แฟ้มพิมพ์ในใบสั่งที่ไม่ถูกต้องเมื่อมีเลือกตัวเลือก collate หรือคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณใช้แบบฟอร์มที่กำหนดเอง: "Faulting spoolsv.exe แอพลิเคชัน"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 977263 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

การปรับปรุงนี้แก้ปัญหาการพิมพ์ต่อไปนี้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista หรือ Windows Server 2008

ปัญหา 1

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
 • คุณพยายามพิมพ์แฟ้มบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista หรือ Windows Server 2008
 • เครื่องพิมพ์ที่ใช้ตัวประมวลผลการพิมพ์ WinPrint
 • แฟ้มประกอบด้วยหน้าเดียวเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแสดงผลที่พิมพ์ออกมาประกอบด้วยมากกว่าหนึ่งหน้า
 • คุณพิมพ์มากกว่า หนึ่งสำเนาของแฟ้ม
 • คุณเลือกอ็อพชัน Collate ในนั้นการพิมพ์กล่องโต้ตอบ
ในสถานการณ์สมมตินี้ ผลผลิตถูกสั่งเป็นถ้าไม่มีเลือกตัวเลือก Collate

หมายเหตุ:เครื่องพิมพ์อาจมีคุณลักษณะหลายอย่างที่อาจทำให้เกิดผลลัพธ์ที่พิมพ์ออกมามีหน้าเพิ่มเติมจากแฟ้มต้นฉบับ ซึ่งรวมถึงลักษณะการทำงานต่อไปนี้:
 • เพิ่ม covers ด้านหน้า หรือย้อนกลับ
 • แทรกหน้า ณที่ตั้งที่ระบุในงานพิมพ์
 • แทรกตัวแบ่งหน้า
 • พิมพ์ที่ มีงานที่บันทึกไว้ ตัวอย่างเช่น เพิ่มตัวอักษรใบปะลงในเอกสารที่บันทึกไว้และการพิมพ์เหล่านั้นเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งงาน

ปัญหา 2

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
 • คุณเซ็ตอัพคลัสเตอร์ failover เซิร์ฟเวอร์ของเครื่องพิมพ์บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008
 • คุณติดตั้งเครื่องพิมพ์ที่สนับสนุนรูปแบบกำหนดเองในคลัสเตอร์ การสนับสนุนฟอร์มแบบกำหนดเองช่วยให้คุณพิมพ์ฟอร์มแบบกำหนดเองเช่นบัตรอวยพร บัตรธุรกิจ และรูปแบบกำหนดเองอื่น ๆ
 • คุณสร้างรายการรีจิสทรี DWORD ที่ชื่อAllowUserManageFormsภายใต้คีย์ย่อยต่อไปนี้:

  HKLM\Cluster\Resources\ <printspoolerguid>\Parameters</printspoolerguid>

  จากนั้น คุณกำหนดค่ารายการรีจิสทรีเป็น 1
 • ในแผงควบคุมคลิกเครื่องพิมพ์แล้ว คุณสร้างฟอร์มแบบกำหนดเองในนั้นคุณสมบัติของเซิร์ฟเวอร์พิมพ์กล่องโต้ตอบ
 • คุณตั้งค่าการกำหนดลักษณะการพิมพ์บนเครื่องพิมพ์เพื่อให้เครื่องพิมพ์สามารถใช้แบบฟอร์มที่กำหนดเอง
 • คุณย้ายทรัพยากรตัวจัดคิวงานพิมพ์ได้อย่างรวดเร็วระหว่างโหนดสองหลายครั้ง
ในสถานการณ์สมมตินี้ บริการตัวจัดคิวการพิมพ์ (Spoolsv.exe) ที่ถูกเรียกสำหรับงานนี้ที่พิมพ์ปัญหา นอกจากนี้ ข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้ถูกบันทึกลงในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์:
ข้อผิดพลาดของโปรแกรมประยุกต์: รหัสเหตุการณ์ 1000
ทั่วไป: Faulting spoolsv.exe แอพลิเคชัน รุ่น 6.0.6002.18005 ประทับเวลา 0x49e03626, faulting, ntdll.dll โมดูลรุ่น 6.0.6002.18005 การประทับเวลา 0x49e0421d ข้อยกเว้นรหัส 0xc0000005 ออฟเซตของความบกพร่อง<offset></offset>หมายเลขกระบวนการ<id></id>เวลาเริ่มต้นของโปรแกรมประยุกต์<start time=""></start>.

เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น สถานะของทรัพยากรตัวจัดคิวงานพิมพ์จะปรากฏเป็น "ออนไลน์รอ "รอออฟไลน์" หรือ"ออนไลน์"

หมายเหตุ:คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ยังคงเมื่อทรัพยากรตัวจัดคิวงานพิมพ์ที่อยู่บนโหนดนี้ถูกย้ายได้สำเร็จในสแนปอินการจัดการของคลัสเตอร์ Failover ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีการเริ่มบริการตัวจัดคิวงานพิมพ์ใหม่

สาเหตุ 2

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากบริการตัวจัดคิวงานพิมพ์คุณได้พยายามเข้าถึงหน่วยความจำ freed ซึ่งทำให้การบริการตัวจัดคิวงานพิมพ์ไปยังความล้มเหลว

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คอมพิวเตอร์ของคุณต้องใช้ระบบปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • windows Vista Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Vista Service Pack 2 (SP2)
 • windows Server 2008
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack ของ Windows Vista คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935791วิธีการขอรับ Service Pack ของ Windows Vista รุ่นล่าสุด
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack ของ Windows Server 2008 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
968849วิธีการโหลด Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2008

