Windows 7 ไม่ไปสู่โหมดสลีป

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 976877 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

คุณอาจพบปัญหาต่อไปนี้บนเดสก์ท็อปหรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 เมื่อคุณพยายามที่จะทำให้คอมพิวเตอร์เข้าสู่โหมดสลีป:
 • คอมพิวเตอร์ตื่นขึ้นทันทีหลังจากที่คุณย้ายเข้าสู่โหมดสลี
 • คอมพิวเตอร์แบบสุ่ม หรือโดยไม่คาดคิดกลับหลังจากโหมดประหยัดพลังงาน
 • คอมพิวเตอร์ที่ไปสู่ แทน นิ่งยังคงทำงาน

สิ่งที่ควรทดลอง

ข้อมูลเพิ่มเติม

การปรับปรุงโปรแกรมควบคุมรุ่นล่าสุด

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาของคุณ เริ่ม ด้วยการทำให้แน่ใจว่า คุณมีโปรแกรมควบคุมล่าสุดสำหรับทุกอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของคุณ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งไดรเวอร์สำหรับการ์ดแสดงผล) เมื่อต้องการขอรับโปรแกรมควบคุมล่าสุดสำหรับ Windows 7 คุณสามารถใช้ Windows Update หรือคุณสามารถตรวจสอบเว็บไซต์ของคุณอุปกรณ์ของผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

ตรวจสอบการตั้งค่าตัวเลือกการใช้พลังงาน

ถัดไป ตรวจสอบการตั้งค่าตัวเลือกการใช้พลังงานของคุณ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชนิดโหมดประหยัดพลังงานไฟฟ้าในการเริ่มการค้นหากล่อง จากนั้นคลิกการเปลี่ยนแปลงเมื่ออยู่ในคอมพิวเตอร์.

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  การเปลี่ยนแปลงเมื่ออยู่ในคอมพิวเตอร์
 2. ในการทำให้คอมพิวเตอร์เข้าสู่โหมดสลีปกล่อง เลือกค่าใหม่เช่น 15 นาที อย่างไรก็ตาม ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณไม่ได้เลือกไม่เคย. แล้ว คลิกการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าพลังงานขั้นสูง.

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  การเปลี่ยนแปลงเมื่ออยู่ในคอมพิวเตอร์
 3. ขยายโหมดสลีปขยายอนุญาตให้ตัวจับเวลาของ wakerแล้ว เลือกปิดการใช้งาน.

  หมายเหตุการตั้งค่านี้ป้องกันไม่ให้โปรแกรมจากปลุกคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคุณต้องการจัดตารางงานปลุกคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้กลับไปเปิดการใช้งาน.
 4. ขยายการตั้งค่ามัลติมีเดียขยายเมื่อใช้สื่อร่วมกันแล้ว เลือกอนุญาตให้คอมพิวเตอร์เข้าสู่โหมดสลีป.

  หมายเหตุการตั้งค่านี้ช่วยให้คอมพิวเตอร์ของคุณไปยังโหมดสลีปแม้ว่าคุณใช้ร่วมกันไลบรารีสื่อกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นบนเครือข่ายภายในบ้านของคุณ

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  การตั้งค่าการใช้พลังงาน

ปิดการใช้งานอุปกรณ์จากคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้

สำหรับขั้นตอนสุดท้าย ลองปิดการใช้งานอุปกรณ์ใด ๆ ที่อาจปลุกคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อต้องการปิดการใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่มการทำงานของพร้อมท์คำสั่ง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้คลิกเริ่มการทำงานชนิดcmdในการเริ่มการค้นหากล่อง คลิกขวาcmdแล้ว คลิกเรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล.

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล
 2. เมื่อต้องการดูรายการของอุปกรณ์ทั้งหมดที่สามารถปลุกคอมพิวเตอร์ เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
  Powercfg - devicequery wake_armed
 3. เมื่อต้องการปิดการใช้งานอุปกรณ์ที่กำหนดจากการปลุกคอมพิวเตอร์ การเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ หรือใช้ตัวจัดการอุปกรณ์:

  Powercfg - devicedisablewake"ชื่ออุปกรณ์"
  หมายเหตุตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณแทนชื่ออุปกรณ์แทนที่ ด้วยชื่อของอุปกรณ์ที่คุณต้องการปิดการใช้งาน

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  คำสั่ง
 4. ถ้าปัญหานี้ยังคงเกิดขึ้นหลังจากที่คุณปิดการใช้งานของอุปกรณ์หนึ่ง ปิดใช้งานอุปกรณ์ในรายการนี้ทีละจนกว่าคุณกำหนดว่าอุปกรณ์ใดเป็นสาเหตุของปัญหา ถ้าคุณต้องการเปิดใช้งานอุปกรณ์ปลุกคอมพิวเตอร์ เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
  Powercfg - deviceenablewake"ชื่ออุปกรณ์"คำสั่ง

ปิดการใช้งานของอุปกรณ์ โดยใช้ตัวจัดการอุปกรณ์

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ตัวจัดการอุปกรณ์เพื่อปิดใช้งาน หรือเปิดใช้งานอุปกรณ์ปลุกคอมพิวเตอร์ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้คลิกเริ่มการทำงานชนิดตัวจัดการอุปกรณ์ในการเริ่มการค้นหากล่อง จากนั้นคลิกตัวจัดการอุปกรณ์. ค้นหาตำแหน่ง และคลิ กสองครั้งอุปกรณ์ที่คุณต้อง การปิดใช้งาน หรือ การเปิดใช้งาน บนเครื่องการจัดการพลังงานแท็บ คลิกเพื่อยกเลิกเลือก หรือคลิกเลือกอนุญาตให้อุปกรณ์นี้ปลุกคอมพิวเตอร์กล่องกาเครื่องหมายที่จำเป็น

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ตัวจัดการอุปกรณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่กล่าวถึงในบทความนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
972664คอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 ปรากฏใน โหมดประหยัดพลังงาน แต่แล้ว นั้นทันทีปลุก
976034การเรียกดูรายงานวิเคราะห์ประสิทธิภาพของพลังงานโดยละเอียดสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณใน Windows 7
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการPowercfgคำสั่ง ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
Powercfg ตัวเลือกบรรทัดคำสั่ง

ปฏิเสธความรับผิด

นี่คือ บทความถูกสร้างขึ้นโดยตรงจากภายในการสนับสนุนของ MICROSOFT องค์กร รายละเอียดที่มีอยู่ซึ่งถูกสร้างขึ้น AS-อยู่ในการตอบสนองเป็น EMERGING หรือเฉพาะหัวข้อ หรือ INTENDED ภาคผนวกความรู้ฐานข้อมูลอื่น

MICROSOFT และ/หรือการยืนยันการไม่ใช่การทำให้ซัพพลายเออร์ หรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับใด ๆ ความน่าเชื่อถือ หรือความถูกต้องของข้อมูลที่มีอยู่ในการเผยแพร่เอกสารและรูปภาพที่เกี่ยวข้องไว้บนเว็บไซต์นี้ ("วัสดุ") สำหรับวัตถุประสงค์ใด วัสดุอาจรวมถึง INACCURACIES ทางเทคนิคหรือข้อผิดพลาด TYPOGRAPHICAL และอาจแก้ไขได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 976877 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
Keywords: 
kbexpertisebeginner kbnomt kbguidedhelp kbtshoot kbsurveynew kbprb kbmt KB976877 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:976877

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com