คุณไม่สามารถกำหนดในโฟลเดอร์แบบออฟไลน์ได้ด้วยตนเองไปยังโหมดออนไลน์เมื่อมีการปิดใช้งานลักษณะการทำงานในการ EFS ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista หรือ Windows Server 2008

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 976802 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้ในสภาพแวดล้อมของเครือข่าย:
 • คุณปิดใช้งานคุณลักษณะ Encrypting File System (EFS) ในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ที่ใช้ Windows Vista หรือ Windows Server 2008

  หมายเหตุ:คุณสามารถปิดการใช้งานลักษณะการทำงานในการ EFS โดยใช้'นโยบายกลุ่ม' หรือ โดยใช้ค่ารีจิสทรี
 • คุณตั้งค่าคอนฟิกตรวจหาการเชื่อมโยงที่ล่าช้านโยบายกลุ่มสำหรับแฟ้มออฟไลน์ในเครือข่าย คุณตั้งค่านี้ตรวจหาการเชื่อมโยงที่ล่าช้านโยบายกลุ่มกับค่าที่ทำให้เป็นโฟลเดอร์แบบออฟไลน์ที่อยู่แบบออฟไลน์แม้ว่าจะมีการเชื่อมต่อไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์เมื่อต้องการใช้ร่วมกันของแฟ้มเครือข่าย

  หมายเหตุ:กระบวนการตรวจหาการเชื่อมโยงที่ล่าช้านโยบายกลุ่มสำหรับแฟ้มออฟไลน์จะอยู่ที่เส้นทางต่อไปนี้:
  โหมดการเชื่อมโยงที่ช้า Files\Configure Template\Network\Offline Configuration\Administrative คอมพิวเตอร์
 • ผู้ใช้ใหม่ล็อกออนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ในครั้งแรก ผู้ใช้ใหม่ที่เชื่อมต่อกับโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันที่อยู่ในไฟล์แชร์เครือข่าย และจากนั้น กำหนดค่าโฟลเดอร์ที่จะพร้อมใช้งานแบบออฟไลน์ คลิแล้ว ผู้ใช้ใหม่ด้วยตนเองนเอกสารทำงานแบบออนไลน์ปุ่มการตั้งค่าโฟลเดอร์ไปยังโหมดออนไลน์
ในสถานการณ์สมมตินี้ ผู้ใช้ใหม่เห็นที่นั้นทำงานแบบออนไลน์ปุ่ม flickers และโฟลเดอร์แบบออฟไลน์ที่อยู่แบบออฟไลน์

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากระบบปฏิบัติการไม่สามารถสร้างคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้เมื่อผู้ใช้ใหม่มีล็อกอินเป็นครั้งแรก และลักษณะการทำงานในการ EFS ถูกปิดใช้งาน:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache
เมื่อไม่สามารถสร้างคีย์ย่อยของรีจิสทรี บริการแฟ้มออฟไลน์ไม่สามารถเก็บข้อมูลของขอบเขต เนื่องจากขอบเขตข้อมูลหายไป บริการแฟ้มออฟไลน์ไม่สามารถกำหนดความยาวโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันมีอยู่แล้วในโหมดออนไลน์ ดังนั้น บริการแฟ้มออฟไลน์ทำให้โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันกลับไปยังโหมดออฟไลน์ทันทีให้สอดคล้องกับการตั้งค่า'นโยบายกลุ่ม'

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว แต่มีเป้าหมายเพียงเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่างๆ ที่พบปัญหานี้เท่านั้น hotfix นี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณไม่ได้รับอย่างจากจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอ P1 ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ทันที ให้ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน สำหรับรายการทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของบริการการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft และข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายสนับสนุน แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:ในกรณีพิเศษ อาจมีการยกเว้นค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนทางโทรศัพท์หากผู้เชี่ยวชาญในการให้การสนับสนุนของ Microsoft ระบุว่าการปรับปรุงเฉพาะจะแก้ปัญหาของคุณได้ ค่าใช้จ่ายปกติจะใช้กับการให้การสนับสนุนสำหรับคำตอบเพิ่มเติมและเรื่องที่ไม่สามารถจัดเป็นคำถามเกี่ยวกับการอัพเดทเฉพาะ

