ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณใส่สมาร์ทการ์ดในเครื่องอ่านในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7 หรือใช้ Windows Server 2008 R2: "ซอฟต์แวร์โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ไม่ถูกติดสำเร็จตั้ง"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 976832 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณใส่สมาร์ทการ์ดเข้าไปในเครื่องอ่านสมาร์ทการ์ด Windows พยายามดาวน์โหลด และติดตั้ง minidrivers สมาร์ทการ์ดที่อยู่สำหรับบัตรผ่านบริการแบบพลักแอนด์เพลย์ ถ้าโปรแกรมควบคุมสำหรับสมาร์ทการ์ดไม่พร้อมใช้งานเมื่อใดก็ได้ที่ตั้งที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เช่น Windows Update, WSUS หรือเส้น ทางอินทราเน็ต และผู้ให้บริการการเข้ารหัสลับที่กำหนดเองไม่ได้อยู่แล้วติดตั้งบนระบบ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ในพื้นที่แจ้งเตือน:
ซอฟต์แวร์โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ไม่ได้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว
คลิกที่นี่สำหรับรายละเอียด
ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้หายไปหลังจากเป็นเวลาหลายวินาที

นอกจากนี้ ในตัวจัดการอุปกรณ์ ภายใต้ อุปกรณ์อื่น ๆอุปกรณ์สมาร์ทการ์ดมีสถานะเป็น "DNF" (ไม่พบโปรแกรมควบคุม)

มักต้องการให้ผู้ใช้ได้รับสินค้าต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งจากผู้ออกสมาร์ทการ์ดเมื่อต้องแก้ไขข้อผิดพลาดนี้:
 1. การ minidriver logoed สมาร์ทการ์ดของ Windows
 2. ผู้ให้บริการแบบกำหนดเองที่เข้ารหัสลับ (CSP) สำหรับสมาร์ทการ์ด
 3. การ minidriver สมาร์ทการ์ดที่ไม่ใช่ logoed ของ Windows
 4. มิดเดิลแวร์อื่นเช่นตัวควบคุม ActiveX ซอฟต์แวร์ #11 pkcs # หรือซอฟต์แวร์ที่กำหนดเองอื่น ๆ
อย่างไรก็ตาม ถ้าผู้ใช้ที่มาพร้อมกับสินค้าเพียง 3 หรือ 4 จากรายการนี้ สมาร์ทการ์ดดำเนินการทำงานบนระบบ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้จะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่กล่าวถึงในส่วนนี้ทุกครั้งที่ พวกเขาใส่สมาร์ทการ์ด

ปัญหานี้มีผลต่อการนำออกใช้ทั้งหมด ของ Windows 7, Windows Server 2008 R2 และ ในทั้งสองระบบปฏิบัติการรุ่นที่ใหม่กว่า

สาเหตุ

สมาร์ทการ์ดทั้งหมดจำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์เพิ่มเติมเพื่อให้สามารถทำงานใน Windows ยกเว้นว่าไม่มีโปรแกรมควบคุมที่กล่องขาเข้าที่ช่วยให้ผู้ใช้ใช้บัตรโดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติม กรอบงานสมาร์ทการ์ดของ Windows ถูกปรับปรุงใน Windows 7 เมื่อต้องการเปิดใช้งานการดาวน์โหลดอัตโนมัติของสมาร์ทการ์ด minidrivers จาก Windows Update หรือ จากตำแหน่งที่ตั้งอื่น ๆ คล้ายกันเช่นเซิร์ฟเวอร์ WSUS เมื่อใส่ลงในเครื่องอ่านสมาร์ทการ์ด สมาร์ทการ์ดทั้งหมดที่ส่งผ่านข้อกำหนดของ logo เสร็จเรียบร้อยแล้วในขณะที่เผยแพร่ โดย Windows Logo Program ได้รับประโยชน์จากคุณลักษณะนี้

อย่างไรก็ตาม ถ้าซอฟต์แวร์ที่จำเป็นต้องใช้สมาร์ทการ์ดใน Windows ที่ไม่ logoed หรือเป็นชนิดที่แตกต่างจากการ minidriver เช่นโปรแกรมควบคุม pkcs # #11, CSP กำหนดเอง มิด หรือตัว ควบคุม ActiveX โดยอัตโนมัติดาวน์โหลดตัวเลือกการล้มเหลวเนื่องจาก Microsoft รับรองสมาร์ทการ์ด minidrivers เท่านั้น ดังนั้น ถ้าผู้ใช้แทรกไพ่ที่ CSP กำหนดเองจะไม่ได้ลงทะเบียน ผู้ใช้ได้รับข้อผิดพลาดที่ระบุว่า ซอฟต์แวร์โปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์ของสมาร์ทการ์ดแม้ว่าผู้ใช้สามารถใช้สมาร์ทการ์ดผ่านซอฟต์แวร์เพิ่มเติมที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้จากการติดตั้งแบบกำหนดเอง