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

แฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นสากล วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์จะปรากฏตามเวลาท้องถิ่น โดยมีการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณทำการดำเนินการบางอย่างบนแฟ้ม
บันทึกข้อมูลแฟ้ม windows Vista และ Windows Server 2008
สิ่งสำคัญโปรแกรมแก้ไขด่วนของ windows Vista และ Windows Server 2008 ฮอตฟิกซ์จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เท่านั้น "Windows Vista" จะแสดงอยู่บนหน้าการร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วน เมื่อต้องการร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่แสดงภายใต้ "Windows Vista" บนหน้า โปรดดูส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อดูว่าระบบปฏิบัติการเกิดขึ้นจริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนถูกนำไปใช้กับการเสมอ
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ระบุ SR_Level (RTM, SPn), และสามารถระบุสาขาบริการ (LDR, GDR) โดยตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มตามที่แสดงในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาบริการ
  6.0.6001.22xxxWindows Vista และ Windows Server 2008SP1LDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista และ Windows Server 2008SP2LDR
 • service Pack 1 ถูกรวมเข้าไว้ใน Windows Server 2008 รุ่นวางจำหน่าย ดังนั้น ไฟล์ milestone RTM ประยุกต์ใช้กับ Windows Vista เท่านั้น แฟ้ม milestone rtm ได้แบบ 6.0.0000xxxxxxหมายเลขรุ่น
 • แฟ้มรายการ (.manifest) และ MUM แฟ้ม (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมแสดงรายการแยกต่างหากในส่วน "แฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 และ สำหรับ Windows Vista ข้อมูล" แฟ้ม MUM และแฟ้มที่รายการ และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญมากที่การบำรุงรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยซึ่งไม่แสดงแอตทริบิวต์ จะลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตัลของ Microsoft
สำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista รุ่นที่ใช้ x86 ที่รองรับทั้งหมด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Localspl.dll6.0.6001.22598637,95206 2010 แจ17:23x86
Localspl.dll6.0.6002.22303624,12806 2010 แจ16:03x86
สำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista รุ่นที่ใช้ x64 ที่รองรับทั้งหมด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Localspl.dll6.0.6001.22598793,60006 2010 แจ16:สีกันx64
Localspl.dll6.0.6002.22303774,65606 2010 แจ16:07x64
Localspl.dll6.0.6001.22598637,95206 2010 แจ17:23x86
Localspl.dll6.0.6002.22303624,12806 2010 แจ16:03x86
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Localspl.dll6.0.6001.225981,625,08806 2010 แจ17:07IA-64
Localspl.dll6.0.6002.223031,625,08806 2010 แจ15:55IA-64
Localspl.dll6.0.6001.22598637,95206 2010 แจ17:23x86
Localspl.dll6.0.6002.22303624,12806 2010 แจ16:03x86

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหา 2 กำหนดค่าของรายการรีจิสทรี AllowUserManageForms เป็น 0 นี่คือการตั้งค่าแบบส่วนกลางที่ป้องกันไม่ให้มีการใช้แบบฟอร์มที่กำหนดเอง

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวจัดคิวการพิมพ์ แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ต่อไปนี้:
.aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa371800 (VS.85)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการพิมพ์ใน Windows Server 2008 ไปที่ MSDN เว็บไซต์ต่อไปนี้:
.aspx http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc753109 (WS.10)

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่น ของ Windows Vista และ Windows Server 2008 ที่

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
X86_microsoft-หน้าต่าง-p ..ooler หลัก localspl_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22598_none_304bb562ac0d7372.manifestไม่สามารถใช้งานได้14,44206 2010 แจ19:30ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่าง-p ..ooler หลัก localspl_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22303_none_328e770aa8ef4b91.manifestไม่สามารถใช้งานได้14,42306 2010 แจ19:08ไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ ของ Windows Vista และ Windows Server 2008

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Amd64_microsoft-หน้าต่าง-p ..ooler หลัก localspl_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22598_none_8c6a50e6646ae4a8.manifestไม่สามารถใช้งานได้14,51206 2010 แจ19:13ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_microsoft-หน้าต่าง-p ..ooler หลัก localspl_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22303_none_8ead128e614cbcc7.manifestไม่สามารถใช้งานได้14,49306 2010 แจ19:08ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่าง-p ..ooler หลัก localspl_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22598_none_304bb562ac0d7372.manifestไม่สามารถใช้งานได้14,44206 2010 แจ19:30ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่าง-p ..ooler หลัก localspl_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22303_none_328e770aa8ef4b91.manifestไม่สามารถใช้งานได้14,42306 2010 แจ19:08ไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Ia64_microsoft-หน้าต่าง-p ..ooler หลัก localspl_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22598_none_304d5958ac0b7c6e.manifestไม่สามารถใช้งานได้14,45806 2010 แจ19:09ไม่สามารถใช้งานได้
Ia64_microsoft-หน้าต่าง-p ..ooler หลัก localspl_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22303_none_32901b00a8ed548d.manifestไม่สามารถใช้งานได้14,45806 2010 แจ18:52ไม่สามารถใช้งานได้
ตาราง Onenote ของ contents.onetoc2ไม่สามารถใช้งานได้3,65619 2010 แจ06:16ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่าง-p ..ooler หลัก localspl_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22598_none_304bb562ac0d7372.manifestไม่สามารถใช้งานได้14,44206 2010 แจ19:30ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่าง-p ..ooler หลัก localspl_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22303_none_328e770aa8ef4b91.manifestไม่สามารถใช้งานได้14,42306 2010 แจ19:08ไม่สามารถใช้งานได้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 977263 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows HPC Server 2008
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
Keywords: 
kbqfe kbhotfixserver kbsurveynew kbautohotfix kbexpertiseinter kbbug kbfix kbmt KB977263 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:977263

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com