คำอธิบายของนิพจน์เว็บ 3 Service Pack 1

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 976594 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Microsoft ได้ออกใช้เซอร์วิสแพ็คสำหรับ 3 เว็บนิพจน์ของ Microsoft บทความนี้แสดงการปรับปรุงและการแก้ไขที่มี service pack สำคัญมากที่สุด นอกจากนี้ บทความนี้บอกคุณซึ่งคุณสามารถขอรับเซอร์วิสแพ็ค

บทนำ

Microsoft นิพจน์เว็บ 3 Service Pack 1 (SP1) ประกอบด้วยการแก้ปัญหาที่สำคัญและการปรับปรุง ในการเผย แพร่ ในคุณลักษณะ SuperPreview ในการจัดการแฟ้ม extensibility และ ในส่วนอื่นของโปรแกรม

ข้อมูลเพิ่มเติม

การตัดสินค้าจากคลังที่จะแก้ไขใน service pack นี้

 • แก้ไขปัญหาที่หลายงานจะถูกเลิกทำเมื่อคุณใช้ลักษณะการทำงานในการเลิกทำ
 • แก้ปัญหาที่การเชื่อมโยงที่ไม่ถูกต้องถูกสร้างขึ้นเมื่อคุณลากรูปภาพจากแผงรายการโฟลเดอร์ลงในการดูรหัสของหน้ากระดาษ
 • ช่วยให้คุณสามารถเลือกข้อความในมุมมองออกแบบของหน้ากระดาษได้ง่ายขึ้น และเพิ่มเติมได้อย่างถูกต้อง
 • แก้ไขปัญหาของความล้มเหลวที่เกิดจากแบบอักษร nonstandard หรือเสียหายที่มีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ
 • การแก้ไขปัญหาที่แท็กที่ขึ้นต้นด้วย"<?php" are="" renamed="" after="" you="" rename="" a=""?>
 • แก้ปัญหาที่มีการเปลี่ยนแปลงอักขระภาษาญี่ปุ่น
 • แก้ปัญหาที่แฟ้มต้นฉบับจะถูกลบหลังจากที่คุณคัดลอกแฟ้มจากอินสแตนซ์หนึ่งของนิพจน์เว็บ 3 และจากนั้น วางแฟ้มลงในอินสแตนซ์อื่นของนิพจน์เว็บ 3
 • คืนค่าฟังก์ชันการทำงานการลากแฟ้มลงในโฟลเดอร์ที่เลือกในแผงรายการโฟลเดอร์
 • ทำให้การเชื่อมต่อไปแต่ละปลายทางโดยไม่ต้องขอให้คุณรีสตาร์ทแอพลิเคชันเมื่อมีระบุปลายทางที่เผยแพร่หลาย บน FTP เซิร์ฟเวอร์เดียวกัน และเมื่อเท่านั้นข้อมูลประจำตัวผู้ใช้อื่นสำหรับปลายทางดังกล่าว
 • แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในกระแสงานระหว่างเว็บนิพจน์และเซิร์ฟเวอร์มูลฐานทีม
 • แสดงสถานะของแฟ้มที่ถูกต้องในมุมมองในการประกาศบนหลังจากที่คุณเผยแพร่ไซต์
 • ปรับปรุงแฟ้มสถานะและการเผยแพร่ล็อกเมื่อคุณใช้การประกาศแฟ้มที่เลือกคำสั่งที่ใช้ในการเผยแพร่แฟ้มอย่าง น้อยหนึ่งรายการ นอกจากนี้ SP1 3 เว็บนิพจน์แสดงความคืบหน้าการเผยแพร่ในแผงสถานะการเผยแพร่
 • แสดงการแก้ไขหลายที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เพจที่จะแสดงขึ้นอย่างถูกต้องใน SuperPreview
 • แก้ปัญหาการตรวจหาภาษาอังกฤษ (สหราชอาณาจักร)

ปรับปรุงที่ให้ไว้ โดย service pack นี้

extensibility

สนับสนุนโปรแกรมเพิ่มเติมที่ใช้รูปแบบวัตถุนิพจน์เว็บ

การเชื่อมโยงสัมพันธ์ราก

สนับสนุนการเชื่อมโยงหลายมิติสัมพันธ์ราก

แฟ้ม PHP ที่ไม่ได้ใช้ *.php นามสกุลของแฟ้ม

เพิ่มการสนับสนุนสำหรับแฟ้มแม่แบบ Drupal และ CakePHP นิพจน์เว็บ 3 SP1 เดี๋ยวนี้รับ.module, .install, .inc และ.ctp เป็นส่วนขยาย PHP ที่ถูกต้อง

โครงร่างสีของโปรแกรมประยุกต์

แสดงโครงร่างสีดำ และสีเทาที่ปรับปรุงการที่ดีขึ้น สะท้อนถึงลักษณะที่ปรากฏของรุ่นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ 3 Studio นิพจน์ของ Microsoft นิพจน์เว็บ 3 SP1 ยังให้ใหม่ตัวเลือกของโปรแกรมประยุกต์การตั้งค่าที่ช่วยให้คุณเลือกโครงร่างสีของ Windows แทนของโครงร่างสีเริ่มต้น

windows Internet Explorer 8 META แท็กและการสนับสนุนชิ้นเว็บ

ประกอบด้วยตัวอย่างรหัสใหม่เพื่อสนับสนุนคุณลักษณะที่มีเฉพาะใน Internet Explorer 8 ตัวอย่างรหัสใหม่รวมเฉพาะใน Internet Explorer 8 แท็ก META บวกตัวอย่างรหัสการชิ้นเว็บใหม่ คุณสามารถเข้าถึงตัวอย่างของรหัส โดยการกด CTRL + ENTER ในมุมมองรหัส

รายละเอียดของการติดตั้ง

วิธีการขอรับ และติดตั้ง SP1 3 เว็บนิพจน์

นิพจน์เว็บ 3 SP1 จะพร้อมใช้งานจากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์ เมื่อต้องการดาวน์โหลดเซอร์วิสแพ็คนี้จากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=265e1fb5-ba97-4510-b607-2789ffdfd093

วิธีการตรวจสอบว่า มีการติดตั้ง SP1 3 เว็บนิพจน์

ใน 3 เว็บนิพจน์ คลิกเกี่ยวกับเว็บนิพจน์ของ Microsoft.
 • ถ้าไม่ได้ถูกการติดตั้ง SP1 3 เว็บนิพจน์ หมายเลขรุ่นต่อไปนี้ปรากฏขึ้น:

  (ภาษาอังกฤษ) เวอร์ชันเว็บ 3 นิพจน์ Microsoft 3.0.1762.0
  (ภาษาอังกฤษไม่ใช่) เวอร์ชันเว็บ 3 นิพจน์ Microsoft 3.0.1773.0
 • ถ้ามีการติดตั้ง SP1 3 เว็บนิพจน์แล้วอยู่ หมายเลขรุ่นต่อไปนี้ปรากฏขึ้น:

  เวอร์ชันเว็บ 3 นิพจน์ Microsoft 3.0.3813.0

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 976594 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Expression Web 3.00 Standard
Keywords: 
kbexpertiseinter kbsurveynew kbinfo kbmt KB976594 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:976594

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com