MS10-015: פגיעויות בליבת Windows עלולות לאפשר העלאת רמת הרשאות

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 977165 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS10-015. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

מידע נוסף

בעיות מוכרות בעדכון אבטחה זה

 • לאחר התקנת עדכון זה על גירסת 32 סיביות של Microsoft Windows, ייתכן שתתקבל הודעת שגיאה מסוג עצירה על מסך כחול הגורמת למחשב להפעיל את עצמו מחדש שוב ושוב.

  ייתכן שבעיה זו נגרמת מהתנגשויות בין עדכון האבטחה לבין תוכנה זדונית המצויה במערכת. בעיה זו אינה בעיית איכות הקשורה לעדכון האבטחה, ואיננה ספציפית לספק OEM מסוים.

  אם אתה מריץ גירסת 64 סיביות של Windows, או אם אתה משתמש במערכות פריסה בחברה, כגון SMS או שרת Microsoft Windows Server Update Services? (WSUS), תוצע לך חבילת MS10-015 עם אפשרות לפרוס אותה. לקוחות אשר בדקו בהצלחה את עדכון MS10-015 אינם צריכים לעכב את פריסת עדכון אבטחה זה בגלל חששות מאיכות העדכון.

  יצרנו פתרון תיקון שיכול לקבוע האם מחשב תואם לעדכון אבטחה זה או לא. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  980966 כיצד לקבוע אם מחשב תואם לעדכון אבטחה 977165


  לקוחות הנתקלים בבעיות בהתקנת עדכוני האבטחה של Microsoft יכולים לבקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft לקבלת סיוע:
  https://consumersecuritysupport.microsoft.com
  לקוחות בארצות הברית יכולים ליצור קשר עם תמיכת לקוחות חינם באמצעות הקו החם של PC Safety במספר 1-866-727-2338 (PCSAFETY). לקוחות מחוץ לגבולות ארצות הברית יכולים לבקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft לאיתור מספרים ליצירת קשר באופן מקומי:
  http://support.microsoft.com/international
  לקוחות החושדים שבמערכות שלהם עשויה להיות מותקנת תוכנה זדונית צריכים ליצור קשר עם ספר תוכנת האנטי-וירוס שלהם (AV).
 • במערכות מבוססות Windows XP מסוימות, ייתכן שעדכון אבטחה זה יוצע מחדש. בעיה זו מתרחשת מכיוון שקבצים בינאריים מסוימים נמצאים במצב "Not Signed". כדי לפתור את הבעיה, בצע את הפעולות המתוארות ב"שיטה 3: שנה את השם של אזור תיקיית Catroot2 במאמר הבא במאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  822798 אין אפשרות להתקין תוכניות או עדכונים מסוימים
 • לאחר התקנת עדכון אבטחה זה במערכת מבוססת Windows Server 2003, ייתכן שעדכון האבטחה יהיה רשום באופן שגוי תחת הפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה כ"עדכון" עבור Windows Server 2003 (KB977165)? במקום "עדכון אבטחה" עבור Windows Server 2003 (KB977165)?. עם זאת, לאחר התקנת העדכון, המערכת מאובטחת כנגד ההתקפות המתוארות בעלון אבטחה MS10-015.

פרטי קבצים

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.

מידע על קבצי Windows 2000

עבור כל המהדורות של Microsoft Windows 2000 Service Pack 4

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mup.sys5.0.2195.700689,32802-Dec-200413:07x86
Ntkrnlmp.exe5.0.2195.73641,714,56008-Dec-200918:53x86
Ntkrnlpa.exe5.0.2195.73641,713,60008-Dec-200918:53x86
Ntkrpamp.exe5.0.2195.73641,735,87208-Dec-200918:53x86
Ntoskrnl.exe5.0.2195.73641,690,94408-Dec-200918:52x86

מידע על קבצים עבור Windows XP ו- Windows Server 2003

 • הקבצים החלים על אבן דרך (RTM,? SPn) ועל ענף שירות (QFE,? GDR) ספציפיים מפורטים בעמודות "דרישת SP" ו"ענף שירות".
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של QFE מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • בנוסף לקבצים המפורטים בטבלאות אלה, עדכון תוכנה זה אף מתקין קובץ קטלוג אבטחה משויך (KBnumber.cat) החתום באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows XP המבוססות על x86

