การแก้ไข: คุณได้รับข้อผิดพลาดของ NetLib เมื่อคุณใช้ผู้ OLE DB ให้สำหรับ DB2 พร้อม ด้วยปี 2549 ของเซิร์ฟเวอร์การรวมโฮสต์ หรือ 2009 เซิร์ฟเวอร์การรวมของโฮสต์เพื่อรันการสอบถามจากโฮสต์ IBM ระบบ (US.1.0 977246.KB.EN)

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 977246 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้ ใน 2006 เซิร์ฟเวอร์การรวมแอพลิโฮสต์ Microsoft แบบ หรือ ในสภาพแวดล้อมของ Microsoft โฮสต์รวมเซิร์ฟเวอร์ 2009:
  • คุณสามารถใช้ตัวให้บริการ Microsoft OLE DB สำหรับ DB2
  • คุณสามารถรันการสอบถามในระบบโฮสต์ IBM

    ตัวอย่างเช่น คุณรันการ "เลือก DayOfWeek ('30.02.2009')" แบบสอบถาม ค่าวันนี้ประกอบด้วยวันที่ไม่มีอยู่ และคุณคาดว่าจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
    22007 sqlstate: sqlcode: -181
ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณได้โดยไม่คาดคิดรับข้อผิดพลาดภายในไลบราสุทธิ (NetLib)

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากกระบวนการใช้งานแถวของผู้ Microsoft OLE DB ให้สำหรับการประมวลผล DB2 ไม่คืนข้อมูลที่จะไบต์แรกคือ0x00.

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมี 2006 เซิร์ฟเวอร์การรวมของโฮสต์ หรือ 2009 เซิร์ฟเวอร์การรวมของโฮสต์ที่ติดตั้งเมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
ปี 2549 ของเซิร์ฟเวอร์การรวมโฮสต์รุ่น 32 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
db2oledb.dll7.0.2946.0522,57620 2009 พฤศจิกายน11:30x86
ipresync.dll7.0.2946.0401,75220 2009 พฤศจิกายน11:30x86
microsoft.hostintegration.adapters.msdb2.runtime.dll7.0.2946.079,78420 2009 พฤศจิกายน11:30x86
microsoft.hostintegration.dataaccesslibrary.dll7.0.2946.01,787,80020 2009 พฤศจิกายน11:30x86
microsoft.hostintegration.dataaccesstool.exe7.0.2946.0505,74420 2009 พฤศจิกายน11:30x86
microsoft.hostintegration.msdb2client.dll7.0.2946.0231,31220 2009 พฤศจิกายน11:30x86
mseidb2c.dll7.0.2946.094,03220 2009 พฤศจิกายน11:30x86
mseidb2d.dll7.0.2946.0490,83220 2009 พฤศจิกายน11:30x86
mseidrda.dll7.0.2946.0853,84020 2009 พฤศจิกายน11:30x86
snanls.dll7.0.2946.0106,32020 2009 พฤศจิกายน11:30x86
trnsbidi.dll7.0.2946.060,75220 2009 พฤศจิกายน11:30x86
ปี 2549 ของเซิร์ฟเวอร์การรวมโฮสต์รุ่น 64 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
db2oledb.dll7.0.2946.0770,89620 2009 พฤศจิกายน11:33x64
ipresync.dll7.0.2946.0637,27220 2009 พฤศจิกายน11:33x64
microsoft.hostintegration.adapters.msdb2.runtime.dll7.0.2946.079,78420 2009 พฤศจิกายน11:33x86
microsoft.hostintegration.dataaccesslibrary.dll7.0.2946.01,787,80020 2009 พฤศจิกายน11:32x86
microsoft.hostintegration.dataaccesstool.exe7.0.2946.0505,74420 2009 พฤศจิกายน11:32x86
microsoft.hostintegration.msdb2client.dll7.0.2946.0231,31220 2009 พฤศจิกายน11:32x86
mseidb2c.dll7.0.2946.0131,92020 2009 พฤศจิกายน11:33x64
mseidb2d.dll7.0.2946.0939,34420 2009 พฤศจิกายน11:33x64
mseidrda.dll7.0.2946.01,472,84820 2009 พฤศจิกายน11:33x64
snanls.dll7.0.2946.0128,84820 2009 พฤศจิกายน11:33x64
trnsbidi.dll7.0.2946.068,94420 2009 พฤศจิกายน11:32x64
2009 เซิร์ฟเวอร์การรวมของโฮสต์รุ่น 32 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
db2oledb.dll8.0.3744.2539,98418 2009 พฤศจิกายน10:39x86
ipresync.dll8.0.3744.2470,87218 2009 พฤศจิกายน10:39x86
microsoft.hostintegration.msdb2client.dll8.0.3744.2235,40818 2009 พฤศจิกายน10:39x86
mqseries.dll8.0.3608.0190,28818 2009 พฤศจิกายน10:39x86
snanls.dll8.0.3744.2109,39218 2009 พฤศจิกายน10:39x86
2009 เซิร์ฟเวอร์การรวมของโฮสต์รุ่น 64 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
db2oledb.dll8.0.3744.2763,21618 2009 พฤศจิกายน10:46x64
ipresync.dll8.0.3744.2664,40818 2009 พฤศจิกายน10:46x64
microsoft.hostintegration.msdb2client.dll8.0.3744.2235,40818 2009 พฤศจิกายน10:45x86
msdrda.dll8.0.3744.21,500,49618 2009 พฤศจิกายน10:46x64
snanls.dll8.0.3744.2128,33618 2009 พฤศจิกายน10:45x64

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 977246 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Host Integration Server 2006 Enterprise Edition
  • Microsoft Host Integration Server 2006
  • Microsoft Host Integration Server 2009
Keywords: 
kbexpertiseinter kbautohotfix kbsurveynew kbqfe kbmt KB977246 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:977246

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com