การแก้ไข: "ข้อความการติดตาม ด้วย id: <message id="">ควรมีอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งหลาย" ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามจะดูรายละเอียดของข้อความสำหรับข้อความที่ถูกติดตามเหตุการณ์ใน BizTalk Server 2009 </message>

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 977141 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้บนคอมพิวเตอร์ที่มี เรียกใช้ 2009 เซิร์ฟเวอร์ BizTalk ของ Microsoft:
  • คุณทำการรวมข้อมูลของฐานข้อมูลสำหรับเซิร์ฟเวอร์ BizTalk 2009
  • คุณใช้คอนโซลการดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์ BizTalk เพื่อสอบถาม ข้อความที่ถูกติดตามเหตุการณ์ แล้ว การส่งกลับรายการของข้อความที่ถูกติดตามเหตุการณ์ใน ผลลัพธ์ของแบบสอบถาม
  • คุณคลิกสองครั้ง หรือคลิกขวาที่ข้อความที่ถูกติดตามเหตุการณ์ และ แล้ว คลิกรายละเอียดข้อความเมื่อต้องการดูรายละเอียดข้อความ
ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่มีลักษณะ ต่อไปนี้:
ข้อความที่ถูกติดตาม ด้วย id:<message id=""></message>ควรมีอยู่ในหลาย ตำแหน่งที่ตั้ง (Microsoft.BizTalk.Operations)

ตำแหน่งที่ตั้งของโปรแกรม:
ที่ Microsoft.BizTalk.Operations.OperationsGroup.GetTrackedMessage (Guid messageID)
ที่ Microsoft.BizTalk.Administration.SnapIn.Forms.GroupHub.Components.ContextMenuActions.TrackedMessageDetailsCtxMenuAction.OnClick (ResultSelection การเลือก BtsGroupInfo btsGroupInfo)
บันทึกย่อ
  • เมื่อเกิดปัญหานี้ คุณสามารถ ยังคง บันทึกข้อความที่ปรากฏอยู่ในผลลัพธ์แบบสอบถาม เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกขวาที่ข้อความที่ถูกติดตามเหตุการณ์ในผลลัพธ์แบบสอบถาม และเลือกบันทึกไปยังแฟ้ม.
  • คุณสามารถทำการรวมข้อมูลของฐานข้อมูลสำหรับ 2009 เซิร์ฟเวอร์ BizTalk ในระหว่างการตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์ BizTalk ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดค่า เว็บไซต์องค์กร -สู่ครั้งเดียว (SSO) ฐานข้อมูลการจัดการ BizTalk และฐานข้อมูล BizTalk MessageBox การฐานข้อมูลไปยังฐานข้อมูล Microsoft SQL Server ที่เดียวที่ใช้ร่วมกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการรวมฐานข้อมูล BizTalk Server โปรดดูที่ "ข้อมูลเพิ่มเติม" ส่วน

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีข้อผิดพลาดในการ แอสเซมบลี Microsoft.biztalk.operations.dll

การแก้ไข

หลังจากที่คุณนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณสามารถตรวจสอบว่า ปัญหานี้ จะแก้ไขปัญหาได้ โดยการเปิดคอนโซลการดูแลระบบ 2009 เซิร์ฟเวอร์ BizTalk อีกครั้ง

ข้อมูลการปรับปรุงที่สะสม

สำหรับ 2009 เซิร์ฟเวอร์ BizTalk โปรแกรมแก้ไขด่วนที่แก้ไขปัญหานี้ถูกรวมใน 1 การปรับปรุงที่สะสมสำหรับ 2009 เซิร์ฟเวอร์ BizTalk

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพ็คเกจการปรับปรุงที่สะสม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2429050แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 1 สำหรับ 2009 เซิร์ฟเวอร์ BizTalk

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

การสนับสนุน มีโปรแกรมแก้ไขด่วนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไข เฉพาะปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วน สามารถดาวน์โหลดได้ ไม่ส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่มีการ ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ใช่ ติดต่อ การบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุนเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุหากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ต้นทุนในการสนับสนุนปกติ จะใช้กับคำถามเพิ่มเติมและปัญหาที่ไม่สามารถจัดหา โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการที่สมบูรณ์ของการบริการลูกค้าของ Microsoft และ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ หรือการสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไป เว็บไซต์ของไมโครซอฟท์:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุภาษาสำหรับแสดงแบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" ดาวน์โหลด" ซึ่งมีโปรแกรมแก้ไขด่วน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ อาจเป็นเพราะการ ไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมีการติดตั้งเมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ 2009 ของเซิร์ฟเวอร์ BizTalk

ความต้องการเริ่มต้นใหม่

คุณไม่มีการรีสตาร์ทเครื่องหลังจากที่คุณนำไปใช้นี้ โปรแกรมแก้ไขด่วน

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนอื่น ๆ

แฟ้มข้อมูล

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีไฟล์ แอททริบิวต์ (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ แสดงวันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้อยู่ในรูปแบบเวลา (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการ ค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ใช้เวลา โซนแท็บในตัววันและเวลาสินค้าในตัวควบคุม แผง
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มแฟ้ม ขนาดวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Microsoft.biztalk.operations.dll3.8.414.2202,61617 2009 ธ.ค.17:39x 86

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการรวมเซิร์ฟเวอร์ BizTalk ฐานข้อมูล โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN):
รวมข้อมูลของฐานข้อมูล BizTalk Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการค้นหาข้อความที่ถูกติดตาม เหตุการณ์ เยี่ยมชมไซต์ MSDN เว็บต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ BizTalk Server ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เมื่อต้องการดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2003907ข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขด่วนที่ BizTalk Server

ข้อมูลอ้างอิง

Microsoft ได้นำออกใช้กระดาษสีขาวที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการการเข้าสู่ระบบแบบครั้งเดียวสำหรับการแก้ไขปัญหาการรวมแอพลิเคชันเว็บไซต์องค์กร Microsoft เมื่อต้องการดูเอกสารทางเทคนิคที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://download.microsoft.com/download/c/6/5/c65ff9fd-0ed7-47f6-91ab-000e6265ea5b/enterprise_sso_whitepaper.doc

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 977141 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Microsoft BizTalk Server 2009 Branch
  • Microsoft BizTalk Server 2009 Developer
  • Microsoft BizTalk Server 2009 Enterprise
  • Microsoft BizTalk Server 2009 Standard
Keywords: 
kbbtsadmin kbbiztalk2009presp1fix kbautohotfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbqfe kbmt KB977141 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:977141

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com