คำอธิบายของการปรับปรุง ASP.NET ใน.NET Framework 3.5 Service Pack 1 และใน.NET Framework 2.0 Service Pack 2 ใน Windows XP และ Windows Server 2003: เดือน 8 มิถุนายน 2010

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 976765 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

บทนำ

Microsoft ได้ออก Microsoft Security Advisory เกี่ยวกับปัญหานี้สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน IT คำแนะนำความปลอดภัยมีข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยเพิ่มเติม เมื่อต้องการดูคำแนะนำความปลอดภัย แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/technet/security/advisory/973811.mspx

ปัญหาที่ทราบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่พบการปรับปรุงใน.NET Framework 3.5 Service Pack 1 และใน.NET Framework 2.0 Service Pack 2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2197146การปรับปรุงใน.NET Framework 3.5 Service Pack 1 และใน.NET Framework 2.0 Service Pack 2 อาจทำให้หมายเลขบทความฐานความรู้ของ Microsoft เพื่อที่ปรากฏขึ้นแทนของชื่อเต็มของการปรับปรุงในรายการ Add or Remove Programs ใน'แผงควบคุม'
หมายเหตุ:ปรับปรุงที่สอดคล้องกับ advisory นี้รวมวลี "ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย" อย่างไรก็ตาม ชื่อเรื่องควรมีวลี "ปรับปรุง" ได้เนื่องจากเนื้อหาของการปรับปรุงเหล่านี้ไม่มีการแก้ไขสำหรับปัญหาการรักษาความปลอดภัย ปรับปรุงเหล่านี้ให้คุณลักษณะเพิ่มการป้องกันใหม่ ปัญหานี้ไม่มีผลกับการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงใด ๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
982167คำอธิบายของการปรับปรุงการยกเลิกใน.NET Framework 3.5 Service Pack 1 และใน.NET Framework 2.0 Service Pack 2 ใน Windows XP และ Windows Server 2003 (976765 และ 980773): เดือน 8 มิถุนายน 2010
980773คำอธิบายของการปรับปรุง NCL ใน.NET Framework 3.5 Service Pack 1 และใน.NET Framework 2.0 Service Pack 2 ใน Windows XP และ Windows Server 2003: เดือน 8 มิถุนายน 2010

ข้อมูลแฟ้ม

แฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ การติดตั้งการปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้รุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์จะปรากฏตามเวลาท้องถิ่น โดยมีการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันที่และเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม

LDR Update NDP20SP2-KB976765-v2-x86.exe

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
aspnet_wp.exe2.0.50727.444430,54425 2010 มีนาคม12:39
webengine.dll2.0.50727.4444436,04825 2010 มีนาคม12:39
System.Web.dll2.0.50727.44445,246,97625 2010 มีนาคม12:39

GDR Update NDP20SP2-KB976765-v2-x86.exe

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
aspnet_wp.exe2.0.50727.361430,54423 2010 มีนาคม12:31
webengine.dll2.0.50727.3614435,02423 2010 มีนาคม12:31
System.Web.dll2.0.50727.36145,242,88023 2010 มีนาคม12:32

LDR Update NDP20SP2-KB976765-v2-x64.exe

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
aspnet_wp.exe2.0.50727.444442,32025 2010 มีนาคม06:08
aspnet_wp.exe2.0.50727.444430,54425 2010 มีนาคม12:39
webengine.dll2.0.50727.4444745,29625 2010 มีนาคม06:09
webengine.dll2.0.50727.4444436,04825 2010 มีนาคม12:39
System.Web.dll2.0.50727.44445,255,16825 2010 มีนาคม06:13
System.Web.dll2.0.50727.44445,246,97625 2010 มีนาคม12:39

GDR Update NDP20SP2-KB976765-v2-x64.exe

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
aspnet_wp.exe2.0.50727.361442,32023 2010 มีนาคม07:26
aspnet_wp.exe2.0.50727.361430,54423 2010 มีนาคม12:31
webengine.dll2.0.50727.3614743,76023 2010 มีนาคม07:26
webengine.dll2.0.50727.3614435,02423 2010 มีนาคม12:31
System.Web.dll2.0.50727.36145,251,07223 2010 มีนาคม07:31
System.Web.dll2.0.50727.36145,242,88023 2010 มีนาคม12:32

LDR Update NDP20SP2-KB976765-v2-IA64.exe

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
aspnet_wp.exe2.0.50727.444482,25625 2010 มีนาคม08:17
aspnet_wp.exe2.0.50727.444430,54425 2010 มีนาคม12:39
webengine.dll2.0.50727.44441,230,67225 2010 มีนาคม08:18
webengine.dll2.0.50727.4444436,04825 2010 มีนาคม12:39
System.Web.dll2.0.50727.44444,775,93625 2010 มีนาคม08:19
System.Web.dll2.0.50727.44445,246,97625 2010 มีนาคม12:39

GDR Update NDP20SP2-KB976765-v2-IA64.exe

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
aspnet_wp.exe2.0.50727.361482,25623 2010 มีนาคม08:32
aspnet_wp.exe2.0.50727.361430,54423 2010 มีนาคม12:31
webengine.dll2.0.50727.36141,227,60023 2010 มีนาคม08:33
webengine.dll2.0.50727.3614435,02423 2010 มีนาคม12:31
System.Web.dll2.0.50727.36144,771,84023 2010 มีนาคม08:34
System.Web.dll2.0.50727.36145,242,88023 2010 มีนาคม12:32

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 976765 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1
 • Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB976765 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:976765

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com