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Ntkrnlmp.exe5.1.2600.36542,136,06408-Dec-200918:53x86SP2SP2GDR
Ntkrnlpa.exe5.1.2600.36542,057,72808-Dec-200918:19x86SP2SP2GDR
Ntkrpamp.exe5.1.2600.36542,015,74408-Dec-200918:19x86SP2SP2GDR
Ntoskrnl.exe5.1.2600.36542,180,35208-Dec-200918:55x86SP2SP2GDR
Ntkrnlmp.exe5.1.2600.36542,142,72008-Dec-200918:11x86SP2SP2QFE
Ntkrnlpa.exe5.1.2600.36542,063,10408-Dec-200917:35x86SP2SP2QFE
Ntkrpamp.exe5.1.2600.36542,020,86408-Dec-200917:35x86SP2SP2QFE
Ntoskrnl.exe5.1.2600.36542,185,98408-Dec-200918:14x86SP2SP2QFE
Ntkrnlmp.exe5.1.2600.59132,145,28008-Dec-200919:26x86SP3SP3GDR
Ntkrnlpa.exe5.1.2600.59132,066,04808-Dec-200918:43x86SP3SP3GDR
Ntkrpamp.exe5.1.2600.59132,023,93608-Dec-200918:43x86SP3SP3GDR
Ntoskrnl.exe5.1.2600.59132,189,18408-Dec-200919:27x86SP3SP3GDR
Ntkrnlmp.exe5.1.2600.59132,145,28008-Dec-200918:20x86SP3SP3QFE
Ntkrnlpa.exe5.1.2600.59132,066,17609-Dec-200907:10x86SP3SP3QFE
Ntkrpamp.exe5.1.2600.59132,023,93608-Dec-200917:40x86SP3SP3QFE
Ntoskrnl.exe5.1.2600.59132,189,31209-Dec-200907:52x86SP3SP3QFE

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2003 ושל Windows XP Professional x64 Edition

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.46374,588,03216-Dec-200918:50x64SP2SP2GDR
Ntoskrnl.exe5.2.3790.46374,518,91216-Dec-200918:51x64SP2SP2GDR
Hal.dll5.2.3790.4354280,06416-Dec-200918:47x64SP2SP2QFE
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.46374,613,63216-Dec-200918:47x64SP2SP2QFE
Ntoskrnl.exe5.2.3790.46374,540,41616-Dec-200918:47x64SP2SP2QFE

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Server 2003

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.46372,488,83215-Dec-200917:23Not ApplicableSP2SP2GDR
Ntkrnlpa.exe5.2.3790.46372,300,92815-Dec-200915:54x86SP2SP2GDR
Ntkrpamp.exe5.2.3790.46372,340,35215-Dec-200915:54Not ApplicableSP2SP2GDR
Ntoskrnl.exe5.2.3790.46372,449,40815-Dec-200917:22x86SP2SP2GDR
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.46372,499,58415-Dec-200916:06Not ApplicableSP2SP2QFE
Ntkrnlpa.exe5.2.3790.46372,310,65615-Dec-200915:05x86SP2SP2QFE
Ntkrpamp.exe5.2.3790.46372,351,10416-Dec-200918:42Not ApplicableSP2SP2QFE
Ntoskrnl.exe5.2.3790.46372,459,13615-Dec-200916:06x86SP2SP2QFE

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2003

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.46376,554,11216-Dec-200919:08IA-64SP2SP2GDR
Ntdll.dll5.2.3790.44551,646,59216-Dec-200919:04IA-64SP2SP2QFE
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.46376,581,24816-Dec-200919:04IA-64SP2SP2QFE
Wntdll.dll5.2.3790.4455775,16816-Dec-200919:04x86SP2SP2QFE\WOW

מידע קובץ עבור Windows Vista ו- Windows Server 2008

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM,? SPn) וענף שירות (LDR,? GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Service Pack 1 משולב בגירסת ההפצה המקורית של Windows Server 2008. לכן, קבצי אבני הדרך של RTM חלים רק על Windows Vista. קבצי אבני דרך של RTM כוללים את מספר הגירסה ?6.0.0000.xxxxxx?.
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קבצי MANIFEST ?(?.manifest) וקבצי MUM ?(?.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (?.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קבצי קטלוג האבטחה (תכונות אינן מפורטות) נחתמים באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntkrnlpa.exe6.0.6000.169733,502,16808-Dec-200920:54Not Applicable
Ntoskrnl.exe6.0.6000.169733,467,84808-Dec-200920:54Not Applicable
Ntkrnlpa.exe6.0.6000.211753,503,70408-Dec-200922:29Not Applicable
Ntoskrnl.exe6.0.6000.211753,469,91208-Dec-200922:29Not Applicable
Ntkrnlpa.exe6.0.6001.183773,597,91208-Dec-200920:52Not Applicable
Ntoskrnl.exe6.0.6001.183773,546,20008-Dec-200920:52Not Applicable
Ntkrnlpa.exe6.0.6001.225773,600,47208-Dec-200920:36Not Applicable
Ntoskrnl.exe6.0.6001.225773,548,76008-Dec-200920:36Not Applicable
Ntkrnlpa.exe6.0.6002.181603,600,45608-Dec-200920:01Not Applicable
Ntoskrnl.exe6.0.6002.181603,548,21608-Dec-200920:01Not Applicable
Ntkrnlpa.exe6.0.6002.222833,601,46408-Dec-200920:14Not Applicable
Ntoskrnl.exe6.0.6002.222833,550,26408-Dec-200920:14Not Applicable

