เกิดข้อผิดพลาด ใน Windows Server 2008 R2 หรือ ใน Windows 7 เมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล: "โปรแกรมจัดการเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ <server_name>" </server_name>

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 976839 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

คุณติดตั้งการติดตั้งแบบเต็มของ Windows Server 2008 R2 เมื่อคุณใช้โปรแกรมจัดการเซิร์ฟเวอร์ (Servermanager.msc) เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลที่ใช้ Windows Server 2008 R2 คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ตัวจัดการเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถเชื่อมต่อserver_name. คลิกลองใหม่เพื่อลองเชื่อมต่ออีกครั้ง
นอกจากนี้ เมื่อคุณคลิกดูรายละเอียดคุณได้รับการข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
 • ถ้าคุณได้พยายามที่จะเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลที่ใช้งานแบบเต็มรูปแบบการติดตั้งของ Windows Server 2008 R2 คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  การเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลล้มเหลว ด้วยข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้: ไคลเอ็นต์ WinRm The ไม่สามารถทำการดำเนินการภายในเวลาที่ระบุได้ ตรวจสอบถ้า และชื่อเครื่องที่ถูกต้อง และไม่สามารถเข้าถึงเครือข่ายเปิดใช้งานข้อยกเว้นของไฟร์วอลล์สำหรับบริการการจัดการระยะไกลของ Windows
 • ถ้าคุณได้พยายามที่จะเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลที่กำลังเรียกใช้การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลักของ Windows Server 2008 R2 คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  การเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลล้มเหลว ด้วยข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้: จัดการ WS The บริการไม่สามารถประมวลผลการร้องขอได้ ทรัพยากร URI...: / / schemas.microsoft.com/powershell/Microsoft.ServerM...ไม่พบในแค็ตตาล็อก WS-การจัดการ แค็ตตาล็อกประกอบด้วยข้อมูล metadata ที่อธิบายถึงทรัพยากร หรือปลายทางลอจิคัล
หมายเหตุ:ปัญหานี้ยังเกิดขึ้นเมื่อคุณรันการระยะไกล Server จัดการเครื่องมือสำหรับ Windows 7

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อคอมพิวเตอร์ระยะไกลไม่ได้ถูกกำหนดค่าการเปิดใช้งานการเชื่อมต่อโปรแกรมจัดการเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คอมพิวเตอร์ระยะไกลต้องถูกกำหนดค่าการอนุญาตสำหรับการเชื่อมต่อโปรแกรมจัดการเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล โดยใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์

สำหรับเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลที่ใช้งานแบบเต็มรูปแบบการติดตั้งของ Windows Server 2008 R2

วิธีที่ 1:

 1. เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลไปยังเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล โดยใช้คอนโซล หรือ โดยการใช้บริการเดสก์ท็อประยะไกล
 2. เริ่มโปรแกรมจัดการเซิร์ฟเวอร์
 3. บนหน้าสรุป Server คลิกการตั้งค่าคอนฟิกการจัดการระยะไกลโปรแกรมจัดการเซิร์ฟเวอร์.
 4. คลิกการเปิดใช้งานการจัดการระยะไกลของเซิร์ฟเวอร์นี้จากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นแล้ว คลิกตกลง.
 5. เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล โดยใช้โปรแกรมจัดการเซิร์ฟเวอร์

  หมายเหตุ:คุณไม่ต้องรีสตาร์เซิร์ฟเวอร์ระยะไกล

วิธีที่ 2

 1. เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลไปยังเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล โดยใช้คอนโซล หรือ โดยการใช้บริการเดสก์ท็อประยะไกล
 2. เปิดหน้าต่างพร้อมรับคำสั่งยกระดับ
 3. ที่พรอมต์คำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER::
  winrm quickconfig
 4. เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล โดยใช้โปรแกรมจัดการเซิร์ฟเวอร์

