คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนการ Office Word 2007 (Word x none.msp, Wordconv x none.msp): 15 ธันวาคม 2009

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 977029 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงปัญหาของ Microsoft Office Word 2007 ที่มีแก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ 15 ธันวาคม 2009.

คำแนะนำ

ปัญหาที่แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ให้แก้ไข

 • เอกสารเมื่อข้อ Office Word 2007 ที่อยู่บนเครือข่ายใช้ร่วมกันใช้วิธีการ Application.OrganizerCopy คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ไม่พบแฟ้ม
 • เมื่อคุณพยายามจะบันทึกเอกสารเปรียบเทียบผลลัพธ์ใน Office Word 2007, crashes Office Word 2007 ปัญหานี้เกิดขึ้นหากรุ่นของ Office Word 2007 เป็นวันหลังจาก 12.0.6510.5000

 • เมื่อคุณพยายามที่จะเปรียบเทียบเอกสาร Office Word 2007 สองที่มีการควบคุมเนื้อหา คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  word ไม่สามารถเปรียบเทียบเอกสาร
 • ที่คุณสร้างในเอกสาร Office Word 2007 ที่ใช้ในเอกสารอื่นหรือแม่แบบที่มีตัวควบคุมคุณสมบัติเอกสาร เมื่อคุณเปลี่ยนค่าของตัวควบคุมคุณสมบัติเอกสาร การเปลี่ยนแปลงจะสะท้อนให้เห็นในแผงคุณสมบัติไม่

 • เมื่อคุณใช้คุณลักษณะจดหมายเวียนใน Office Word 2007 เมื่อต้องการพิมพ์เอกสารบนคอมพิวเตอร์ที่มี Microsoft ชุด Office 2007 Service Pack 2 ระเบียนที่ถูกติดตั้ง ที่แตกต่างกันจะพิมพ์บนหน้าทางกายภาพเดียวกัน ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามพิมพ์เอกสารนั้นในการดูเพล็กซ์พิมพ์

 • ใน Office Outlook 2007 คุณเปิดข้อความอีเมล์จากแฟ้ม.pst ที่สร้างใน Office Outlook 2003 อย่างไรก็ตาม ในเนื้อความของข้อความอีเมลที่ไม่ได้แสดงไว้

 • คุณได้กำหนดเอง Office Word เพิ่มในแม่ (.dot แฟ้ม) ที่ถูกสร้างใน Office Word 2003 เมื่อคุณโหลดแม่แบบเหล่านี้หรือคงคลังที่เพิ่ม ข้อผิดพลาดในการคอมไพล์ถูกสร้างขึ้น

 • เมื่อคุณตอบกลับหรือข้อความอีเมล์ไปข้างหน้าใน Office Outlook 2007 บางรูปแบบหาย หรือโดยอัตโนมัติมีเปลี่ยนแบบอักษรบางอย่างกับแบบอักษรอื่น

  หมายเหตุ:
  เริ่มต้น ชื่อลักษณะส่วนในเอกสาร Word ได้ถูกบันทึกเป็น SectionN ในรูปแบบ HTML Office โดยที่ N คือ จำนวนของส่วน

  หลังจากติดตั้งชุดปรับปรุงนี้สะสม แท็กสำหรับชื่อลักษณะส่วนจะเดี๋ยวนี้ถูกบันทึกเป็น WordSectionN

 • ใน Office Word 2007 คุณไม่สามารถแทรกจุดแสดงหัวข้อย่อยหรือตัวเลข เป็นครั้งแรก หรือเข้าไป ในย่อหน้าสุดท้ายในการจัดกลุ่ม Rich Text เนื้อหาควบคุม

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานอยู่ อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น การนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณไม่ได้รับอย่างจากจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด จะส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุถ้าเติมปัญหาเกิดขึ้น หรือถ้าการแก้ไขปัญหาที่จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการทั้งหมดของ Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าหมายเลขโทรศัพท์ หรือการสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ อาจเป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมีชุดโปรแกรม Microsoft Office 2007 Service Pack 2 หรือชุดโปรแกรม Microsoft Office 2007 Service Pack 1 เพื่อใช้นี้โปรแกรมแก้ไขด่วนแพคเกจการติดตั้งสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
949585วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับชุดโปรแกรม Office 2007

ความต้องการเริ่มระบบใหม่

คุณไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่แทนนำออกใช้ก่อนหน้านี้แล้วโปรแกรมแก้ไขด่วน

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ได้ อย่างใดอย่างหนึ่งคุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงไปยังรีจิสทรี

แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่ประกอบด้วยแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีการปรุงผลิตภัณฑ์อย่างสมบูรณ์ไปเป็นรุ่นต่อล่าสุด ได้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มที่คุณต้องการแก้ไขปัญหาที่ระบุไว้ในบทความนี้

รุ่นสากลของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ใช้เป็นแพคเกจ Microsoft Windows Installer เพื่อติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) ในตารางต่อไปนี้ เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในรายการวันและเวลาในแผงควบคุม

ดาวน์โหลดข้อมูล

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
86-glb.exe ของสำนักงาน-kb977029-fullfile-x12.0.6524.500012,294,44821 2009 พฤศจิกายน11:43x 86


ข้อมูลแฟ้ม.msp ของ Microsoft Windows Installer

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Word x none.mspไม่มี10,120,19220 2009 พฤศจิกายน23:38ไม่มี
Wordconv x none.mspไม่มี2,673,66420 2009 พฤศจิกายน23:38ไม่มี


word x none.msp ข้อมูล
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Msword.olb12.0.6501.5000868,71212 2009 มีนาคม03:58x 86
Winword.exe12.0.6524.5000408,42421 2009 พฤศจิกายน04:04x 86
Wwlib.dll12.0.6524.500018,078,05621 2009 พฤศจิกายน04:04x 86


ข้อมูล Wordconv x none.msp
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Wordcnv.dll12.0.6524.50004,673,38421 2009 พฤศจิกายน03:53x 86
Wordcnvpxy.cnv12.0.6500.500024,91226 2009 Feb17:45x 86
Wordconv.exe12.0.6500.500020,80826 2009 Feb17:45x 86

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 977029 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 กันยายน 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Word 2007
Keywords: 
kbsurveynew kbexpertiseinter kbqfe kbhotfixrollup kbautohotfix kbhotfixserver kbmt KB977029 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:977029

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com