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntoskrnl.exe6.0.6000.169734,425,30408-Dec-200921:09x64
Ntoskrnl.exe6.0.6000.211754,412,50408-Dec-200921:05x64
Ntoskrnl.exe6.0.6001.183774,691,03208-Dec-200920:59x64
Ntoskrnl.exe6.0.6001.225774,678,23208-Dec-200921:13x64
Ntoskrnl.exe6.0.6002.181604,698,18408-Dec-200920:22x64
Ntoskrnl.exe6.0.6002.222834,691,52808-Dec-200920:05x64

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntoskrnl.exe6.0.6001.183779,491,54408-Dec-200920:32IA-64
Ntoskrnl.exe6.0.6001.225779,485,91208-Dec-200920:50IA-64
Ntoskrnl.exe6.0.6002.181609,469,00008-Dec-200920:11IA-64
Ntoskrnl.exe6.0.6002.222839,463,36808-Dec-200920:09IA-64

פרטי קבצים נוספים עבור Windows Vista ו- Windows Server 2008

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Vista ו- Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File namePackage_1_for_kb977165_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,744
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb977165~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,447
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb977165_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,907
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb977165~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,614
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb977165_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,749
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb977165~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,452
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb977165_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,749
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb977165~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,454
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb977165_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,383
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb977165~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,104
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb977165_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,226
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb977165~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,942
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb977165_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,226
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb977165~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,942
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb977165_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb977165~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,454
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb977165_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,745
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb977165~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,449
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977165_client_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977165_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977165_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,357
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977165_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,376
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977165_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,676
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977165_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,703
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977165_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,961
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977165_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,004
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977165_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,411
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977165_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977165_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,672
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977165_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,699
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977165_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,679
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977165_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,710
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977165_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977165_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977165_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,676
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977165_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,703
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977165_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,691
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977165_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,722
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977165_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,412
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977165_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977165_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977165_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977165_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,410
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977165_winpe_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,429
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977165_winpe_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,414
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977165_winpe~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,433
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:01
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,969
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_00f291c781eab5259f65cfbb1303550e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21175_none_53e12c479d0d70a5.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_06c8a6304295b11c92d408a2ea8e7ed5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22577_none_83f9e703afc5a8c5.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_210c9a86b06cc98bd2a56192a54be8e5_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18160_none_7dd0d7fe8bdb92d5.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_9a981f487828ef128322aad13c6b2556_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16973_none_96dd81a9e3915f4a.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_a9092dd3faec18d3ac058c22b4cc077d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22283_none_5ab4a5ad93ea88e5.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_c5a93d52be5c462db8b1ba4bb59d8c93_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18377_none_81eb79034f18a5f6.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16973_none_6a017a16b7328888.manifest
File versionNot Applicable
File size17,806
Date (UTC)08-Dec-2009
Time (UTC)21:55
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21175_none_6a8cef97d04e8e42.manifest
File versionNot Applicable
File size17,806
Date (UTC)08-Dec-2009
Time (UTC)22:53
PlatformNot Applicable
File nameX 86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18377_none_6bebb9e4b4557ed5.manifest
File versionNot Applicable
File size17,806
Date (UTC)08-Dec-2009
Time (UTC)22:13
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22577_none_6c755895cd731bc6.manifest
File versionNot Applicable
File size17,806
Date (UTC)08-Dec-2009
Time (UTC)21:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18160_none_6dd5fb98b17a03ce.manifest
File versionNot Applicable
File size17,806
Date (UTC)08-Dec-2009
Time (UTC)21:24
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22283_none_6e4cf969caa5277f.manifest
File versionNot Applicable
File size17,806
Date (UTC)08-Dec-2009
Time (UTC)21:38
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameAmd64_12fd066e1248376a394520d0f9b837c3_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18377_none_59b0dae5e9a4d7bc.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_2ac8ebeb833a2a6303a840a24d3ad824_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18160_none_e603fe2e2b7c7b83.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_2b08ea9d830963df154cdeb31e6488c1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22577_none_4b11093a3b13d5ec.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_b506a7517fbf46dcfff0b424bc5ae1f2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22283_none_e49895306dccf4fc.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d5610cf43fd600e81745bc10a1eaf2f3_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21175_none_33ce29d427e3f7a4.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e9ac986fb0ce7f4d696c4518df6bb168_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16973_none_905e14006959e1d4.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16973_none_c620159a6f8ff9be.manifest
File versionNot Applicable
File size16,512
Date (UTC)08-Dec-2009
Time (UTC)23:23
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21175_none_c6ab8b1b88abff78.manifest
File versionNot Applicable
File size16,512
Date (UTC)08-Dec-2009
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18377_none_c80a55686cb2f00b.manifest
File versionNot Applicable
File size16,512
Date (UTC)08-Dec-2009
Time (UTC)22:16
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22577_none_c893f41985d08cfc.manifest
File versionNot Applicable
File size16,512
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)00:27
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18160_none_c9f4971c69d77504.manifest
File versionNot Applicable
File size16,512
Date (UTC)08-Dec-2009
Time (UTC)21:44
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22283_none_ca6b94ed830298b5.manifest
File versionNot Applicable
File size16,512
Date (UTC)08-Dec-2009
Time (UTC)21:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb977165_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,754
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb977165~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,461