การแก้ไข

แม้ว่าจะมีการใส่สมาร์ทการ์ดยังคงทำงานแม้ว่าจะ มีข้อผิดพลาดที่ผู้ใช้เห็น ผู้ออกสมาร์ทการ์ด จำหน่าย หรือผู้ผลิตสามารถใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดนี้

ปฏิบัติการ minidriver สมาร์ทการ์ด

เราขอแนะนำว่าผู้ออกบัตร ผู้ขาย ผู้ผลิต ได้นำโปรแกรมควบคุมขนาดเล็กของสมาร์ทการ์ดมาใช้และเข้าร่วมในโปรแกรมโลโก้ Windows เพื่อที่ได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงที่จะนำมาใช้ในแพลตฟอร์มเช่น Smart Card Plug and Play, Device Stage for Smart Cards และอื่นๆ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับการ minidriver สมาร์ทการ์ดสำหรับ Windows แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/whdc/device/input/smartcard/sc-minidriver.mspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเริ่มต้น ด้วยขั้นตอนการขอรับโลโก้สำหรับ minidrivers สมาร์ทการ์ดของคุณ แวะไปที่ไซต์เว็บโปรแกรมโลโก้ของ Windows ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/whdc/winlogo/default.mspx

ใช้ค่า NULL โปรแกรมควบคุมสำหรับสมาร์ทการ์ดของคุณ

ถ้าซอฟต์แวร์ที่กำหนดเองดังกล่าวโปรแกรมควบคุม pkcs # #11 ตัวควบคุม ActiveX หรือมิดเดิลแวร์อื่น ๆ ไม่จำเป็นต้องมีการเปิดใช้งานการใช้สมาร์ทการ์ดบน Windows และปฏิบัติตามแบบ minidriver สมาร์ทการ์ดหรือ CSP กำหนดเองไม่ตัวเลือกที่ดี เราขอแนะนำว่า ปฏิบัตร ผู้ขาย หรือผู้ผลิตพิจารณาส่งไดรเวอร์ NULL เมื่อต้องการปรับปรุงของ Windows กระบวนการทั่วไปสำหรับการทำให้แน่ใจว่าโปรแกรมควบคุม NULL พร้อมใช้งานบน Windows Update จำเป็นต้องมีการส่งเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ได้จัดระดับประสบความสำเร็จผ่าน Winqual ถ้า ในอนาคต มี minidriver ที่พร้อมใช้งานสำหรับบัตรเหล่านี้ ไดรเวอร์ใหม่สามารถอัพโหลดไปที่ Windows Update โดยเข้าร่วมในโปรแกรมโลโก้ Windows ไดรเวอร์ NULL สามารถดึงข้อมูลได้ด้วยตนเอง โดยที่ผู้ใช้แล้ว หรือสามารถทำให้ใช้งาน โดยใช้การปรับปรุงเพิ่มเติม

ต่อไปนี้คือ แม่แบบตัวอย่างสำหรับโปรแกรมควบคุมค่า NULL สำหรับสมาร์ทการ์ด
;
; Null Driver for Fabrikam Smartcard installation x86 and x64 package.
;

[Version]
Signature="$Windows NT$"
Class=SmartCard
ClassGuid={990A2BD7-E738-46c7-B26F-1CF8FB9F1391}
Provider=%ProviderName%
CatalogFile=delta.cat
DriverVer=4/21/2006,1.0.0.0

[Manufacturer]
%ProviderName%=Minidriver,NTamd64,NTamd64.6.1,NTx86,NTx86.6.1

[Minidriver.NTamd64]
;This driver has no applicability on OS versions earlier than Windows 7

[Minidriver.NTx86]
;This driver has no applicability on OS versions earlier than Windows 7


[Minidriver.NTamd64.6.1]
%CardDeviceName%=Minidriver64_Install,<DEVICE_ID>
;%CardDeviceName%=Minidriver64_Install,<DEVICE_ID2>
;%CardDeviceName%=Minidriver64_Install,<DEVICE_ID3>
;...

[Minidriver.NTx86.6.1]
%CardDeviceName%=Minidriver32_Install,<DEVICE_ID>
;%CardDeviceName%=Minidriver32_Install,<DEVICE_ID2>
;%CardDeviceName%=Minidriver32_Install,<DEVICE_ID3>
;...


