Step by Step: วิธีการสร้างปุ่มเรียกโปรแกรมด้วยการ “ตรึงโปรแกรมกับแถบงาน”

หมายเลขบทความ (Article ID): 977275 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เกี่ยวกับผู้เขียน

บทความนี้เขียนโดยคุณ Smith Suksmith ตำแหน่ง Solutions Architect MVP คุณ Smithเป็นหนึ่งในคณะกรรมการก่อตั้งสมาคม Thailand Embedded System Association หรือ TESA ในประเทศไทยและ International Associated of Software Architect Thailand Chapter หรือ IASA นอกจากนี้คุณ Smith ยังเป็นที่ปรึกษาด้านเทคนิคให้แก่องค์กรหลายแห่งทั้งภาครัฐ และเอกชนโดยให้ความช่วยเหลือในการสร้างระบบ Autonomous-internetwork ผ่าน Web Service

บทนำ

คุณสามารถตรึงโปรแกรมเข้ากับแถบงานได้โดยตรง เพื่อทำให้คุณสามารถเปิดโปรแกรมนั้นได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยไม่จำเป็นต้องเรียกดูโปรแกรมในเมนูเริ่ม
วิธีการตรึงโปรแกรมเข้ากับแถบงานสามารถทำได้หลายวิธี บทความนี้จะนำเสนอวิธีการต่างๆ ทีละขั้นตอน

ขั้นตอนการตรึงโปรแกรมกับแถบงาน

ให้คลิก[เริ่ม] แล้วเรียกดูรายการของโปรแกรมที่ท่านต้องการตรึงเข้ากับแถบงาน จากนั้นคลิกขวาที่รายการโปรแกรมนั้นๆ แล้วเลือก [ตรึงกับแถบงาน]
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
01


ลากโปรแกรม (ไฟล์ Exe) หรือทางลัด (เช่น notepad.lnk) ไปบนพื้นที่ว่างบนแถบงาน ในตำแหน่งที่ต้องการ จนกระทั่งแถบข้อความ “ตรึงไว้กับแถบงาน” แสดงขึ้น แล้ววางลง (ดูภาพด้านล่าง)
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
02


ถ้าโปรแกรมที่ต้องการตรึงกำลังทำงานอยู่แล้ว ให้คลิกขวาที่ไอคอนของโปรแกรมดังกล่าวบนแถบงาน (หรือลากไอคอนไปทางเดสก์ท็อป) แล้วเลือก [ตรึงโปรแกรมนี้เข้ากับแถบงาน]
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
03


ข้อสังเกตุ
  1. ท่านสามารถเรียกโปรแกรมที่ถูกตรึงไว้กับแถบงานด้วยการใช้คีย์บอร์ดทางลัด โดยการกด [ปุ่ม Windows] และหมายเลข (ตั้งแต่ 1 ถึง 0) ตามลำดับของโปรแกรมที่ถูกตรึงไว้บนแถบงาน
  2. รายการของโปรแกรมที่ตรึงไว้กับแถบงานจะถูกเก็บไว้ที่แฟ้มระบบที่ถูกซ่อนอยู่ที่ [System Drive]\Users\[User-Name]\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar

การปฏิเสธความรับผิดเนื้อหาแนวทางแก้ปัญหาจากประชาคม

MICROSOFT CORPORATION และ/หรือ ซัพพลายเออร์ของบริษัท ไม่ได้เป็นตัวแทนรับรองถึงความเหมาะสม ความเชื่อถือได้ หรือความเที่ยงตรงของข้อมูลและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ในที่นี้ ข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้อง ได้รับการนำเสนอ “ตามที่เป็น” โดยไม่มีการให้การรับประกันใดๆ MICROSOFT และซัพพลายเออร์ของบริษัท ขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดในที่นี้ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและภาพกราฟิคนี้ รวมถึงการรับประกันและเงื่อนไขโดยนัยทั้งหมดของความสามารถในการจัดจำหน่าย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ การทำงานที่คล้ายคลึงกับผลงานบุคคล กรรมสิทธิ์ และการไม่ล่วงละเมิด คุณตกลงเป็นการเฉพาะด้วยว่า ไม่ว่าในกรณีใด MICROSOFT และ/หรือ ซัพพลายเออร์ของบริษัท ไม่รับผิดชอบภาระใดๆ เกี่ยวกับความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม จากการใช้งานอย่างหนัก อุบัติเหตุ ความเสียหายเฉพาะกรณี หรือที่เกิดขึ้นตามมา ไม่ว่าแบบใด รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเสียหายจากการสูญเสียการใช้ การสูญหายของข้อมูลหรือกำไร ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการไม่สามารถใช้ข้อมูลและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในที่นี้ ไม่ว่าจะมีพื้นฐานจากการติดต่อ การล่วงละเมิด ความประมาท ภาระหนี้สิน หรือในทางอื่นใด แม้ว่า MICROSOFT หรือซัพพลายเออร์รายใดของบริษัท จะได้รับการแจ้งถึงความเสียดายที่อาจเป็นไปได้นั้นแล้วก็ตาม

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 977275 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 พฤศจิกายน 2552 - Revision: 1.3
ใช้กับ
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Starter
  • Windows 7 Ultimate
Keywords: 
kbhowto kbcommunity kbstepbystep kbmvp KB977275

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com