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb977165_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,919
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb977165~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,630
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb977165_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,759
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb977165~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,466
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb977165_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,759
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb977165~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,468
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb977165_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,401
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb977165~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,126
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb977165_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,242
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb977165~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,962
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb977165_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,242
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb977165~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,962
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb977165_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,760
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb977165~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,468
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb977165_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,755
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb977165~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,463
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977165_client_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,424
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977165_client_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977165_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,365
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977165_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,384
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977165_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,688
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977165_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,715
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977165_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,973
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977165_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,016
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977165_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977165_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977165_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,684
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977165_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,711
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977165_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,689
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977165_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,720
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977165_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,423
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977165_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,442
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977165_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,688
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977165_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,715
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977165_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,701
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977165_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,732
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977165_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977165_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977165_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,428
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977165_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,447
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977165_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,418
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977165_winpe_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,437
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977165_winpe_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977165_winpe~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:01
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size4,001
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:02
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameIa64_04db60dae38a74f5f5e8fd5e74ae2459_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22577_none_725bbe271427b578.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:01
PlatformNot Applicable
File nameIa64_2228d5b054a1fdbf720a9b954c4a1ecc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18377_none_56415d38b6568b39.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:01
PlatformNot Applicable
File nameIa64_68bca894f3f4e7d2dd5a845874478a1c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22283_none_5d20e67b4f174ca8.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:01
PlatformNot Applicable
File nameIa64_7701bf7ec4e4eee77ff1162d37855c1a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18160_none_84aa747422c80682.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:01
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18377_none_6bed5ddab45387d1.manifest
File versionNot Applicable
File size16,819
Date (UTC)08-Dec-2009
Time (UTC)21:27
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22577_none_6c76fc8bcd7124c2.manifest
File versionNot Applicable
File size16,819
Date (UTC)08-Dec-2009
Time (UTC)21:41
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18160_none_6dd79f8eb1780cca.manifest
File versionNot Applicable
File size16,819
Date (UTC)08-Dec-2009
Time (UTC)21:16
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22283_none_6e4e9d5fcaa3307b.manifest
File versionNot Applicable
File size16,819
Date (UTC)08-Dec-2009
Time (UTC)21:27
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb977165_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,749
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb977165~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,454
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb977165_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,754
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb977165~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,459
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb977165_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,754
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb977165~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,459
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb977165_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,071
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb977165~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,786
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb977165_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,071
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb977165~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,786
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977165_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977165_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977165_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,516
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977165_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,539
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977165_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,684
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977165_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,715
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977165_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977165_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,438
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977165_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,519
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977165_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,543
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977165_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,696
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977165_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,727
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977165_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977165_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977165_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,424
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977165_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:01
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,698
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)12:02
PlatformNot Applicable

מידע על עדכון Windows 7

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM,? SPn) וענף שירות (LDR,? GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.1.7600.16xxxWindows 7RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7RTMLDR
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קובצי MANIFEST ?(?.manifest) וקובצי MUM ?(?.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד בסעיף 'פרטי קבצים נוספים עבור Windows 7'. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (?.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קובצי קטלוג האבטחה, שעבורם לא מפורטות תכונות, חתומים בחתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows 7 המבוססות על x86

