คำอธิบายของแพ็คเกจ hotfix 2007 Microsoft Office ชุด (Oart x none.msp, Oartconv x none.msp): 15 ธันวาคม 2009

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 977031 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงปัญหาชุดโปรแกรม Microsoft Office 2007 ที่ได้รับการแก้ไขในโปรแกรมแก้ไขด่วนชุดโปรแกรม 2007 Microsoft Office แพคเกจณวันที่ 15 ธันวาคม 2009
บทความนี้อธิบายถึงรายการต่อไปนี้เกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน:
 • ปัญหาการแก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน
 • ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน แพคเกจ
 • ไม่ว่าคุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้ง แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน
 • ไม่ว่าแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนถูกแทนที่ ด้วยใด ๆ อีก แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน
 • ไม่ว่าคุณต้องทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี
 • แฟ้มที่ประกอบด้วยแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน

บทนำ

ปัญหาที่แก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

 • เมื่อคุณพิมพ์ภาพนิ่งที่ ประกอบด้วยรูปภาพ ในเว็บไซต์ Microsoft Office PowerPoint 2007 รูปภาพที่พิมพ์ออกมาเป็น พร่าเลือนมาก comparison ไปเมื่อคุณพิมพ์ภาพนิ่งเดียวกันใน Microsoft Office PowerPoint 2003
 • ไม่มีแสดงแกนแนวนอนของแผนภูมิ อย่างถูกต้องหลังจากคุณเปลี่ยนหน่วยพื้นฐาน
 • ป้ายชื่อประเภทหลายระดับจะไม่ถูกแสดง ได้อย่างถูกต้อง ในแผนภูมิสาระสำคัญ
 • เมื่อคุณพิมพ์งานนำเสนอไป เครื่องพิมพ์ที่ไม่ใช่ PostScript-ใช้โดยไม่ต้องเลือก ที่ปรับพอดีกระดาษกล่องกาเครื่องหมาย ไม่มีพิมพ์บางส่วนของภาพนิ่ง
 • หลังจากที่คุณใช้ชุดโปรแกรม Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2), Office ไม่ใน PowerPoint 2007 ไม่ แสดงเฉพาะภาพนิ่งในงานนำเสนอ
 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้ คุณแทรกกล่องข้อความลงใน ที่ พื้นที่หัวกระดาษ หรือเข้าไปใน พื้นที่ท้ายกระดาษของ Microsoft Office เอกสารของ Word แล้ว คุณแทรกแผนภูมิที่มีลักษณะพิเศษที่เปิดใช้งานในการทำแชโดว์ เอกสาร ในสถานการณ์สมมตินี้ การ ข้อความในกล่องข้อความถูกพิมพ์เมื่อคุณพิมพ์ เอกสารไปยังเครื่องพิมพ์ PostScript โดยยึด

  เมื่อต้องการเปิดใช้งานการแก้ไขนี้ คุณจำเป็นต้องตั้งค่ารายการรีจิสทรีต่อไปนี้เป็น 1:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Common\OartDisableTilingForPostscriptPrinters
 • หลังจากที่คุณใช้ชุดโปรแกรม Office 2007 SP2, Office Excel 2007 มี ช้ามากเมื่อคุณเลื่อนแผ่นงานที่ประกอบด้วย กราฟ
 • พิจารณา สถานการณ์สมมติต่อไปนี้คุณใส่ในสำนักงาน Excel 2007 วัตถุแผนภูมิจากแฟ้มเข้าไปในตัว Office เอกสารของ Word แล้ว คุณ ส่งเอกสารเป็นแฟ้ม PDF ในสถานการณ์นี้ แผนภูมิ เครื่องหมายถูกปรับอย่างไม่ถูกต้อง
 • พิจารณา สถานการณ์สมมติต่อไปนี้ คุณได้ทำการคัดลอก และวางแผนภูมิจาก Office Excel 2007 เพื่อ Office PowerPoint 2007 แล้ว ในขณะที่มีเลือกแผนภูมิที่แรกใน Office PowerPoint 2007 คุณคัดลอก และวางแผนภูมิที่สองจาก Office Excel 2007 กับ Office PowerPoint 2007 ด้วยการแผนภูมิ Excel (ทั้งสมุดงาน)ตัวเลือก เลือก ในสถานการณ์สมมตินี้ แผนภูมิที่สองจะถูกลบออกเมื่อคุณวาง แผนภูมิที่สอง อย่างไรก็ตาม วัตถุจากแผนภูมิที่สองยังคงอยู่ในเครื่อง แผนภูมิที่แรก

