คำอธิบายของแพคเกจการยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ 2007 Data Protection Manager ศูนย์กลางของระบบ: 23 ตุลาคม 2009

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 976542 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

สิ่งสำคัญโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ที่นี่ถูกรวมในการปรับปรุงที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
979970คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนยกเลิกล่าสุดสำหรับ 2007 Data Protection Manager ศูนย์กลางของระบบ: 29 มีนาคม 2010
ขอแนะให้ คุณติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้และปัญหาอื่น ๆ เกี่ยวกับ DPM

บทความนี้อธิบายถึงปัญหาใน Microsoft ระบบศูนย์ Data Protection Manager (DPM) 2007 ที่มีแก้ไขในแพคเกจยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วน Data Protection Manager 2007 ที่ 23 ตุลาคม 2009

ยกเลิกนี้ช่วยแก้ปัญหาต่อไปนี้

ปัญหา 1

ล็อกข้อผิดพลาด DPM 2007 เป็น flushed เท่านั้นเมื่อบริการ DPM เริ่ม หรือหยุด ถ้าบริการ DPM ขัดข้อง ล็อกข้อผิดพลาด DPM เป็นไม่ flushed ลักษณะการทำงานนี้ทำให้เกิดข้อผิดพลาดบางอย่างจะหายไปจากการล็อกข้อผิดพลาด

หมายเหตุ:หลังจากที่คุณใช้การยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ล็อกข้อผิดพลาด DPM เป็น flushed ทุก ๆ ห้านาที ล็อกข้อผิดพลาดยัง flushed เมื่อบริการ DPM หยุด หรือขัดข้อง

ปัญหา 2

ฐานข้อมูล SQL Server ของ DPM ทำให้เกิดข้อยกเว้นของ Microsoft SQL Server ที่ไม่มีการจับภาพในสืบ DPM

ปัญหา 3

แสดงการสำรองข้อมูลเต็มรูปแบบอาจใช้เวลาหลายชั่วโมงการทำงานหากมีการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ DPM เพื่อป้องกันฐานข้อมูล SQL Server 100 มากกว่าได้

ปัญหา 4

คอนโซลการดูแล DPM ไม่เปิดเมื่องานสำรองข้อมูลหลายเข้าถึงไลบรารีของเทปพร้อม

ปัญหา 5

เมื่อไลบรารีที่ใช้ร่วมกันถูกเปิดใช้งาน ค่ารีจิสทรี GlobalDbConnectionString อาจชี้ไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์ และไม่ให้ติดตั้ง SQL Server ทั้งหมดหลังจากลงรายการบัญชี-DPM 2007 ยกเลิก Service Pack 1 มีการติดตั้ง

ปัญหา 6

งานอาจตรึงก่อนที่จะถ่ายโอนข้อมูลหากการDsRoleGetPrimaryDomainInformationฟังก์ชันล้มเหลว

ปัญหา 7

คอนโซลการดูแล DPM อาจไม่เปิดถ้า cmdlet PowerShell DPMServer Disconnect ทำงานในระหว่างงานการสำรองข้อมูลเทปใหม่

ปัญหา 8

เมื่อ DPM ป้องกันฐานข้อมูล SQL Server มิเรอร์ซึ่งเป็น clustered บิตแมปไดรฟ์ข้อมูลที่เก่าจะไม่ถูกลบ ดังนั้น ในการจำกัดบิตแมปไดรฟ์ข้อมูล 128 อาจจะเกิน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ยังรวมถึง rollups ที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้ทั้งหมดสำหรับ Data Protection Manager 2007 Service Pack 1 (SP1):
961502แบบจำลองอาจถูกแสดงเป็นข้อความไม่สอดคล้องกันหลังจากที่คุณติดตั้ง System Center Data Protection Manager 2007 Service Pack 1 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 รุ่น 64

963102คำอธิบายของแพคเกจการยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ 2007 Data Protection Manager ศูนย์กลางของระบบ: 16 กุมภาพันธ์ 2009

968579คำอธิบายของแพคเกจการยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ 2007 Data Protection Manager ศูนย์กลางของระบบ: 14 เมษายน 2009

970867คำอธิบายของแพคเกจการยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ 2007 Data Protection Manager ศูนย์กลางของระบบ: เดือน 4 มิถุนายน 2009

970868แพคเกจการยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนมีพร้อมสำหรับการ 2007 Data Protection Manager ศูนย์กลางของระบบ: 28 สิงหาคม 2009

ข้อมูลเพิ่มเติม

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน 2007 Data Protection Manager ศูนย์กลางของระบบ

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์การสนับสนุนของไมโครซอฟท์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

หมายเหตุ:แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้นำไปใช้กับทุกภาษา DPM 2007

ข้อกำหนดเบื้องต้น

การติดตั้งแพคเกจนี้ยกเลิก คุณต้องมี DPM 2007 Service Pack 1 การติดตั้ง

คำแนะนำในการติดตั้ง

แพคเกจการยกเลิก DPM 2007 นี้ประกอบด้วยการปรับปรุงที่แยกต่างหากสาม เมื่อต้องการติดตั้งการปรับปรุงแต่ละ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ติดตั้งแพคเกจการยกเลิกบนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ DPM 2007 Service Pack 1 To do this, run the DataProtectionManager2007-KB976542.exe file on the server.

  หมายเหตุYou may have to restart the DPM server if the DPM administrator console or DPM Management Shell is open when you install the rollup.

  You cannot install the rollup package if there is insufficient disk space to back up the DPM SQL Server database.สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  972727Error message when you try to install a System Center Data Protection Manager 2007 update: "DPM installation has failed"
 2. Update the remote SQL Server installation that hosts the DPMDB database. To do this, run the SqlPrep-KB976542.msp file on the computer that is running SQL Server.

  หมายเหตุ:This step is not required if you are running an instance of the SQL Server DPMDB database on the DPM 2007 server.
 3. Update the protection agents that are in the DPM administrator console. เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้:

  Method 1: Update the protection agents from the DPM administrator console
  1. Open the DPM administrator console.
  2. คลิกการการจัดการแท็บ และจากนั้น คลิกการตัวแทนแท็บ
  3. เลือกคอมพิวเตอร์จากนั้นคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการป้องกันรายการ และจากนั้น คลิกการปรับปรุงในการการทำงาน (Action)บานหน้าต่างงาน
  4. คลิกใช่แล้ว คลิกบริษัทตัวแทนการปรับปรุง.
  5. ในการป้อนข้อมูลประจำตัว และรีอ็อพชันdialog box, enter your credentials, selectด้วยตนเองเริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์ที่เลือกในภายหลังแล้ว คลิกตกลง.

   หมายเหตุ:You do not have to restart the computer to update the protection agents.
  วิธีที่ 2: บริษัทตัวแทนการป้องกันในคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการป้องกันการปรับปรุง
  1. Obtain one of the follwoing Update Protection Agent packages from the DPM installation location in the DPM\Agents\RA\2.0.8861.0 folder on the DPM 2007 server:

   x86 update: i386\1033\DPMAgentInstaller_KB976542.exe
   x64 update: amd64\1033\DPMAgentInstaller_KB976542_AMD64.exe

   หมายเหตุ:The DPMAgentInstaller.exe package applies to all languages.
  2. Run the appropriate DPMAgentInstaller.exe package on each computer that is protected.
  3. Open the DPM administrator console that is located on the DPM 2007 server.
  4. คลิกการการจัดการแท็บ และจากนั้น คลิกการตัวแทนแท็บ
  5. Select the computers that are protected, and then verify that the agent version is listed as 2.0.8861.0.
 4. Run the DPMManagementShell2007-KB976542.msp file.

  หมายเหตุ:This step is not required if you are running DPM Management Shell on the DPM 2007 server.

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 976542 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft System Center Data Protection Manager 2007
Keywords: 
kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbfix kbqfe kbmt KB976542 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:976542

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com