คำอธิบายของการติดตั้ง SP2 2.0 .NET Framework ไปข้างหน้าความเข้ากันได้การปรับปรุง สำหรับ Windows XP และ Windows Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 976569 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบายการปรับปรุงความเข้ากันได้ล่วงหน้าสำหรับ Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 (SP2) การปรับปรุงนี้ช่วยให้ serialization และ deserialization ระหว่างไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์ที่มี.NET Framework 2.0 หรือติดตั้ง 4.0 Framework ของ.NET

หมายเหตุ:การปรับปรุงความเข้ากันได้ไปข้างหน้านี้มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft (KB) ต่อไปนี้:
960442การแก้ไข: คุณได้รับข้อผิดพลาดข้อยกเว้นเมื่อคุณใช้วัตถุ BinaryFormatter serialize และ deserialize ชนิดทั่วไปในแอสเซมบลี ในใน.NET Framework 2.0 Service Pack 2 หรือใน.NET Framework 3.5 Service Pack 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลการปรับปรุง

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::
การปรับปรุงสำหรับการเข้ากันได้ติดตั้ง SP2 2.0 ของ.NET Framework ไปข้างหน้า
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุง
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์การสนับสนุนของไมโครซอฟท์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการติดตั้งการปรับปรุงนี้ คุณต้องมี Windows Installer 3.1 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าของ Windows Installer ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ การขอรับ Windows Installer รุ่นล่าสุด แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ดาวน์โหลด Windows Installer รุ่นล่าสุด

ปรับปรุงข้อมูลการเอาออก

เมื่อต้องการลบการปรับปรุงนี้ ใช้เพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออกรายการใน'แผงควบคุม'

สวิตช์บรรทัดคำสั่งสำหรับการปรับปรุงนี้

คุณสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสวิตช์บรรทัดคำสั่งต่าง ๆ ที่รองรับการปรับปรุงนี้ในบูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS09 061 นอกจากนี้ คุณสามารถค้นหาข้อมูลนี้บนเว็บไซต์ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ต่อไปนี้:
ตัวเลือก command-Line
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Installer ไปที่ MSDN เว็บไซต์ต่อไปนี้:
เกี่ยวกับการติดตั้ง Windows

ข้อมูลแฟ้ม

รุ่นของโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยภาษาอังกฤษ (แบบสหรัฐอเมริกา) มีคุณลักษณะแฟ้ม (หรือคุณลักษณะแฟ้มหลังจากนั้น) ที่อยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ระบุ milestone (RTM, SPn), และสามารถระบุสาขาบริการ (LDR, GDR) โดยตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มตามที่แสดงในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์กำหนดเวลาสาขาบริการ
  2.0.507273xxxกรอบงาน.NET 2.0SP2GDR
  2.0.507274xxxกรอบงาน.NET 2.0SP2LDR
 • สาขาบริการของ GDR จะมีเพียงการแก้ไขเหล่านั้นเท่านั้น ซึ่งจะออกในวงกว้างเพื่อแก้ไขปัญหาที่แพร่หลายและมีความสำคัญ สาขาบริการของ LDR จะมีโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกจากการแก้ไขที่ออกในวงกว้าง
สำหรับรุ่น 32 บิตทั้งหมดของ.NET Framework 2.0
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
mscordacwks.dll2.0.50727.3607989,00021 2009 Oct00:21
mscordacwks.dll2.0.50727.4413989,00020 2009 Oct12:34
mscorlib.dll2.0.50727.36074,550,65621 2009 Oct00:21
mscorlib.dll2.0.50727.44134,550,65620 2009 Oct12:34
SOS.dll2.0.50727.4413388,92020 2009 Oct12:34
mscorwks.dll2.0.50727.36075,812,54421 2009 Oct00:21
mscorwks.dll2.0.50727.44135,818,68820 2009 Oct12:34
สำหรับรุ่น 64 บิตทั้งหมดของ.NET Framework 2.0
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
mscordacwks.dll2.0.50727.36071,764,68020 2009 Oct08:21
mscordacwks.dll2.0.50727.44131,758,53620 2009 Oct06:36
mscordacwks.dll2.0.50727.3607989,00021 2009 Oct00:21
mscordacwks.dll2.0.50727.4413989,00020 2009 Oct12:34
mscorlib.dll2.0.50727.36074,567,04020 2009 Oct08:14
mscorlib.dll2.0.50727.44134,567,04020 2009 Oct06:30
mscorlib.dll2.0.50727.36074,550,65621 2009 Oct00:21
mscorlib.dll2.0.50727.44134,550,65620 2009 Oct12:34
SOS.dll2.0.50727.4413485,17620 2009 Oct06:31
SOS.dll2.0.50727.4413388,92020 2009 Oct12:34
mscorwks.dll2.0.50727.360710,075,96820 2009 Oct08:18
mscorwks.dll2.0.50727.441310,061,12020 2009 Oct06:34
mscorwks.dll2.0.50727.36075,812,54421 2009 Oct00:21
mscorwks.dll2.0.50727.44135,818,68820 2009 Oct12:34
สำหรับเวอร์ชัน IA 64-บิตทั้งหมดของ.NET Framework 2.0
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
mscordacwks.dll2.0.50727.36073,084,61620 2009 Oct23:34
mscordacwks.dll2.0.50727.44133,085,12820 2009 Oct08:05
mscordacwks.dll2.0.50727.3607989,00021 2009 Oct00:21
mscordacwks.dll2.0.50727.4413989,00020 2009 Oct12:34
mscorlib.dll2.0.50727.36074,009,98420 2009 Oct23:32
mscorlib.dll2.0.50727.44134,009,98420 2009 Oct08:02
mscorlib.dll2.0.50727.36074,550,65621 2009 Oct00:21
mscorlib.dll2.0.50727.44134,550,65620 2009 Oct12:34
SOS.dll2.0.50727.4413872,76020 2009 Oct08:02
SOS.dll2.0.50727.4413388,92020 2009 Oct12:34
mscorwks.dll2.0.50727.360720,151,10420 2009 Oct23:28
mscorwks.dll2.0.50727.441320,173,12020 2009 Oct07:56
mscorwks.dll2.0.50727.36075,812,54421 2009 Oct00:21
mscorwks.dll2.0.50727.44135,818,68820 2009 Oct12:34