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุน พร้อมใช้งานจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขเท่านั้น ปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบ ที่กำลังประสบกับปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจ ได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณไม่ได้รุนแรงรับตามนี้ ปัญหา เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วย โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด ไม่มีการ ส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน เมื่อต้องการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุหากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ต้นทุนในการสนับสนุนปกติ จะใช้กับคำถามเพิ่มเติมและปัญหาที่ไม่สามารถจัดหา โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการที่สมบูรณ์ของการบริการลูกค้าของ Microsoft และ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ หรือการสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไป เว็บไซต์ของไมโครซอฟท์:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุภาษาสำหรับแสดงแบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" ดาวน์โหลด" ซึ่งมีโปรแกรมแก้ไขด่วน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ อาจเป็นเพราะการ ไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมีชุดโปรแกรม Microsoft Office 2007 Service Pack 2 หรือ 2007 มีการติดตั้งชุดโปรแกรม Microsoft Office Service Pack 1 เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ แพคเกจสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อ ดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
949585วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับชุดโปรแกรม Office 2007

ความต้องการเริ่มต้นใหม่

คุณทำได้ ไม่มีการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่ซอฟต์แวร์ก่อนหน้า โปรแกรมแก้ไขด่วน

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในอย่างใดอย่างหนึ่ง แพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ รีจิสทรี

แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่ประกอบด้วยแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องการ มีทั้งหมดปรับปรุงผลิตภัณฑ์รุ่นล่าสุด ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เท่านั้น แฟ้มที่คุณต้องมีเพื่อแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในที่นี้ บทความ

ที่ แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นสากลที่ใช้ Microsoft Windows Installer แพคเกจการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้ แสดงในรูปแบบเวลา (UTC) ในตารางต่อไปนี้ เมื่อคุณ ดูข้อมูลไฟล์ วันจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหา ความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บ ในรายการวันและเวลาใน'แผงควบคุม'

ดาวน์โหลดข้อมูล

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มแฟ้ม ขนาดวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Office-kb977031-fullfile-x 86-glb.exe12.0.6524.500010,491,70415 2009 ธ.ค.00:34x 86


ข้อมูลแฟ้ม.msp ของ Microsoft Windows Installer

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มแฟ้ม ขนาดวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Oart x none.mspไม่ สามารถใช้ได้8,064,51220 2009 พฤศจิกายน23:39ไม่ สามารถใช้ได้
Oartconv x none.mspไม่ สามารถใช้ได้4,086,78420 2009 พฤศจิกายน23:39ไม่ สามารถใช้ได้


Oartconv x none.msp ข้อมูล
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มแฟ้ม ขนาดวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Oartconv.dll12.0.6524.50008,558,96819 2009 พฤศจิกายน18:05x 86

ข้อมูล Oart x none.msp
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มแฟ้ม ขนาดวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Oart.dll12.0.6524.500016,127,84821 2009 พฤศจิกายน04:03x 86

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ คำศัพท์การปรับปรุงซอฟต์แวร์ หมายเลขเพื่อดูการบทความต่อไปนี้ให้คลิก บทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 977031 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Small Business 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
Keywords: 
kbsurveynew kbexpertiseinter kbqfe kbhotfixrollup kbautohotfix kbhotfixserver kbmt KB977031 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:977031

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com