;Leave the following sections blank
[DefaultInstall]
[DefaultInstall.ntamd64]
[DefaultInstall.NTx86]
[DefaultInstall.ntamd64.6.1]
[DefaultInstall.NTx86.6.1]
[Minidriver64_Install.NT]
[Minidriver64_61_Install.NT]
[Minidriver32_Install.NT]
[Minidriver32_61_Install.NT]


[Minidriver64_61_Install.NT.Services]
AddService = ,2

[Minidriver32_61_Install.NT.Services]
AddService = ,2


; =================== Generic ==================================

[Strings]
ProviderName ="Microsoft"
CardDeviceName="Fabrikam Generic Smart card"
เมื่อต้องสร้างหมายเลขของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ถูกอ้างอิง ด้วยสายอักขระ DEVICE_ID ในตัวอย่าง ทำตามคำแนะนำในข้อมูลจำเพาะของ minidriver สมาร์ทการ์ด เมื่อต้องการทำเช่นนี้ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/whdc/device/input/smartcard/sc-minidriver.mspx


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่ส่งค่า NULL โปรแกรมควบคุมไปยัง Microsoft กรุณาติดต่อบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft

ปิดการใช้งานสมาร์ทการ์ด Plug and Play ผ่านทางนโยบายกลุ่มสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการจัดการ

ตัวเลือกนี้จะแนะนำสำหรับการจัดวางเว็บไซต์องค์กรซึ่งคอมพิวเตอร์จะถูกจัดการ โดยผู้ดูแลระบบและทั้งหมดที่มีการติดตั้งซอฟต์แวร์จำเป็นทำให้การทำงานกับสมาร์ทการ์ดที่ใช้ในองค์กร โดยใช้เครื่องมือการจัดการซอฟต์แวร์เช่น SMS เท่านั้น

ขั้นตอนนี้จะขอ discouraged ในสภาพแวดล้อมที่ต่อไปนี้ได้เนื่องจากจะมีผลกระทบต่อทั้งหมดสมาร์ทการ์ดในสภาพแวดล้อมของคุณ:
 • การจัดวางทางการค้าที่กำหนดเป้าหมายผู้ใช้ เช่นธนาคารออนไลน์
 • สภาพแวดล้อมที่มีทั้งสองเสียบ and เล่นสมาร์ทการ์ดและที่ไม่ใช่แบบพลักแอนด์เพลย์สมาร์ทการ์ดที่ใช้ Group Policy เพื่อปิดใช้งานแบบพลักแอนด์เพลย์สำหรับสมาร์ทการ์ด
สมาร์ทการ์ด Plug and Play สามารถถูกปิดใช้อย่างสมบูรณ์งานในกิจการที่สิ้นสุดของผู้ใช้คอมพิวเตอร์มีจัดการ โดยกลไกเช่นนโยบายกลุ่ม

ถ้ามีการปรับใช้ของคุณใช้วิธีแก้ไขปัญหาที่ไม่ใช่แบบพลักแอนด์เพลย์สมาร์ทการ์ดเท่านั้น สมาร์ทการ์ด Plug and Play สามารถถูกปิดใช้งาน โดยผู้ดูแลระบบท้องถิ่นบนคอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์ การปิดการใช้งานสมาร์ทการ์ด Plug and Play ทำให้สามารถควบคุมสมาร์ทการ์ด หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า"สมาร์ทการ์ด minidrivers", ดาวน์โหลด นอกจากนี้ป้องกันการแสดงพร้อมท์ Plug and Play สมาร์ทการ์ด

เมื่อต้องการปิดการใช้งานสมาร์ทการ์ด Plug and Play ในนโยบายกลุ่มภายใน ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่มชนิด gpedit.msc ในการ ค้นหาโปรแกรมและแฟ้ม กล่อง และจากนั้น กด ENTER
 2. ในคอนโซลทรีภายใต้ ตั้งค่าคอนฟิกของคอมพิวเตอร์คลิก แม่แบบการดูแล.
 3. ในบานหน้าต่างรายละเอียด คลิกสองครั้ง คอมโพเนนต์ของ Windowsแล้ว คลิกสองครั้ง สมาร์ทการ์ด.
 4. คลิกขวา เปิดบริการแบบพลักแอนด์เพลย์ของสมาร์ทการ์ดแล้ว คลิก แก้ไข.
 5. คลิก ปิดการใช้งานแล้ว คลิก ตกลง.

