เกิดข้อผิดพลาดเมื่อโปรแกรมประยุกต์หรือบริการพยายามที่จะสอบถามสำหรับวัตถุที่ถูกลบออก โดยใช้ GUID ที่รู้จักกันดีในโดเมนที่ใช้ Windows Server 2008 R2 ถ้ามีใช้การค้นหา paged: "ส่วนขยายที่สำคัญยิ่ง 0x8007202c ไม่พร้อมใช้งาน"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 977180 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
 • โปรแกรมประยุกต์หรือบริการใช้ในIDirectorySearchอินเทอร์เฟซการสอบถามสำหรับลบวัตถุในโดเมนที่ใช้ Windows Server 2008 R2
 • วัตถุฐานสำหรับการค้นหาถูกผูกไว้ โดยใช้ GUID ที่รู้จักกันดีสำหรับคอนเทนเนอร์วัตถุที่ถูกลบ GUID นี้คือ GUID_DELETED_OBJECTS_CONTAINER GUID
 • ค้นหา paged ถูกใช้ในการสอบถามสำหรับวัตถุที่ถูกลบ
ในสถานการณ์สมมตินี้ โปรแกรมประยุกต์นี้ส่งกลับหน้าแรก อย่างไรก็ตาม เมื่อโปรแกรมประยุกต์นี้ queries หน้าสอง คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
0x8007202c
ไม่มีส่วนขยายที่สำคัญ
นอกจากนี้ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดมีรายละเอียดต่อไปนี้:
รหัสข้อผิดพลาด: 8256
ข้อความข้อผิดพลาด: 00002040: SvcErr: DSID-031401E0 ปัญหา 5010 (UNAVAIL_EXTENSION), ข้อมูล 0
ผู้ให้บริการ: ผู้ให้บริการ LDAP

สาเหตุ

เมื่อคุณแบบสอบถามสำหรับวัตถุที่ถูกลบบนตัวควบคุมโดเมนที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 R2 เส้นทางของคอนเทนเนอร์วัตถุที่ถูกลบ ถูกแค โดยใช้ชื่อที่แตกต่าง เมื่อหน้าถัดไปของผลลัพธ์แบบสอบถามที่ร้องขอของไคลเอ็นต์ รายละเอียดที่ไคลเอนต์ส่งผ่านไปยังเซิร์ฟเวอร์จะเกี่ยวข้องกับเส้นทาง GUID ที่รู้จักกันดีสำหรับคอนเทนเนอร์วัตถุที่ถูกลบ อย่างไรก็ตาม เส้นทางนี้ไม่ตรงกับเส้นทางของชื่อที่แตกต่างอยู่ภายในที่เก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ ดังนั้น บริการไดเรกทอรีส่งกลับข้อผิดพลาดในการขยายที่สำคัญ ลักษณะการทำงานนี้ทำให้เซิร์ฟเวอร์จะส่งกลับเฉพาะหน้าแรกของผลลัพธ์ไปยังไคลเอนต์

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณต้องใช้งาน Windows Server 2008 R2 หรือ Windows 7

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

แฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์จะปรากฏตามเวลาท้องถิ่น โดยมีการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันที่และเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
หมายเหตุของข้อมูลของแฟ้ม Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญโปรแกรมแก้ไขด่วนของ windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนหน้าการร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง เมื่อต้องการร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับหนึ่งหรือทั้งสองของระบบปฏิบัติการเหล่านี้ เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่แสดงภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" บนหน้า โปรดดูส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อดูว่าระบบปฏิบัติการเกิดขึ้นจริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนถูกนำไปใช้กับการเสมอ
 • แฟ้มรายการ (.manifest) และ MUM แฟ้ม (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมแสดงรายการแยกต่างหากในส่วน "แฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 R2 และ Windows 7 ข้อมูล" MUM และแฟ้มที่รายการ และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญมากที่การบำรุงรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยซึ่งไม่แสดงแอตทริบิวต์ จะลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตัลของ Microsoft
สำหรับ Windows 7 รุ่น x86 ที่รองรับทั้งหมด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Wldap32.dll6.1.7600.20574268,80013 2009 พฤศจิกายน09:35x86
สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 รุ่น x64 ที่รองรับทั้งหมด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Ntdsa.mofไม่สามารถใช้งานได้227,76510 2009 Jun20:34ไม่สามารถใช้งานได้
Ntdsai.dll6.1.7600.205742,721,28013 2009 พฤศจิกายน10:37x64
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Wldap32.dll6.1.7600.20574600,57613 2009 พฤศจิกายน08:52IA-64

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft: -
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอินเทอร์เฟซ IDirectorySearch ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft.aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa746362 (VS.85)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุที่ถูกลบกำลังเรียก ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft.aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms677927 (VS.85)

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows 7

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Package_for_kb977180_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,94713 2009 พฤศจิกายน12:45ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่าง-ldap-client_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20574_none_f3a60c0dd0d5b0f5.manifestไม่สามารถใช้งานได้13,95613 2009 พฤศจิกายน10:13ไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 รุ่น x64 ที่รองรับทั้งหมด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Amd64_microsoft-หน้าต่าง-d ..toryservices ntdsai_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20574_none_4d4ea1e6ebea32ef.manifestไม่สามารถใช้งานได้3,53113 2009 พฤศจิกายน11:20ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb977180_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.2.0.mumไม่สามารถใช้งานได้2,13013 2009 พฤศจิกายน19:19ไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Ia64_microsoft-หน้าต่าง-ldap-client_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20574_none_f3a7b003d0d3b9f1.manifestไม่สามารถใช้งานได้13,95913 2009 พฤศจิกายน10:35ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb977180_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,68313 2009 พฤศจิกายน12:45ไม่สามารถใช้งานได้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 977180 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
Keywords: 
kbqfe kbHotfixServer kbsurveynew kbautohotfix kbexpertiseinter kbbug kbfix kbmt KB977180 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:977180

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com