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คอมพิวเตอร์ของคุณต้องใช้ระบบปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • windows Vista Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Vista Service Pack 2 (SP2)
 • windows Server 2008
 • windows Server 2008 SP2
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack ของ Windows Vista คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935791วิธีการขอรับ Service Pack ของ Windows Vista รุ่นล่าสุด
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack ของ Windows Server 2008 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
968849วิธีการโหลด Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2008

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

แฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์จะปรากฏตามเวลาท้องถิ่น โดยมีการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณทำการดำเนินการบางอย่างบนแฟ้ม
บันทึกข้อมูลแฟ้ม windows Vista และ Windows Server 2008

สิ่งสำคัญโปรแกรมแก้ไขด่วนของ windows Vista และ Windows Server 2008 ฮอตฟิกซ์จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เท่านั้น "Windows Vista" จะแสดงอยู่บนหน้าการร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วน เมื่อต้องการร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับหนึ่งหรือทั้งสองของระบบปฏิบัติการเหล่านี้ เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ “ Windows Vista ” ในหน้า โปรดดูส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อดูว่าระบบปฏิบัติการเกิดขึ้นจริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนถูกนำไปใช้กับการเสมอ
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ระบุ SR_Level (RTM, SPn), และสามารถระบุสาขาบริการ (LDR, GDR) โดยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มที่แสดงในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาบริการ
  6.0.6001.22xxxWindows Vista และ Windows Server 2008SP1LDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista และ Windows Server 2008SP2LDR
 • service Pack 1 ถูกรวมเข้าไว้ใน Windows Server 2008 รุ่นวางจำหน่าย ดังนั้น ไฟล์ milestone RTM ประยุกต์ใช้กับ Windows Vista เท่านั้น แฟ้ม milestone rtm ได้แบบ 6.0.0000xxxxxxหมายเลขรุ่น
 • แฟ้มรายการ (.manifest) และ MUM แฟ้ม (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมแสดงรายการแยกต่างหากในส่วน "แฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 และ สำหรับ Windows Vista ข้อมูล" แฟ้ม MUM แฟ้มรายการ และแฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องมีความสำคัญมากที่การบำรุงรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยซึ่งไม่แสดงแอตทริบิวต์ จะลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตัลของ Microsoft
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่น ของ Windows Vista และ Windows Server 2008 ที่
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Csc.sys6.0.6001.22561351,74410 2009 พฤศจิกายน13:10x86
Cscmig.dll6.0.6001.22561106,49610 2009 พฤศจิกายน15:44x86
Microsoft-windows-offlinefiles-core-ppdlic.xrm-ms3,05010 2009 พฤศจิกายน15:27ไม่สามารถใช้งานได้
Cscsvc.dll6.0.6001.22561488,44810 2009 พฤศจิกายน15:44x86
Microsoft windows offlinefiles.mof1,93101 2009 Apr19:15ไม่สามารถใช้งานได้
Cscsvc.dll6.0.6002.22263491,00810 2009 พฤศจิกายน15:30x86
Microsoft windows offlinefiles.mof1,93103 2009 Apr22:43ไม่สามารถใช้งานได้
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ ของ Windows Vista และ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Csc.sys6.0.6001.22561461,82410 2009 พฤศจิกายน13:32x64
Cscmig.dll6.0.6001.22561134,14410 2009 พฤศจิกายน16:18x64
Microsoft-windows-offlinefiles-core-ppdlic.xrm-ms3,05010 2009 พฤศจิกายน15:56ไม่สามารถใช้งานได้
Cscsvc.dll6.0.6001.22561604,67210 2009 พฤศจิกายน16:18x64
Microsoft windows offlinefiles.mof1,93101 2009 Apr16:42ไม่สามารถใช้งานได้
Cscsvc.dll6.0.6002.22263604,67210 2009 พฤศจิกายน15:25x64
Microsoft windows offlinefiles.mof1,93103 2009 Apr21:07ไม่สามารถใช้งานได้

การหลีกเลี่ยงปัญหา

ถ้าต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้:

วิธีที่ 1:
สร้างคีย์ย่อยของแคชต่อไปนี้บนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ คีย์ย่อยที่สามารถถูกสร้างขึ้นด้วยตนเอง นอกจากนี้คุณสามารถสร้างคีย์ย่อย โดยใช้สคริปต์
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache


วิธีที่ 2
ไม่ปิดคุณลักษณะของ EFS ที่แรก หลังจากที่ผู้ใช้ใหม่ล็อกอินเป็นครั้งแรก กำหนดค่าการตั้งค่าแฟ้มออฟไลน์สำหรับผู้ใช้นี้ คุณสามารถปิดใช้งานลักษณะการทำงานในการ EFS หลังจากการกำหนดค่าแฟ้มออฟไลน์เสร็จเรียบร้อยแล้ว

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft: -
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่น ของ Windows Vista และ Windows Server 2008 ที่
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb976802_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้ม
ขนาดแฟ้ม1,367
วันที่ (UTC)11 2009 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)08:33
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb976802_client_2 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้ม
ขนาดแฟ้ม1,530
วันที่ (UTC)11 2009 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)08:33
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb976802_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้ม
ขนาดแฟ้ม1,712
วันที่ (UTC)11 2009 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)08:33
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb976802_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้ม
ขนาดแฟ้ม1,405
วันที่ (UTC)11 2009 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)08:33
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb976802_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้ม
ขนาดแฟ้ม1,530
วันที่ (UTC)11 2009 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)08:33
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb976802_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้ม
ขนาดแฟ้ม1,713
วันที่ (UTC)11 2009 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)08:33
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_41f13a7b58bdd0c1fa7a993d465a2268_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22263_none_0ce46c5a45a65dd6.manifest
รุ่นของแฟ้ม
ขนาดแฟ้ม708
วันที่ (UTC)11 2009 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)08:33
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_9a70ae003653a4f2ab802735bd9e1b2a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22561_none_4eee71c6d957fdcf.manifest
รุ่นของแฟ้ม
ขนาดแฟ้ม1,057
วันที่ (UTC)11 2009 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)08:33
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-offlinefiles-core_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22561_none_9e920e0c75349f79.manifest
รุ่นของแฟ้ม
ขนาดแฟ้ม16,070
วันที่ (UTC)10 2009 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)17:37
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-offlinefiles-service_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22561_none_0a1d572f7aad99dd.manifest
รุ่นของแฟ้ม
ขนาดแฟ้ม39,150
วันที่ (UTC)10 2009 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)17:42
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-offlinefiles-service_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22263_none_0c05c9ab77d221af.manifest
รุ่นของแฟ้ม
ขนาดแฟ้ม39,150
วันที่ (UTC)10 2009 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)17:13
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ ของ Windows Vista และ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_e124ddc1d1a5e36318c573094e516150_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22263_none_0e0934db481f40cd.manifest
รุ่นของแฟ้ม
ขนาดแฟ้ม712
วันที่ (UTC)11 2009 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)08:33
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_f8d44f836273f1f6990656272e47975b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22561_none_5a6c1f7fd500528f.manifest
รุ่นของแฟ้ม
ขนาดแฟ้ม1,063
วันที่ (UTC)11 2009 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)08:33
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-offlinefiles-core_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22561_none_fab0a9902d9210af.manifest
รุ่นของแฟ้ม
ขนาดแฟ้ม16,098
วันที่ (UTC)10 2009 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)18:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-offlinefiles-service_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22561_none_663bf2b3330b0b13.manifest
รุ่นของแฟ้ม
ขนาดแฟ้ม39,186
วันที่ (UTC)10 2009 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)18:16
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-offlinefiles-service_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22263_none_6824652f302f92e5.manifest
รุ่นของแฟ้ม
ขนาดแฟ้ม39,186
วันที่ (UTC)10 2009 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)17:05
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb976802_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้ม
ขนาดแฟ้ม1,375
วันที่ (UTC)11 2009 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)08:33
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb976802_client_2 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้ม
ขนาดแฟ้ม1,540
วันที่ (UTC)11 2009 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)08:33
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb976802_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้ม
ขนาดแฟ้ม1,722
วันที่ (UTC)11 2009 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)08:33
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb976802_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้ม
ขนาดแฟ้ม1,413
วันที่ (UTC)11 2009 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)08:33
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb976802_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้ม
ขนาดแฟ้ม1,540
วันที่ (UTC)11 2009 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)08:33
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb976802_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้ม
ขนาดแฟ้ม1,723
วันที่ (UTC)11 2009 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)08:33
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 976802 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Service Pack 1
 • Windows Vista Service Pack 2
 • Windows Server 2008 Service Pack 2
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows HPC Server 2008
 • Windows Web Server 2008
Keywords: 
kbexpertiseadvanced kbqfe kbHotfixServer kbfix kbsurveynew kbautohotfix kbmt KB976802 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:976802

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com