  หมายเหตุ:คุณไม่ต้องรีสตาร์เซิร์ฟเวอร์ระยะไกล

สำหรับเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลที่กำลังเรียกใช้การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลักของ Windows Server 2008 R2

วิธีที่ 1:

 1. เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลไปยังเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล โดยใช้คอนโซล หรือ โดยการใช้บริการเดสก์ท็อประยะไกล
 2. เปิดหน้าต่างพร้อมรับคำสั่งยกระดับ
 3. ที่พรอมต์คำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER::
  sconfig
 4. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์:4เมื่อต้องการเลือกนั้นการตั้งค่าคอนฟิกการจัดการระยะไกลตัวเลือก และกด enter
 5. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์:3เมื่อต้องการเลือกนั้นอนุญาตให้มีการจัดการระยะไกลโปรแกรมจัดการเซิร์ฟเวอร์ตัวเลือก และกด enter

  หมายเหตุ:ถ้าคุณไม่ได้ติดอยู่แล้วตั้ง PowerShell คุณได้รับพร้อมท์ให้ทำเช่นนี้ ประเภท:2เมื่อต้องการเลือกตัวเลือกการติดตั้ง PowerShell คลิกตกลงเมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้ ติดตั้งของ PowerShell เสร็จสมบูรณ์แล้ว นอกจากนี้ คุณต้องเริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์ก่อนที่คุณดำเนินการขั้นตอนที่ 5
 6. เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล โดยใช้โปรแกรมจัดการเซิร์ฟเวอร์

  หมายเหตุ:คุณไม่ต้องรีสตาร์เซิร์ฟเวอร์ระยะไกลถ้าคุณไม่มีการติดตั้ง PowerShell ก่อนที่คุณดำเนินการขั้นตอนที่ 5

วิธีที่ 2

 1. เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลไปยังเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล โดยใช้คอนโซล หรือ โดยการใช้บริการเดสก์ท็อประยะไกล
 2. เปิดหน้าต่างพร้อมรับคำสั่งยกระดับ
 3. ที่บรรทัดคำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกดปุ่ม ENTER หลังจากแต่ละคำสั่ง::
  DISM.exe / ออนไลน์/เปิดใช้งาน-คุณลักษณะ /featurename:MicrosoftWindowsPowerShell

  DISM.exe / ออนไลน์/เปิดใช้งาน-คุณลักษณะ /featurename:ServerManager - PSH - Cmdlets

  DISM.exe / ออนไลน์/เปิดใช้งาน-คุณลักษณะ /featurename:BestPractices - PSH - Cmdlets
  หมายเหตุ:อาร์กิวเมนต์ชื่อคุณลักษณะ DISM case-sensitive ได้
 4. รีสตาร์เวอร์
 5. Open an elevated Command Prompt window.
 6. ที่พรอมต์คำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER::
  powershell.exe
 7. At the command prompt, type the following commands to enable PowerShell script execution, and then press ENTER after each command:
  get-executionpolicy

  set-executionpolicy unrestricted
  หมายเหตุ:Record the value ofset-executionpolicyso that you can set it back to this value in step 9. By default, the value is "Restricted."
 8. At the command prompt, type the following PSH script command, and then press ENTER:
  configure-SMremoting.ps1 -force -enable
 9. At the command prompt, type the following command to set the script execution policy back to the level that you noted in step 7, and then press ENTER:
  set-executionpolicy<value that="" you="" noted="" in="" step="" 7=""></value>
 10. Connect to the remote server by using Server Manager.

  หมายเหตุ:You do not have to restart the remote server.

ข้อมูลเพิ่มเติม

For more information about the Remote Server Administration Tools for Windows 7, visit the following Microsoft Download Center Web site:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=7D2F6AD7-656B-4313-A005-4E344E43997D
For more information about Remote Management with Server Manager, visit the following Microsoft TechNet Web site:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd759202.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 976839 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
Keywords: 
kbsurveynew kbprb kbmt KB976839 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:976839

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com