-ของผู้ใช้ระบบการเปลี่ยนแปลง และปิดการใช้งานสมาร์ทการ์ด Plug and Play สำหรับบัตรเฉพาะ

นี่คือตัวเลือกที่ขอแนะนำให้น้อยที่สุด คุณควรใช้ตัวเลือกนี้ก็ต่อเมื่อบัตรเป็นบัตรแบบดั้งเดิม และจะไม่มีแผนการใช้สมาร์ทการ์ด minidrivers ในอนาคต ตัวเลือกนี้จำเป็นต้องมีการแจ้งให้ทราบว่า ซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ซึ่งถูกติดตั้งบนระบบแล้วถึง Windows ว่า เป็น CSP ที่กำหนดเองติดตั้งอยู่บนระบบแม้ว่า CSP ดังกล่าวไม่มีอยู่บนระบบของผู้ใช้ปลายทาง ทันทีที่ Windows กำหนดว่า ไม่มี CSP ที่กำหนดเองที่ติดตั้งบนระบบ Windows ลองดาวน์โหลด และติดตั้งโปรแกรมควบคุม โดยใช้สมาร์ทการ์ด Plug and Play ไม่ได้ โหนดที่ไม่มีอุปกรณ์สำหรับอุปกรณ์ของสมาร์ทการ์ดถูกสร้างขึ้นโดยจะมองเห็นได้ใน'ตัวจัดการอุปกรณ์' ตัวเลือกนี้ผลลัพธ์ต่อไปนี้เปลี่ยนแปลงรีจิสทรีของระบบ:

คีย์ย่อย:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Cryptography\Calais\SmartCards\<Smart card="" name=""></Smart>
รายการรีจิสทรีคีย์ย่อย:
 • ATR = DWORD เลขฐานสิบหก: เครื่องหมายจุลภาคเป็นตัวคั่น ATR ของสมาร์ทการ์ด
 • ATRMask = DWORD เลขฐานสิบหก: เครื่องหมายจุลภาคคั่นด้วยรูปแบบการนำไปใช้กับ ATR ที่กับรูปแบบการออกแบบ ATR ไบต์ไม่สำคัญ
 • ผู้ให้บริการการเข้ารหัสลับ =ค่าสตริงที่: สายอักขระบางตัวที่เกี่ยวข้องกับสมาร์ทการ์ดของคุณ
ตัวอย่าง:
คีย์ย่อย:
บัตร HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Cryptography\Calais\SmartCards\Fabrikam ATM
รายการรีจิสทรีคีย์ย่อย:
 • ATR = DWORD เลขฐานสิบหก: 3b, dc, 13, 00, 40, 3a, 49, 54, 47, 5f, 4 d, 53, 43, 53, 50, 5f, 56, 32
 • ATRMask = DWORD เลขฐานสิบหก: ff, ff, ff, ff, ff, ff, ff, ff, ff, ff, ff, ff, ff, ff, ff, ff, ff, ff
 • ผู้ให้บริการการเข้ารหัสลับ =ค่าสตริงที่: "Fabrikam ATM Dummy บริการ"
สำหรับ x ระบบ 64 บิต การเปลี่ยนแปลงที่เหมือนกันต้องทำภายใต้คีย์ย่อยต่อไปนี้:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Cryptography\Calais\SmartCards


เราขอแนะนำว่า แทนการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรีของระบบได้โดยตรง คุณใช้ Api ที่ WinSCard เพื่อแนะนำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไปยังระบบ ต่อไปนี้คือตัวอย่างรหัสตัวอย่างที่ตรวจพบการใส่สมาร์ทการ์ด และจากนั้น ปิดใช้งานสมาร์ทการ์ด Plug and Play สำหรับบัตรเฉพาะ โดยการสร้างเป็นรายการรีจิสทรีที่กำหนดความสัมพันธ์ของบัตรกับผู้ให้บริการที่ไม่มีอยู่

Microsoft ให้ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น โดยไม่มีการรับประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือโดยนัย ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การรับประกันโดยนัยของสามารถเชิงพาณิชย์หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ บทความนี้อนุมานว่า คุณมีความคุ้นเคย กับภาษาการเขียนโปรแกรมที่ถูกแสดง และ มีเครื่องมือที่ใช้ใน การสร้าง และ แก้จุดบกพร่องกระบวน วิศวกรฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft สามารถช่วยอธิบายฟังก์ชันการทำงานของกระบวนการเฉพาะ อย่างไรก็ตาม พวกเขาจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนการตัวอย่างเหล่านี้เพื่อให้มีเพิ่มฟังก์ชันการทำงาน หรือสร้างกระบวนงานเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณ
//==============================================================;
//
// Disable Smart card Plug and Play for specific cards
//
// Abstract:
//   This is an example of how to create a new
//   Smart Card Database entry when a smart card is inserted
//   into the computer.
//
// This source code is only intended as a supplement to existing Microsoft
// documentation.
//
// THIS CODE AND INFORMATION IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY
// KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED. THIS INCLUDES BUT NOT LIMITED TO THE
// IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
// PURPOSE.
//
// Copyright (C) Microsoft Corporation. All Rights Reserved.
//
//==============================================================;