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Aelupsvc.dll6.1.7600.1638562,46414-Jul-200901:14x86
Apphelp.dll6.1.7600.16481292,86408-Dec-200911:32x86
Sdbinst.exe6.0.7600.1638520,99214-Jul-200901:14x86
Shimeng.dll6.1.7600.163855,12014-Jul-200901:16x86
Aelupsvc.dll6.1.7600.1638562,46414-Jul-200901:14x86
Apphelp.dll6.1.7600.20591292,86408-Dec-200911:56x86
Sdbinst.exe6.0.7600.1638520,99214-Jul-200901:14x86
Shimeng.dll6.1.7600.163855,12014-Jul-200901:16x86
Kernel32.dll6.1.7600.16481857,08808-Dec-200911:33x86
Kernel32.dll6.1.7600.20591857,08808-Dec-200911:57x86
Ntkrnlpa.exe6.1.7600.164813,955,28808-Dec-200911:40Not Applicable
Ntoskrnl.exe6.1.7600.164813,899,46408-Dec-200911:40Not Applicable
Ntkrnlpa.exe6.1.7600.205913,954,77608-Dec-200912:04Not Applicable
Ntoskrnl.exe6.1.7600.205913,899,99208-Dec-200912:04Not Applicable

מידע נוסף על קבצים עבור Windows 7

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows 7

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File namePackage_1_for_kb977165_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,415
Date (UTC)08-Dec-2009
Time (UTC)15:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb977165~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,813
Date (UTC)08-Dec-2009
Time (UTC)15:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb977165_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,082
Date (UTC)08-Dec-2009
Time (UTC)15:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb977165~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size5,205
Date (UTC)08-Dec-2009
Time (UTC)15:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977165_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,921
Date (UTC)08-Dec-2009
Time (UTC)15:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977165_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,958
Date (UTC)08-Dec-2009
Time (UTC)15:33
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,657
Date (UTC)08-Dec-2009
Time (UTC)15:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_186a3b50cab2b403840c0898164d7eb2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16481_none_ff1c4ae7b5a097cf.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)08-Dec-2009
Time (UTC)15:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_1922733cda72e55d4033d1a48609921b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20591_none_7aab541493daaae4.manifest
File versionNot Applicable
File size725
Date (UTC)08-Dec-2009
Time (UTC)15:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_344c8bf5634a5a5ac06c801edcc8f759_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20591_none_6dfbdaffa17e5a54.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)08-Dec-2009
Time (UTC)15:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_3b62895240e638504adb7953a1c747fb_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16481_none_4cc1e1bae09e3a35.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)08-Dec-2009
Time (UTC)15:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_a53281fb1b9d457485ceac6624262557_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20591_none_7e385fb5040d8bd8.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)08-Dec-2009
Time (UTC)15:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_f7beb164ed6ad2f80eb9ddad66ce62d9_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16481_none_0f2b2670ed3e4cf4.manifest
File versionNot Applicable
File size725
Date (UTC)08-Dec-2009
Time (UTC)15:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-a..ence-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16481_none_d4e35a9fae1103ff.manifest
File versionNot Applicable
File size16,320
Date (UTC)08-Dec-2009
Time (UTC)15:40
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-a..ence-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20591_none_d562277ec736bfba.manifest
File versionNot Applicable
File size16,320
Date (UTC)08-Dec-2009
Time (UTC)15:40
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-kernel32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16481_none_93903c22b7a2b5ea.manifest
File versionNot Applicable
File size4,912
Date (UTC)08-Dec-2009
Time (UTC)12:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-kernel32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20591_none_940f0901d0c871a5.manifest
File versionNot Applicable
File size4,912
Date (UTC)08-Dec-2009
Time (UTC)12:27
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16481_none_6c02b882157a3fa4.manifest
File versionNot Applicable
File size16,151
Date (UTC)08-Dec-2009
Time (UTC)12:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20591_none_6c8185612e9ffb5f.manifest
File versionNot Applicable
File size16,151
Date (UTC)08-Dec-2009
Time (UTC)12:34
PlatformNot Applicable

מאפיינים

Article ID: 977165 - Last Review: יום שני 08 מרץ 2010 - Revision: 2.1
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 Service Pack 2, הפועל עם:
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Service Pack 2, הפועל עם:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Service Pack 1, הפועל עם:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, הפועל עם:
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, הפועל עם:
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
מילות מפתח 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbsurveynew KB977165

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com