חישוב offsetTop עבור רכיבים המוכלים כבנים של רכיבים scrolled עשוי להיות מדווח שלא כהלכה ב- Windows Internet Explorer 8

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 976948 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

מבוא

עדכון אבטחה מצטבר עבור Internet Explorer 974455 (המתואר בעלון האבטחה של Microsoft מספר MS09-054) הכניס לוגיקה חדשה לחישוב הערך של מאפיין offsetTop. בתרחישים מסוימים, הערך של מאפיין offsetTop עלול להיות מחושב באופן שגוי.

מאפייני הבעיה

כאשר Internet Explorer 8 רץ במצב סטנדרטי, הוא עלול לחשב באופן שגוי את הערך של מאפיין offsetTop אם מתקיימים התנאים הבאים:
 • דף האינטרנט משתמש במאפיין offsetTop כדי לקבוע את המיקום העליון עבור רכיבים.
 • הרכיבים הם בנים מוחלטים של רכיבים scrolled.
 • מותקן עדכון אבטחה מצטבר 974455 עבור Internet Explorer
המאפיין offsetTop משמש לחישוב המיקום העליון של האובייקט ביחס לפריסה או קואורדינטת אב. לפרטים נוספים, בקר בדף האינטרנט של Microsoft MSDN בכתובת:
http://msdn.microsoft.com/he-il/library/ms534303(VS.85).aspx
לקבלת מידע נוסף על MS09-054, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
974455 MS09-054: עדכון אבטחה מצטבר עבור Internet Explorer

סיבה

עדכון אבטחה מצטבר עבור Internet Explorer 974455 (המתואר בעלון האבטחה MS09-054) שוחרר כדי להתייחס לפגיעויות אבטחה שזוהו ב- Internet Explorer. כחלק מעדכון האבטחה המצטבר, Internet Explorer הכניסה לוגיקה נוספת לחישוב הערכים של המאפיין offsetTop. הלוגיקה הנוספת לא מתייחסת נכון לתרחישים מסוימים שבהם המאפיין offsetTop התבקש עבור רכיבים שהם בנים מוחלטים של רכיבים scrolled.

פתרון הבעיה

כדי לפתור בעיה זו, התקן את עדכון 976749 לאחר התקנת עדכון האבטחה המצטבר 974455. לקבלת מידע נוסף על עדכון 976749, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
976749 זמין עדכון עבור Internet Explorer שפותר בעיות המתרחשות לאחר החלת עדכון אבטחה 974455 (MS09-054)

חשוב אל תתקין את עדכון 976749 אם לא התקנת את עדכון האבטחה המצטבר 974455. אם תתקין את עדכון האבטחה 976749 בלי להתקין תחילה את עדכון האבטחה המצטבר 974455, אזי Internet Explorer עשוי שלא לפעול כהלכה. במקרה זה, הסר את התקנת העדכון 976749, התקן את עדכון האבטחה המצטבר 974455, ולאחר מכן התקן שוב את עדכון 976749.

סטטוס

Microsoft אישרה כי מדובר בבעיה במוצרי Microsoft ששמותיהם מופיעים בסעיף 'חל על'.

מאפיינים

Article ID: 976948 - Last Review: יום שני 09 נובמבר 2009 - Revision: 1.1
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows Internet Explorer 8, הפועל עם:
  • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
מילות מפתח 
kbbug kbexpertiseinter kbsecurity kbsurveynew KB976948

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com