ปัญหาที่ทราบ

เมื่อคุณพยายาม serialize หรือ deserialize ชนิดทั่วไปสำหรับ.NET Framework รุ่นต่าง ๆ โดยใช้การBinaryFormatterคลา คุณอาจพบปัญหาต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง

ปัญหา 1

การดำเนินงาน serialization หรือ deserialization ไม่ทำงาน

ความละเอียดของปัญหา 1

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • ถ้าไคลเอ็นต์กำลังเรียกใช้ Windows Vista Service Pack 1 (SP1), ปรับรุ่นระบบปฏิบัติการ Windows Vista SP2
 • ถ้าเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 ปรับรุ่นระบบปฏิบัติการ Windows Server 2008 SP2

ปัญหา 2

การดำเนินการ serialization กำลังทำงานใน 4.0 กรอบงานการ.NET และการดำเนินการ deserialization กำลังทำงานใน.NET Framework 2.0 เมื่อคุณพยายาม serialize หรือ deserialize ชนิดแถวลำดับทั่วไป เช่นรายการ<t[]> กระบวนการ serialization ไม่ไม่ทำงาน</t[]>

ความละเอียดของปัญหา 2

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เพิ่มคำSerializationBinderคลาสที่ด้าน serialization เปลี่ยนรุ่นของชนิดที่ส่งผ่านในสายการ

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างของ Windows สื่อสารมูลฐาน (WCF) และของ Windows กระแสงานมูลฐาน (WF) สำหรับ Candidate ประกาศของ 4.0 Framework .NET การขอรับแพ็คเกจการติดตั้งตัวอย่าง แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:หลังจากที่คุณดาวน์โหลดแพ็คเกจการติดตั้งตัวอย่าง เพิ่มGenericsVTSSerializationBinderคลาสของตัวอย่างที่อยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
<install path=""></install>\WCF\Basic\Contract\Data\SBGenericsVTS
หมายเหตุ:กระบวนการSafeSerializationManagerไม่สามารถใช้ระดับชั้นในสถานการณ์นี้ได้เนื่องจากมีสนับสนุน โดย 4.0 กรอบงานการ.NET เท่านั้น ดังนั้น ระดับชั้นไม่สามารถใช้ด้าน deserialization .NET Framework 2.0

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 976569 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows XP Service Pack 3
  • Microsoft Windows XP Service Pack 2
Keywords: 
kbsurveynew kbexpertiseadvanced atdownload kbfix kbmt KB976569 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:976569

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com