// This code must be compiled with UNICODE support to work correctly
#ifndef UNICODE
#define UNICODE
#endif

#include <windows.h>
#include <winscard.h>
#include <stdio.h>
#include <strsafe.h>
#include <rpc.h>

// Change this prefix to specify what the beginning of the
// introduced card name in the registry will be. This is
// be prepended to a GUID value.
#define CARD_NAME_PREFIX  L"MyCustomCard"

// This is the name that will be provided as the CSP for 
// the card when introduced to the system. This is provided
// in order to disable Smart Card Plug and Play for this
// card.
#define CARD_CSP      L"$DisableSCPnP$"

// This special reader name is used to be notified when
// a reader is added to or removed from the system through
// SCardGetStatusChange.
#define PNP_READER_NAME   L"\\\\?PnP?\\Notification"

// Maximum ATR length plus alignment bytes. This value is
// used in the SCARD_READERSTATE structure
#define MAX_ATR_LEN     36

LONG GenerateCardName(
  __deref_out LPWSTR *ppwszCardName)
{
  LONG    lReturn = NO_ERROR;
  HRESULT   hr = S_OK;
  DWORD    cchFinalString = 0;
  WCHAR    wszCardNamePrefix[] = CARD_NAME_PREFIX;
  LPWSTR   pwszFinalString = NULL;
  UUID    uuidCardGuid = {0};
  RPC_WSTR  pwszCardGuid = NULL;
  RPC_STATUS rpcStatus = RPC_S_OK;

  // Parameter check
  if (NULL == ppwszCardName)
  {
    wprintf(L"Invalid parameter in GenerateCardName.\n");
    return ERROR_INVALID_PARAMETER;
  }

  // Generate GUID
  rpcStatus = UuidCreate(&uuidCardGuid);
  if (RPC_S_OK != rpcStatus)
  {
    wprintf(L"Failed to create new GUID with error 0x%x.\n");
    lReturn = (DWORD)rpcStatus;
  }
  else
  {
    // Convert GUID to string
    rpcStatus = UuidToString(&uuidCardGuid, &pwszCardGuid);
    if (RPC_S_OK != rpcStatus)
    {
      wprintf(L"Failed to convert new GUID to string with error 0x%x.\n", rpcStatus);
      lReturn = (DWORD)rpcStatus;
    }
    else
    {
      // Allocate memory for final string
      // Template is <prefix>-<guid>
      cchFinalString = (DWORD)(wcslen(wszCardNamePrefix) + 1 + wcslen((LPWSTR)pwszCardGuid) + 1);
      pwszFinalString = (LPWSTR)HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0, cchFinalString * sizeof(WCHAR));
      if (NULL == pwszFinalString)
      {
        wprintf(L"Out of memory.\n");
        lReturn = ERROR_OUTOFMEMORY;
      }
      else
      {
        // Create final string
        hr = StringCchPrintf(
              pwszFinalString,
              cchFinalString,
              L"%s-%s",
              wszCardNamePrefix,
              pwszCardGuid);
        if (FAILED(hr))
        {
          wprintf(L"Failed to create card name with error 0x%x.\n", hr);
          lReturn = (DWORD)hr;
        }
        else
        {
          // Set output params
          *ppwszCardName = pwszFinalString;
          pwszFinalString = NULL;
        }
      }
    }
  }

  if (NULL != pwszCardGuid)
  {
    RpcStringFree(&pwszCardGuid);
  }

  if (NULL != pwszFinalString)
  {
    HeapFree(GetProcessHeap(), 0, pwszFinalString);
  }

  return lReturn;
}

LONG IntroduceCardATR(
  __in SCARDCONTEXT  hSC,
  __in LPBYTE     pbAtr,
  __in DWORD     cbAtr)
{
  LONG  lReturn = NO_ERROR;
  LPWSTR pwszCardName = NULL;
  
