การปรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ของสมาชิกกับ Windows Server 2008 R2 ไม่ครบถ้วนเอา FRS

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 976826 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณเริ่มใช้งานเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2 แฟ้มจำลองแบบบริการ (FRS) ไม่เริ่มทำงาน และข้อผิดพลาดต่อไปนี้ถูกบันทึกในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของ FRS:
ชื่อแฟ้มบันทึก: บริการการจำลองแบบแฟ้ม
แหล่งที่มา: NtFrs
วัน: 1/6/2009 11:12:45 AM
รหัสเหตุการณ์: 13574
งานประเภท: ไม่มี
ระดับ: ข้อผิดพลาด
คำสำคัญ: คลาสสิค
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์:Server_name
คำอธิบาย::
บริการการจำลองแบบแฟ้มตรวจพบว่า เซิร์ฟเวอร์นี้ไม่มีตัวควบคุมโดเมน ใช้บริการการจำลองแบบแฟ้มสำหรับการทำแบบจำลองการตั้งค่าเนื้อหาของ SYSVOL ไม่ได้ถูก deprecated และดังนั้น ถูกหยุดบริการ บริการการจำลองแบบ DFS แนะนำสำหรับการจำลองแบบของโฟลเดอร์ ใช้ร่วมกัน SYSVOL บนตัวควบคุมโดเมนและเป้าหมายของการเชื่อมโยง DFS
หมายเหตุ:ในข้อผิดพลาดนี้ แทนServer_nameแสดงชื่อของเซิร์ฟเวอร์ซึ่ง FRS จึงไม่เริ่มทำงาน

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเพราะ defect ของรหัสที่เกิดขึ้นเมื่อคุณอัพเกรดเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกเรียกใช้ Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2) หรือ Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2) Windows Server 2008 R2 คอมโพเนนต์ FRS ไม่ได้ถูกลบออกในระหว่างการปรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์

windows Server 2008 R2 deprecates คอมโพเนนต์ FRS ดั้งเดิมบนเซิร์ฟเวอร์สมาชิก เมื่อคุณอัพเกรดเซิร์ฟเวอร์ Windows Server 2008 R2 คุณพบว่า กระบวนการปรับรุ่นได้อย่างสมบูรณ์ลบคอมโพเนนต์ FRS

เกิดขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์ที่มีการปรับรุ่นจาก Windows Server 2003 SP2 เหตุการณ์ต่าง ๆ ต่อไปนี้ได้:
 • บริการ FRS จะถูกเอาออก
 • แฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของ FRS จะไม่ได้ถูกเอาออก แต่การยกเลิกเลือกแฟ้มบันทึกเหตุการณ์
เกิดขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์ที่มีการปรับรุ่นจาก Windows Server 2008 SP2 เหตุการณ์ต่าง ๆ ต่อไปนี้ได้:
 • บริการ FRS ไม่ถูกเอาออก หรือหยุดการทำงานอยู่
 • ในทุก ๆ รีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์ ข้อผิดพลาดถูกบันทึกในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของ FRS
หมายเหตุ:แม้ว่าการปรับรุ่นแบบแทนที่ได้รับการสนับสนุน ขอแนะนำว่า เซิร์ฟเวอร์ถูกโหลด ด้วยการติดตั้งใหม่ทั้งหมดของระบบปฏิบัติการ

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้แก้ไขปัญหาต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

สำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่มีการปรับรุ่นจาก Windows Server 2003 SP2

 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
 2. ค้นหา และคลิกที่คีย์ต่อไปนี้ในรีจิสตรี::
  บริการการจำลองแบบ HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\File
 3. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกส่งออก.
 4. ในการชื่อแฟ้มกล่อง ชนิดFRSREG1.regแล้ว คลิกบันทึก.
 5. ในการแก้ไขเมนู คลิกลบแล้ว คลิกใช่.
 6. ค้นหา และคลิกที่คีย์ต่อไปนี้ในรีจิสตรี::
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Application\NTFRSPerf
 7. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกส่งออก.
 8. ในการชื่อแฟ้มกล่อง ชนิดFRSREG2.regแล้ว คลิกบันทึก.
 9. ในการแก้ไขเมนู คลิกลบแล้ว คลิกใช่.
 10. ออกจาก "ตัวแก้ไขรีจิสทรี"
 11. รีสตาร์เวอร์

สำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่มีการปรับรุ่นจาก Windows Server 2008 SP2

 1. เริ่มบริการสแน็ปอิน (Services.msc)
 2. ค้นหา และหยุดบริการการจำลองแบบแฟ้ม และออกจากสแน็ปอิน Services
 3. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
 4. ค้นหา และคลิกที่คีย์ต่อไปนี้ในรีจิสตรี::
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ntfrs
 5. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกส่งออก.
 6. ในการชื่อแฟ้มกล่อง ชนิดFRSREG1.regแล้ว คลิกบันทึก.
 7. ในการแก้ไขเมนู คลิกลบแล้ว คลิกใช่.
 8. ค้นหา และคลิกที่คีย์ต่อไปนี้ในรีจิสตรี::
  บริการการจำลองแบบ HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\File
 9. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกส่งออก.
 10. ในการชื่อแฟ้มกล่อง ชนิดFRSREG2.regแล้ว คลิกบันทึก.
 11. ในการแก้ไขเมนู คลิกลบแล้ว คลิกใช่.
 12. ออกจาก "ตัวแก้ไขรีจิสทรี"
 13. เริ่มต้น Windows Firewall โดยใช้ความปลอดภัยขั้นสูงลสแนป (Wf.msc)
 14. เปิดการกฎขาเข้าโหน
 15. ปิดการใช้งานกฎที่สองต่อไปนี้:
  • การจำลองแบบแฟ้ม (RPC)
  • แฟ้มการจำลองแบบ (RPC-EPMAP
 16. ออกจากไฟร์วอลล์ Windows ด้วยสแน็ปอินความปลอดภัยขั้นสูง
 17. รีสตาร์เวอร์

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 976826 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
Keywords: 
kbregistry kbexpertiseinter kbtshoot kbsurveynew kbprb kbmt KB976826 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:976826

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com