ข้อผิดพลาด 1789 เมื่อคุณใช้ฟังก์ชัน LookupAccountName บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 976494 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
 • คุณมีคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 อยู่
 • คุณสามารถเพิ่มคอมพิวเตอร์เข้ากับโดเมน Windows 2000
 • คุณเรียกใช้โปรแกรมที่เรียกนั้นLookupAccountNameฟังก์ชันการเรียกตัวระบุความปลอดภัย (SID) สำหรับบัญชีผู้ใช้
ในสถานการณ์สมมตินี้LookupAccountNameฟังก์ชันไม่เรียก SID และคุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ข้อผิดพลาด 1789
ERROR_TRUSTED_RELATIONSHIP_FAILURE ความสัมพันธ์ที่เชื่อถือระหว่างคอมพิวเตอร์ลูกข่ายนี้กับโดเมนหลักล้มเหลว

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณต้องใช้งาน Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

แฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดง ในเวลาท้องถิ่นของคุณ และ มี bias ปรับบันทึกเวลา (เวลา) ตามกาลการปัจจุบันของคุณ นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณทำการดำเนินการบางอย่างบนแฟ้ม
หมายเหตุของข้อมูลของแฟ้ม Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญโปรแกรมแก้ไขด่วนของ windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนหน้าการร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง เมื่อต้องการร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับหนึ่งหรือทั้งสองของระบบปฏิบัติการเหล่านี้ เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่แสดงภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" บนหน้า โปรดดูส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อดูว่าระบบปฏิบัติการเกิดขึ้นจริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนถูกนำไปใช้กับการเสมอ
 • แฟ้มรายการ (.manifest) และ MUM แฟ้ม (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมแสดงรายการแยกต่างหากในส่วน "แฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 R2 และ Windows 7 ข้อมูล" แฟ้ม MUM และ MANIFEST และแฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยที่เชื่อมโยง (.cat) เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาสถานะขององค์ประกอบที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยซึ่งไม่แสดงแอตทริบิวต์ จะลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตัลของ Microsoft
สำหรับ Windows 7 รุ่น x86 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Cng.sys6.1.7600.16385369,56814.07.5201:17x86
Ksecdd.sys6.1.7600.1638567,66414.07.5201:20x86
Ksecpkg.sys6.1.7600.20571133,70410 2009 พฤศจิกายน07:03x86
Lsasrv.dll6.1.7600.205711,037,31210 2009 พฤศจิกายน06:57x86
Lsasrv.mofไม่สามารถใช้งานได้13,78010 2009 Jun21:33ไม่สามารถใช้งานได้
LSASS.EXE6.1.7600.1638522,52814.07.5201:14x86
Secur32.dll6.1.7600.1638522,01614.07.5201:16x86
Sspicli.dll6.1.7600.1638599,84014.07.5201:16x86
Sspisrv.dll6.1.7600.1638515,36014.07.5201:16x86
สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 รุ่น x64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Cng.sys6.1.7600.16385460,50414.07.5201:43x64
Ksecdd.sys6.1.7600.1638595,31214.07.5201:48x64
Ksecpkg.sys6.1.7600.20571153,16010 2009 พฤศจิกายน08:00x64
Lsasrv.dll6.1.7600.205711,446,91210 2009 พฤศจิกายน07:52x64
Lsasrv.mofไม่สามารถใช้งานได้13,78010 2009 Jun20:52ไม่สามารถใช้งานได้
LSASS.EXE6.1.7600.1638531,23214.07.5201:39x64
Secur32.dll6.1.7600.1638528,16014.07.5201:41x64
Sspicli.dll6.1.7600.16385136,19214.07.5201:41x64
Sspisrv.dll6.1.7600.1638528,67214.07.5201:41x64
Lsasrv.mofไม่สามารถใช้งานได้13,78022-ก.ค.-200923:19ไม่สามารถใช้งานได้
Secur32.dll6.1.7600.2057122,01610 2009 พฤศจิกายน06:57x86
Sspicli.dll6.1.7600.2057196,76810 2009 พฤศจิกายน06:55x86
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Cng.sys6.1.7600.16385787,73614.07.5201:52IA-64
Ksecdd.sys6.1.7600.16385179,26414.07.5201:58IA-64
Ksecpkg.sys6.1.7600.20571307,28810 2009 พฤศจิกายน06:24IA-64
Lsasrv.dll6.1.7600.205712,654,72010 2009 พฤศจิกายน06:14IA-64
Lsasrv.mofไม่สามารถใช้งานได้13,78010 2009 Jun20:57ไม่สามารถใช้งานได้
LSASS.EXE6.1.7600.1638556,32014.07.5201:44IA-64
Secur32.dll6.1.7600.1638548,64014.07.5201:48IA-64
Sspicli.dll6.1.7600.16385275,45614.07.5201:49IA-64
Sspisrv.dll6.1.7600.1638545,05614.07.5201:49IA-64
Lsasrv.mofไม่สามารถใช้งานได้13,78022-ก.ค.-200923:19ไม่สามารถใช้งานได้
Secur32.dll6.1.7600.2057122,01610 2009 พฤศจิกายน06:57x86
Sspicli.dll6.1.7600.2057196,76810 2009 พฤศจิกายน06:55x86

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการLookupAccountNameฟังก์ชัน การเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ต่อไปนี้:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa379159%28VS.85%29.aspx

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows 7
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb976494_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,947
วันที่ (UTC)10 2009 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)10:45
ชื่อแฟ้มX86_microsoft หน้าต่าง lsa_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20571_none_a6b14e5ad737e94b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม103,660
วันที่ (UTC)10 2009 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)10:สีกัน
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 รุ่น x64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft หน้าต่าง lsa_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20571_none_02cfe9de8f955a81.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม103,664
วันที่ (UTC)10 2009 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)10:50
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb976494_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,181
วันที่ (UTC)10 2009 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)10:45
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft หน้าต่าง lsa_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20571_none_0d249430c3f61c7c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม86,382
วันที่ (UTC)10 2009 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)07:12
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft หน้าต่าง lsa_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20571_none_a6b2f250d735f247.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม103,662
วันที่ (UTC)10 2009 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)10:45
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb976494_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,683
วันที่ (UTC)10 2009 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)10:45
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft หน้าต่าง lsa_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20571_none_0d249430c3f61c7c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม86,382
วันที่ (UTC)10 2009 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)07:12
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 976494 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
Keywords: 
kbexpertiseadvanced kbfix kbautohotfix kbsurveynew kbqfe kbmt KB976494 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:976494

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com