ค่าไม่ถูกต้องสำหรับ DumpsterMessagesDeleted รายงานในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2007

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 977085 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

ในสภาพแวดล้อม Microsoft Exchange Server 2007 คุณรันการกล่องจดหมายส่งออกคำสั่งร่วมกับDeleteContentพารามิเตอร์ในเชลล์การจัดการการแลกเปลี่ยน เมื่อคุณทำเช่นนี้ ค่าไม่ถูกต้องสำหรับDumpsterMessagesDeletedมีรายงาน

สาเหตุ

exchange Server 2007 ใช้การตรวจนับภายในสำหรับ DumpsterMessagesDeleted มีคำนวณตัวนับนี้ภายในอย่างไม่ถูกต้อง

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงต่อไปนี้:
972076คำอธิบายของ Update Rollup 2 สำหรับ Exchange Server 2007 Service Pack 2

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกล่องจดหมายส่งออก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
.aspx http://technet.microsoft.com/en-us/library/aa998579 (EXCHG.80)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อความในแบบ dumpster เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
.aspx http://technet.microsoft.com/en-us/library/aa997155 (EXCHG.80)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 977085 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
    • Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition
    • Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition
Keywords: 
kbhotfixrollup kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB977085 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:977085

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com