญมากที่การบำรุงรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยซึ่งไม่แสดงแอตทริบิวต์ จะลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตัลของ Microsoft
สำหรับ Windows 7 รุ่น x86 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Dot3cfg.dll6.1.7600.2056882,43206 2009 พฤศจิกายน07:20x86
Dot3.mofไม่สามารถใช้งานได้6,07222-ก.ค.-200923:04ไม่สามารถใช้งานได้
Dot3api.dll6.1.7600.2056891,13606 2009 พฤศจิกายน07:20x86
Dot3dlg.dll6.1.7600.2056847,10406 2009 พฤศจิกายน07:20x86
Dot3msm.dll6.1.7600.20568115,20006 2009 พฤศจิกายน07:20x86
Dot3svc.dll6.1.7600.20568214,01606 2009 พฤศจิกายน07:20x86
Report.system.netdiagframework.xmlไม่สามารถใช้งานได้29,35622-ก.ค.-200923:04ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.wired.xmlไม่สามารถใช้งานได้19,29022-ก.ค.-200923:04ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.netdiagframework.xmlไม่สามารถใช้งานได้57,28622-ก.ค.-200923:04ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.wired.xmlไม่สามารถใช้งานได้40,90222-ก.ค.-200923:04ไม่สามารถใช้งานได้
สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 รุ่น x64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Dot3cfg.dll6.1.7600.2056869,12006 2009 พฤศจิกายน07:58x64
Dot3.mofไม่สามารถใช้งานได้6,07222-ก.ค.-200923:23ไม่สามารถใช้งานได้
Dot3api.dll6.1.7600.2056884,99206 2009 พฤศจิกายน07:58x64
Dot3dlg.dll6.1.7600.2056857,85606 2009 พฤศจิกายน07:58x64
Dot3msm.dll6.1.7600.20568103,93606 2009 พฤศจิกายน07:58x64
Dot3svc.dll6.1.7600.20568252,41606 2009 พฤศจิกายน07:58x64
Report.system.netdiagframework.xmlไม่สามารถใช้งานได้29,35622-ก.ค.-200923:23ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.wired.xmlไม่สามารถใช้งานได้19,29022-ก.ค.-200923:23ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.netdiagframework.xmlไม่สามารถใช้งานได้57,28622-ก.ค.-200923:23ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.wired.xmlไม่สามารถใช้งานได้40,90222-ก.ค.-200923:23ไม่สามารถใช้งานได้
Dot3.mofไม่สามารถใช้งานได้6,07222-ก.ค.-200923:04ไม่สามารถใช้งานได้
Dot3api.dll6.1.7600.2056891,13606 2009 พฤศจิกายน07:20x86
Dot3dlg.dll6.1.7600.1638547,10414.07.5201:15x86
Dot3msm.dll6.1.7600.20568115,20006 2009 พฤศจิกายน07:20x86

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวอย่างของเอกสาร XML คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้เพื่อดาวน์โหลดจากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์:
ดาวน์โหลดตัวอย่างของเอกสาร XML
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows 7
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มX86_e3daffed400026b2f0557da8fd4293f1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20568_none_1762b577e6e7a61f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม713
วันที่ (UTC)07 2009 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)00:31
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_ee6033eec2b9cc322531fc48e0ffb613_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20568_none_82a6cf1b7b496fd2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม713
วันที่ (UTC)07 2009 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)00:31
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_f3855507ed98687096c0b4ac20ffcf21_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20568_none_65e6f9993da254b8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม713
วันที่ (UTC)07 2009 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)00:31
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-dot3-netsh-helper_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20568_none_db1fa9ee3e75b0f1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,319
วันที่ (UTC)06 2009 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)08:54
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-dot3svc-mof_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20568_none_96d3361ec6f57cc2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,865
วันที่ (UTC)06 2009 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)08:52
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft หน้าต่าง dot3svc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20568_none_6be4a452ede2927f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม86,521
วันที่ (UTC)06 2009 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)09:01
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 รุ่น x64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_e151845a81afc791613a84bbde707e04_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20568_none_d9a11a13305c5e47.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,074
วันที่ (UTC)07 2009 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)00:31
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_ea53ca9400aef3346823fcc55893b4d4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20568_none_57b7920d098660a8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,074
วันที่ (UTC)07 2009 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)00:31
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_fe027a976cc6e4bafe5d160f83f4063d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20568_none_9f15b31587264dae.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,074
วันที่ (UTC)07 2009 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)00:31
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-dot3-netsh-helper_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20568_none_373e4571f6d32227.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,323
วันที่ (UTC)06 2009 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)08:29
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-dot3svc-mof_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20568_none_f2f1d1a27f52edf8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,867
วันที่ (UTC)06 2009 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)08:28
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft หน้าต่าง dot3svc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20568_none_c8033fd6a64003b5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม86,525
วันที่ (UTC)06 2009 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)08:39
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่าง-dot3svc-mof_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20568_none_fd467bf4b3b3aff3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,867
วันที่ (UTC)06 2009 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)08:สีกัน
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft หน้าต่าง dot3svc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20568_none_d257ea28daa0c5b0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม83,073
วันที่ (UTC)07 2009 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)00:31
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 976210 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows HPC Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
Keywords: 
kbexpertiseadvanced kbqfe kbHotfixServer kbfix kbsurveynew kbautohotfix kbmt KB976210 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:976210

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com