  // Parameter checks
  if (NULL == hSC || NULL == pbAtr || 0 == cbAtr)
  {
    wprintf(L"Invalid parameter in IntroduceCardATR.\n");
    return ERROR_INVALID_PARAMETER;
  }

  // Generate a name for the card
  lReturn = GenerateCardName(&pwszCardName);
  if (NO_ERROR != lReturn)
  {
    wprintf(L"Failed to generate card name with error 0x%x.\n", lReturn);
  }
  else
  {
    // Introduce the card to the system
    lReturn = SCardIntroduceCardType(
                hSC,
                pwszCardName,
                NULL,
                NULL,
                0,
                pbAtr,
                NULL,
                cbAtr);
    if (SCARD_S_SUCCESS != lReturn)
    {
      wprintf(L"Failed to introduce card '%s' to system with error 0x%x.\n", pwszCardName, lReturn);
    }
    else
    {
      // Set the provider name
      lReturn = SCardSetCardTypeProviderName(
                    hSC,
                    pwszCardName,
                    SCARD_PROVIDER_CSP,
                    CARD_CSP);
      if (SCARD_S_SUCCESS != lReturn)
      {
        wprintf(L"Failed to set CSP for card '%s' with error 0x%x.\n", pwszCardName, lReturn);
      }
      else
      {
        wprintf(L"Card '%s' has been successfully introduced to the system and has had Plug and Play disabled.\n", pwszCardName);
      }
    }
  }

  if (NULL != pwszCardName)
  {
    HeapFree(GetProcessHeap(), 0, pwszCardName);
  }

  return lReturn;
}

LONG ProcessCard(
  __in SCARDCONTEXT      hSC,
  __in LPSCARD_READERSTATE  pRdr)
{
  LONG    lReturn = NO_ERROR;
  DWORD    dwActiveProtocol = 0;
  DWORD    cbAtr = MAX_ATR_LEN;
  DWORD    dwIndex = 0;
  DWORD    cchCards = SCARD_AUTOALLOCATE;
  LPWSTR   pmszCards = NULL;
  BYTE    rgbAtr[MAX_ATR_LEN] = {0};
  SCARDHANDLE hSCard = NULL;

  // Parameter checks
  if (NULL == hSC || NULL == pRdr)
  {
    wprintf(L"Invalid parameter in ProcessCard.\n");
    return ERROR_INVALID_PARAMETER;
  }

  // Connect to the card in the provided reader in shared mode
  lReturn = SCardConnect(
          hSC,
          pRdr->szReader,
          SCARD_SHARE_SHARED,
          SCARD_PROTOCOL_T0 | SCARD_PROTOCOL_T1,
          &hSCard,
          &dwActiveProtocol);
  if (SCARD_S_SUCCESS != lReturn)
  {
    wprintf(L"Failed to connect to card in reader '%s' with error 0x%x.\n", pRdr->szReader, lReturn);
  }
  else
  {
    wprintf(L"Connected to card in reader '%s'.\n", pRdr->szReader);

    /*
     * In this spot, put any necessary calls needed to identify that this
     * is the type of card you are looking for. Usually this is done via
     * SCardTransmit calls. For this example, we will grab the ATR of every
     * inserted card.
     */

    // Obtain the ATR of the inserted card
    lReturn = SCardGetAttrib(
              hSCard,
              SCARD_ATTR_ATR_STRING,
              rgbAtr,
              &cbAtr);
    if (SCARD_S_SUCCESS != lReturn)
    {
      wprintf(L"Failed to obtain ATR of card in reader '%s' with error 0x%x.\n", pRdr->szReader, lReturn);
    }
    else
    {
      // Output the ATR
      wprintf(L"ATR of card in reader '%s':", pRdr->szReader);
      for (dwIndex = 0; dwIndex < cbAtr; dwIndex++)
      {
        wprintf(L" %02x", rgbAtr[dwIndex]);
      }
      wprintf(L"\n");

      // Determine if the ATR is already in the Smart Card Database
      lReturn = SCardListCards(
                hSC,
                rgbAtr,
                NULL,
                0,
                (LPWSTR)&pmszCards,
                &cchCards);
      if (SCARD_S_SUCCESS != lReturn)
      {
        wprintf(L"Failed to determine if card in reader '%s' is currently recognized by the system with error 0x%x. Skipping.\n", pRdr->szReader, lReturn);
      }
      else if (NULL == pmszCards || 0 == *pmszCards)
      {
        // Card not found. We need to add it.
        wprintf(L"Card in reader '%s' is not currently recognized by the system. Adding ATR.\n", pRdr->szReader);
        lReturn = IntroduceCardATR(
                  hSC, 
                  rgbAtr, 
                  cbAtr);

        // If an error occurs here, we will continue so we can try the next time
        // the card is inserted as well as examine other readers.
      }
      else
      {
        wprintf(L"Card in reader '%s' is already known by the system. Not adding ATR.\n", pRdr->szReader);
      }
    }
  }

  // Disconnect from the card. We do not need to reset it.
  if (NULL != hSCard)
  {
    SCardDisconnect(hSCard, SCARD_LEAVE_CARD);
  }

  // Free resources
  if (NULL != pmszCards)
  {
    SCardFreeMemory(hSC, pmszCards);
  }

  return lReturn;
}


LONG MonitorReaders(
    __in SCARDCONTEXT hSC)
{
  LPWSTR       pwszReaders = NULL;
  LPWSTR       pwszOldReaders = NULL;
  LPWSTR       pwszRdr = NULL;
  DWORD        dwRet = ERROR_SUCCESS;
  DWORD        cchReaders = SCARD_AUTOALLOCATE;
  DWORD        dwRdrCount = 0;
  DWORD        dwOldRdrCount = 0;
  DWORD        dwIndex = 0;
  LONG        lReturn = NO_ERROR;
  BOOL        fDone = FALSE;
  SCARD_READERSTATE  rgscState[MAXIMUM_SMARTCARD_READERS+1] = {0};
  SCARD_READERSTATE  rgscOldState[MAXIMUM_SMARTCARD_READERS+1] = {0};
  LPSCARD_READERSTATE pRdr = NULL;

  // Parameter check
  if (NULL == hSC)
  {
    wprintf(L"Invalid parameter in MonitorReaders.\n");
    return ERROR_INVALID_PARAMETER;
  }

  // One of the entries for monitoring will be to detect new readers
  // The first time through the loop will be to detect whether
  // the system has any readers.
  rgscState[0].szReader = PNP_READER_NAME;
  rgscState[0].dwCurrentState = SCARD_STATE_UNAWARE;
  dwRdrCount = 1;

  while (!fDone)
  {
    while (!fDone)
    {
      // Wait for status changes to occur
      wprintf(L"Monitoring for changes.\n");
      lReturn = SCardGetStatusChange(
                  hSC,
                  INFINITE,
                  rgscState,
                  dwRdrCount);
      switch (lReturn)
      {
        case SCARD_S_SUCCESS:
          // Success
          break;
        case SCARD_E_CANCELLED:
          // Monitoring is being cancelled
          wprintf(L"Monitoring cancelled. Exiting.\n");
          fDone = TRUE;
          break;
        default:
          // Error occurred
          wprintf(L"Error 0x%x occurred while monitoring reader states.\n", lReturn);
          fDone = TRUE;
          break;
      }

      if (!fDone)
      {
        // Examine the status change for each reader, skipping the PnP notification reader
        for (dwIndex = 1; dwIndex < dwRdrCount; dwIndex++)
        {
          pRdr = &rgscState[dwIndex];

          // Determine if a card is now present in the reader and
          // it can be communicated with.
          if ((pRdr->dwCurrentState & SCARD_STATE_EMPTY ||
             SCARD_STATE_UNAWARE == pRdr->dwCurrentState) &&
            pRdr->dwEventState & SCARD_STATE_PRESENT &&
            !(pRdr->dwEventState & SCARD_STATE_MUTE))
          {
            // A card has been inserted and is available.
            // Grab its ATR for addition to the database.
            wprintf(L"A card has been inserted into reader '%s'. Grabbing its ATR.\n", pRdr->szReader);
            lReturn = ProcessCard(hSC, pRdr);

            // If an error occurs here, we will continue so we can try the next time
            // the card is inserted as well as examine other readers.
          }

          // Save off the new state of the reader
          pRdr->dwCurrentState = pRdr->dwEventState;
        }

        // Now see if the number of readers in the system has changed.
        // Save its new state as the current state for the next loop.
        pRdr = &rgscState[0];
        pRdr->dwCurrentState = pRdr->dwEventState;
        if (pRdr->dwEventState & SCARD_STATE_CHANGED)
        {
          wprintf(L"Reader change detected.\n");
          break;
        }
      }  
    }

    if (!fDone)
    {
      // Clean up previous loop
      if (NULL != pwszOldReaders)
      {
        SCardFreeMemory(hSC, pwszOldReaders);
        pwszOldReaders = NULL;
      }
      pwszReaders = NULL;
      cchReaders = SCARD_AUTOALLOCATE;
      
      // Save off PnP notification reader state and and list of readers previously found in the system
      memcpy_s(&rgscOldState[0], sizeof(SCARD_READERSTATE), &rgscState[0], sizeof(SCARD_READERSTATE));
      memset(rgscState, 0, sizeof(rgscState));
      dwOldRdrCount = dwRdrCount;
      pwszOldReaders = pwszReaders;
      
      // Obtain a list of all readers in the system
      wprintf(L"Building reader list.\n");
      lReturn = SCardListReaders(
                hSC,
                NULL,
                (LPWSTR)&pwszReaders,
                &cchReaders);
      switch (lReturn)
      {
        case SCARD_S_SUCCESS:
          // Success
          break;
        case SCARD_E_NO_READERS_AVAILABLE:
          // No readers in the system. This is OK.
          lReturn = SCARD_S_SUCCESS;
          break;
        default:
          // Error occurred
          wprintf(L"Failed to obtain list of readers with error 0x%x.\n", lReturn);
          fDone = TRUE;
          break;
      }

      // Build the reader list for monitoring - NULL indicates end-of-list
      // First entry is the PnP Notification entry.
      pRdr = rgscState;
      memcpy_s(&rgscState[0], sizeof(SCARD_READERSTATE), &rgscOldState[0], sizeof(SCARD_READERSTATE));
      pRdr++;
      pwszRdr = pwszReaders;
      while ((NULL != pwszRdr) && (0 != *pwszRdr))
      {
        BOOL fFound = FALSE;
        dwRdrCount++;

        // Look for an existing reader state from a previous loop
        for (dwIndex = 1; dwIndex < dwOldRdrCount; dwIndex++)
        {
          if ((lstrlen(pwszRdr) == lstrlen(rgscOldState[dwIndex].szReader)) &&
            (0 == lstrcmpi(pwszRdr, rgscOldState[dwIndex].szReader)))
          {
            // Found a match. Copy it.
            memcpy_s(pRdr, sizeof(SCARD_READERSTATE), &rgscOldState[dwIndex], sizeof(SCARD_READERSTATE));
            fFound = TRUE;
            break;
          }
        }

        if (!fFound)
        {
          // New reader
          pRdr->szReader = pwszRdr;
          pRdr->dwCurrentState = SCARD_STATE_UNAWARE;
        }

        // Increment reader indices
        pRdr++;
        pwszRdr += lstrlen(pwszRdr)+1;
      }
    }
  }

  // Clean up resources
  if (NULL != pwszReaders)
  {
    SCardFreeMemory(hSC, pwszReaders);
  }

  if (NULL != pwszOldReaders)
  {
    SCardFreeMemory(hSC, pwszOldReaders);
  }

  return lReturn;
}

LONG __cdecl main(
    VOID)
{
  DWORD        dwRet = ERROR_SUCCESS;
  SCARDCONTEXT    hSC = NULL;
  LONG        lReturn = NO_ERROR;
  HANDLE       hStartedEvent = NULL;

  // Get handle to event that will be signaled when the Smart Card Service is available
  hStartedEvent = SCardAccessStartedEvent();

  // Wait for the Smart Card Service to become available
  dwRet = WaitForSingleObject(hStartedEvent, INFINITE);
  if (WAIT_OBJECT_0 != dwRet)
  {
    wprintf(L"Wait for Smart Card Service failed with error 0x%x.\n", dwRet);
    lReturn = dwRet;
  }
  else
  {
    // Establish a system-level context with the Smart Card Service
    lReturn = SCardEstablishContext(
                SCARD_SCOPE_SYSTEM,
                NULL,
                NULL,
                &hSC);
    if (SCARD_S_SUCCESS != lReturn)
    {
      wprintf(L"Failed to establish context with the Smart Card Service with error 0x%x.\n", lReturn);
    }
    else
    {
      // Begin monitoring the readers in the system
      // This routine could be done in a separate thread so it can be cancelled via SCardCancel().
      lReturn = MonitorReaders(hSC);
    }
  }  

  // Cleanup resources
  if (NULL != hSC)
  {
    SCardReleaseContext(hSC);
  }

  if (NULL != hStartedEvent)
  {
    SCardReleaseStartedEvent();
  }

  wprintf(L"Done.\n");

  return lReturn;
}

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสมาร์ทการ์ด Plug and Play ดู TechNet บทความต่อไปนี้:
สมาร์ทการ์ด Plug and Play คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา
http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd979536 (WS.10) .aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 976832 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 5 พฤศจิกายน 2555 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
Keywords: 
kbsmartcard kbcodesnippet kbtshoot kbexpertiseinter kbsurveynew kbprb kbmt KB976832 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:976832

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com